História predpisu 381/2009 Z. z.

ČísloDátum účinnostiNovela
1.Vyhlásené znenie
2.01.10.2009 - 31.12.2011