168/2009 Z. z.

Vyhlásené znenie

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

168
NARIADENIE VLÁDY
Slovenskej republiky
z 29. apríla 2009,
ktorým sa mení nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 397/2005 Z. z., ktorým sa vyhlasujú medzinárodné sankcie zabezpečujúce medzinárodný mier a bezpečnosť v znení neskorších predpisov
Vláda Slovenskej republiky podľa § 3 ods. 1 písm. b) a c) zákona č. 460/2002 Z. z. o vykonávaní medzinárodných sankcií zabezpečujúcich medzinárodný mier a bezpečnosť v znení zákona č. 127/2005 Z. z. nariaďuje:
Čl. I
Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 397/2005 Z. z., ktorým sa vyhlasujú medzinárodné sankcie zabezpečujúce medzinárodný mier a bezpečnosť v znení nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 209/2006 Z. z., nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 484/2006 Z. z., nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 488/2007 Z. z. a nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 239/2008 Z. z. sa mení takto:
1.
V § 1 sa slová „2007/871/SZBP v znení spoločnej pozície 2008/346/SZBP“ nahrádzajú slovami „2009/67/SZBP“.
2.
Príloha znie:
„Príloha k nariadeniu vlády č. 397/2005 Z. z.
Zoznam vybraných osôb, skupín a subjektov podľa spoločnej pozície Rady 2009/67/SZBP
1. OSOBY
1. ALBERDI URANGA, Itziar, dátum narodenia: 7. 10. 1963, miesto narodenia: Durango, Biskajsko (Španielsko), číslo preukazu totožnosti: 78.865.693 – aktivistka „ETA“.
2.
ALBISU IRIARTE, Miguel, dátum narodenia: 7. 6. 1961, miesto narodenia: San Sebastián, Guipúzcoa (Španielsko), číslo preukazu totožnosti: 15.954.596 – aktivista „ETA“, člen „Gestoras Pro-amnistía“
3.
ALEGRÍA LOINAZ, Xavier, dátum narodenia: 26. 11. 1958, miesto narodenia: San Sebastián (Guipúzcoa), číslo preukazu totožnosti: 15.239.620 – aktivista „ETA“, člen K.a.s./Ekin
4.
APAOLAZA SANCHO, Iván, dátum narodenia: 10. 11. 1971, miesto narodenia: Beasain, Guipúzcoa (Španielsko), číslo preukazu totožnosti: 44.129.178 – aktivista „ETA“, člen „K. Madrid“
5.
ASPIAZU RUBINA, Miguel de Garikoitz, dátum narodenia: 6. 7. 1973, miesto narodenia: Bilbao (Vizcaya), číslo preukazu totožnosti: 14.257.455 – aktivista „ETA“
6.
ARZALLUS TAPIA, Eusebio, dátum narodenia: 8. 11. 1957, miesto narodenia: Regil, Guipúzcoa (Španielsko), číslo preukazu totožnosti: 15.927.207 – aktivista „ETA“
7.
BELOQUI RESA, María Elena, dátum narodenia: 12. 6. 1961, miesto narodenia: Areta (Álava), číslo preukazu totožnosti: 14.956.327 – aktivistka „ETA“; členka „Xaki“
8.
CAMPOS ALONSO, Miriam, dátum narodenia: 2. 9. 1971, miesto narodenia: Bilbao (Vizcaya), číslo preukazu totožnosti: 30.652.316 – aktivistka „ETA“; členka „Xaki“
9.
CORTA CARRION, Mikel, dátum narodenia: 15. 5. 1959, miesto narodenia: Villafranca de Ordicia (Guipúzcoa), číslo preukazu totožnosti: 08.902.967 – aktivista „ETA“; člen „Xaki“
10.
ECHEBERRIA SIMARRO, Leire, dátum narodenia: 20. 12. 1977, miesto narodenia: Basauri, Biskajsko (Španielsko), číslo preukazu totožnosti: 45.625.646 – aktivistka „ETA“
11.
