História predpisu 146/2009 Z. z.

ČísloDátum účinnostiNovela
1.Vyhlásené znenie
2.18.04.2009 - 31.12.2011