História predpisu 417/2008 Z. z.

ČísloDátum účinnostiNovela
1.Vyhlásené znenie
2.15.11.2008 - 31.08.2009