529/2009 Z. z.

Časová verzia predpisu účinná od 14.01.2010 do 31.01.2010

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

529
VYHLÁŠKA
Ministerstva dopravy, pôšt a telekomunikácií Slovenskej republiky
z 9. decembra 2009,
ktorou sa vymedzujú úseky diaľnic, rýchlostných ciest a ciest I. triedy s elektronickým výberom mýta
Ministerstvo dopravy, pôšt a telekomunikácií Slovenskej republiky podľa § 9 ods. 2 písm. a) zákona č. 25/2007 Z. z. o elektronickom výbere mýta za užívanie vymedzených úsekov pozemných komunikácií a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 86/2008 Z. z. ustanovuje:
§ 1
(1)
Úseky diaľnic, ktoré možno užívať s úhradou mýta, sa označujú dopravnými značkami „Diaľnica“ (IP 23a) a „Koniec diaľnice“ (IP 23b).
(2)
Úseky rýchlostných ciest, ktoré možno užívať s úhradou mýta, sa označujú dopravnými značkami „Rýchlostná cesta“ (IP 22a) a „Koniec rýchlostnej cesty“ (IP 22b).
§ 2
(1)
Začiatok úsekov diaľnic, ktoré možno užívať bez úhrady mýta, sa označuje dodatkovou tabuľou s nápisom „Bez mýta, Without Toll, Ohne Maut“ umiestnenou pod dopravnou značkou „Diaľnica“ (IP 23a).
(2)
Začiatok úsekov rýchlostných ciest, ktorý možno užívať bez úhrady mýta, sa označuje dodatkovou tabuľou s nápisom „Bez mýta, Without Toll, Ohne Maut“ umiestnenou pod dopravnou značkou „Rýchlostná cesta“ (IP 22a).
(3)
Vzor dodatkovej tabule je uvedený v prílohe č. 1.
§ 3
(1)
Užívanie úsekov diaľnic, rýchlostných ciest a ciest I. triedy, ktoré možno užívať motorovými vozidlami nad 3,5 t alebo jazdnými súpravami nad 3,5 t určenými na prepravu tovaru a motorovými vozidlami umožňujúcimi prepravu viac ako deväť osôb vrátane vodiča len s úhradou mýta, sa označuje na cestných priechodoch cez štátne hranice Slovenskej republiky dopravnou značkou informujúcou o povinnosti platby mýta na území Slovenskej republiky (IP 34a).
(2)
Dopravná značka informujúca o povinnosti platby mýta na území Slovenskej republiky sa umiestni len na cestných priechodoch cez štátne hranice Slovenskej republiky, cez ktoré je povolený prejazd motorovými vozidlami nad 3,5 t alebo jazdnými súpravami nad 3,5 t.
§ 4
Zoznam úsekov diaľnic, rýchlostných ciest a ciest I. triedy, ktoré možno užívať s úhradou mýta, je uvedený v prílohe č. 2.
§ 4a
Úseky ciest I. triedy uvedené v prílohe č. 2 s identifikátorom od 002-001 do 079-019 nie sú vymedzenými úsekmi ciest1) do 31. januára 2010.
§ 5
Zrušuje sa vyhláška Ministerstva dopravy, pôšt a telekomunikácií Slovenskej republiky č. 413/2007 Z. z., ktorou sa vymedzujú úseky diaľnic, ciest pre motorové vozidlá a ciest I. triedy s elektronickým výberom mýta v znení vyhlášky č. 470/2009 Z. z.
§ 6
Táto vyhláška nadobúda účinnosť 1. januára 2010.
Ľubomír Vážny v. r.
Príloha č. 1 k vyhláške č. 529/2009 Z. z.
VZOR DODATKOVEJ TABULE PRE ÚSEKY DIAĽNIC A RÝCHLOSTNÝCH CIEST, KTORÉ MOŽNO UŽÍVAŤ BEZ ÚHRADY MÝTA
Začiatok úseku
Príloha č. 2 k vyhláške č. 529/2009 Z. z.
ZOZNAM ÚSEKOV DIAĽNIC, RÝCHLOSTNÝCH CIEST A CIEST I. TRIEDY, KTORÉ MOŽNO UŽÍVAŤ S ÚHRADOU MÝTA
Identifikátor Začiatok úseku Križovanie Koniec úseku Križovanie Celková
dĺžka úseku
v km
Spoplatnená
dĺžka úseku
v km
Zoznam úsekov na ceste I/02
002-001 Hranica ČR/SR I/51 Kopčany III/426006, I/2 8,457 5,201
002-002 Kopčany III/426006, I/2 Gbely I/2, III/500004 7, 452 7, 327
002-003 Gbely I/2, III/500004 Brodské - sever I/2, III/426007 3, 515 3, 515
002-004 Brodské - sever I/2, III/426007 Brodské - juh 2, 146 2, 146
002-005 Brodské – juh Kúty I/2, II/500 2, 700 1, 931
002-006 Kúty I/2, II/500 D/2, I/2 2, 322 1, 198
002-007 D/2, I/2 Sekule III/002026, I/2 4, 251 4, 000
002-008 Sekule III/002026, I/2 I/2, III/002038 1, 670 1, 607
002-009 I/2, III/002038 Moravský Ján III/002027, I/2 0, 683 0, 600
002-010 Moravský Ján III/002027, I/2 Závod I/2, III/002050 5, 025 4, 667
002-011 Závod I/2, III/002050 Veľké Leváre III/002032, I/2, III/002034 4, 646 3, 773
002-012 Veľké Leváre III/002032, I/2, III/002034 Malacky I/2, II/503 7, 203 5, 912
002-013 Malacky I/2, II/503 Plavecký Štvrtok I/2, III/002035 7, 254 4, 681
002-014 Plavecký Štvrtok I/2, III/002035 PD/1, I/2 1, 354 1, 354
02-015 PD/1, I/2 Zohor III/002037, I/2 3, 669 3, 669
002-016 Zohor III/002037, I/2 D/2, I/2 0, 829 0, 829
002-017 D/2, I/2 Lozorno I/2, II/501 0, 180 0, 180
002-018 Lozorno I/2, II/501 Stupava 1 I/2, III/002039 5, 433 4, 882
002-019 Stupava 2 I/2, II/505 Záhorská Bystrica I/2, III/002043 2, 507 1, 454
002-020 Záhorská Bystrica I/2, III/002043 Lamač II/505, I/2 4, 574 2, 480
002-021 I/2, MK Jarovce III/002046, I/2 2, 315 1, 517
002-022 Jarovce III/002046, I/2 Hranica SR/MR 8, 308 5, 438
Zoznam úsekov na ceste I/11
011-001 Hranica
ČR/SR
I/11 Svrčinovec I/12, I/11 3, 221 1, 489
011-002 Svrčinovec I/12, I/11 Čadečka I/11, III/011058 2, 79 1, 537
011-003 Oščadnica I/11, I/11A Krásno nad Kysucou 1 I/11, II/520, III/011087 1, 372 1, 372
011-004 Krásno nad Kysucou 1 I/11, II/520, III/011087 Krásno nad Kysucou 2 I/11, III/011087 6, 635 6, 635
011-005 Krasno nad Kysucou 2 I/11, III/011087 Kysucký Lieskovec 1 I/11, III/011060 1, 111 1, 111
011-006 Kysucký Lieskovec 1 I/11, III/011060 Kysucký Lieskovec 2 I/11, III/011062 0, 329 0, 329
011-007 Kysucký Lieskovec 2 I/11, III/011062 Povina I/11, III/011078 3, 132 3, 016
011-008 Povina I/11, III/011064 Kysucké Nové Mesto III/011065, I/11, III/011063 1, 945 1, 415
011-009 Kysucké Nové Mesto III/011065, I/11, III/011063 Snežnica 1 III/011066, I/11 2, 496 2, 381
011-010 Snežnica 1 III/011066, I/11 Snežnica 2 1, 396 1, 396
011-011 Snežnica 2 Brodno 1 1, 002 1, 002
011-012 Brodno 1 Brodno 2 I/11, MK 1, 433 1, 433
011-013 Brodno 2 I/11, MK Žilina 1, 185 1, 185
011-014 Oščadnica I/11, I/11B III/011087, I/11 0, 987 0, 987
Zoznam úsekov na ceste I/12
012-001 Svrčinovec I/12, I/11 Čierne 1 I/12, III/011056 2, 748 2, 748
012-002 Čierne 1 I/12, III/011056 Čierne 2 I/12, III/011056 2, 805 2, 421
012-003 Čierne 2 I/12, III/011056 Skalité III/011057, I/12 3, 773 2, 847
012-004 Skalité III/011057, I/12 Hranica SR/PL 6, 170 5, 388
Zoznam úsekov na ceste I/13
013-001 Veľký Meder 1 I/13, I/63 Veľký Meder 2 I/13, III/063062 1, 277 0, 732
013-002 Veľký Meder 2 I/13, III/063062 Ižop I/13, III/063062 1, 348 1, 348
013-003 Ižop I/13, III/063062 Čiližská Radvaň I/13, III/063028 3, 363 3, 173
013-004 Čiližská Radvaň I/13, III/063028 Hranica SR/MR I/13 5,451 5,171
Zoznam úsekov na ceste I/18
018-001 Prešov - Nižná Šebastová I/18, III/018202 Kapušany 1 I/18, II/545 3, 986 3, 568
018-002 Kapušany 2 III/018203, I/18, III/018203 Lada 1 III/018204, I/18 1, 198 0, 684
018-003 Lada 2 I/18, III/018205 Nemcovce I/18, III/018206 1, 348 1, 051
018-004 Nemcovce I/18, III/018206 Lipníky I/18, I/73 2, 537 1, 378
018-005 Hranica SR/ČR I/18 št. hranica SR/ČR Makov I/18, III/018088 7,011 6,691
018-006 I/18, II/487 Čadca / Bytča I/18 3, 603 3, 073
018-007 Čadca / Bytča I/18 Petrovice III/018082, I/18 12, 252 8, 200
018-008 Petrovice III/018082, I/18 Bytča 1 III/507052, I/18 2, 685 2, 685
018-009 Bytča 1 III/507052, I/18 Bytča 2 I/18, II/507 1, 263 0, 373
018-010 Bytča 2 I/18, II/507 Bytča 3 I/18, I/61 1, 244 0, 329
018-011 Bytča - Hrabové I/18, I/61 Hlboké 1 III/018084, I/18 0, 95 0, 950
018-012 Hlboké 1 III/018084, I/18 Hlboké 2 0, 928 0, 928
018-013 Hlboké 2 Hričovské Podhradie III/018085, I/18 1, 932 1, 932
018-014 Dolný Hričov 1 I/18, III/018261 Dolný Hričov 2 III/518001, I/18 1, 716 0, 85
018-015 Dolný Hričov 2 III/518001, I/18 Horný Hričov 1 I/18, III/018261 2, 37 2, 37
018-016 Horný Hričov 1 I/18, III/018261 Horný Hričov 2 III/018087, I/18 0, 398 0, 398
018-017 Horný Hričov2 III/018087, I/18 I/18, III/018087 0, 046 0, 046
018-018 I/18, III/018087 Žilina 1 D/3, I/18 2, 621 2, 621
018-019 Žilina 1 D/3, I/18 Žilina - Strážov 2, 287 2, 085
018-020 Žilina 2 I/18, III/018089, MK Žilina 3 I/18, III/018249 1, 307 0, 468
018-021 Žilina 3 I/18, III/018249 Žilina 4 I/18, III/018249 0, 034 0, 034
018-022 Žilina 4 I/18, III/018249 Stráňavy 1 I/18, III/018249 4, 213 4, 213
018-023 Stráňavy 1 I/18, III/018249 Stráňavy 2 I/18, III/018248 0, 616 0, 616
018-024 Stráňavy 2 I/18, III/018248 Strečno 1 I/18, III/018160 1, 305 1, 305
018-025 Strečno 1 I/18, III/018160 Strečno 2 I/18, III/018160 1, 131 1, 131
