529/2009 Z. z.

Časová verzia predpisu účinná od 15.04.2010 do 30.06.2010

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

529
VYHLÁŠKA
Ministerstva dopravy, pôšt a telekomunikácií Slovenskej republiky
z 9. decembra 2009,
ktorou sa vymedzujú úseky diaľnic, rýchlostných ciest a ciest I. triedy s elektronickým výberom mýta
Ministerstvo dopravy, pôšt a telekomunikácií Slovenskej republiky podľa § 9 ods. 2 písm. a) zákona č. 25/2007 Z. z. o elektronickom výbere mýta za užívanie vymedzených úsekov pozemných komunikácií a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 86/2008 Z. z. ustanovuje:
§ 1
(1)
Úseky diaľnic, ktoré možno užívať s úhradou mýta, sa označujú dopravnými značkami „Diaľnica“ (IP 23a) a „Koniec diaľnice“ (IP 23b).
(2)
Úseky rýchlostných ciest, ktoré možno užívať s úhradou mýta, sa označujú dopravnými značkami „Rýchlostná cesta“ (IP 22a) a „Koniec rýchlostnej cesty“ (IP 22b).
§ 2
(1)
Začiatok úsekov diaľnic, ktoré možno užívať bez úhrady mýta, sa označuje dopravnou značkou „Koniec úhrady mýta“ (II 21b) umiestnenou pod dopravnou značkou „Diaľnica“ (IP 23a).
(2)
Začiatok úsekov rýchlostných ciest, ktorý možno užívať bez úhrady mýta, sa označuje dopravnou značkou „Koniec úhrady mýta“ (II 21b) umiestnenou pod dopravnou značkou „Rýchlostná cesta“ (IP 22a).
§ 3
(1)
Užívanie úsekov diaľnic, rýchlostných ciest a ciest I. triedy, ktoré možno užívať motorovými vozidlami nad 3,5 t alebo jazdnými súpravami nad 3,5 t určenými na prepravu tovaru a motorovými vozidlami umožňujúcimi prepravu viac ako deväť osôb vrátane vodiča len s úhradou mýta, sa označuje na cestných priechodoch cez štátne hranice Slovenskej republiky dopravnou značkou „Všeobecné informácie o povinnosti úhrady“ (IP 33a).
(2)
Dopravná značka „Všeobecné informácie o povinnosti úhrady“ (IP 33a) sa umiestni len na cestných priechodoch cez štátne hranice Slovenskej republiky, cez ktoré je povolený prejazd motorovými vozidlami nad 3,5 t alebo jazdnými súpravami nad 3,5 t.
§ 4
Zoznam úsekov diaľnic, rýchlostných ciest a ciest I. triedy, ktoré možno užívať s úhradou mýta, je uvedený v prílohe.
§ 4a
Úseky ciest I. triedy uvedené v prílohe č. 2 s identifikátorom od 002-001 do 079-019 nie sú vymedzenými úsekmi ciest1) do 31. januára 2010.
§ 5
Zrušuje sa vyhláška Ministerstva dopravy, pôšt a telekomunikácií Slovenskej republiky č. 413/2007 Z. z., ktorou sa vymedzujú úseky diaľnic, ciest pre motorové vozidlá a ciest I. triedy s elektronickým výberom mýta v znení vyhlášky č. 470/2009 Z. z.
§ 6
Táto vyhláška nadobúda účinnosť 1. januára 2010.
Ľubomír Vážny v. r.
Príloha k vyhláške č. 529/2009 Z. z.
ZOZNAM ÚSEKOV DIAĽNIC, RÝCHLOSTNÝCH CIEST A CIEST I. TRIEDY, KTORÉ MOŽNO UŽÍVAŤ S ÚHRADOU MÝTA
Identifikátor Začiatok úseku Križovanie Koniec úseku Križovanie Celková dĺžka úseku v km Spoplatnená dĺžka úseku v km
Zoznam úsekov na ceste I/02
002-001 Holíč 2 Kopčany III/426006, I/2 4,646 1,388
002-002a Kopčany III/426006, I/2 MK-a, I/2 0,327 0,020
002-002b MK-a, I/2 Cunín 0,932 0,932
002-002c Cunín MK-c, I/2 0,657 0,657
002-002d MK-c, I/2 Gbely I/2, III/500004 5,536 5,536
002-003 Gbely I/2, III/500004 Brodské-sever I/2, III/426007 3,515 3,515
002-004 Brodské-sever I/2, III/426007 Brodské-juh 2,146 2,146
002-005 Brodské-juh Kúty I/2, II/500 2,700 1,931
002-006 Kúty I/2, II/500 D/2, I/2 2,322 1,198
002-007a D/2, I/2 D2, I/2 0,476 0,476
002-007b D/2/I/2 Sekule III/002026, I/2 3,775 3,524
002-008 Sekule III/002026, I/2 I/2, III/002038 1,670 1,607
002-009 I/2, III/002038 Moravský Ján III/002027, I/2 0,683 0,600
002-010a Moravský Ján III/002027, I/2 MK-a, I/2 0,721 0,363
002-010b MK-a, I/2 MK-b, I/2 0,884 0,884
002-010c MK-b, I/2 Závod I/2, III/002050 3,420 3,420
002-011 Závod I/2, III/002050 Veľké Leváre III/002032, I/2, III/002034 4,646 3,773
