História predpisu 377/2008 Z. z.

ČísloDátum účinnostiNovela
1.Vyhlásené znenie
2.08.10.2008 - 31.12.2011