História predpisu 141/2009 Z. z.

ČísloDátum účinnostiNovela
1.Vyhlásené znenie
2.08.07.2009 - 31.07.2014