História predpisu 291/2008 Z. z.

ČísloDátum účinnostiNovela
1.Vyhlásené znenie
2.31.07.2008 - 31.12.2011