História predpisu 394/2008 Z. z.

ČísloDátum účinnostiNovela
1.Vyhlásené znenie
2.01.11.2008 - 30.11.2014