História predpisu 171/2009 Z. z.

ČísloDátum účinnostiNovela
1.Vyhlásené znenie
2.22.05.2009 - 31.12.2012