História predpisu 26/2009 Z. z.

ČísloDátum účinnostiNovela
1.Vyhlásené znenie
2.15.02.2009 - 30.11.2014