002-012 Veľké Leváre III/002032, I/2, III/002034 Malacky I/2, II/503 7,203 5,912
002-013a Malacky I/2, II/503 MK-a, I/2 4,117 1,544
002-013b MK-a, I/2 Plavecký Štvrtok I/2, III/002035 3,137 3,137
002-014 Plavecký Štvrtok I/2, III/002035 PD/1, I/2 1,354 1,354
002-015 PD/1, I/2 Zohor III/002037, I/2 3,669 3,669
002-016 Zohor III/002037, I/2 D/2, I/2 0,829 0,829
002-017 D/2, I/2 Lozorno I/2, II/501 0,180 0,180
002-018a Lozorno I/2, II/501 MK-a, I/2 1,644 1,644
002-018b MK-a, I/2 Stupava 1 I/2, III/002039 3,789 2,831
002-019 Stupava 2 I/2, II/505 Záhorská Bystrica I/2, III/002043 2,507 1,454
002-021 I/2, MK Jarovce III/002046, I/2 2,315 1,517
002-022a Jarovce III/002046, I/2 Rusovce 2,959 2,959
002-022b Rusovce Čunovo 1 3,285 0,415
002-022c Čunovo 1 Čunovo 2 0,801 0,801
002-022d Čunovo 2 Hranica SR/MR 1,263 1,263
Zoznam úsekov na ceste I/11
011-001 Hranica ČR/SR I/11 Svrčinovec I/12, I/11 3,221 1,489
011-002 Svrčinovec I/12, I/11 Čadečka I/11, III/011058 2,790 1,537
011-003 Oščadnica I/11, I/11A Krásno nad Kysucou 1 I/11, II/520, III/011087 1,372 1,372
011-004a Krásno nad Kysucou 1 I/11, II/520, III/011087 MK-a, I/11 2,429 2,429
011-004b MK-a, I/11 Za vodou 2,250 2,250
011-004c Za vodou Krásno nad Kysucou 2 I/11, III/011087 1,957 1,957
011-005 Krasno nad Kysucou 2 I/11, III/011087 Kysucký Lieskovec 1 I/11, III/011060 1,111 1,111
011-006 Kysucký Lieskovec 1 I/11, III/011060 Kysucký Lieskovec 2 I/11, III/011062 0,329 0,329
011-007 Kysucký Lieskovec 2 I/11, III/011062 Povina I/11, III/011078 3,132 3,016
011-008 Povina I/11, III/011064 Kysucké Nové Mesto III/011065, I/11, III/011063 1,945 1,415
011-009 Kysucké Nové Mesto III/011065, I/11, III/011063 Snežnica 1 III/011066, I/11 2,496 2,381
011-010 Snežnica 1 III/011066, I/11 Snežnica 2 1,396 1,396
011-011 Snežnica 2 Brodno 1 1,002 1,002
011-012 Brodno 1 Brodno 2 I/11, MK 1,433 1,433
011-013 Brodno 2 I/11, MK Žilina 1,185 1,185
011-014 Oščadnica I/11, I/11B III/011087, I/11 0,987 0,987
Zoznam úsekov na ceste I/12
012-001 Svrčinovec I/12, I/11 Čierne 1 I/12, III/011056 2,748 2,748
012-002 Čierne 1 I/12, III/011056 Čierne 2 I/12, III/011056 2,805 2,421
012-003 Čierne 2 I/12, III/011056 Skalité III/011057, I/12 3,773 2,847
012-004 Skalité III/011057, I/12 Hranica SR/PL 6,170 5,388
Zoznam úsekov na ceste I/13
013-001 Veľký Meder 1 I/13, I/63 Veľký Meder 2 I/13, III/063062 1,277 0,732
013-002 Veľký Meder 2 I/13, III/063062 Ižop I/13, III/063062 1,348 1,348
013-003 Ižop I/13, III/063062 Čiližská Radvaň I/13, III/063028 3,363 3,173
013-004 Čiližská Radvaň I/13, III/063028 Hranica SR/MR I/13 5,451 5,171
Zoznam úsekov na ceste I/18
018-001 Prešov - Nižná Šebastová I/18, III/018202 Kapušany 1 I/18, II/545 3,986 3,568
018-002 Kapušany 2 III/018203, I/18, III/018203 Lada 1 III/018204, I/18 1,198 0,684
018-003 Lada 2 I/18, III/018205 Nemcovce I/18, III/018206 1,348 1,051
018-004 Nemcovce I/18, III/018206 Lipníky I/18, I/73 2,537 1,378
018-005a Hranica SR/ČR I/18 št. hranica SR/ČR Riečky 5,622 5,622
018-005b Riečky Makov I/18, III/018088 1,389 1,069
018-006 I/18, II/487 Čadca / Bytča I/18 3,603 3,073
018-007a Čadca / Bytča I/18 Podjavorník 0,887 0,887
018-007b Podjavorník Čiakov 3,940 3,940
018-007c Čiakov Škoruby 1,489 1,489
018-007d Škoruby Kolárovice 3,089 3,089
018-007e Kolárovice Petrovice III/018082, I/18 2,847 2,847
018-008 Petrovice III/018082, I/18 Bytča 1 III/507052, I/18 2,685 2,685
018-009 Bytča 1 III/507052, I/18 Bytča 2 I/18, II/507 1,263 0,373
018-010 Bytča 2 I/18, II/507 Bytča 3 I/18, I/61 1,244 0,329
018-011 Bytča - Hrabové I/18, I/61 Hlboké 1 III/018084, I/18 0,950 0,950
018-012 Hlboké 1 III/018084, I/18 Hlboké 2 0,928 0,928
018-013 Hlboké 2 Hričovské Podhradie III/018085, I/18 1,932 1,932
018-014 Dolný Hričov 1 I/18, III/018261 Dolný Hričov 2 III/518001, I/18 1,716 0,850
