151/2009 Z. z.

Časová verzia predpisu účinná od 01.07.2013

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

151
VYHLÁŠKA
Ministerstva vnútra Slovenskej republiky
z 26. januára 2009
o podrobnostiach o služobnej rovnošate Policajného zboru a jej vyobrazení
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky podľa § 19 ods. 5 zákona č. 73/1998 Z. z. o štátnej službe príslušníkov Policajného zboru, Slovenskej informačnej služby, Zboru väzenskej a justičnej stráže Slovenskej republiky a Železničnej polície v znení zákona č. 491/2008 Z. z. ustanovuje:
§ 1
Predmet úpravy
Táto vyhláška ustanovuje podrobnosti o služobnej rovnošate Policajného zboru (ďalej len „služobná rovnošata“) a jej vyobrazenie.
§ 2
Druhy služobnej rovnošaty
(1)
Druhy služobnej rovnošaty sú:
a)
služobná rovnošata vzor 98,
b)
služobná rovnošata vzor 07 zelená,
c)
služobná rovnošata vzor 08 zelená s membránou,
d)
služobná rovnošata vzor 07 čierna,
e)
služobná rovnošata vzor generál,
f)
služobná rovnošata vzor motocyklista,
g)
služobná rovnošata vzor jazdec na koni,
h)
služobná rovnošata poľná vzor 85,
i)
služobná rovnošata poľná vzor 97.
(2)
Služobná rovnošata má špecifické znaky, ktorými sú:
a)
číslo identifikačné kovové päťmiestne a menovka policajta kovová,
b)
číslo identifikačné vyšívané šesťmiestne a menovka policajta vyšívaná,
c)
číslo identifikačné,
d)
znak rukávový vyšívaný so štátnym znakom Slovenskej republiky a s nápisom
1.
„POLÍCIA“,
2.
„POLÍCIA“ vzor generál,
3.
„OCHRANA ÚSTAVNÝCH ČINITEĽOV“,
4.
„POLÍCIA“ a „ÚTVAR OSOBITNÉHO URČENIA“,
5.
„POLÍCIA“ a „POHOTOVOSTNÝ POLICAJNÝ ÚTVAR“,
6.
„POLÍCIA“ a „SLUŽOBNÁ KYNOLÓGIA POLICAJNÉHO ZBORU“,
7.
„POLÍCIA“ a „PYROTECHNIK“,
e)
označenie hodnostné
1.
kovové k služobnej rovnošate vzor 98,
2.
vyšívané k služobnej rovnošate vzor 07 zelenej, k služobnej rovnošate vzor 08 zelenej s membránou, k služobnej rovnošate vzor 07 čiernej, k služobnej rovnošate vzor motocyklista a k služobnej rovnošate vzor jazdec na koni,
3.
kovové k služobnej rovnošate vzor generál,
4.
kovové k služobnej rovnošate poľnej vzor 85,
5.
vyšívané k služobnej rovnošate poľnej vzor 97,
f)
odznak
1.
kovový striebristý vzor 98 pre práporčícke hodnosti,
2.
kovový zlatistý vzor 98 pre dôstojnícke hodnosti,
3.
kovový morený pre služobnú rovnošatu poľnú vzor 85 a služobnú rovnošatu poľnú vzor 97,
g)
rukávová nášivka vyšívaná s nápisom
1.
„POLÍCIA“,
2.
„SLOVAKIA“,
3.
„VETERÁN POLICAJNÉHO ZBORU“,
h)
rovnošatové gombíky
1.
kovové striebristé vzor 98 pre práporčícke hodnosti,
2.
kovové zlatisté vzor 98 pre dôstojnícke hodnosti.
(3)
K služobnej rovnošate môžu patriť
a)
prostriedky na ochranu života a zdravia
1.
vesta reflexná,
2.
vesta balistická,
3.
prilba balistická,
4.
štít balistický,
5.
ochranné okuliare,
6.
odev nehorľavý,
7.
prilba motocyklistická,
8.
prilba jazdca na koni,
9.
komplet protiúderový,
10.
prilba protiúderová,
11.
