História predpisu 464/2008 Z. z.

ČísloDátum účinnostiNovela
1.Vyhlásené znenie
2.01.02.2009 - 14.02.2011