018-026 Strečno 2 I/18, III/018160 Lipovec III/018092, I/18 10, 589 10, 589
018-027 Lipovec III/018092, I/18 Martin 1 I/18, III/018254 2, 136 0, 148
018-028 I/65, I/18 Martin 2 I/18, III/018254 1, 646 0, 861
018-029 Martin 2 I/18, III/018254 Sučany III/018094, I/18 2, 813 1, 869
018-030 Sučany III/018094, I/18 Turany III/018255, I/18 2, 895 1, 427
018-031 Turany III/018255, I/18 Turany I/18, III/018255 1, 714 1, 714
018-032 Turany I/18, III/018255 Krpeľany III/018093, I/18 3, 189 3, 189
018-033 Krpeľany III/018093, I/18 Ratkovo I/18, III/018145 0, 824 0, 824
018-034 Ratkovo I/18, III/018145 Šútovo I/18, III/018096 0, 901 0, 901
018-035 Šútovo I/18, III/018096 Šútovo I/18, III/018096 0, 691 0, 691
018-036 Šútovo I/18, III/018096 Kraľovany 1 III/018125, I/18 3, 389 3, 389
018-037 Kraľovany 1 III/018125, I/18 Kraľovany 2 I/18, III/018125 1, 177 1, 177
018-038 Kraľovany 2 I/18, III/018125 Kraľovany 3 I/18, I/70 0, 069 0, 069
018-039 Kraľovany 3 I/18, I/70 Kraľovany 4 I/18, I/70 0, 042 0, 042
018-040 Kraľovany 4 I/18, I/70 Ľubochňa I/18, III/018101 4, 916 2, 543
018-041 Ľubochňa I/18, III/018101 Ružomberok I/18, III/018098 11, 059 7, 524
018-042 Ružomberok I/18, III/018098 Štiavnička I/18, I/59 1, 629 1, 629
018-043 Štiavnička I/18, I/59 Lisková 1 III/018111, I/18 1, 505 0, 850
018-044 Lisková 1 III/018111, I/18 Lisková 2 III/018105, I/18 1, 474 1, 474
018-045 Lisková 2 III/018105, I/18 Liptovské Sliače I/18, III/018117 1, 097 1, 097
018-046 Liptovské Sliače I/18, III/018117 Ivachnová D/1, I/18 2, 700 2, 700
018-047 Važec I/18, PD/8 Ružomberok / Poprad 3, 191 3, 191
018-048 Ružomberok / Poprad Štrba II/538, I/18, III/018144 3, 188 2, 746
018-049 Štrba II/538, I/18, III/018144 Mengusovce I/18, II/539 5, 500 5, 500
018-050 Mengusovce I/18, II/539 Lučivná 1 D/1, I/18 0, 579 0, 579
018-051 Lučivná 1 D/1, I/18 Lučivná 2 I/18, III/018142 1, 297 1, 297
018-052 Lučivná 2 I/18, III/018142 Svit 1 I/18, III/018150 2, 247 1, 787
018-053 Svit 1 I/18, III/018150 Svit 2 D/1, I/18 4, 348 2, 508
018-054 Svit 2 D/1, I/18 Spišská Teplica I/18, III/018152 1, 218 0, 590
018-055 Poprad I/18, II/534 Poprad I/18, I/67, MK 1, 512 1, 101
018-056 Poprad I/18, I/67, MK Gánovce III/018154, I/18 2, 914 2, 308
018-057 Gánovce III/018154, I/18 Hozelec III/018256, I/18 1, 334 1, 208
018-058 Hozelec III/018256, I/18 Švábovce I/18, III/018155 1, 175 0, 576
018-059 Švábovce I/18, III/018155 Hôrka I/18, III/018156 1, 502 0, 716
018-060 Hôrka I/18, III/018156 Jánovce I/18, II/536 5, 021 2, 317
018-061 Jánovce I/18, II/536 D/1, I/18 0, 894 0, 894
018-062 D/1, I/18 Spišský Štvrtok 1 I/18, II/536, III/536014 1, 114 1, 114
018-063 Spišský Štvrtok 1 I/18, II/536, III/536014 Spišský Štvrtok 2 I/18, II/536, III/536014 0, 230 0, 230
018-064 Spišský Štvrtok 2 I/18, II/536, III/536014 Dravce 1 I/18, III/018164 1, 612 1, 612
018-065 Dravce 1 I/18, III/018164 Dravce 2 I/18, III/018164, III/018164 0, 078 0, 078
018-066 Dravce 2 I/18, III/018164 Dravce 3 I/18, III/018164 0, 032 0, 032
018-067 Dravce 3 I/18, III/018164 Dlhé Stráže 1 I/18, III/018164 3, 300 3, 300
018-068 Dlhé Stráže 1 I/18, III/018164 Dlhé Stráže 2 I/18, III/018164 0, 040 0, 040
018-069 Dlhé Stráže 2 I/18, III/018164 I/18, III/018165 2, 120 2, 120
018-070 I/18, III/018165 Levoča I/18, II/533 2, 915 2, 035
018-071 Levoča I/18, III/533003 I/18, III/018168 2, 470 2, 470
018-072 I/18, III/018168 Spišský Hrhov 1 III/018170, I/18 2, 075 2, 075
018-073 Spišský Hrhov 1 III/018170, I/18 Spišský Hrhov 2 I/18, III/018170 2, 245 1, 600
018-074 Spišský Hrhov 2 I/18, III/018170 Klčov III/018172, I/18 0, 847 0, 760
018-075 Klčov III/018172, I/18 Nemešany I/18, III/018173 1, 155 0, 614
018-076 Nemešany I/18, III/018173 Spišské Podhradie I/18, III/018252 3, 002 2, 832
018-077 Spišské Podhradie I/18, III/018252 Studenec I/18, II/547 3, 088 3, 088
018-078 Studenec I/18, II/547, II/547 Bijacovce III/018180, I/18, III/018181 0, 740 0, 740
018-079 Bijacovce III/018180, I/18, III/018181 I/18, III/018258 1, 427 1, 427
018-080 I/18, III/018258 Beharovce D/1, I/18 1, 015 1, 015
018-081 Fričovce D/1, I/18 Štefanovce III/018189, I/18 0, 577 0, 425
018-082 Štefanovce III/018189, I/18 Bertotovce I/18, III/543009 2, 100 1, 487
018-083 Bertotovce I/18, III/543009 Chmiňany III/018190, I/18, III/018193 4, 539 4, 539
018-084 Chmiňany I/18, III/018190, III/018193 Svinia I/18, III/018194, III/018195 3, 691 2, 756
018-085 Svinia I/18, III/018194, III/018195 Župčany I/18, III/018196 3, 012 3, 012
018-086 Župčany I/18, III/018196 Malý Šariš I/18, III/018197 1, 025 0, 773
018-087 Malý Šariš I/18, III/018197 Prešov I/18, II/546 1, 642 1, 532
018-088 Ivachnová D/1, I/18 Liptovská Teplá III/018097, I/18 0, 383 0, 383
018-089 Liptovská Teplá III/018097, I/18 Ivachnová 1 D/1, I/18 1, 021 0, 766
018-090 Ivachnová 1 D/1, I/18 Ivachnová 2 D/1, I/18 0,232 0,232
018-091 Ivachnová 2 D/1, I/18 Partizánska Ľupča I/18, III/059008 3, 410 3, 410
018-092 Partizánska Ľupča I/18, III/059008 Malatíny III/018118, I/18, III/018153 2, 034 2, 034
018-093 Malatíny III/018118, I/18, III/018153 Ľubela III/018120, I/18, III/018120 1, 814 1, 814
018-094 Ľubela III/018120, I/18, III/018119 Gôtovany III/018122, I/18 2, 311 2, 311
018-095 Gôtovany III/018122, I/18 Svätý Kríž I/18, III/018123 2, 880 2, 880
018-096 Svätý Kríž I/18, III/018123 Galovany I/18, III/018244 0, 974 0, 974
018-097 Galovany I/18, III/018244 I/18, III/018124 2, 607 2, 607
018-098 I/18, III/018124 Liptovský Mikuláš I/18, II/584 3, 449 1, 790
018-099 Liptovský Mikuláš - Okoličné, I/18, III/018132 Beňadiková III/018135, I/18 1, 304 0, 741
018-100 Beňadiková III/018135, I/18 Uhorská Ves III/018137, I/18 1, 167 1, 167
018-101 Uhorská Ves III/018137, I/18 Liptovská Porúbka 1 I/18, III/018140 4, 704 4, 704
018-102 Liptovská Porúbka 2 I/18, II/537 I/18, I/72 4, 178 4, 132
018-103 I/18, I/72 Hybe D/1, I/18 5, 364 3, 535
018-104 Hybe D/1, I/18 Hybe - Východná D/1, I/18 0, 465 0, 465
018-105 Hybe - Východná D/1, I/18 I/18, III/018141 3, 315 1, 702
018-106 Východná I/18, III/018141 PD/6, I/18 1, 513 1, 513
018-107 PD/6, I/18 Važec III/018142, I/18 4, 255 4, 255
018-108 Važec III/018142, I/18 I/18, PD/8 1, 959 1, 959
018-109 D/1, I/18 Beharovce 1 I/18, III/547021 0, 823 0, 823
018-110 Beharovce 1 I/18, III/547021 Beharovce 2 I/18, III/018183 0, 103 0, 103
018-111 Beharovce 2 I/18, III/018183 Korytné I/18, III/018184 0, 928 0, 928
018-112 Korytné I/18, III/018184 III/018185, I/18 1, 611 1, 611
018-113 III/018185, I/18 Široké 1 I/18, III/018186 9, 744 8, 223
018-114 Široké 1 I/18, III/018186 I/18, PD/7 1, 095 0, 101
018-115 I/18, PD/7 Fričovce I/18, III/018188 3, 120 0, 965
018-116 Fričovce I/18, III/018188 D/1, I/18 0, 870 0, 870
Zoznam úsekov na ceste I/49
049-001 Hranica ČR/SR Vydrná III/049014, I/49 7,517 2,655
049-002 Vydrná III/049014, I/49 III/049015, I/49 3,76 1,762
049-003 III/049015, I/49 Dohňany III/049016, I/49 1 1
049-004 Dohňany III/049016, I/49 Púchov - Vieska III/049017, I/49, III/049017 2,715 1,131
049-005 Púchov - Vieska III/049017, I/49, III/049017 Púchov I/49, I/49A, II/507 2,201 0,836
049-006 Púchov I/49, I/49A, II/507 Dolné Kočkovce I/49A, MK 2,455 1,414
049-007 Dolné Kočkovce I/49A, MK I/49, I/49A 2,05 2,05
Zoznam úsekov na ceste I/50
050-001 Košice 1 I/50, III/050196 Košice 2 I/50 4, 048 2, 388
050-002 Košice - okolie I/50 Hrašovík I/50, III/050200 0, 159 0, 159
050-003 Hrašovík I/50, III/050200 Košické Olšany I/50, III/050201 1, 439 1, 439
050-004 Košické Olšany I/50, III/050201 Ďurďošík III/050205, I/50 5, 951 5, 509
050-005 Ďurďošík III/050205, I/50 Bidovce 1 III/050254, I/50, III/050254 0, 905 0, 845
050-006 Bidovce 1 III/050254, I/50, III/050254 Bidovce 2 I/50, II/576 1, 13 1, 130
050-007 Bidovce 2 I/50, II/576 Košice / Trebišov I/50 10, 217 10, 217
050-008 Košice / Trebišov I/50 Dargov III/050208, I/50, III/050208 2, 928 1, 900
050-009 Dargov III/050208, I/50 I/50, III/050209 3, 722 3, 618
050-010 I/50, III/050209 Sečovce I/50, III/050211 1, 856 0, 811
050-011 Sečovce I/50, III/050211 Hriadky I/50, I/79 3, 893 1, 101
050-012 Hriadky I/50, I/79 Trebišov / Michalovce I/50 2, 485 2, 147
050-013 Trebišov / Michalovce I/50 I/50, III/050214 0, 253 0, 253
