História predpisu 310/2009 Z. z.

ČísloDátum účinnostiNovela
1.Vyhlásené znenie
2.01.08.2009 - 25.11.2011