018-015 Dolný Hričov 2 III/518001, I/18 Horný Hričov 1 I/18, III/018261 2,370 2,370
018-016 Horný Hričov 1 I/18, III/018261 Horný Hričov 2 III/018087, I/18 0,398 0,398
018-017 Horný Hričov 2 III/018087, I/18 I/18, III/018087 0,046 0,046
018-018 I/18, III/018087 Žilina 1 D/3, I/18 2,621 2,621
018-019 Žilina 1 D/3, I/18 Žilina - Strážov 2,287 2,085
018-020 Žilina 2 I/18, III/018089, MK Žilina 3 I/18, III/018249 1,307 0,468
018-021 Žilina 3 I/18, III/018249 Žilina 4 I/18, III/018249 0,034 0,034
018-022 Žilina 4 I/18, III/018249 Stráňavy 1 I/18, III/018249 4,213 4,213
018-023 Stráňavy 1 I/18, III/018249 Stráňavy 2 I/18, III/018248 0,616 0,616
018-024 Stráňavy 2 I/18, III/018248 Strečno 1 I/18, III/018160 1,305 1,305
018-025 Strečno 1 I/18, III/018160 Strečno 2 I/18, III/018160 1,131 1,131
018-026a Strečno 2 I/18, III/018160 MK-a, I/18 6,926 6,926
018-026b MK-a, I/18 Lipovec III/018092, I/18 3,663 3,663
018-027 Lipovec III/018092, I/18 Martin 1 I/18, III/018254 2,136 0,148
018-028 I/65, I/18 Martin 2 I/18, III/018254 1,646 0,861
018-029a Martin 2 I/18, III/018254 MK-a, I/18 0,257 0,257
018-029b MK-a, I/18 MK-b, I/18 0,867 0,867
018-029c MK-b, I/18 MK-c, I/18 0,263 0,263
018-029d MK-c, I/18 MK-d, I/18 0,271 0,271
018-029e MK-d, I/18 Sučany III/018094, I/18 1,155 0,211
018-030 Sučany III/018094, I/18 Turany III/018255, I/18 2,895 1,427
018-031 Turany III/018255, I/18 Turany I/18, III/018255 1,714 1,714
018-032 Turany I/18, III/018255 Krpeľany III/018093, I/18 3,189 3,189
018-033 Krpeľany III/018093, I/18 Ratkovo I/18, III/018145 0,824 0,824
018-034 Ratkovo I/18, III/018145 Šútovo I/18, III/018096 0,901 0,901
018-035 Šútovo I/18, III/018096 Šútovo I/18, III/018096 0,691 0,691
018-036 Šútovo I/18, III/018096 Kraľovany 1 III/018125, I/18 3,389 3,389
018-037 Kraľovany 1 III/018125, I/18 Kraľovany 2 I/18, III/018125 1,177 1,177
018-038 Kraľovany 2 I/18, III/018125 Kraľovany 3 I/18, I/70 0,069 0,069
018-039 Kraľovany 3 I/18, I/70 Kraľovany 4 I/18, I/70 0,042 0,042
018-040 Kraľovany 4 I/18, I/70 Ľubochňa I/18, III/018101 4,916 2,543
018-041a Ľubochňa I/18, III/018101 MK-a, I/18 5,103 2,980
018-041b MK-a, I/18 MK-b, I/18 0,992 0,992
018-041c MK-b, I/18 Hrboltová 2,041 2,041
018-041d Hrboltová Černová 0,185 0,185
018-041e Černová Ružomberok I/18, III/018098 2,738 1,313
018-043 Štiavnička I/18, I/59 Lisková 1 III/018111, I/18 1,505 0,850
018-044 Lisková 1 III/018111, I/18 Lisková 2 III/018105, I/18 1,474 1,474
018-045 Lisková 2 III/018105, I/18 Liptovské Sliače I/18, III/018117 1,097 1,097
018-046 Liptovské Sliače I/18, III/018117 Ivachnová D/1, I/18 2,700 2,700
018-047 Važec I/18, PD/8 Ružomberok / Poprad 3,191 3,191
018-048 Ružomberok / Poprad Štrba II/538, I/18, III/018144 3,188 2,746
018-049 Štrba II/538, I/18, III/018144 Mengusovce I/18, II/539 5,500 5,500
018-050 Mengusovce I/18, II/539 Lučivná 1 D/1, I/18 0,579 0,579
018-051 Lučivná 1 D/1, I/18 Lučivná 2 I/18, III/018142 1,297 1,297
018-052 Lučivná 2 I/18, III/018142 Svit 1 I/18, III/018150 2,247 0,787
018-053 Svit 1 I/18, III/018150 Svit 2 D/1, I/18 4,348 2,508
018-054 Svit 2 D/1, I/18 Spišská Teplica I/18, III/018152 1,218 0,590
018-056 Poprad I/18, I/67, MK Gánovce III/018154, I/18 2,914 2,308
018-057 Gánovce III/018154, I/18 Hozelec III/018256, I/18 1,334 1,208
018-058 Hozelec III/018256, I/18 Švábovce I/18, III/018155 1,175 0,576
018-059 Švábovce I/18, III/018155 Hôrka I/18, III/018156 1,502 0,716
018-060 Hôrka I/18, III/018156 Jánovce I/18, II/536 5,021 2,317
018-061 Jánovce I/18, II/536 D/1, I/18 0,894 0,894
018-062 D/1, I/18 Spišský Štvrtok 1 I/18, II/536, III/536014 1,114 1,114
018-063 Spišský Štvrtok 1 I/18, II/536, III/536014 Spišský Štvrtok 2 I/18, II/536, III/536014 0,230 0,230
018-064 Spišský Štvrtok 2 I/18, II/536, III/536014 Dravce 1 I/18, III/018164 1,612 1,612
