História predpisu 401/2008 Z. z.

ČísloDátum účinnostiNovela
1.Vyhlásené znenie
2.01.12.2008 - 04.12.2008