050-014 I/50, III/050214 Horovce I/50, III/050215 1, 402 1, 402
050-015 Horovce I/50, III/050215 Trhovište I/50, II/554 3, 239 1, 720
050-016 Trhovište I/50, II/554 Pozdišovce I/50, III/050216 4, 356 4, 038
050-017 Pozdišovce I/50, III/050216 Krásnovce I/50, III/050218 2, 666 0, 412
050-018 Michalovce II/555, I/50, II/555 Zalužice III/050234, I/50 5, 874 3, 654
050-019 Zalužice III/050234, I/50, III/050234 Závadka I/50, III/050224 4, 403 2, 077
050-020 Závadka I/50, III/050224 Veľké Revištia I/50, III/050225 3, 723 3, 723
050-021 Veľké Revištia I/50, III/050225 Nižná Rybnica I/50, III/050236 2, 054 1, 946
050-022 Nižná Rybnica I/50, III/050237 Sobrance I/50, II/582 2, 213 1, 496
050-023 Sobrance I/50, III/552032, Sobrance Tibava II/566, I/50, II/566 2, 189 1, 278
050-024 Tibava I/50, III/050241 Sejkov I/50, III/050243 6, 156 4, 543
050-025 Sejkov I/50, III/050243 Vyšné Nemecké 1 III/050099, I/50 2, 569 1, 167
050-026 Vyšné Nemecké 1 III/050099, I/50 Vyšné Nemecké 2 I/50, III/050099 2, 031 2, 031
050-027 Vyšné Nemecké 2 I/50, III/050099 Vyšné Nemecké 3 0, 074 0, 074
050-028 Chocholná D/1, I/50 Veľké Bierovce III/050267, I/50 2, 12 2, 120
050-029 Veľké Bierovce III/050267, I/50 Trenčianske Stankovce 1 I/50, III/507019 0, 388 0, 388
050-030 Trenčianske Stankovce 1 I/50, III/507019 Trenčianske Stankovce 2 I/50, III/507019 0, 029 0, 029
050-031 Trenčianske Stankovce 2 I/50, III/507019 Trenčianska Turná 1 I/50, II/507, III/507075 0, 957 0, 957
050-032 Trenčianska Turná 1 I/50, II/507, III/507075 Trenčianska Turná 2 I/50, II/507, III/507075 0, 245 0, 245
050-033 Trenčianska Turná 2 I/50, II/507, III/507075 Trenčianska Turná3 I/50, II/507, III/507075 0, 087 0, 087
050-034 Trenčianska Turná 3 I/50, II/507, III/507075 Trenčianska Turná 4 I/50, II/507 1, 6 1, 600
050-035 Trenčianska Turná 4 I/50, II/507 Trenčianska Turná - Hámre I/50, II/507 0, 04 0, 040
050-036 Trenčianska Turná - Hámre I/50, II/507 Mníchova Lehota I/50, III/507062 4, 104 4, 104
050-037 Mníchova Lehota I/50, III/507062 I/50, III/050025 2, 953 2, 953
050-038 I/50, III/050025 Neporadza I/50, III/050030 1, 319 1, 319
050-039 Neporadza I/50, III/050030 Svinná 1 III/050032, I/50, III/050028 4, 018 3, 662
050-040 Svinná 1 III/050032, I/50, III/050028 Svinná 2 I/50, III/050025 1, 833 1, 365
050-041 Svinná 2 I/50, III/050025 Ruskovce I/50, III/050026 3, 417 3, 417
050-042 Ruskovce I/50, III/050026 I/50, II/516 2, 222 2, 222
050-043 I/50, II/516 Bánovce nad Bebravou 1 I/50, III/050034, III/050037 0, 838 0, 636
050-044 Bánovce nad Bebravou 2 I/50, III/050039 Bánovce nad Bebravou 3 I/50, III/050038 1, 537 0, 162
050-045 I/50, II/592, III/050041 I/50, III/050052 2, 981 2, 879
050-046 I/50, III/050052 Brezolupy 1 III/050040, I/50 0, 98 0, 980
050-047 Brezolupy 1 III/050040, I/50 Brezolupy 2 I/50, III/050040 0, 808 0, 808
050-048 Brezolupy 2 I/50, III/050040 I/50, III/050042 3, 418 2, 950
050-049 I/50, III/050042 Bánovce nad Bebravou / Partizánske I/50 0, 043 0, 043
050-050 Bánovce nad Bebravou / Partizánske I/50 Hradište I/50, II/579 2, 012 1, 705
050-051 Hradište I/50, II/579 I/50, III/050041 1, 084 0, 721
050-052 I/50, III/050041 Nitrica 1 I/50, III/050057 4, 623 2, 749
050-053 Nitrica 1 I/50, III/050057 Nitrica 2 III/050057, I/50 0, 456 0, 456
050-054 Nitrica 2 III/050057, I/50 Nitrianske Sučany III/050058, I/50 2, 383 2, 383
050-055 Nitrianske Sučany III/050058, I/50 Diviacka Nová Ves 1 I/50, II/574 1, 453 1, 453
050-056 Diviacka Nová Ves 1 I/50, II/574 Diviacka Nová Ves 2 I/50, II/574 0, 132 0, 132
050-057 Diviacka Nová Ves 2 I/50, II/574 Nováky 1 I/50, I/64 3, 96 2, 569
050-058 Nováky 1 I/50, I/64 Nováky 2 III/064076, I/50 1, 526 1, 526
050-059 Nováky 2 III/064076, I/50 Nováky 3 I/50, III/064076 0, 195 0, 195
050-060 Nováky 3 I/50, III/064076 Sebedražie I/50, III/050061 3, 364 3, 364
050-061 Sebedražie I/50, III/050061 Prievidza 1 I/50, I/64, III/050066 2, 506 2, 506
050-062 Prievidza 1 I/50, I/64, III/050066 Prievidza 2 I/50, I/64, III/050066 0, 615 0, 615
050-063 Prievidza 2 I/50, I/64, III/050066 Prievidza 3 III/050067, I/50 1, 483 1, 418
050-064 Prievidza 3 III/050067, I/50 Prievidza 4 I/50, III/050067, okr.Prievidza 0, 521 0, 521
050-065 Prievidza 4 I/50, III/050067 Prievidza 5 I/50, III/050266 2, 28 2, 280
050-066 Prievidza 5 I/50, III/050266 Veľká Čausa 1 I/50, III/050069 1, 739 1, 739
050-067 Veľká Čausa 1 I/50, III/050069 Veľká Čausa 2 I/50, III/050070 1, 24 1, 240
050-068 Veľká Čausa 2 I/50, III/050070 Chrenovec - Brusno I/50, III/050266 1, 442 1, 442
050-069 Chrenovec - Brusno I/50, III/050266 Ráztočno I/50, III/050071 1, 795 0, 486
050-070 Ráztočno I/50, III/050071 I/50, III/065033 1, 483 0, 804
050-071 I/50, III/065033 Handlová 3, 891 1, 029
050-072 Handlová Žiar nad Hronom / Prievidza I/50 7, 897 3, 465
050-073 Žiar nad Hronom / Prievidza I/50 Janova Lehota I/50, III/050074 1, 609 1, 609
050-074 Janova Lehota I/50, III/050074 Lovčica – Trubín 1 I/50, III/050072 4, 461 4, 461
050-075 Lovčica – Trubín 1 I/50, III/050072 Lovčica – Trubín 2 I/50, III/050073 0, 49 0, 490
050-076 Lovčica – Trubín 2 I/50, III/050073 Lutila I/50, III/050074 2, 794 2, 794
050-077 Lutila I/50, III/050074 Žiar na Hronom 1, 232 0, 889
050-078 Žiar na Hronom Ladomerská Vieska 1 I/50, III/050077 0, 796 0, 698
050-079 Ladomerská Vieska 1 I/50, III/050077 Ladomerská Vieska 2 I/50, I/65 0, 334 0, 282
050-080 Ladomerská Vieska 2 I/50, I/65 I/50, III/065028 1, 438 1, 438
050-081 I/50, III/065028 Šášovské Podhradie I/50, I/65, III/050092 0, 529 0, 529
050-082 Zvolen 1 I/50, III/050088 Zvolen 2 I/50, III/066022 3, 852 2, 716
050-083 Zvolen 2 I/50, III/066022 Zvolen 3 III/050089, I/50 1, 78 1, 780
050-084 Zvolen 3 III/050089, I/50 Zvolenská Slatina 1 I/50, II/591 3, 136 2, 756
050-085 Zvolenská Slatina 2 III/050090, I/50 Vígľaš 1 III/050091, I/50 1, 551 1, 020
050-086 Vígľaš 1 III/050091, I/50 Vígľaš 2 I/50, II/591 1, 884 1, 002
050-087 Vígľaš 2 I/50, II/591 III/050097, I/50 2, 605 2, 224
050-088 III/050097, I/50 Stožok I/50, III/050096 1, 3 1, 300
050-089 Stožok I/50, III/050096 Detva I/50, III/066028 4, 082 2, 885
050-090 Detva I/50, III/050098 Kriváň I/50, II/526 3, 763 2, 219
050-091 Kriváň I/50, II/526 Podkriváň 1 I/50, II/526 1, 496 1, 123
050-092 Podkriváň 1 I/50, II/526 Podkriváň 2 I/50, III/050100 1, 211 1, 211
050-093 Podkriváň 2 I/50, III/050100 Detva / Lučenec I/50 1, 396 1, 396
050-094 Detva / Lučenec I/50 III/050101, I/50 0, 069 0, 069
050-095 III/050101, I/50 Píla III/050102, I/50 2, 986 2, 986
050-096 Píla III/050102, I/50 Mýtna III/050103, I/50 3, 072 2, 579
050-097 Mýtna III/050103, I/50 Dobroč III/050108, I/50 1, 386 1, 021
050-098 Dobroč III/050108, I/50 Lovinobaňa 1 I/50, III/050109 2, 108 1, 806
050-099 Lovinobaňa 2 III/050268, I/50 Lovinobaňa 3 I/50, III/050268 1, 798 1, 637
050-100 Lovinobaňa 3 I/50, III/050268 Uderiná 1 III/050110, I/50 0, 792 0, 792
050-101 Uderiná 1 III/050110, I/50 Uderiná 2 I/50, III/050110 1, 049 1, 049
050-102 Uderiná 2 I/50, III/050110 Podrečany I/50, III/050111 1, 846 1, 846
050-103 Podrečany I/50, III/050111 Točnica I/50, III/050112 0, 75 0, 750
050-104 Točnica I/50, III/050112 Tomášovce III/050206, I/50, II/595 2, 179 2, 179
050-105 Tomášovce III/050206, I/50, II/595 Lučenec 1 I/50, III/508055 1, 586 1, 586
050-106 Lučenec 1 I/50, III/508055 I/50, III/508055 0, 188 0, 188
050-107 I/50, III/508055 Lučenec 2 I/50, I/75 3, 542 3, 542
050-108 Lučenec 2 I/50, I/75 Lučenec 3 I/50, I/71 0, 183 0, 183
050-109 Lučenec 3 I/50, I/71 Lučenec 4 I/50, I/71 0, 108 0, 108
050-110 Lučenec 4 I/50, I/71 Kalinovo III/050114, I/50 1, 82 1, 820
050-111 Kalinovo III/050114, I/50 Nové Hony I/50, III/571003 9, 555 8, 810
050-112 Nové Hony I/50, III/571003 Ožďany I/50, I/50A 3, 766 3, 766
050-113 Ožďany I/50, I/50A Rimavská Sobota 1 I/50, I/72, II/531 4, 512 4, 096
050-114 Rimavská Sobota 2 III/050121, I/50 Rimavská Sobota 3 I/50, III/531017 0, 555 0, 555
050-115 Rimavská Sobota 3 I/50, III/531017 Zacharovce I/50, III/050128 2, 059 2, 059
050-116 Zacharovce I/50, III/050128 I/50, III/050129 3, 141 2, 673
050-117 I/50, III/050129 Bátka 1 I/50, III/050130 5, 866 4, 725
