História predpisu 475/2009 Z. z.

ČísloDátum účinnostiNovela
1.Vyhlásené znenie
2.01.04.2010 - 31.08.2012