c20-r1/2008 Z. z.

Časová verzia predpisu účinná od 15.02.2008

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

REDAKČNÉ OZNÁMENIE
o oprave chyby
v nariadení vlády Slovenskej republiky č. 37/2008 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 266/2007 Z. z. o podmienkach poskytovania podpory v poľnohospodárstve formou doplnkovej národnej priamej platby na veľké dobytčie jednotky
V bode 1 má byť namiesto slova „2008“ správne uvedené slovo „2007“.