050-118 Bátka 2 I/50, III/571032 Rakytník III/050137, I/50 0, 512 0, 459
050-119 Rakytník III/050137, I/50 Barca 1 I/50, III/050138 2, 911 2, 911
050-120 Barca 1 I/50, III/050138 Barca 2 I/50, III/050138 0, 133 0, 133
050-121 Barca 2 I/50, III/050138 R2, I/50B, I/50 1, 543 1, 543
050-122 R2, I/50B, I/50 Figa I/50, III/050139 1, 454 1, 350
050-123 Figa I/50, III/050139 I/50, I/50B, III/571039 1, 461 0, 750
050-124 Gemerská Panica III/050143, I/50, III/050143 R2, I/50, I/50B 0, 639 0, 639
050-125 R2, I/50, I/50B Bohúňovo 1 III/050144, I/50 7, 24 6, 547
050-126 Bohúňovo 1 III/050144, I/50 Bohúňovo 2 III/050146, I/50 0, 688 0, 061
050-127 Bohúňovo 2 III/050146, I/50 Plešivec 1 I/50, II/587 3, 584 3, 452
050-128 Plešivec 1 I/50, II/587 Plešivec 2 I/50, III/050250 0, 724 0, 469
050-129 Plešivec 2 I/50, III/050250 I/50, III/050253 3, 683 3, 492
050-130 I/50, III/050253 I/50, III/050154 1, 33 1, 330
050-131 I/50, III/050154 III/050204, I/50 1, 302 1, 302
050-132 III/050204, I/50 Brzotín 1 III/050060, I/50 4, 566 4, 566
050-133 Brzotín 1 III/050060, I/50 Brzotín 2 I/50, III/050060 2, 197 2, 197
050-134 Brzotín 2 I/50, III/050060 Rožňava 1 I/50, III/050156 0, 525 0, 525
050-135 Rožňava 2 I/50, II/526 Rožňava 3 I/50, I/67 0, 643 0, 643
050-136 Rožňava 3 I/50, I/67 Rožňava 4 I/50, I/67 0, 082 0, 082
050-137 Rožňava 4 I/50, I/67 Rožňava 5 I/50, I/67 0, 118 0, 118
050-138 Rožňava 5 I/50, I/67 Krásnohorské Podhradie 1 III/050159, I/50 4, 836 4, 836
050-139 Krásnohorské Podhradie 1 III/050159, I/50 Krásnohorské Podhradie 2 I/50, II/549 0, 505 0, 505
050-140 Krásnohorské Podhradie 2 I/50, II/549 Lipovník I/50, III/050157, III/050160 2, 292 2, 292
050-141 Lipovník I/50, III/050157, III/050160 Jablonov nad Turňou III/050162, I/50, III/050163 8, 661 8, 661
050-142 Jablonov nad Turňou III/050162, I/50, III/050163 Hrhov I/50, III/050251 5, 185 3, 780
050-143 Mokrance I/50, III/550002 Čečejovce I/50, III/050180 1, 575 1, 178
050-144 Čečejovce I/50, III/050182 Cestice I/50, III/050183 2, 852 2, 728
050-145 Cestice I/50, III/050183 Košice –Šaca 1 III/050184, I/50, III/050256 5, 573 4, 822
050-146 Košice – Šaca 1 III/050184, I/50, III/050256 Košice –Šaca 2 I/50, MK 0, 543 0, 078
050-147 R2, I/50, I/50A Ožďany III/050115, I/50 1, 572 1, 362
050-148 Ožďany III/050115, I/50 R2, I/50, I/50A 4, 144 3, 337
050-149 Figa I/50, I/50B, III/571039 Otročok II/532, I/50 4, 473 1, 484
050-150 Otročok II/532, I/50 Gemer III/050142, I/50 1, 137 0, 247
050-151 Gemer III/050142, I/50 Tornaľa I/50, I/67 0, 814 0, 814
050-152 Tornaľa I/50, I/67 Gemerská Panica III/050143, I/50 3, 532 1, 226
050-153 Hranica ČR/SR I/50 III/050265, I/50 1, 296 1, 296
050-154 III/050265, I/50 I/50, III/050259 2, 725 2, 725
050-155 I/50, III/050259 Drietoma I/50, III/050264 1, 490 1, 490
050-156 Drietoma I/50, III/050264 III/050221, I/50 4, 301 3, 315
050-157 III/050221, I/50 I/50, III/050221 0, 283 0, 283
050-158 I/50, III/050221 I/50, I/61 2,345 2, 345
050-159 I/50, I/61 D/1, I/50 0, 215 0, 215
050-160 D/1, I/50 D/1, I/50 0, 418 0, 418
050-161 I/50, III/050156 Jovice I/50, III/050157 0, 453 0, 453
050-162 Jovice I/50, III/050157 I/50, II/526, II/526 0, 110 0, 110
050-163 Hrhov I/50, III/050251 Hrhov I/50, III/050165 0, 795 0, 795
050-164 Hrhov I/50, III/050165 Včeláre I/50, III/050166 3, 234 3, 234
050-165 Včeláre I/50, III/050166 Dvorníky I/50, III/050167, III/050238 2, 109 2, 109
050-166 Dvorníky I/50, III/050167 III/050238 Turňa nad Bodvou I/50, III/050175 4, 129 4, 129
050-167 Turňa nad Bodvou I/50, III/050175 I/50, III/050238 0, 654 0, 654
050-168 I/50, III/050238 Moldava II/550, I/50 7, 259 6, 949
050-169 Moldava II/550, I/50 Mokrance I/50, III/550002 4, 550 4, 550
Zoznam úsekov na ceste I/51
051-001 Trnovec I/51, III/051009 Prietržka I/51, III/051008, III/051009 1, 495 1, 495
051-002 Prietržka I/51, III/051008, III/051009 I/51, III/051009 0, 064 0, 064
051-003 I/51, III/051009 Popudinské Močidľany I/51, III/051009 2, 088 2, 088
051-004 Popudinské Močidľany I/51, III/051009 I/51, III/051009 3, 258 3, 258
051-005 I/51, III/051009 I/51, III/051015 0, 693 0, 693
051-006 I/51, III/051015 Radošovce I/51, III/051010 0, 942 0, 043
051-007 Radošovce I/51, III/051010 Oreské I/51, III/051035 4, 149 4, 149
051-008 Oreské I/51, III/051035 Častkov I/51, III/500013 1, 189 1, 189
051-009 Častkov I/51, III/500013 Rohov I/51, II/581, III/051011 1, 911 1, 911
051-010 Rohov I/51, II/581, III/051011 Rovensko I/51, III/500012 1, 040 1, 040
051-011 Rovensko I/51, III/500012 I/51, III/051010 3, 835 3, 763
051-012 Senica III/051016, I/51, II/500 Senica - juh I/51, III/051019 1, 225 0, 379
051-013 Senica - juh I/51, III/051019 Hlboké III/051020, I/51, III/051019, III/051020 3, 591 3, 591
051-014 Hlboké III/051020, I/51, III/051019 Jablonica I/51, II/501 5, 070 4, 278
051-015 Jablonica I/51, II/501 Trstín I/51, II/502 10, 909 9, 056
051-016 Trstín I/51, II/502 Boleráz III/051027, I/51 5, 588 3, 754
051-017 Boleráz III/051027, I/51 Šelpice I/51, III/051029 6, 840 2, 220
051-018 Šelpice I/51, III/051029 Trnava 1 I/51, II/504 5, 332 4, 053
051-019 Trnava 1 I/51, I/51C, I/61 I/51, III/051031 1, 626 1, 626
051-020 I/51, III/051031 Trnava 2 I/51, MK 0, 878 0, 878
051-021 Trnava 2 I/51, MK Trnava 3 I/51, I/51Z, I/61 1, 143 1, 143
Zoznam úsekov na ceste I/59
059-001 Banská Bystrica I/59, III/066034 I/59, III/059003 3, 277 0, 872
059-002 I/59, III/059003 BB - Uľanka I/14, I/59 1, 571 1, 571
059-003 BB - Uľanka I/14, I/59 Staré Hory III/059050, I/59 6, 451 5, 201
059-004 Staré Hory III/059050, I/59 Motyčky I/59, III/059007 4, 871 4, 288
059-005 Motyčky I/59, III/059007 Korytnica I/59, III/059005 11, 195 10, 060
059-006 Korytnica I/59, III/059005 Liptovská Osada I/59, III/059007 7, 193 6, 137
059-007 Liptovská Osada I/59, III/059008 Ružomberok I/59, III/059012 14, 406 9, 700
059-008 Likavka I/59, III/059016 Valaská Dubová I/59, III/059011 6, 014 4, 784
059-009 Valaská Dubová I/59, III/059011 Komjatná I/59, III/070001 0, 43 0, 430
059-010 Komjatná I/59, III/070001 Jasenová III/059027, I/59 4, 146 4, 146
059-011 Jasenová III/059027, I/59 I/59, III/059027 0, 174 0, 174
059-012 I/59, III/059027 Vyšný Kubín I/59, III/059017 0, 933 0, 590
059-013 Vyšný Kubín I/59, III/059017 Dolný Kubín 1 I/59, III/059018 2, 012 0, 582
059-014 Dolný Kubín 2 I/59, I/70 Dolný Kubín 3 I/59, III/059006 2, 987 2, 676
059-015 Dolný Kubín 3 I/59, III/059006 Dolný Kubín 4 I/59, III/059006 0, 048 0, 048
059-016 Dolný Kubín 4 I/59, III/059006 R3, I/59, I/59A 3, 693 3, 693
059-017 R3, I/59, I/59A Oravský Podzámok I/59, III/059022 2, 102 1, 525
059-018 Oravský Podzámok I/59, I/78 R3, I/59, I/59A 5, 414 2, 968
059-019 R3, I/59, I/59A Dlhá nad Oravou III/059024, I/59 3, 168 1, 696
059-020 Dlhá nad Oravou III/059024, I/59 Podbiel I/59, III/059026 7, 353 5, 766
059-021 Podbiel I/59, II/584 Tvrdošín 1 I/59, III/059038 4, 955 2, 622
059-022 Tvrdošín 2 III/059040, I/59 Trstená 1 I/59, III/059041 2, 717 2, 164
059-023 Trstená 1 I/59, III/059041 Trstená 2 III/059042, I/59 2, 311 0, 602
059-024 Trstená 3 I/59, III/059044 colný priestor I/59 5, 384 4, 653
059-025 colný priestor I/59 Hranica SR/PL I/59 0, 171 0, 171
Zoznam úsekov na ceste I/61
061-001 D/1, I/61 Považská Bystrica 1 I/61, III/061056 2, 127 2, 127
061-002 Považská Bystrica 1 I/61, III/061056 Považská Bystrica 2 I/61, II/517 1, 713 0, 296
061-003 Považská Bystrica 2 I/61, II/517 Považská Bystrica 3 III/061057, I/61 4, 023 2, 264
061-004 Považská Bystrica 3 III/061057, I/61 Považská Bystrica 4 I/61, III/061059 0, 342 0, 342
061-005 Považská Bystrica 4 I/61, III/061059 Vrtižer D/1, I/61 1, 827 1, 827
061-006 Vrtižer D/1, I/61 Plevník I/61, III/061073 0, 864 0, 864
061-007 Plevník I/61, III/061073 Plevník - Drienové I/61, III/061073 2, 314 2, 314
061-008 Plevník - Drienové I/61, III/061073 Maršová – Rašov 1 I/61 0, 182 0, 182
061-009 Maršová – Rašov 1 I/61 Maršová – Rašov 2 III/061065, I/61 0, 16 0, 160
061-010 Maršová – Rašov 2 III/061065, I/61 Maršová – Rašov 3 I/61, III/061065 0, 067 0, 067
061-011 Maršová – Rašov 3 I/61, III/061065 Predmier 1 I/61, III/061065 3, 06 3, 060
061-012 Predmier 1 I/61, III/061065 Predmier 2 III/061060, I/61 0, 572 0, 572