štít protiúderový,
b)
prostriedky taktické
1.
opasok služobný,
2.
kapsa služobná,
3.
rukavice taktické
4.
vesta taktická,
5.
kukla čierna,
6.
odev biely maskovací,
7.
batoh 10-litrový.
(4)
Prostriedky na ochranu života a zdravia uvedené v odseku 3 písm. a) prvom bode až šiestom bode môžu príslušníci Policajného zboru používať aj na občianskom odeve.
(5)
Zobrazenie vzorov služobnej rovnošaty a jej špecifických znakov je uvedené v prílohe.
§ 3
Služobná rovnošata vzor 98
(1)
Služobnú rovnošatu vzor 98 v kombinácii tmavozelenej farby a sivej farby tvorí
a)
čiapka so štítkom vzor 98; pre ženu klobúčik vzor 98 alebo čiapka lodička vzor 98,
b)
blúza vzor 98,
c)
bunda krátka vzor 98 alebo bunda krátka vzor 08,
d)
nohavice vzor 98; pre ženu nohavice vzor 98 alebo sukňa vzor 98,
e)
košeľa s krátkymi rukávmi vzor 98,
f)
košeľa s dlhými rukávmi vzor 98,
g)
viazanka bordová vzor 98,
h)
ponožky sivé vzor 98; pre ženu pančuchy alebo pančuchové nohavice telovej farby,
i)
poltopánky čierne vzor 98.
(2)
Služobnú rovnošatu vzor 98 vzhľadom na okolnosti služby a klimatické podmienky ďalej tvorí
a)
baret čierny,
b)
čiapka šiltovka s nápisom „POLÍCIA“,
c)
čiapka kožušinová zimná vzor 98,
d)
bunda trojštvrťová vzor 98,
e)
bunda trojštvrťová zimná s kožušinovým golierom vzor 98,
f)
bunda trojštvrťová s odopínateľnou vložkou,
g)
bunda trojštvrťová pre dopravnú políciu,
h)
košeľa rozhalenka,
i)
košeľa rozhalenka biela,
j)
termoponožky alebo termopodkolienky,
k)
ponožky funkčné,
l)
termotričko čierne alebo termotričko biele,
m)
termorolák čierny,
n)
termonohavice čierne,
o)
košeľa biela s krátkymi rukávmi vzor 98,
p)
košeľa biela s dlhými rukávmi vzor 98,
q)
polokošeľa s krátkymi rukávmi čierna s nápisom „POLÍCIA“,
r)
polokošeľa s krátkymi rukávmi biela s nápisom „POLÍCIA“,
s)
polokošeľa s krátkymi rukávmi zelená s nápisom „POLÍCIA“,
t)
nepremokavá súprava,
u)
pulóver vzor 98,
v)
vesta vzor 98,
w)
šál sivý vzor 98,
x)
rukavice kožené čierne vzor 98 alebo rukavice pletené čierne vzor 98,
y)
ponožky sivé zimné vzor 98,
z)
sandále čierne vzor 98,
aa) poltopánky čierne letné vzor 98,
ab) topánky šnurovacie čierne zimné vzor 98 alebo topánky na zips čierne zimné vzor 98,
ac) spona na viazanku striebristá vzor 98 alebo spona na viazanku zlatistá vzor 98,
ad) rukávniky biele vzor 98 a povlak na čiapku biely vzor 98.
(3)
Služobnú rovnošatu vzor 98 do nepriaznivých klimatických podmienok ďalej tvorí
a)
termobunda,
b)
bunda trojštvrťová s membránou a odopínateľnou vložkou,
c)
bunda s membránou,
d)
nohavice s membránou,
e)
obuv do extrémnej zimy,
f)
obuv zimná výberová,
g)
rukavice s membránou a vložkou,
h)
odev biely ochranný,
i)
ochranný návlek na obuv,
j)
ochranný návlek na obuv biely,
k)
rukavice na snežný skúter,
l)
snežnice.
