História predpisu 234/2009 Z. z.

ČísloDátum účinnostiNovela
1.Vyhlásené znenie
2.15.06.2009 - 31.03.2012