ECHEGARAY ACHIRICA, Alfonso, dátum narodenia: 10. 1. 1958, miesto narodenia: Plencia, Biskajsko (Španielsko), číslo preukazu totožnosti: 16.027.051 – aktivista „ETA“
12.
EGUIBAR MICHELENA, Mikel, dátum narodenia: 14. 11. 1963, miesto narodenia: San Sebastián (Guipúzcoa), číslo preukazu totožnosti: 44.151.825 – aktivista „ETA“; člen „Xaki“
13.
GOGEASCOECHEA ARRONATEGUI, Eneko, dátum narodenia: 29. 4. 1967, miesto narodenia: Guernica, Biskajsko (Španielsko), číslo preukazu totožnosti: 44.556.097 – aktivista „ETA“
14.
IPARRAGUIRRE GUENECHEA, Ma Soledad, dátum narodenia: 25. 4. 1961, miesto narodenia: Escoriaza (Navarra), číslo preukazu totožnosti: 16.255.819 – aktivistka „ETA“
15.
IRIONDO YARZA, Aitzol, dátum narodenia: 8. 3. 1977, miesto narodenia: San Sebastián (Guipúzcoa), číslo preukazu totožnosti: 72.467.565 – aktivista „ETA“
16.
MARTITEGUI LIZASO, Jurdan, dátum narodenia: 10. 5. 1980, miesto narodenia: Durango (Vizcaya), číslo preukazu totožnosti: 45.626.584 – aktivista „ETA“
17.
MORCILLO TORRES, Gracia, dátum narodenia: 15. 3. 1967, miesto narodenia: San Sebastián, Guipúzcoa (Španielsko), číslo preukazu totožnosti: 72.439.052 – aktivistka „ETA“, členka „Kas/Ekin“
18.
NARVÁEZ GOŇI, Juan Jesús, dátum narodenia: 23. 2. 1961, miesto narodenia: Pamplona, Navarra, (Španielsko), číslo preukazu totožnosti: 15.841.101 – aktivista „ETA“
19.
OLANO OLANO, Juan María, dátum narodenia: 25. 3. 1955, miesto narodenia: Gainza (Guipúzcoa), číslo preukazu totožnosti: 15.919.168 – aktivista „ETA“; člen „Gestoras Pro-amnistía/Askatasuna“
20.
OLARRA AGUIRIANO, José María, dátum narodenia: 27. 7. 1957, miesto narodenia: Tolosa (Guipúzcoa), číslo preukazu totožnosti: 72.428.996 – aktivista „ETA“; člen „Xaki“
21.
ORBE SEVILLANO, Zigor, dátum narodenia: 22. 9. 1975, miesto narodenia: Basauri, Biskajsko (Španielsko), číslo preukazu totožnosti: 45.622.851 – aktivista „ETA“, člen „Jarrai-Haika-Segi“
22.
PALACIOS ALDAY, Gorka, dátum narodenia: 17. 10. 1974, miesto narodenia: Baracaldo, Biskajsko (Španielsko), číslo preukazu totožnosti: 30.654.356 – aktivista „ETA“, člen „K. Madrid“
23.
PEREZ ARAMBURU, Jon Ińaki, dátum narodenia: 18. 9. 1964, miesto narodenia: San Sebastián (Guipúzcoa), číslo preukazu totožnosti: 15.976.521 – aktivista „ETA“, člen „Jarrai-Haika-Segi“
24.
QUINTANA ZORROZUA, Asier, dátum narodenia: 27. 2. 1968, miesto narodenia: Bilbao, Biskajsko (Španielsko), číslo preukazu totožnosti: 30.609.430 – aktivista „ETA“, člen „K. Madrid“
25.
RETA DE FRUTOS, José Ignacio, dátum narodenia: 3. 7. 1959, miesto narodenia: Elorrio (Vizcaya), číslo preukazu totožnosti: 72.253.056 – aktivista „ETA“; člen „Gestoras Pro-amnistía/Askatasuna“,
26.