018-065 Dravce 1 I/18, III/018164 Dravce 2 I/18, III/018164, III/018164 0,078 0,078
018-066 Dravce 2 I/18, III/018164 Dravce 3 I/18, III/018164 0,032 0,032
018-067 Dravce 3 I/18, III/018164 Dlhé Stráže 1 I/18, III/018164 3,300 3,300
018-068 Dlhé Stráže 1 I/18, III/018164 Dlhé Stráže 2 I/18, III/018164 0,040 0,040
018-069 Dlhé Stráže 2 I/18, III/018164 I/18, III/018165 2,120 2,120
018-070 I/18, III/018165 Levoča I/18, II/533 2,915 2,035
018-071 Levoča I/18, III/533003 I/18, III/018168 2,470 2,470
018-072 I/18, III/018168 Spišský Hrhov 1 III/018170, I/18 2,075 2,075
018-073 Spišský Hrhov 1 III/018170, I/18 Spišský Hrhov 2 I/18, III/018170 2,245 1,600
018-074 Spišský Hrhov 2 I/18, III/018170 Klčov III/018172, I/18 0,847 0,760
018-075 Klčov III/018172, I/18 Nemešany I/18, III/018173 1,155 0,614
018-076 Nemešany I/18, III/018173 Spišské Podhradie I/18, III/018252 3,002 2,832
018-077 Spišské Podhradie I/18, III/018252 Studenec I/18, II/547 3,088 3,088
018-078 Studenec I/18, II/547, II/547 Bijacovce III/018180, I/18, III/018181 0,740 0,740
018-079 Bijacovce III/018180, I/18, III/018181 I/18, III/018258 1,427 1,427
018-080 I/18, III/018258 Beharovce D/1, I/18 1,015 1,015
018-081 Fričovce D/1, I/18 Štefanovce III/018189, I/18 0,577 0,425
018-082 Štefanovce III/018189, I/18 Bertotovce I/18, III/543009 2,100 1,487
018-083 Bertotovce I/18, III/543009 Chmiňany III/018190, I/18, III/018193 4,539 4,539
018-084 Chmiňany I/18, III/018190, III/018193 Svinia I/18, III/018194, III/018195 3,691 2,756
018-085 Svinia I/18, III/018194, III/018195 Župčany I/18, III/018196 3,012 3,012
018-086 Župčany I/18, III/018196 Malý Šariš I/18, III/018197 1,025 0,773
018-087 Malý Šariš I/18, III/018197 Prešov I/18, II/546 1,642 1,532
018-088 Ivachnová D/1, I/18 Liptovská Teplá III/018097, I/18 0,383 0,383
018-089 Liptovská Teplá III/018097, I/18 Ivachnová 1 D/1, I/18 1,021 0,766
018-090 Ivachnová 1 D/1, I/18 Ivachnová 2 D/1, I/18 0,232 0,232
018-091 Ivachnová 2 D/1, I/18 Partizánska Ľupča I/18, III/059008 3,410 3,410
018-092 Partizánska Ľupča I/18, III/059008 Malatíny III/018118, I/18, III/018153 2,034 2,034
018-093 Malatíny III/018118, I/18, III/018153 Ľubela III/018120, I/18, III/018120 1,814 1,814
018-094 Ľubela III/018120, I/18, III/018119 Gôtovany III/018122, I/18 2,311 2,311
018-095 Gôtovany III/018122, I/18 Svätý Kríž I/18, III/018123 2,880 2,880
018-096 Svätý Kríž I/18, III/018123 Galovany I/18, III/018244 0,974 0,974
018-097 Galovany I/18, III/018244 I/18, III/018124 2,607 2,607
018-098 I/18, III/018124 Liptovský Mikuláš I/18, II/584 3,449 1,790
018-099 Liptovský Mikuláš - Okoličné I/18, III/018132 Beňadiková III/018135, I/18 1,304 0,741
018-100 Beňadiková III/018135, I/18 Uhorská Ves III/018137, I/18 1,167 1,167
018-101a Uhorská Ves III/018137, I/18 Podtureň 1,238 0,897
018-101b Podtureň Liptovský Hrádok 1 I/18, III/018140 3,466 1,648
018-102a Liptovský Hrádok 2 I/18, II/537 MK-a, I/18 1,348 1,302
018-102b MK-a, I/18 I/18, I/72 2,830 2,830
018-103a I/18, I/72 MK-a, I/18 3,570 2,688
018-103b MK-a, I/18 Hybe D/1, I/18 1,794 0,847
018-104 Hybe D/1, I/18 Hybe - Východná D/1, I/18 0,465 0,465
018-105 Hybe - Východná D/1, I/18 I/18, III/018141 3,315 1,702
018-106 Východná I/18, III/018141 PD/6, I/18 1,513 1,513
018-107 PD/6, I/18 Važec III/018142, I/18 4,255 4,255
018-108 Važec III/018142, I/18 I/18, PD/8 1,959 1,959
018-109 D/1, I/18 Beharovce 1 I/18, III/547021 0,823 0,823
018-110 Beharovce 1 I/18, III/547021 Beharovce 2 I/18, III/018183 0,103 0,103
018-111 Beharovce 2 I/18, III/018183 Korytné I/18, III/018184 0,928 0,928
018-112 Korytné I/18, III/018184 III/018185, I/18 1,611 1,611
018-113a III/018185, I/18 Branisko 6,571 6,157
018-113b Branisko MK-b, I/18 0,337 0,246
018-113c MK-b, I/18 D1, I/18 0,671 0,671
018-113d D1, I/18 MK-d, I/18 0,082 0,082
018-113e MK-d, I/18 Široké 1 I/18, III/018186 2,083 1,071