§ 4
Služobná rovnošata vzor 07 zelená
(1)
Služobnú rovnošatu vzor 07 zelenú tvorí
a)
baret čierny,
b)
čiapka šiltovka s nápisom „POLÍCIA“,
c)
bunda vzor 07,
d)
nohavice vzor 07,
e)
kombinéza vzor 07,
f)
kombinéza vzor 07 zimná,
g)
tričko čierne s krátkymi rukávmi,
h)
tričko čierne s krátkymi rukávmi s nápisom „POLÍCIA“,
i)
tričko čierne s dlhými rukávmi,
j)
polokošeľa s krátkymi rukávmi čierna s nápisom „POLÍCIA“,
k)
polokošeľa s krátkymi rukávmi biela s nápisom „POLÍCIA“,
l)
polokošeľa s krátkymi rukávmi zelená s nápisom „POLÍCIA“,
m)
obuv treková,
n)
obuv treková zimná,
o)
opasok kožený čierny vzor 98.
(2)
K služobnej rovnošate vzor 07 zelenej sa vzhľadom na klimatické podmienky môže nosiť
a)
čiapka šiltovka s membránou a nápisom „POLÍCIA“,
b)
bunda trojštvrťová s odopínateľnou vložkou,
c)
bunda trojštvrťová pre dopravnú políciu,
d)
košeľa s krátkymi rukávmi vzor 98,
e)
košeľa s dlhými rukávmi vzor 98,
f)
termobunda,
g)
bunda trojštvrťová s odopínateľnou vložkou a membránou,
h)
bunda s membránou,
i)
nohavice s membránou,
j)
nepremokavá súprava,
k)
topánky vzor 90,
l)
obuv zimná výberová,
m)
obuv do extrémnej zimy,
n)
rukavice s membránou a vložkou,
o)
opasok zásahový,
p)
šál sivý vzor 98,
q)
rukavice kožené čierne vzor 98,
r)
rukavice pletené čierne vzor 98,
s)
termoponožky alebo termopodkolienky,
t)
ponožky funkčné,
u)
termotričko alebo termotričko biele, alebo termorolák čierny,
v)
termonohavice čierne.
§ 5
Služobná rovnošata vzor 08 zelená s membránou
(1)
Služobnú rovnošatu vzor 08 zelenú s membránou tvorí
a)
polokošeľa s krátkymi rukávmi s membránou,
b)
polokošeľa s dlhými rukávmi s membránou,
c)
nohavice s membránou,
d)
termobunda s membránou,
e)
bunda dvaapolzložková s membránou.
(2)
K služobnej rovnošate vzor 08 zelenej s membránou sa vzhľadom na klimatické podmienky môže nosiť
a)
čiapka šiltovka s nápisom „POLÍCIA“,
b)
baret čierny,
c)
čiapka šiltovka s membránou a nápisom „POLÍCIA“,
d)
tričko čierne s krátkymi rukávmi,
e)
tričko čierne s dlhými rukávmi,
f)
polokošeľa s krátkymi rukávmi čierna s nápisom „POLÍCIA“,
g)
polokošeľa s krátkymi rukávmi biela s nápisom „POLÍCIA“,
h)
polokošeľa s krátkymi rukávmi zelená s nápisom „POLÍCIA“,
i)
bunda trojštvrťová s odopínateľnou vložkou,
j)
bunda trojštvrťová pre dopravnú políciu,
k)
termobunda,
l)
obuv zimná výberová,
m)
obuv do extrémnej zimy,
n)
obuv treková,
o)
obuv treková zimná,
p)
rukavice s membránou a vložkou,
q)
opasok kožený čierny vzor 98,
r)
opasok zásahový,
s)
rukavice kožené čierne vzor 98,
t)
rukavice pletené čierne vzor 98,
u)
termoponožky alebo termopodkolienky,
v)
ponožky funkčné,
w)
termotričko čierne alebo termotričko biele, alebo termorolák čierny,
x)
termonohavice čierne.
