História predpisu 267/2009 Z. z.

ČísloDátum účinnostiNovela
1.Vyhlásené znenie
2.01.07.2009 - 31.03.2012