História predpisu 238/2009 Z. z.

ČísloDátum účinnostiNovela
1.Vyhlásené znenie
2.17.06.2009 - 31.12.2011