061-013 Predmier 2 III/061060, I/61 Predmier 3 I/61, III/061060 0, 085 0, 085
061-014 Predmier 3 I/61, III/061060 Bytča - Hrabové I/18, I/61 2, 403 1, 262
061-015 D/1, I/61 Ivanka pri Dunaji III/061004, I/61 1, 018 0, 730
061-016 Ivanka pri Dunaji III/061004, I/61 Bernolákovo I/61, III/502002 4, 432 4, 432
061-017 Bernolákovo I/61, III/502002 Veľký Biel I/61, III/503007 5, 144 3, 860
061-018 Veľký Biel I/61, III/503007 Senec 1 I/61, I/62, II/503 1, 658 1, 059
061-019 Senec 2 I/61, III/061002 D/1, I/61 2, 925 2, 051
061-020 D/1, I/61 Blatné 1 I/61, III/061009 2, 056 1, 484
061-021 Blatné 2 I/61, III/061011 Kaplna I/61, III/062004, III/504002 4, 057 3, 724
061-022 Kaplna I/61, III/062004, III/504002 I/61, III/061012 1, 139 0, 964
061-023 I/61, III/061012 Cífer 1 I/61, III/061013 3, 337 3, 337
061-024 Cífer 1 I/61, III/061013 Cífer 2 I/61, III/061016 0, 051 0, 051
061-025 Cífer 2 I/61, III/061016 I/61, III/061070 4, 581 4, 581
061-026 I/61, III/061070 III/061017, I/61 1, 282 1, 282
061-027 III/061017, I/61 Trnava 4 I/61 1, 979 0, 829
061-028 Trnava 5 I/51, I/51C, I/61 Bučany 1 I/61, III/061069 7, 129 7, 129
061-029 Bučany 1 I/61, III/061069 Bučany 2 I/61, III/062008 0, 603 0, 603
061-030 Bučany 2 I/61, III/062008 Trakovice I/61, II/513, III/061019 1, 212 1, 212
061-031 Trakovice I/61, II/513, III/061019 Žlkovce I/61, III/504015 2, 917 2, 917
061-032 Žlkovce I/61, III/504015 D/1, I/61 0, 626 0, 626
061-033 D/1, I/61 Červeník 1 D/1, I/61 1, 317 1, 317
061-034 Červeník 1 D/1, I/61 Červeník 2 III/513002, I/61 1, 194 1, 194
061-035 Červeník 2 III/513002, I/61 Madunice I/61, III/504019 2, 870 1, 173
061-036 Madunice I/61, III/504019 I/61, III/061077 2, 267 2, 267
061-037 I/61, III/061077 Drahovce I/61, III/061077 2, 007 1, 833
061-038 Drahovce I/61, III/061077 Piešťany 1 I/61, II/499 7, 721 5, 877
061-039 Piešťany I/61, III/061021 D/1, I/61 5, 168 4, 035
061-040 D/1, I/61 Horná Streda I/61, III/061023 1, 225 0, 333
061-041 Horná Streda I/61, III/061023 Nové Mesto nad Váhom I/54, I/54, I/61, II/515 12, 085 6, 190
061-042 Nové Mesto nad Váhom I/54, I/54, I/61, II/515 I/61, III/061024 4, 469 4, 228
061-043 I/61, III/061024 I/61, III/061028 1, 680 1, 680
061-044 I/61, III/061028 Velčice I/50, I/61 8, 118 8, 118
061-045 Velčice I/50, I/61 Záriečie I/61, III/061028 1, 908 1, 908
061-046 Záriečie I/61, III/061028 Trenčín - Záblatie III/061031, I/61 2, 393 2, 251
061-047 Trenčín - Záblatie III/061031, I/61 Trenčín - Zlatovce I/61, MK, PD/5 0, 769 0, 537
061-048 Trenčín 1 D/1, PD/5 Trenčín 2 I/61, MK, PD/5 1, 3 0, 905
061-049 Trenčín 3 III/061035, I/61 Trenčianska Teplá II/516, I/61 4, 947 1, 233
061-050 Trenčianska Teplá II/516, I/61 Nová Dubnica I/61, III/061064 1, 422 1, 422
061-051 Nová Dubnica I/61, III/061064 I/61, III/061037, III/507027 0, 798 0, 798
061-052 I/61, III/061037, III/507027 I/57, I/61 0, 870 0, 870
061-053 I/57, I/61 Dubnica I/61, III/061039 4, 848 4, 848
061-054 Dubnica I/61, III/061039 Ilava I/61, II/574 3, 275 0, 967
061-055 Ilava I/61, II/574 Košeca I/61, III/061040 2, 184 0, 846
061-056 Košeca I/61, III/061040 Ladce I/61, III/061047 4, 259 1, 595
061-057 Ladce D/1, I/61 I/61, I/61A, III/061047 1, 438 1, 438
061-058 I/61, I/61A, III/061047 Beluša 1 I/61A, III/061049 1, 502 1, 334
061-059 Beluša 2 I/49, I/49A, I/61 III/061050, I/61 3, 433 2, 373
061-060 III/061050, I/61 I/61, III/061051 0, 307 0, 307
061-061 I/61, III/061051 D/1, I/61 3, 546 3, 546
Zoznam úsekov na ceste I/62
062-001 Senec 1 I/61, I/62, II/503 Senec 2 III/061005, I/62 0, 79 0, 79
062-002 Senec 2 III/061005, I/62 Senec 3 I/62, II/503, III/503022 1, 417 1, 417
062-003 Senec 3 I/62, II/503, III/503022 Kráľová pri Senci I/62, III/061067 1, 13 1, 13
062-004 Kráľová pri Senci I/62, III/061067 Veľký Grob I/62, III/062012 3, 669 3, 669
062-005 Veľký Grob I/62, III/062012 I/62, III/062005 4, 498 4, 498
062-006 I/62, III/062005 Veľké Úľany I/62, II/510, III/062002 4, 859 4, 859
062-007 Veľké Úľany I/62, II/510, III/062002 Sládkovičovo 1 I/62, III/062004 2, 747 2, 747
062-008 Sládkovičovo 1 I/62, III/062004 Sládkovičovo 2 I/62, III/062008 0, 735 0, 735
062-009 Sládkovičovo 2 I/62, III/062008 Malá Mača 1 I/62, I/75 0, 772 0, 772
062-010 Malá Mača 1 I/62, I/75 Malá Mača 2 I/62, I/75 0, 104 0, 104
062-011 Malá Mača 2 I/62, I/75 I/62, III/062002 0, 99 0, 99
062-012 I/62, III/062002 I/62, III/062011 2, 237 2, 237
062-013 I/62, III/062011 I/62, III/507005 1, 644 1, 644
062-014 I/62, III/507005 Veľká Mača I/62, III/062011 0, 851 0, 851
062-015 Veľká Mača I/62, III/062011 R1, I/51, I/62 2, 453 2, 453
062-016 R1, I/51, I/62 R1, I/51, I/62 0,609 0609
062-017 R1, I/51, I/62 Sereď 1 I/62, III/051028 1, 065 1, 065
062-018 Sereď 2 I/62, II/507 Šintava I/51, I/62, II/573 3, 875 2, 595
Zoznam úsekov na ceste I/63
063-001 Podunajské Biskupice III/063059, I/63, III/063059 I/63 2, 294 1, 439
063-002 I/63 Dunajská Lužná 1 I/63, III/063002 3, 292 0, 572
063-003 Dunajská Lužná 2 I/63, III/063006, III/063060 Šamorín 1 I/63, III/063005 5, 525 5, 130
063-004 Šamorín 2 I/63, III/063009 Šamorín 3 I/63, III/063009, III/063011 0, 678 0, 418
063-005 Šamorín 3 I/63, III/063009, III/063011 Báč I/63, II/506 2, 872 2, 712
063-006 Trnávka 1 III/063013, I/63 Trnávka 2 III/063014, I/63 1, 619 1, 007
063-007 Trnávka 2 III/063014, I/63 Rohovce III/063015, I/63 0, 968 0, 968
063-008 Rohovce III/063015, I/63 Blatná na Ostrove 1 I/63, III/063016 1, 492 1, 492
063-009 Blatná na Ostrove 1 I/63, III/063016 Blatná na Ostrove 2 III/063018, I/63 0, 743 0, 743
063-010 Blatná na Ostrove 2 III/063018, I/63 Holice III/063019, I/63, III/063023, II/063024 3, 344 3, 344
063-011 Holice III/063019, I/63, III/063023, III/063024 I/63, III/572011 3, 243 3, 243
063-012 I/63, III/572011 Kráľovičove Kračany III/063061, I/63, III/063025 2, 473 2, 473
063-013 Kráľovičove Kračany III/063061, I/63, III/063025 Lesné Kračany 1 I/63, III/063025, III/063061 0, 263 0, 263
063-014 Lesné Kračany 1 I/63, III/063025, III/063061 Lesné Kračany 2 I/63, III/063025, III/063061 0, 298 0, 298
063-015 Lesné Kračany 2 I/63, III/063025, III/063061 Dunajská Streda 1 I/63, III/506005 1, 634 1, 634
063-016 Dunajská Streda 1 I/63, III/506005 Dunajská Streda 2 I/63, II/507 2, 255 2, 255
063-017 Dunajská Streda 2 I/63, II/507 Povoda I/63, III/063028 1, 865 1, 865
063-018 Povoda I/63, III/063028 I/63, II/572 1, 063 1, 063
063-019 I/63, II/572 Povoda I/63, III/063030 0, 671 0, 671
063-020 Povoda I/63, III/063030 Dolný Bar I/63, III/063032 2, 885 1, 695
063-021 Dolný Bar I/63, III/063032 Dolný Štál 1 I/63, III/063036 3, 462 2, 752
063-022 Dolný Štál 2 I/63, III/063039 Dolný Štál 3 I/63, III/561009 0, 49 0, 155
063-023 Dolný Štál 3 I/63, III/561009 Dolný Štál 4 I/63, III/561009 0, 117 0, 117
063-024 Dolný Štál 4 I/63, III/561009 Veľký Meder 1 I/13, I/63 8, 713 8, 503
063-025 Veľký Meder 2 I/63, II/561 Brestovec III/063031, I/63 2, 367 1, 532
063-026 Brestovec III/063031, I/63 Sokolce I/63, III/063044 1, 584 1, 584
063-027 Sokolce I/63, III/063044 Bodza I/63, III/063045 1, 661 1, 138
063-028 Bodza I/63, III/063045 Holiare I/63, III/063045 0, 976 0, 536
063-029 Holiare I/63, III/063045 Tôň III/063046, I/63, III/063048 2, 536 2, 178
063-030 Tôň III/063046, I/63, III/063048 Zemianska Olča III/063047, I/63 3, 073 2, 491
063-031 Zemianska Olča III/063047, I/63 Okoličná na Ostrove I/63, III/063052, III/063053 1, 427 1, 427
063-032 Okoličná na Ostrove I/63, III/063052, III/063053 Zlatná na Ostrove 1 I/63, III/063057, III/506009 5, 844 5, 844
063-033 Zlatná na Ostrove 1 I/63, III/063057, III/506009 Zlatná na Ostrove 2 III/063054, I/63 1, 559 1, 559
063-034 Zlatná na Ostrove 2 III/063054, I/63 I/63, III/063057 0, 883 0, 883
063-035 I/63, III/063057 III/063058, I/63 1, 810 1, 810
063-036 III/063058, I/63 I/63, II/573 6, 615 2, 053
Zoznam úsekov na ceste I/64
064-001 Komárno I/63, I/64 III/064001, I/63, I/64 2, 122 0, 808
064-002 III/064001, I/63, I/64 I/64, II/589 5, 165 5, 165
064-003 I/64, II/589 Martovce I/64, III/064001 5, 710 4, 739
064-004 Martovce I/64, III/064001 Imeľ I/64, III/064019 0, 505 0, 505
064-005 Imeľ I/64, III/064019 Hurbanovo I/64, III/064007 1, 924 0, 390
064-006 Hurbanovo – Bohatá 1 I/64, III/064010 Hurbanovo – Bohatá 2 I/64, II/511 2, 611 1, 857
