História predpisu 31/2009 Z. z.

ČísloDátum účinnostiNovela
1.Vyhlásené znenie
2.11.02.2009 - 28.02.2010