História predpisu 235/2009 Z. z.

ČísloDátum účinnostiNovela
1.Vyhlásené znenie
2.01.07.2009 - 30.11.2014