História predpisu 447/2009 Z. z.

ČísloDátum účinnostiNovela
1.Vyhlásené znenie
2.06.11.2009 - 31.12.2012