História predpisu 455/2008 Z. z.

ČísloDátum účinnostiNovela
1.Vyhlásené znenie
2.21.11.2008 - 09.06.2013