064-007 Hurbanovo – Bohatá 2 I/64, II/511 Hurbanovo – Bohatá 3 I/64, II/511 0, 153 0, 153
064-008 Hurbanovo – Bohatá 3 I/64, II/511 Bajč I/64, II/509 2, 088 0, 996
064-009 Bajč I/64, II/509 Nové Zámky 1 I/64, III/064019 5, 644 3, 971
064-010 Nové Zámky 2 I/64, I/75 Šurany I/64, II/580 8, 244 8, 244
064-011 Šurany I/64, II/580 I/64, III/064024 4, 109 4, 109
064-012 I/64, III/064024 Komjatice 1 I/64, III/064027 3, 069 2, 562
064-013 Komjatice 2 I/64, III/064025 Branč I/64, III/064028 7, 073 1, 829
064-014 Branč I/64, III/064028 Ivanka pri Nitre I/64, III/064030 3, 824 0, 933
064-015 Ivanka pri Nitre I/64, III/064030 Nitra I/64 6, 239 1, 523
064-016 Nitra - Drážovce II/593, I/64 Čakajovce I/64, III/513015 1, 987 1, 565
064-017 Čakajovce I/64, III/513015 Koniarovce III/064087, I/64, III/064052 7, 586 3, 489
064-018 Preseľany III/064088, I/64, III/064088 Kamanová III/064053, I/64 2, 060 0, 210
064-019 Ludanice I/64, III/064055, III/064056 Chrabrany 1 I/64, III/064057 3, 639 2, 137
064-020 Chrabrany 2 I/64, III/064058 III/064042, I/64 0, 832 0, 832
064-021 III/064042, I/64 Solčany III/064059, I/64 3, 551 3, 551
064-022 Solčany III/064059, I/64 Topoľčany 1 I/64, II/499 0, 851 0, 482
064-023 Topoľčany 2 I/64, III/064060 Horné Chlebany I/64, III/064062 3, 975 1, 086
064-024 Horné Chlebany I/64, III/064062 Nadlice I/64, II/592 3, 087 1, 022
064-025 Nadlice I/64, II/592 Chynorany I/64, III/064069 1, 252 1, 252
064-026 Chynorany I/64, III/064069 Žabokreky nad Nitrou 1 I/64, III/064092 2, 663 2, 129
064-027 Žabokreky nad Nitrou 2 I/64, III/050047 Partizánske - Malé Bielice III/064070, I/64 2, 828 1, 743
064-028 Partizánske I/64, III/064072 Veľké Uherce III/064093, I/64, II/511 3, 115 1, 490
064-029 Veľké Uherce III/064093, I/64, II/511 Pažiť I/64, III/064072 0, 440 0, 440
064-030 Pažiť I/64, III/064072 II/512, I/64 1, 746 1, 746
064-031 II/512, I/64 Oslany III/064073, I/64 1, 639 0, 614
064-032 Oslany III/064073, I/64 Bystričany III/064074, I/64 3, 419 1, 096
064-033 Bystričany III/064074, I/64 Zemianske Kostoľany 1 I/64, III/064075 3, 521 2, 443
064-034 Zemianske Kostoľany 2 III/064095, I/64 Nováky III/064096, I/64 4, 186 2, 128
Zoznam úsekov na ceste I/65
065-001 Nitra I/51, I/64, I/65, III/051037 Pohranice I/65, III/065001 1, 666 1, 666
065-002 Pohranice I/65, III/065001 Pohranice I/65, III/064034 3, 211 3, 211
065-003 Pohranice I/65, III/064034 Kolíňany III/064035, I/65 2, 904 2, 904
065-004 Kolíňany III/064035, I/65 Kolíňany I/65, III/064033 1, 446 1, 446
065-005 Kolíňany I/65, III/064033 Neverice 1 4, 284 4, 284
065-006 Neverice 1 Neverice 2 III/065002, I/65 1, 851 1, 851
065-007 Neverice 2 III/065002, I/65 Beladice I/65, III/065003 1, 701 1, 701
065-008 Beladice I/65, III/065003 Choča III/065006, I/65 2, 682 2, 682
065-009 Choča III/065006, I/65 Tesárske Mlyňany I/65, II/511 3, 324 3, 324
065-010 Tesárske Mlyňany I/65, II/511 Zlaté Moravce 1 I/65, II/511 1, 86 1, 860
065-011 Zlaté Moravce 1 I/65, II/511 Zlaté Moravce 2 I/65, III/511010 2, 217 2, 217
065-012 Zlaté Moravce 2 I/65, III/511010 Zlaté Moravce 3 I/65, III/511009 0, 684 0, 684
065-013 Zlaté Moravce 3 I/65, III/511009 Zlaté Moravce 4 I/65, III/511009 0, 12 0, 120
065-014 Zlaté Moravce 4 I/65, III/511009 Volkovce I/65, III/511012 4, 977 4, 637
065-015 Žarnovica 1 Žarnovica 2 I/65, II/428 0, 213 0, 213
065-016 Žarnovica 2 I/65, II/428 Žarnovica 3 III/065016, I/65 0, 487 0, 487
065-017 Žarnovica 3 III/065016, I/65 Bzenica III/065021, I/65, III/065017 2, 455 2, 455
065-018 Bzenica III/065021, I/65, III/065017 Hliník nad Hronom 1 III/065023, I/65 2, 848 2, 685
065-019 Hliník nad Hronom 1 III/065023, I/65 Hliník nad Hronom 2 I/65, III/065026 1, 327 0, 257
065-020 Hliník nad Hronom 2 I/65, III/065026 Žiar nad Hronom I/50, I/65 7, 678 5, 222
065-021 Šášovské Podhradie I/50, I/65, III/050092 Bartošova Lehôtka I/65, III/050080 7, 590 6, 996
065-022 Bartošova Lehôtka I/65, III/050080 Kremnica - Lúčky I/65, III/065029 5, 394 4, 072
065-023 Kremnica - Lúčky I/65, III/065029 Kremnica I/65, II/578 0, 460 0, 041
065-024 Kremnica I/65, II/578 Kremnické Bane - Krahule I/65, III/578003 4, 544 1, 967
065-025 I/65, III/065031 Turček III/065032, I/65 2, 563 2, 251
065-026 Turček III/065032, I/65 Sklené I/65, III/065033 2, 673 2, 043
065-027 Sklené I/65, III/065033 I/65, III/065035 2, 188 2, 188
065-028 I/65, III/065035 Turčianske Teplice - Šturec I/14, I/65 5, 540 3, 744
065-029 Turčianske Teplice - Šturec I/14, I/65 I/65, III/065067 0, 096 0, 096
065-030 I/65, III/065067 Turčianske Teplice I/65, III/065036 2, 730 2, 730
065-031 I/65, III/018094, III/065037 I/65, III/065039 0, 468 0, 153
065-032 I/65, III/065045 Mošovce I/65, III/065040 3, 622 3, 622
065-033 Mošovce I/65, III/065040 III/065069, I/65 2, 550 2, 550
065-034 III/065069, I/65 Laskár III/065070, I/65 2, 503 2, 503
065-035 Laskár III/065070, I/65 III/065071, I/65 0, 785 0, 785
065-036 III/065071, I/65 Blatnica III/065047, I/65 0, 456 0, 456
065-037 Blatnica III/065047, I/65 Ďanová I/65, III/065048 1, 812 1, 812
065-038 Ďanová I/65, III/065048 Príbovce I/65, II/519 2, 531 2, 531
065-039 Príbovce I/65, II/519 Turčiansky Peter I/65, III/065049, III/065051 3, 537 3, 370
065-040 Turčiansky Peter I/65, III/065049, III/065051 I/65, I/65D 1, 110 0, 873
065-041 I/65, I/65D I/65, III/065052 2, 002 0, 542
065-042 Hronský Beňadik I/65, I/65A, I/76 I/65, I/65A, I/76 0, 357 0, 357
065-043 Hronský Beňadik I/65, I/65A, I/76 Orovnica III/065007, I/65 2, 322 2, 274
065-044 Orovnica III/065007, I/65 Tekovská Breznica III/065008, I/65 0, 908 0, 908
065-045 Tekovská Breznica III/065008, I/65 III/065011A, I/65, III/065009 4, 776 4, 095
065-046 Volkovce I/65, III/511012 Olichov I/65, III/510026 0, 353 0, 213
065-047 Olichov I/65, III/510026 Čaradice I/65, III/076001 1, 297 1, 297
065-048 Čaradice I/65, III/076001 Tekovské Nemce R1 3, 854 3, 854
Zoznam úsekov na ceste I/66
066-001 Hranica SR/MR Šahy 1 I/66, III/510008 1, 188 0, 453
066-002 Šahy 1 I/66, III/510008 Šahy 2 II/527, I/66 0, 832 0, 652
066-003 Šahy 3 I/66, III/066001 Tupá I/66, III/508020 5, 455 4, 242
066-004 Tupá I/66, III/508020 I/66, III/508020 0, 168 0, 168
066-005 I/66, III/508020 Horné Semerovce I/66, I/75 1, 303 1, 303
066-006 Horné Semerovce I/66, I/75 I/66, I/75 2, 156 1, 398
066-007 I/66, I/75 Hokovce I/66, III/066069 2, 469 2, 055
066-008 Hokovce I/66, III/066069 I/66, III/051062 1, 025 0, 709
066-009 I/66, III/051062 Dudince 0, 353 0, 353
066-010 Dudince I/66, III/066004 0, 868 0, 043
066-011 I/66, III/066004 Hontianske Tesáre 1 I/66, III/051063 3, 663 2, 020
066-012 Hontianske Tesáre 1 I/66, III/051063 Hontianske Tesáre 2 I/66, III/066005, III/066031 0, 645 0, 521
066-013 Hontianske Tesáre 2 I/66, III/066005, III/066031 Hontianske Tesáre 3 I/66, III/066031 1, 131 1, 003
066-014 Hontianske Tesáre 3 I/66, III/066031 I/66, III/066006 0, 192 0, 192
066-015 I/66, III/066006 I/66, III/066007 0, 254 0, 254
066-016 I/66, III/066007 Domaníky I/66, III/066001 7, 672 7, 080
066-017 Domaníky I/66, III/066001 Hontianske Nemce I/51, I/66 2, 248 1, 739
066-018 Hontianske Nemce I/66, III/066008 Devičie III/066010, I/66 3, 809 2, 928
066-019 Devičie III/066010, I/66 I/66, II/526 1, 32 1, 214
066-020 I/66, II/526 Bzovík I/66, II/526 0, 168 0, 168
066-021 Bzovík I/66, II/526 Krupina 1 I/66, III/066009 2, 005 2, 005
066-022 Krupina 1 I/66, III/066009 Krupina 2 III/066011, I/66 4, 785 2, 181
066-023 Krupina 2 III/066011, I/66 I/66, MK 5, 687 5, 687
066-024 I/66, MK Babiná 1 III/066071, I/66 1, 59 1, 590
066-025 Babiná 1 III/066071, I/66 Babiná 2 I/66, III/066071 1, 902 1, 902
066-026 Babiná 2 I/66, III/066071 I/66, II/527 0, 899 0, 899
066-027 I/66, II/527 Podzámčok III/066012, I/66 5, 959 4, 116
066-028 Podzámčok III/066012, I/66 Breziny I/66, III/066013 2, 105 2, 105
066-029 Breziny I/66, III/066013 Michalková I/66, III/066070 2, 277 2, 277
066-030 Michalková I/66, III/066070 Zvolen 1 I/50, I/66 4, 255 3, 128
066-031 Zvolen 1 I/50, I/66 Zvolen 2 I/66, III/066022 0, 917 0, 917
066-032 Zvolen 2 I/66, III/066022 Zvolen 3 I/66, III/050085, III/069002 1, 203 1, 203
066-033 Zvolen 3 I/66, III/050085, III/069002 I/66, I/69 1, 609 1, 609
