História predpisu 283/2009 Z. z.

ČísloDátum účinnostiNovela
1.Vyhlásené znenie
2.15.09.2009 - 31.10.2011