RUBENACH ROIG, Juan Luis, dátum narodenia: 18. 9. 1963, miesto narodenia: Bilbao, Biskajsko (Španielsko), číslo preukazu totožnosti: 18.197.545 – aktivista „ETA“, člen „K. Madrid“
27.
TXAPARTEGI NIEVES, Nekane, dátum narodenia: 8. 1. 1973, miesto narodenia: Asteasu (Guipúzcoa), číslo preukazu totožnosti: 44.140.578 – aktivistka „ETA“; členka „Xaki“
28.
URANGA ARTOLA, Kemen, dátum narodenia: 25. 5. 1969, miesto narodenia: Ondarroa, Biskajsko (Španielsko), číslo preukazu totožnosti: 30.627.290 – aktivista „ETA“, člen Herri Batasuna“/„Euskal Herritarrok“/„Batasuna“
29.
URRUTICOECHEA BENGOECHEA, José Antonio, dátum narodenia: 24. 12. 1950, miesto narodenia: Miravalles (Vizcaya), číslo preukazu totožnosti: 14.884.849 – aktivista „ETA“
30.
VALLEJO FRANCO, Ińigo, dátum narodenia: 21. 5. 1976, miesto narodenia: Bilbao, Biskajsko (Španielsko), číslo preukazu totožnosti: 29.036.694 – aktivista „ETA“
31.
VILA MICHELENA, Fermín, dátum narodenia: 12. 3. 1970, miesto narodenia: Irún (Guipúzcoa), číslo preukazu totožnosti: 15.254.214 – aktivista „ETA“, člen „Kas/Ekin“.
2.
SKUPINY A SUBJEKTY
1.
„Cooperativa Artigiana Fuoco ed Affini – Occasionalmente Spettacolare“
2.
„Nuclei Armati per il Comunismo“ („Ozbrojené jednotky za komunizmus“)
3.
„Cellula Contro Capitale, Carcere i suoi Carcerieri e le sue Celle“ – „CCCCC“ („Bunka proti kapitálu, väzeniu, väzenskej stráži a väzenským celám“)
4.
„Continuity Irish Republican Army“ – „CIRA“
5.
„EPANASTATIKOS AGONAS“ – „revolučný boj“
6.
„Euskadi Ta Askatasuna“/„Tierra Vasca y Libertad“ – „ETA“ („Baskická vlasť a sloboda“); nasledujúce organizácie sú súčasťou teroristickej organizácie: „ETA“: „K.a.s.“, „Xaki“, „Ekin“, „Jarrai-Haika-Segi“, „Gestoras pro-amnistía“, „Askatasuna“, „Batasuna“ (alias „Herri Batasuna“, alias „Euskal Herritarrok“), Acción Nacionalista Vasca/Euskal Abertzale Ekintza (ANV/EAE), Partido Comunista de las Tierras Vascas/Euskal Herrialdeetako Alderdi Komunista (PCTV/EHAK)
7.
„Grupos de Resistencia Antifascista Primero de Octubre“ – „G.R.A.P.O“ („Protifašistické skupiny odporu prvého októbra“)
8.
„Solidarietŕ Internazionale“ („Medzinárodná solidarita“)
9.
„Loyalist Volunteer Force“ – „LVF“
10.
„Orange Volunteers“ – „OV“
11.
„Real IRA“
12.
„Brigate Rosse per la Costruzione del Partito Comunista Combattente“ („Červené brigády pre budovanie bojujúcej komunistickej strany“)
13.
„Red Hand Defenders“ – „RHD“
14.
„Epanastatiki Pirines“ („Revolučné bojové skupiny“)
15.
„Dekati Evdomi Noemvri“ („Revolučná organizácia 17. novembra“)
16.
„Brigata XX Luglio“ („Brigáda dvadsiateho júla“)
17.
„Ulster Defence Association/Ulster Freedom Fighters“ – „UDA/UFF“
18.
„Federazione Anarchica Informale“ – „F.A.I.“ („Neoficiálna anarchistická federácia“).“.
Čl. II
Toto nariadenie vlády nadobúda účinnosť 15. mája 2009.
Robert Fico v. r.