História predpisu 46/2008 Z. z.

ČísloDátum účinnostiNovela
1.Vyhlásené znenie
2.08.02.2008 - 30.06.2011