História predpisu 153/2009 Z. z.

ČísloDátum účinnostiNovela
1.Vyhlásené znenie
2.01.05.2009 - 30.11.2014