História predpisu 577/2008 Z. z.

ČísloDátum účinnostiNovela
1.Vyhlásené znenie
2.20.12.2008 - 30.01.2012