História predpisu 60/2008 Z. z.

ČísloDátum účinnostiNovela
1.Vyhlásené znenie
2.22.02.2008 - 31.08.2012