c47-r1/2008 Z. z.

Časová verzia predpisu účinná od 08.04.2008

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

REDAKČNÉ OZNÁMENIE
o oprave chyby
v oznámení Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky č. 416/2007 Z. z. o vypovedaní Dohovoru Medzinárodnej organizácie práce o agentúrach zamestnania za úhradu č. 34 z roku 1933 Slovenskou republikou
V texte oznámenia namiesto slov „(oznámenie č. 440/1990 Z. z. a oznámenie č. 110/1997 Z. z.)“ majú byť správne uvedené slová „(oznámenie č. 440/1990 Zb. a oznámenie č. 110/1997 Z. z.)“.