018-114 Široké 1 I/18, III/018186 I/18, PD/7 1,095 0,101
018-115 I/18, PD/7 Fričovce I/18, III/018188 3,120 0,965
018-116


Fričovce I/18, III/018188 D/1, I/18 0,870 0,870
Zoznam úsekov na ceste I/49
049-001a Hranica ČR/SR Lysá pod Makytou 3,537 1,056
049-001b Lysá pod Makytou Dolná Dubková 3,551 1,416
049-001c Dolná Dubková Vydrná III/049014, I/49 1,884 0,183
049-002 Vydrná III/049014, I/49 III/049015, I/49 3,760 1,762
049-003 III/049015, I/49 Dohňany III/049016, I/49 1,000 1,000
049-004 Dohňany III/049016, I/49 Púchov - Vieska III/049017, I/49, III/049017 2,715 1,131
049-005 Púchov - Vieska III/049017, I/49, III/049017 Púchov I/49, I/49A, II/507 2,201 0,836
049-006 Púchov I/49, I/49A, II/507 Dolné Kočkovce I/49A, MK 2,455 1,414
049-007 Dolné Kočkovce I/49A, MK I/49, I/49A 2,050 2,050

Zoznam úsekov na ceste I/50
050-001 Košice 1 I/50, III/050196 Košice 2 I/50 4,048 2,745
050-002 Košice-okolie I/50 Hrašovík I/50, III/050200 0,159 0,159
050-003 Hrašovík I/50, III/050200 Košické Oľšany I/50, III/050201 1,439 1,439
050-004a Košické Oľšany I/50, III/050201 MK-a, I/50 1,463 1,134
050-004b MK-a, I/50 Ďurďošík III/050205, I/50 4,488 4,350
050-005 Ďurďošík III/050205, I/50 Bidovce 1 III/050254, I/50, III/050254 0,905 0,845
050-006 Bidovce 1 III/050254, I/50, III/050254 Bidovce 2 I/50, II/576 1,130 1,130
050-007a Bidovce 2 I/50, II/576 Svinica 1 0,822 0,822
050-007b Svinica 1 Svinica 2 0,454 0,385
050-007c Svinica 2 Košický Klečeňov 4,133 2,318
050-007d Košický Klečeňov Borda - Kúpele 2,022 1,622
050-007e Borda - Kúpele Košice / Trebišov I/50 2,786 2,786
050-008 Košice / Trebišov I/50 Dargov III/050208, I/50, III/050208 2,928 1,900
050-009 Dargov III/050208, I/50 I/50, III/050209 3,722 3,618
050-010 I/50, III/050209 Sečovce I/50, III/050211 1,856 0,811
050-011 Sečovce I/50, III/050211 Hriadky I/50, I/79 3,893 1,101
050-012 Hriadky I/50, I/79 Trebišov / Michalovce I/50 2,485 2,147
050-013 Trebišov / Michalovce I/50 I/50, III/050214 0,253 0,253
050-014 I/50, III/050214 Horovce I/50, III/050215 1,402 1,402
050-015 Horovce I/50, III/050215 Trhovište I/50, II/554 3,239 1,720
050-016 Trhovište I/50, II/554 Pozdišovce I/50, III/050216 4,356 4,038
050-017 Pozdišovce I/50, III/050216 Krásnovce I/50, III/050218 2,666 0,412
050-018a Michalovce II/555, I/50, II/555 Zalužice 3,200 2,859
050-018b Zalužice Hazín III/050234, I/50 2,674 0,908
050-019 Zalužice III/050234, I/50, III/050234 Závadka I/50, III/050224 4,403 2,077
050-020 Závadka I/50, III/050224 Veľké Revištia I/50, III/050225 3,723 3,723
050-021 Veľké Revištia I/50, III/050225 Nižná Rybnica I/50, III/050236 2,054 1,946
050-022 Nižná Rybnica I/50, III/050237 Sobrance I/50, II/582 2,213 1,496
050-023 Sobrance I/50, III/552032 Tibava II/566, I/50, II/566 2,189 1,278
050-024a Tibava I/50, III/050241 Orechová 3,829 2,867
050-024b Orechová Krčava I/50, III/050243 2,327 1,377
050-025 Sejkov I/50, III/050243 Vyšné Nemecké 1 III/050099, I/50 2,569 1,167
050-026 Vyšné Nemecké 1 III/050099, I/50 Vyšné Nemecké 2 I/50, III/050099 2,031 2,031
050-027 Vyšné Nemecké 2 I/50, III/050099 Vyšné Nemecké 3 0,074 0,074
050-028 Chocholná D/1, I/50 Veľké Bierovce III/050267, I/50 2,120 2,120
050-029 Veľké Bierovce III/050267, I/50 Trenčianske Stankovce 1 I/50, III/507019 0,388 0,388
050-030 Trenčianske Stankovce 1 I/50, III/507019 Trenčianske Stankovce 2 I/50, III/507019 0,029 0,029
050-031 Trenčianske Stankovce 2 I/50, III/507019 Trenčianska Turná 1 I/50, II/507, III/507075 0,957 0,957
050-032 Trenčianska Turná 1 I/50, II/507, III/507075 Trenčianska Turná 2 I/50, II/507, III/507075 0,245 0,245
050-033 Trenčianska Turná 2 I/50, II/507, III/507075 Trenčianska Turná 3 I/50, II/507, III/507075 0,087 0,087
050-034 Trenčianska Turná 3 I/50, II/507, III/507075 Trenčianska Turná 4 I/50, II/507 1,600 1,600
