História predpisu 485/2009 Z. z.

ČísloDátum účinnostiNovela
1.Vyhlásené znenie
2.01.12.2009 - 30.06.2012