História predpisu 42/2009 Z. z.

ČísloDátum účinnostiNovela
1.Vyhlásené znenie
2.01.03.2009 - 31.12.2012