050-035 Trenčianska Turná 4 I/50, II/507 Trenčianska Turná - Hámre I/50, II/507 0,040 0,040
050-036 Trenčianska Turná - Hámre I/50, II/507 Mníchova Lehota I/50, III/507062 4,104 4,104
050-037 Mníchova Lehota I/50, III/507062 I/50, III/050025 2,953 2,953
050-038 I/50, III/050025 Neporadza I/50, III/050030 1,319 1,319
050-039 Neporadza I/50, III/050030 Svinná 1 III/050032, I/50, III/050028 4,018 3,662
050-040 Svinná 1 III/050032, I/50, III/050028 Svinná 2 I/50, III/050025 1,833 1,365
050-041 Svinná 2 I/50, III/050025 Ruskovce I/50, III/050026 3,417 3,417
050-042 Ruskovce I/50, III/050026 I/50, II/516 2,222 2,222
050-043 I/50, II/516 Bánovce nad Bebravou 1 I/50, III/050034, III/050037 0,838 0,636
050-044 Bánovce nad Bebravou 2 I/50, III/050039 Bánovce nad Bebravou 3 I/50, III/050038 1,537 0,162
050-045 I/50, II/592, III/050041 I/50, III/050052 2,981 2,879
050-046 I/50, III/050052 Brezolupy 1 III/050040, I/50 0,980 0,980
050-047 Brezolupy 1 III/050040, I/50 Brezolupy 2 I/50, III/050040 0,808 0,808
050-048 Brezolupy 2 I/50, III/050040 I/50, III/050042 3,418 2,950
050-049 I/50, III/050042 Bánovce nad Bebravou / Partizánske I/50 0,043 0,043
050-050 Bánovce nad Bebravou / Partizánske I/50 Hradište I/50, II/579 2,012 1,705
050-051 Hradište I/50, II/579 I/50, III/050041 1,084 0,721
050-052 I/50, III/050041 Nitrica 1 I/50, III/050057 4,623 2,749
050-053 Nitrica 1 I/50, III/050057 Nitrica 2 III/050057, I/50 0,456 0,456
050-054 Nitrica 2 III/050057, I/50 Nitrianske Sučany III/050058, I/50 2,383 2,383
050-055 Nitrianske Sučany III/050058, I/50 Diviacka Nová Ves 1 I/50, II/574 1,453 1,453
050-056 Diviacka Nová Ves 1 I/50, II/574 Diviacka Nová Ves 2 I/50, II/574 0,132 0,132
050-057 Diviacka Nová Ves 2 I/50, II/574 Nováky 1 I/50, I/64 3,960 2,569
050-058 Nováky 1 I/50, I/64 Nováky 2 III/064076, I/50 1,526 1,526
050-059 Nováky 2 III/064076, I/50 Nováky 3 I/50, III/064076 0,195 0,195
050-060 Nováky 3 I/50, III/064076 Sebedražie I/50, III/050061 3,364 3,364
050-061 Sebedražie I/50, III/050061 Prievidza 1 I/50, I/64, III/050066 2,506 2,506
050-062 Prievidza 1 I/50, I/64, III/050066 Prievidza 2 I/50, I/64, III/050066 0,615 0,615
050-063 Prievidza 2 I/50, I/64, III/050066 Prievidza 3 III/050067, I/50 1,483 1,418
050-064 Prievidza 3 III/050067, I/50 Prievidza 4 I/50, III/050067 0,521 0,521
050-065 Prievidza 4 I/50, III/050067 Prievidza 5 I/50, III/050266 2,280 2,280
050-066 Prievidza 5 I/50, III/050266 Veľká Čausa 1 I/50, III/050069 1,739 1,739
050-067 Veľká Čausa 1 I/50, III/050069 Veľká Čausa 2 I/50, III/050070 1,240 1,240
050-068 Veľká Čausa 2 I/50, III/050070 Chrenovec - Brusno I/50, III/050266 1,442 1,442
050-069 Chrenovec - Brusno I/50, III/050266 Ráztočno I/50, III/050071 1,795 0,486
050-070 Ráztočno I/50, III/050071 I/50, III/065033 1,483 0,804
050-071 I/50, III/065033 Handlová 3,891 1,029
050-072a Handlová Nová Lehota 4,576 0,774
050-072b Nová Lehota MK-b, I/50 0,686 0,064
050-072c MK-b, I/50 Žiar nad Hronom / Prievidza I/50 2,635 2,558
050-073 Žiar nad Hronom / Prievidza I/50 Janova Lehota I/50, III/050074 1,609 1,609
050-074a Janova Lehota I/50, III/050074 Lovčica – Trubín 1a 3,350 3,350
050-074b Lovčica – Trubín 1a Lovčica – Trubín 1 I/50, III/050072 1,111 1,111
050-075 Lovčica – Trubín 1 I/50, III/050072 Lovčica – Trubín 2 I/50, III/050073 0,490 0,490
050-076 Lovčica – Trubín 2 I/50, III/050073 Lutila I/50, III/050074 2,794 2,794
050-077 Lutila I/50, III/050074 Žiar nad Hronom 1,232 0,889
050-078 Žiar nad Hronom Ladomerská Vieska 1 I/50, III/050077 0,796 0,698
050-079 Ladomerská Vieska 1 I/50, III/050077 Ladomerská Vieska 2 I/50, I/65 0,334 0,282
050-080 Ladomerská Vieska 2 I/50, I/65 I/50, III/065028 1,438 1,438
050-081 I/50, III/065028 Šášovské Podhradie I/50, I/65, III/050092 0,529 0,529
050-082 Zvolen 1 I/50, III/050088 Zvolen 2 I/50, III/066022 3,852 2,716
