História predpisu 121/2009 Z. z.

ČísloDátum účinnostiNovela
1.Vyhlásené znenie
2.01.04.2009 - 14.04.2015