066-034 III/066033, I/66 Môlča I/66, III/066035 2, 333 2, 333
066-035 Môlča I/66, III/066035 Slovenská Ľupča I/66, III/066042 1, 209 1, 209
066-036 Slovenská Ľupča I/66, III/066042 I/66, III/066042 8, 842 8, 842
066-037 I/66, III/066042 Ľubietová I/66, III/066043 0, 283 0, 283
066-038 Ľubietová I/66, III/066043 Medzibrod 1 I/66, III/066044 0, 614 0, 614
066-039 Medzibrod 1 I/66, III/066044 Medzibrod 2 I/66, III/066044 1, 858 1, 858
066-040 Medzibrod 2 I/66, III/066044 Brusno 1 I/66, III/066046 0, 153 0, 153
066-041 Brusno 1 I/66, III/066046 Brusno 2 III/066045, I/66 0, 943 0, 943
066-042 Brusno 2 III/066045, I/66 I/66, III/066046 1, 426 1, 426
066-043 I/66, III/066046 Ráztoka III/066047, I/66, , III/066057 1, 011 1, 011
066-044 Ráztoka III/066047, I/66, III/066057 Predajná 1 I/66, III/066057 3, 755 3, 755
066-045 Predajná 1 I/66, III/066057 Predajná 2 I/66, III/066057 0, 056 0, 056
066-046 Predajná 2 I/66, III/066057 Predajná 3 I/66, III/066057 0, 053 0, 053
066-047 Predajná 3 I/66, III/066057 Dolná Lehota I/66, III/066057 3, 683 3, 508
Zoznam úsekov na ceste I/68
068-001 Košice – Barca 1 Košice – Barca 2 I/68, III/068021 0, 751 0, 309
068-002 Košice – Barca 2 I/68, III/068021 Haniska I/68, III/050187, III/068025 5, 772 5, 772
068-003 Haniska I/68, III/050187, III/068025 Belža I/68, III/068027 3, 174 2, 608
068-004 Belža I/68, III/068027 Seňa I/68, III/068028 2, 985 1, 624
068-005 Seňa III/068030, I/68 Milhosť I/68, III/068030 1, 667 1, 331
068-006 Milhosť I/68, III/068030 Hranica SR/MR 0,783 0,783
068-007 Prešov III/068010, I/68 Lemešany 1 I/68, III/546001 13, 559 9, 647
068-008 Lemešany 1 I/68, III/546001 Lemešany 2 I/68, III/06801 0, 414 0, 414
068-009 Lemešany 2 I/68, III/068010 I/68, III/068009 5, 222 1, 625
068-010 I/68, III/068009 Budimír I/68, III/068016 1, 148 1, 148
068-011 Budimír I/68, III/068016 D/1, I/68, III/068019 1, 799 1, 799
068-012 Budimír D/1, I/68, III/068019 D/1, I/68, III/068019 0, 320 0, 320
Zoznam úsekov na ceste I/69
069-001 Kováčová I/69, III/069001 I/66, I/66C, I/69 1, 301 1, 095
069-002 I/66, I/66C, I/69 I/69, III/069002 0, 577 0, 577
069-003 I/69, III/069002 Sliač III/066014, I/69, III/066015 1, 052 0, 400
069-004 Sliač III/066014, I/69, III/066015 Vlkanová I/69, III/066019, III/066024 5, 702 4, 851
069-005 I/69, III/066019, III/066024 I/69, III/066021 1, 428 1, 428
069-006 I/69, III/066021 I/66, I/69, MK 2, 524 2, 524
Zoznam úsekov na ceste I/72
072-001 Podbrezová I/66, I/72 Bystrá I/72, II/584 6, 721 4, 469
072-002 Bystrá I/72, II/584 Mýto pod Ďumbierom I/72, III/066056 3, 958 1, 973
072-003 Mýto pod Ďumbierom I/72, III/066056 Kráľova Lehota 1 III/072001, I/72 29, 615 22, 157
072-004 Kráľova Lehota 1 III/072001, I/72 Kráľova Lehota 2 I/72, III/072001 0, 210 0, 210
072-005 Kráľova Lehota 2 I/72, III/072001 Kráľova Lehota 3 I/18, I/72 0, 487 0, 487
072-006 Kráľova Lehota 3 I/18, I/72 Kráľova Lehota 4 I/18, I/72 0, 106 0, 106
072-007 Kráľova Lehota 4 I/18, I/72 Kráľova Lehota 5 I/18, I/72 0, 067 0, 067
Zoznam úsekov na ceste I/73
073-001 Lipníky I/18, I/73 Čelovce III/576001, I/73 1, 428 0, 772
073-002 Čelovce III/576001, I/73 Chmeľov 1 I/73, III/576002 2, 147 0, 887
073-003 Chmeľov 2 I/73, III/545002 Svidník / Prešov I/73 2, 042 2, 042
073-004 Svidník / Prešov I/73 Kuková I/73, III/545018 1, 575 1, 575
073-005 Kuková I/73, III/545018 Kračúnovce 1 I/73, III/576003 1, 046 0, 669
073-006 Kračúnovce 2 III/576004, I/73 Železník I/73, III/576005 0, 789 0, 674
073-007 Železník I/73, III/576005 Giraltovce I/73, II/556 0, 72 0, 234
073-008 I/73, III/556005 Fijaš I/73, II/556 4, 536 3, 021
073-009 Fijaš I/73, II/556 Valkovce I/73, III/556018 3, 791 3, 085
073-010 Valkovce I/73, III/556018 Okrúhle I/73, III/556019 2, 018 1, 333
073-011 Okrúhle I/73, III/556019 Radoma I/73, III/557014 1, 985 1, 159
073-012 Radoma I/73, III/557014 Šarišský Štiavnik I/73, III/557028 1, 741 0, 649
073-013 Šarišský Štiavnik I/73, III/557028 Mestisko I/73, III/073001 5, 408 4, 072
073-014 Mestisko I/73, III/073001 Stročín I/15, I/73 1, 857 1, 857
073-015 Stročín I/15, I/73 I/15, I/73 0, 155 0, 155
073-016 I/15, I/73 Nová Polianka I/73, III/557017 2, 762 1, 891
073-017 Nová Polianka I/73, III/557017 Svidník I/73, I/77, III/073001 3, 865 1, 926
073-018 Svidník I/73, I/77, III/073001 Kapišová I/73, III/556021 3, 255 1, 408
073-019 Kapišová I/73, III/556021 Ladomirová I/73, III/556025 2, 131 1, 874
073-020 Ladomirová I/73, III/556025 Krajné Čierno III/556026, I/73 3, 146 2, 293
073-021 Krajné Čierno III/556026, I/73 Hunkovce I/73, III/556027 1, 283 0, 761
073-022 Hunkovce I/73, III/556027 Krajná Bystrá I/73, III/556029 1, 564 1, 184
073-023 Krajná Bystrá I/73, III/556029 Bodružal I/73, III/556030 1, 296 0, 707
073-024 I/73, III/556030 Hranica SR/PR 6, 21 6, 087
Zoznam úsekov na ceste I/76
076-001 Štúrovo I/76, II/564 Nána I/76, III/510009 0, 770 0, 509
076-002 Nána I/76, III/510009 Kamenný Most I/76, III/510010 7, 944 4, 954
076-003 Kamenný Most I/76, III/510010 Kamenín I/76, III/510011 2, 953 2, 437
076-004 Kamenín I/76, III/510011 Bíňa III/510012, I/76 4, 512 2, 113
076-005 Bíňa III/510012, I/76 Hronovce I/76, III/510015 7, 239 2, 334
076-006 Hronovce I/76, III/510015 Želiezovce I/76, III/509012 6, 201 2, 861
076-007 Želiezovce I/76, III/509020 Šarovce I/75, I/76 6, 575 4, 457
076-008 Šarovce I/75, I/76 Jur nad Hronom I/76, III/510018 1, 903 1, 903
076-009 Jur nad Hronom I/76, III/510018 Turá I/76, III/510019 3, 914 3, 914
076-010 Turá I/76, III/510019 Tekovský Hrádok I/76, III/580004 1, 923 1, 923
076-011 Tekovský Hrádok I/76, III/580004 Bajka I/76, III/510020 3, 764 3, 764
076-012 Bajka I/76, III/510020 Kalná nad Hronom 1 I/76, II/580 0, 779 0, 674
076-013 Kalná nad Hronom 2 I/51, I/76 I/76, III/511010 1, 376 1, 376
076-014 I/76, III/511010 Nový Tekov - Marušová III/511014, I/76 7, 202 4, 956
076-015 Nový Tekov - Marušová III/511014, I/76 Tlmače I/76, II/564, III/510041 2, 495 1, 929
076-016 Tlmače I/76, II/564, III/510041 Kozárovce I/76, III/510026 2, 202 1, 992
076-017 Kozárovce Hronský Beňadik - Psiare I/76, III/076001 4, 465 3, 608
076-018 Hronský Beňadik - Psiare I/76, III/076001 I/65, I/65A, I/76, I/76 2, 053 0, 850
Zoznam úsekov na ceste I/79
079-001 Hranica SR/MR I/79, III/553016 Slovenské Nové Mesto 1 I/79, III/553042 0, 113 0, 113
079-002 Slovenské Nové Mesto 1 I/79, III/553042 Slovenské Nové Mesto 2 I/79, III/553017 1, 261 0, 072
079-003 Slovenské Nové Mesto 2 I/79, III/553017 Borša I/79, III/552023 3, 053 0, 932
079-004 Borša I/79, III/552023 Viničky III/553019, I/79 3, 075 1, 646
079-005 Viničky III/553019, I/79 Streda nad Bodrogom III/553020, I/79 0, 457 0, 445
079-006 Streda nad Bodrogom I/79, III/553021 Somotor 1 I/79, III/553023 3, 890 2, 805
079-007 Somotor 2 III/553028, I/79 Somotor 3 I/79, III/553028 1, 212 0, 477
079-008 Somotor 3 I/79, III/553028 Somotor - Nová Vieska pri Bodrogu I/79, III/553029 0, 312 0, 312
079-009 Somotor - Nová Vieska pri Bodrogu I/79, III/553029 Svätá Mária III/553030, I/79 2, 249 1, 539
079-010 Svätá Mária III/553030, I/79 Rad III/553031, I/79 1, 205 0, 860
079-011 Rad III/553031, I/79 Svätuše I/79, III/553033 4, 434 3, 334
079-012 Svätuše I/79, III/553044 Kráľovský Chlmec III/553051, I/79, III/553034 3, 994 3, 426
079-013 Kráľovský Chlmec III/553049, I/79 Dobrá nad Krčavou III/553035, I/79 2, 812 2, 542
079-014 Dobrá nad Krčavou I/79, III/553035 Bačka I/79, III/553036 2, 105 1, 945
079-015 Bačka I/79, III/553036 Boťany III/553039, I/79 1, 827 1, 547
079-016 Boťany III/553039, I/79 Čierna 1 I/79, III/553041 1, 677 1, 677
079-017 Čierna 1 I/79, III/553041 Čierna 2 III/553040, I/79 0, 709 0, 534
079-018 Čierna 2 III/553040, I/79 I/79, III/553037 1, 375 0, 533
079-019 I/79, III/553037 Hranica SR/UR 0, 966 0, 966
Zoznam úsekov na diaľnici D1
D01-001 Bratislava - Trnávka/Vajnory D/1, I/61 Senec D/1, II/503 12, 908 12, 206
D01-002 Senec D/1, II/503 Senec - Blatné D/1, I/61 3, 749 3, 749
D01-003 Senec - Blatné D/1, I/61 Trnava - Voderady D/1, III/06117 13,195 13,195
D01-004 Trnava - Voderady D/1, III/06117 Trnava - Modranka D/1, I/51 6,141 6,141
D01-005 Trnava - Modranka D/1, I/51 Trakovice D/1, II/513 15, 884 15, 884