§ 6
Služobná rovnošata vzor 07 čierna
(1)
Služobnú rovnošatu vzor 07 čiernu tvorí
a)
baret čierny,
b)
čiapka šiltovka s nápisom „POLÍCIA“,
c)
d)
nohavice vzor 07 čierne,
e)
kombinéza vzor 07 čierna,
f)
kombinéza vzor 07 zimná čierna,
g)
tričko čierne s krátkymi rukávmi,
h)
tričko čierne s krátkymi rukávmi s nápisom „POLÍCIA“,
i)
tričko čierne s dlhými rukávmi,
j)
polokošeľa s krátkymi rukávmi čierna s nápisom „POLÍCIA“,
k)
polokošeľa s krátkymi rukávmi biela s nápisom „POLÍCIA“,
l)
polokošeľa s krátkymi rukávmi zelená s nápisom „POLÍCIA“,
m)
obuv treková,
n)
obuv treková zimná,
o)
opasok zásahový.
(2)
K služobnej rovnošate vzor 07 čiernej sa vzhľadom na klimatické podmienky môže nosiť
a)
čiapka šiltovka s membránou a nápisom „POLÍCIA“,
b)
kukla čierna,
c)
bunda trojštvrťová s odopínateľnou vložkou čierna,
d)
termobunda čierna,
e)
bunda trojštvrťová s odopínateľnou vložkou a membránou čierna,
f)
bunda s membránou čierna,
g)
nohavice s membránou čierne,
h)
nepremokavá súprava čierna,
i)
topánky vzor 90,
j)
obuv zimná výberová,
k)
obuv do extrémnej zimy,
l)
rukavice s membránou a vložkou,
m)
topánky čierne zásahové,
n)
topánky čierne zásahové zimné,
o)
opasok kožený čierny vzor 98,
p)
šál čierny,
q)
rukavice kožené čierne vzor 98,
r)
rukavice pletené čierne vzor 98,
s)
ponožky funkčné,
t)
termotričko čierne alebo termorolák čierny,
u)
termonohavice čierne,
v)
termoponožky alebo termopodkolienky.
§ 7
Služobná rovnošata vzor generál
Služobnú rovnošatu vzor generál tvorí
a)
čiapka so štítkom vzor generál,
b)
blúza zelená vzor generál,
c)
nohavice zelené vzor generál,
d)
nohavice sivé vzor generál,
e)
plášť vlnený vzor generál,
f)
plášť ľahký vzor generál,
g)
košeľa s dlhými rukávmi vzor generál,
h)
košeľa s krátkymi rukávmi vzor generál,
i)
náplecníky na košeľu vzor generál,
j)
opasok kožený vzor generál,
k)
hviezda zlatistá vzor generál,
l)
ratolesť zlatistá vzor generál,
m)
spona na viazanku zlatistá vzor 98,
n)
viazanka vzor generál.
§ 8
Služobná rovnošata vzor motocyklista
(1)
Služobnú rovnošatu vzor motocyklista tvorí služobná rovnošata vzor 98 alebo služobná rovnošata vzor 07 zelená doplnená o
a)
b)
nohavice vzor motocyklista s trakmi,
c)
nákrčník vzor motocyklista,
d)
ľadvinový pás vzor motocyklista,
e)
rukavice ochranné vzor motocyklista,
g)
h)
reflexný návlek na bundu vzor motocyklista.
(2)
Ak sa nepoužíva služobná rovnošata vzor motocyklista podľa odseku 1, možno použiť ktorýkoľvek vzor služobnej rovnošaty doplnený o prilbu vzor motocyklista a rukavice ochranné vzor motocyklista.
§ 9
Služobná rovnošata vzor jazdec na koni
Služobnú rovnošatu vzor jazdec na koni tvorí služobná rovnošata vzor 98 alebo služobná rovnošata vzor 07 doplnená o
a)
čiapku jazdeckú,
b)
čižmy jazdecké čierne,
c)
čižmy jazdecké čierne zimné,
d)
topánky jazdecké,
e)
nohavice jazdecké,
f)
nohavice jazdecké čierne zimné,
g)
nohavice jazdecké rajtky,
h)
chapsy dlhé jazdecké,
i)
chapsy krátke jazdecké,
j)
blúzu jazdeckú,
k)
kabát jazdecký,
l)
kabát reflexný jazdecký,
m)
rukavice jazdecké čierne,
n)
rukavice jazdecké biele,
o)
prilbu jazdeckú,
p)
chránič chrbta jazdecký.
