c22-r1/2008 Z. z.

Časová verzia predpisu účinná od 20.02.2008

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

REDAKČNÉ OZNÁMENIE
o oprave chyby
v náleze Ústavného súdu Slovenskej republiky č. 14/2008 Z. z. zo 4. decembra 2007
V poslednom odseku textu nálezu namiesto slov „ Ak Národná rada Slovenskej republiky“ majú byť správne uvedené slová „Ak Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky“.