História predpisu 295/2008 Z. z.

ČísloDátum účinnostiNovela
1.Vyhlásené znenie
2.01.08.2008 - 31.12.2011