História predpisu 328/2009 Z. z.

ČísloDátum účinnostiNovela
1.Vyhlásené znenie
2.01.09.2009 - 31.12.2012