050-083 Zvolen 2 I/50, III/066022 Zvolen 3 III/050089, I/50 1,780 1,780
050-084 Zvolen 3 III/050089, I/50 Zvolenská Slatina 1 I/50, II/591 3,136 2,756
050-085 Zvolenská Slatina 2 III/050090, I/50 Vígľaš 1 III/050091, I/50 1,551 1,020
050-086 Vígľaš 1 III/050091, I/50 Vígľaš 2 I/50, II/591 1,884 1,002
050-087 Vígľaš 2 I/50, II/591 III/050097, I/50 2,605 2,224
050-088 III/050097, I/50 Stožok I/50, III/050096 1,300 1,300
050-089 Stožok I/50, III/050096 Detva I/50, III/066028 4,082 2,885
050-090 Detva I/50, III/050098 Kriváň I/50, II/526 3,763 2,219
050-091 Kriváň I/50, II/526 Podkriváň 1 I/50, II/526 1,496 1,123
050-092 Podkriváň 1 I/50, II/526 Podkriváň 2 I/50, III/050100 1,211 1,211
050-093 Podkriváň 2 I/50, III/050100 Detva / Lučenec I/50 1,396 1,396
050-094 Detva / Lučenec I/50 III/050101, I/50 0,069 0,069
050-095 III/050101, I/50 Píla III/050102, I/50 2,986 2,986
050-096 Píla III/050102, I/50 Mýtna III/050103, I/50 3,072 2,579
050-097 Mýtna III/050103, I/50 Dobroč III/050108, I/50 1,386 1,021
050-098 Dobroč III/050108, I/50 Lovinobaňa 1 I/50, III/050109 2,108 1,806
050-099 Lovinobaňa 2 III/050268, I/50 Lovinobaňa 3 I/50, III/050268 1,798 1,637
050-100 Lovinobaňa 3 I/50, III/050268 Uderiná 1 III/050110, I/50 0,792 0,792
050-101 Uderiná 1 III/050110, I/50 Uderiná 2 I/50, III/050110 1,049 1,049
050-102 Uderiná 2 I/50, III/050110 Podrečany I/50, III/050111 1,846 1,846
050-103 Podrečany I/50, III/050111 Točnica I/50, III/050112 0,750 0,750
050-104 Točnica I/50, III/050112 Tomášovce III/050206, I/50, II/595 2,179 2,179
050-105 Tomášovce III/050206, I/50, II/595 Lučenec 1 I/50, III/508055 1,586 1,586
050-106 Lučenec 1 I/50, III/508055 I/50, III/508055 0,188 0,188
050-107 I/50, III/508055 Lučenec 2 I/50, I/75 3,542 3,542
050-108 Lučenec 2 I/50, I/75 Lučenec 3 I/50, I/71 0,183 0,183
050-109 Lučenec 3 I/50, I/71 Lučenec 4 I/50, I/71 0,108 0,108
050-110 Lučenec 4 I/50, I/71 Kalinovo III/050114, I/50 1,820 1,820
050-111a Kalinovo III/050114, I/50 Boľkovce 3,292 3,292
050-111b Boľkovce Pinciná 0,623 0,512
050-111c Pinciná Nové Hony I/50, III/571003 5,640 5,006
050-112 Nové Hony I/50, III/571003 Ožďany I/50, I/50A 3,766 3,766
050-113 Ožďany I/50, I/50A Rimavská Sobota 1 I/50, I/72, II/531 4,512 4,096
050-114 Rimavská Sobota 2 III/050121, I/50 Rimavská Sobota 3 I/50, III/531017 0,555 0,555
050-115 Rimavská Sobota 3 I/50, III/531017 Zacharovce I/50, III/050128 2,059 2,059
050-116 Zacharovce I/50, III/050128 I/50, III/050129 3,141 2,673
050-117 I/50, III/050129 Bátka 1 I/50, III/050130 5,866 4,725
050-118 Bátka 2 I/50, III/571032 Rakytník III/050137, I/50 0,512 0,459
050-119 Rakytník III/050137, I/50 Barca 1 I/50, III/050138 2,911 2,911
050-120 Barca 1 I/50, III/050138 Barca 2 I/50, III/050138 0,133 0,133
050-121 Barca 2 I/50, III/050138 R2, I/50B, I/50 1,543 1,543
050-122 R2, I/50B, I/50 Figa I/50, III/050139 1,454 1,350
050-123 Figa I/50, III/050139 I/50, I/50B, III/571039 1,461 0,750
050-124 Gemerská Panica III/050143, I/50, III/050143 R2, I/50, I/50B 0,639 0,639
050-125a R2, I/50, I/50B Gemerská Panica 2,262 2,262
050-125b Gemerská Panica Bretka 1,400 1,400
050-125c Bretka Čoltovo 1 0,827 0,827
050-125d Čoltovo 1 Čoltovo 2 0,653 0,332
050-125e Čoltovo 2 Bohúňovo 1 III/050144, I/50 2,098 1,726
050-126 Bohúňovo 1 III/050144, I/50 Bohúňovo 2 III/050146, I/50 0,688 0,061
050-127 Bohúňovo 2 III/050146, I/50 Plešivec 1 I/50, II/587 3,584 3,452
050-128 Plešivec 1 I/50, II/587 Plešivec 2 I/50, III/050250 0,724 0,469
050-129 Plešivec 2 I/50, III/050250 I/50, III/050253 3,683 3,492
050-130 I/50, III/050253 I/50, III/050154 1,330 1,330
050-131 I/50, III/050154 III/050204, I/50 1,302 1,302
050-132 III/050204, I/50 Brzotín 1 III/050060, I/50 4,566 4,566
050-133 Brzotín 1 III/050060, I/50 Brzotín 2 I/50, III/050060 2,197 2,197
