História predpisu 385/2009 Z. z.

ČísloDátum účinnostiNovela
1.Vyhlásené znenie
2.16.10.2009 - 31.10.2014