História predpisu 243/2009 Z. z.

ČísloDátum účinnostiNovela
1.Vyhlásené znenie
2.17.06.2009 - 30.04.2012