c73-r1/2008 Z. z.

Časová verzia predpisu účinná od 22.05.2008

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

REDAKČNÉ OZNÁMENIE
o oprave chýb
v nariadení vlády Slovenskej republiky č. 152/2008 Z. z. o podmienkach poskytovania lesnícko-environmentálnej platby
V § 3 ods. 2 písm. b) majú byť namiesto slov „do 4. a 5. stupňa“ správne uvedené slová „do 5. stupňa“.
Príloha č. 1 sa vypúšťa a v označení prílohy č. 2 má byť namiesto slov „Príloha č. 2“ správne uvedené slovo „Príloha“.