§ 10
Služobná rovnošata poľná vzor 85
(1)
Služobnú rovnošatu poľnú vzor 85 tvorí
a)
čiapka poľná vzor 85,
b)
blúza poľná vzor 85,
c)
golier vzor 85,
d)
nohavice poľné vzor 85,
e)
kabát poľný s kapucňou vzor 85,
f)
traky k nohaviciam,
g)
vložka do kabáta poľného s kapucňou vzor 85,
h)
vložka do nohavíc poľných vzor 85.
(2)
K služobnej rovnošate poľnej vzor 85 sa nosí
a)
tričko čierne s krátkymi rukávmi,
b)
tričko čierne s krátkymi rukávmi s nápisom „POLÍCIA“,
c)
tričko čierne s dlhými rukávmi,
d)
polokošeľa s krátkymi rukávmi čierna s nápisom „POLÍCIA“,
e)
polokošeľa s krátkymi rukávmi biela s nápisom „POLÍCIA“,
f)
polokošeľa s krátkymi rukávmi zelená s nápisom „POLÍCIA“,
g)
košeľa s krátkymi rukávmi vzor 98,
h)
košeľa s dlhými rukávmi vzor 98,
i)
topánky vzor 60 alebo topánky vzor 90,
j)
čiapka kožušinová zimná vzor 98,
k)
rukavice kožené čierne vzor 98,
l)
rukavice pletené čierne vzor 98,
m)
termoponožky alebo termopodkolienky,
n)
ponožky sivé vzor 98 alebo ponožky sivé zimné vzor 98,
o)
ponožky funkčné,
p)
termotričko čierne alebo termotričko biele, alebo termorolák čierny,
q)
termonohavice čierne.
§ 11
Služobná rovnošata poľná vzor 97
(1)
Služobnú rovnošatu poľnú vzor 97 tvorí
a)
čiapka poľná letná vzor 97,
b)
blúza poľná vzor 97,
c)
golier vzor 97,
d)
nohavice poľné vzor 97,
e)
kabát poľný vzor 97,
f)
traky k nohaviciam,
g)
vložka do kabáta poľného vzor 97,
h)
vložka do nohavíc poľných vzor 97.
(2)
K služobnej rovnošate poľnej vzor 97 sa nosí
a)
tričko čierne s krátkymi rukávmi,
b)
tričko čierne s krátkymi rukávmi s nápisom „POLÍCIA“,
c)
tričko čierne s dlhými rukávmi,
d)
polokošeľa s krátkymi rukávmi čierna s nápisom „POLÍCIA“,
e)
polokošeľa s krátkymi rukávmi biela s nápisom „POLÍCIA“,
f)
polokošeľa s krátkymi rukávmi zelená s nápisom „POLÍCIA“,
g)
košeľa s krátkymi rukávmi vzor 98,
h)
košeľa s dlhými rukávmi vzor 98,
i)
topánky vzor 60 alebo topánky vzor 90,
j)
čiapka kožušinová zimná vzor 98,
k)
rukavice kožené čierne vzor 98,
l)
rukavice pletené čierne vzor 98,
m)
termoponožky alebo termopodkolienky,
n)
ponožky sivé alebo ponožky sivé zimné,
o)
ponožky funkčné,
p)
termotričko čierne alebo termotričko biele alebo termorolák čierny,
q)
termonohavice čierne.
§ 11a
Prechodné ustanovenie
Do 31. marca 2015 sa za služobnú rovnošatu Policajného zboru považuje aj doterajšia služobná rovnošata služby mýtnej polície Železničnej polície.
§ 12
Účinnosť
Táto vyhláška nadobúda účinnosť 1. mája 2009.
Robert Kaliňák v. r.
Príloha k vyhláške č. 151/2009 Z. z.
Služobná rovnošata vzor 98 - muž
Služobná rovnošata vzor 98 - služba dopravnej polície
Služobná rovnošata vzor 98 - žena
Služobná rovnošata vzor 07 zelená
Služobná rovnošata vzor 07 čierna
Služobná rovnošata vzor generál
Služobná rovnošata vzor motocyklista
Služobná rovnošata vzor jazdec na koni
Služobná rovnošata poľná
Značenie rovnošiat