c110-r1/2008 Z. z.

Časová verzia predpisu účinná od 31.07.2008

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

REDAKČNÉ OZNÁMENIE
o oprave chyby
v oznámení Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky č. 169/2008 Z. z. o uzavretí Dohody medzi vládou Slovenskej republiky a vládou Poľskej republiky o zmene prílohy č. 3 Dohody medzi vládou Slovenskej republiky a vládou Poľskej republiky o hraničných priechodoch, o prekračovaní štátnej hranice na turistických chodníkoch križujúcich štátnu hranicu a o zásadách prekračovania štátnej hranice mimo hraničných priechodov
V texte oznámenia pri uvedení nadobudnutia platnosti dohody majú byť namiesto slov „5. júna 2007“ správne uvedené slová „7. júna 2007“.