D01-006 Trakovice D/1, II/513 Žlkovce D/1, I/61 2, 584 2, 584
D01-007 Žlkovce D/1, I/61 Piešťany D/1, II/499 15, 28 15, 280
D01-008 Piešťany D/1, II/499 Horná Streda D/1, I/61 8, 145 8, 145
D01-009 Horná Streda D/1, I/61 Lúka D/1, PD/4 3, 853 3, 853
D01-010 Lúka D/1, PD/4 Beckov D/1, II/515 10, 234 10, 234
D01-011 Beckov D/1, II/515 Chocholná-Velčice D/1, I/50 13, 064 13, 064
D01-012 Chocholná-Velčice D/1, I/50 Záblatie D/1, PD/5 5, 766 5, 766
D01-013 Záblatie D/1, PD/5 Zlatovce D/1, MK 1, 722 1, 722
D01-014 Zlatovce D/1, MK Dubnica nad Váhom D/1, I/57 11, 492 11, 492
D01-015 Dubnica nad Váhom D/1, I/57 Ilava D/1, II/574A 7, 259 7, 259
D01-016 Ilava D/1, II/574A Ladce D/1, I/61 8, 613 8, 613
D01-017 Ladce D/1, I/61 Beluša - Visolaje D/1, I/49A 2, 988 2, 988
D01-018 Beluša - Visolaje D/1, I/49A Sverepec 1 D/1, I/61 8, 496 8, 496
D01-019 Sverepec 2 Vrtižer 1 4, 9 4, 900
D01-020 Vrtižer 1 Vrtižer 2 4, 695 4, 695
D01-021 Vrtižer 2 D/1, I/61 Bytča D/1, PD/10 9, 274 9, 274
D01-022 Bytča D/1, PD/10 Hričovské Podhradie D/3, D/1, D/3 4, 007 4, 007
D01-023 Ivachnová D/1, I/18 Ivachnová (Lipt. Michal) D/1, I/18 1, 342 1, 342
D01-024 Ivachnová (Lipt. Michal) D/1, I/18 Liptovský Mikuláš D/1, II/584 13, 687 13, 687
D01-025 Liptovský Mikuláš D/1, II/584 Uhorská Ves D/1, III/018137 6, 645 6, 645
D01-026 Uhorská Ves D/1, II/584 Liptovský Peter D/1, II/537 4, 611 4, 611
D01-027 Liptovský Peter D/1, II/537 Hybe D/1, I/18 8, 767 8, 767
D01-028 Hybe D/1, I/18 Východná D/1, PD/6 4, 76 4, 760
D01-029 Východná D/1, PD/6 Važec D/1, PD/8 5, 665 5, 665
D01-030 Važec D/1, PD/8 Štrba D/1, PD/9 7, 791 7, 791
D01-031 Štrba D/1, PD/9 Mengusovce D/1, I/18 4, 635 4, 635
D01-032 Mengusovce Poprad 1 8, 000 8, 000
D01-033 Poprad 1 D/1, I/18 Poprad 2 D/1, II/534 3, 114 3, 114
D01-034 Poprad 2 D/1, II/534 Poprad 3 D/1, I/67 3, 938 3, 938
D01-035 Poprad 3 D/1, I/67 Jánovce D/1, I/18 12, 41 12, 410
D01-036 Jablonov Studenec 5, 21 5, 210
D01-037 Studenec Beharovce 3, 323 3, 323
D01-038 Beharovce D/1, I/18 Beharovce (Široké) 7, 796 7, 796
D01-039 Beharovce (Široké) Široké D/1, PD/7 2, 935 2, 935
D01-040 Široké D/1, PD/7 Fričovce D/1, I/18 3, 914 3, 914
D01-041 Svinia Prešov 7, 95 7, 950
D01-042 Haniska D/1, III/068010 Lemešany D/1, III/068010 10, 88 10, 880
D01-043 Lemešany D/1, III/068010 Budimír D/1, I/68, III/068019 9, 606 9, 606
Zoznam úsekov na diaľnici D2
D02-002 Malacky D/2, II/503 Lozorno D/2, I/2 11,474 11,474
D02-003 Lozorno D/2, I/2 Záhorská Bystrica/Lamač D/2, II/505 14,316 14,049
D02-004 Petržalka D/1, D/2, I/61, MK Petržalka D/2, D/4, PD/2 6,055 5,839
D02-005 Petržalka D/2, D/4, PD/2 Hranica SR/MR 8,983 8,983
D02-006 Hranica ČR/SR zač. CK D/2 na št. hr. CZ Hranica ČR/SR colnica D/2, II/503 1,458 1,458
D02-007 Hranica ČR/SR colnica Kúty križ. D/2, I/2, okr. Senica 3,621 3,621
D02-008 Kúty križ. D/2, I/2, okr. Senica Malacky križ. D/2, II/503, okr. Malacky 24,091 24,091
Zoznam úsekov na ceste I/11 a I/18 (D3)
D03-001 Hričovské Podhradie D/3, D/1, D/3 Dolný Hričov D/3, III/018262, PD/11 1, 803 1, 803
D03-002 Dolný Hričov D/3, III/018262, PD/11 Strážov D/3, I/18 6, 859 6, 859
D03-003 Oščadnica 1 Oščadnica 2 I/11A, I/11B 0, 959 0, 959
D03-004 Oščadnica 2 I/11A, I/11B Čadca I/11, I/11A 4, 515 4, 515
D03-005 Serafínov III/011057, I/12 Hranica PL/SR 0, 243 0, 243
Zoznam úsekov na diaľnici D4
D04-001 Hranica A/SR Hranica A/SR colnica 0,702 0,702
D04-002 Hranica A/SR colnica Jarovce 1 D/2, D/4, PD/2 1,842 1,842
D04-003 Jarovce 1 D/2, D/4, PD/2 Jarovce 2 D4, III/002046 0,939 0,122
Zoznam úsekov na ceste I/51 (R1)
R01-001 Trnava I/51, I/51Z, I/61 Modranka I/51, MK 1, 537 1, 537
R01-002 Modranka I/51, MK Trnava - Modranka D/1, I/51 1, 190 1, 190
R01-003 Trnava - Modranka D/1, I/51 Vlčkovce 1 I/51, III/051032, III/062008 2, 887 2, 887
R01-004 Vlčkovce 1 I/51, III/051032, III/062008 Vlčkovce 2 I/51, III/051032, III/051032 2, 393 2, 393
R01-005 Vlčkovce 2 I/51, III/051032, III/051032 Sereď 1 I/51, III/051028 3, 301 3, 301
R01-006 Sereď 1 I/51, III/051028 Sereď 2 I/51, I/62 2, 425 2, 425
R01-007 Sereď 2 I/51, I/62 Dolná Streda I/51, II/507 2, 084 2, 084
R01-008 Dolná Streda I/51, II/507 Šoporňa 1 I/51, I/62, II/573 4, 360 4, 360
R01-009 Šoporňa 1 I/51, I/62, II/573 Šoporňa 2 I/51, III/507006 1, 687 1, 687
R01-010 Šoporňa 2 I/51, III/507006 Malý Báb I/51, III/051074 5, 174 5, 174
R01-011 Malý Báb I/51, III/051074 Veľký Báb I/51, III/513011 1, 850 1, 850
R01-012 Veľký Báb I/51, III/513011 Lužianky I/51, III/513011A 9, 797 9, 797
R01-013 Lužianky I/51, III/513011A Nitra – Mlynárce 1 I/51, II/513, III/513011 2, 602 2, 602
R01-014 Nitra – Mlynárce 1 I/51, II/513, III/513011 Nitra – Mlynárce 2 I/51, MK 0, 484 0, 484
R01-015 Nitra – Mlynárce 2 I/51, MK Nitra - Zobor I/51, I/64 2, 902 2, 902
R01-016 Nitra - Zobor I/51, I/64 Nitra 1, 262 1, 262
R01-017 Tekovské Nemce Hronský Beňadik I/65, I/65A, I/76 3, 713 3, 713
R01-018 Hronský Beňadik I/65, I/65A, I/76 Nová Baňa I/65A, III/065011A 8, 013 8, 013
R01-019 Nová Baňa I/65A, III/065011A Rudno nad Hronom I/65A 4, 584 4, 584
R01-020 Rudno nad Hronom I/65A Žarnovica 1 II/428, I/65, II/428 5, 124 5, 124
R01-021 Žarnovica 1 II/428, I/65, II/428 Žarnovica 2 4, 939 4, 939
R01-022 Šášovské Podhradie I/50, I/65, III/050092 Hronská Breznica I/50, II/525, III/525007 9, 647 9, 647
R01-023 Hronská Breznica I/50, II/525, III/525007 Budča 1 I/50, III/050092 0, 671 0, 671
R01-024 Budča 1 I/50, III/050092 Ostrá Lúka (Budča) I/50, III/050085 1, 545 1, 545
R01-025 Ostrá Lúka (Budča) I/50, III/050085 Budča 2 I/50, I/69, III/050149 1, 931 1, 931
R01-026 Budča 2 I/50, I/69, III/050149 Zvolen I/50, I/69, III/050149 0, 507 0, 507
R01-027 I/50, I/69, III/050149 I/69, III/050085 2, 484 2, 484
R01-028 Zvolen I/69, III/050085 Kováčová (Hájniky) I/66, I/69 2, 132 2, 132
R01-029 Kováčová (Hájniky) I/66, I/69 Sliač (Hájniky) I/66, I/66C, I/69 1, 130 1, 130
R01-030 Sliač (Hájniky) I/66, I/66C, I/69 Sielnica I/66, III/066014 2, 585 2, 585
R01-031 Sielnica I/66, III/066014 Kremnička I/66, I/69, MK 8, 314 8, 314
R01-032 Žarnovica Lehôtka pod Brehmi 9, 675 9, 675
R01-033 Lehôtka pod Brehmi Šášovské Podhradie I/50, I/65, III/050092 8, 372 8, 372
Zoznam úsekov na ceste I/50 (R2)
R02-001 Budča I/50, I/69, III/050149 Pustý Hrad I/50, I/66 2, 799 2, 799
R02-002 Pustý Hrad I/50, I/66 Zvolen I/50, I/66 0, 404 0, 404
R02-003 I/50, I/66 I/50, III/066023 1, 657 1, 309
R02-004 Ožďany 1 I/50, I/50A Ožďany 2 I/50, I/50A 5, 181 5, 181
R02-005 Figa 1 I/50B, I/50, I/50B Figa 2 I/50, I/50B, III/571039 2, 153 2, 153
R02-006 Figa 2 I/50, I/50B, III/571039 I/50, I/50B, III/571039 0, 296 0, 296
R02-007 I/50, I/50B, III/571039 Tornaľa I/50B, I/67 3, 924 3, 924
R02-008 Tornaľa I/50B, I/67 I/50B, I/67 0, 312 0, 312
R02-009 I/50B, I/67 Gemer I/50, I/50B 6, 005 6, 005
R02-010 Gemer I/50, I/50B I/50, I/50B 0, 453 0, 453
R02-011 I/50, MK I/50, MK 0, 364 0, 346
R02-012 Košice - Šaca I/50, MK Šaca I/50, III/050187 1, 837 1, 837
R02-013 Šaca I/50, III/050187 Košice - Poľov I/50, III/050190 2, 359 2, 359
R02-014 Košice - Poľov I/50, III/050190 Košice - Poľov/Barca II/548, I/50, II/548 1, 978 1, 978
R02-015 Košice - Poľov/Barca II/548, I/50, II/548 Košice - Pereš I/50, III/050191 1, 189 1, 189
R02-016 Košice - Pereš I/50, III/050191 Košice I/50, III/050192 1, 119 1, 119
R02-017 Košice I/50, III/050192 Košice - Juh I/50, MK 1, 872 1, 872
Zoznam úsekov na ceste I/59 (R3)
R03-001 Oravský Podzámok I/59, I/59A Horná Lehota I/59, I/59A 5, 744 5, 744
R03-002 Trstená I/59, R3 Liesek R3, II/520 5,7 5,7
R03-003 Liesek R3, II/520 R3, I/59 1,5 1,5
Zoznam úsekov na ceste I/50 a I/68 (R4)
R04-001 D/1, I/68, III/068019 I/68, MK 2, 161 2, 161
R04-002 I/68, MK Ťahanovce I/68, II/547, MK 4, 224 4, 224
R04-003 Svidník 1 Svidník 2 4, 573 4, 573
Zoznam úsekov na ceste I/49 (R6)
R06-001 Dolné Kočkovce I/49, I/49A Beluša 1 I/49, I/49A, I/61 1, 743 1, 743
R06-002 Beluša 1 I/49, I/49A, I/61 Beluša 2 D/1, I/49A 0, 400 0, 400
R06-003 Beluša 2 D/1, I/49A Beluša 2 D/1, I/49A 0, 140 0, 140
1)
§ 1 ods. 1 zákona č. 25/2007 Z. z. o elektronickom výbere mýta za užívanie vymedzených úsekov pozemných komunikácií a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.