História predpisu 362/2009 Z. z.

ČísloDátum účinnostiNovela
1.Vyhlásené znenie
2.18.09.2009 - 31.12.2011