História predpisu 138/2009 Z. z.

ČísloDátum účinnostiNovela
1.Vyhlásené znenie
2.15.04.2009 - 30.11.2014