050-134 Brzotín 2 I/50, III/050060 Rožňava 1 I/50, III/050156 0,525 0,525
050-135 Rožňava 2 I/50, II/526 Rožňava 3 I/50, I/67 0,643 0,643
050-136 Rožňava 3 I/50, I/67 Rožňava 4 I/50, I/67 0,082 0,082
050-137 Rožňava 4 I/50, I/67 Rožňava 5 I/50, I/67 0,118 0,118
050-138 Rožňava 5 I/50, I/67 Krásnohorské Podhradie 1 III/050159, I/50 4,836 4,836
050-139 Krásnohorské Podhradie 1 III/050159, I/50 Krásnohorské Podhradie 2 I/50, II/549 0,505 0,505
050-140 Krásnohorské Podhradie 2 I/50, II/549 Lipovník I/50, III/050157, III/050160 2,292 2,292
050-141a Lipovník I/50, III/050157, III/050160 MK-a, I/50 3,461 3,461
050-141b MK-a, I/50 Jablonov nad Turňou III/050162, I/50, III/050163 5,2 5,2
050-142a Jablonov nad Turňou III/050162, I/50, III/050163 MK-a, I/50 3,461 3,461
050-142b MK-a, I/50 Hrhov I/50, III/050251 5,200 5,200
050-143 Mokrance I/50, III/550002 Čečejovce I/50, III/050180 1,575 1,178
050-144 Čečejovce I/50, III/050182 Cestice I/50, III/050183 2,852 2,728
050-145 Cestice I/50, III/050183 Košice-Šaca 1 III/050184, I/50, III/050256 5,573 4,822
050-147 R2, I/50, I/50A Ožďany III/050115, I/50 1,572 1,362
050-148 Ožďany III/050115, I/50 R2, I/50, I/50A 4,144 3,337
050-149 Figa I/50, I/50B, III/571039 Otročok II/532, I/50 4,473 1,484
050-150 Otročok II/532, I/50 Gemer III/050142, I/50 1,137 0,247
050-151 Gemer III/050142, I/50 Tornaľa I/50, I/67 0,814 0,814
050-152 Tornaľa I/50, I/67 Gemerská Panica III/050143, I/50 3,532 1,226
050-153 Hranica ČR/SR I/50 III/050265, I/50 1,296 1,296
050-154 III/050265, I/50 I/50, III/050259 2,725 2,725
050-155 I/50, III/050259 Drietoma I/50, III/050264 1,490 1,490
050-156 Drietoma I/50, III/050264 III/050221, I/50 4,301 3,315
050-157 III/050221, I/50 I/50, III/050221 0,283 0,283
050-158 I/50, III/050221 I/50, I/61 2,345 2,345
050-159 I/50, I/61 D/1, I/50 0,215 0,215
050-160 D/1, I/50 D/1, I/50 0,418 0,418
050-161 I/50, III/050156 Jovice I/50, III/050157 0,453 0,453
050-162 Jovice I/50, III/050157 I/50, II/526 0,110 0,110
050-163 Hrhov I/50, III/050251 Hrhov I/50, III/050165 0,795 0,795
050-164 Hrhov I/50, III/050165 Včeláre I/50, III/050166 3,234 3,234
050-165 Včeláre I/50, III/050166 Dvorníky I/50, III/050167, III/050238 2,109 2,109
050-166 Dvorníky I/50, III/050167, III/050238 Turňa nad Bodvou I/50, III/050175 4,129 4,129
050-167 Turňa nad Bodvou I/50, III/050175 I/50, III/050238 0,654 0,654
050-168a I/50, III/050238 Drienovec 1 3,504 3,504
050-168b Drienovec 1 Drienovec 2 1,174 0,870
050-168c Drienovec 2 Moldava II/550, I/50 2,581 2,046
050-169 Moldava II/550, I/50 Mokrance I/50, III/550002 4,550 4,550
Zoznam úsekov na ceste I/51
051-001 Trnovec I/51, III/051009 Prietržka I/51, III/051008, III/051009 1,495 1,495
051-002 Prietržka I/51, III/051008, III/051009 I/51, III/051009 0,064 0,064
051-003 I/51, III/051009 Popudinské Močidľany I/51, III/051009 2,088 2,088
051-004 Popudinské Močidľany I/51, III/051009 I/51, III/051009 3,258 3,258
051-005 I/51, III/051009 I/51, III/051015 0,693 0,693
051-006 I/51, III/051015 Radošovce I/51, III/051010 0,942 0,043
051-007 Radošovce I/51, III/051010 Oreské I/51, III/051035 4,149 4,149
051-008 Oreské I/51, III/051035 Častkov I/51, III/500013 1,189 1,189
051-009 Častkov I/51, III/500013 Rohov I/51, II/581, III/051011 1,911 1,911
051-010 Rohov I/51, II/581, III/051011 Rovensko I/51, III/500012 1,040 1,040
051-011 Rovensko I/51, III/500012 I/51, III/051010 3,835 3,763
051-012 Senica III/051016, I/51, II/500 Senica-juh I/51, III/051019 1,225 0,379
051-013 Senica-juh I/51, III/051019 Hlboké III/051020, I/51, III/051019 3,591 3,591
051-014a Hlboké III/051020, I/51, III/051019 MK-a, I/51 1,389 1,389
051-014b MK-a, I/51 Nový dvor 1,794 1,794
051-014c Nový dvor Jablonica I/51, II/501 1,887 1,077
051-015b Jablonica I/51, II/501 MK-b, I/51 5,778 5,648
051-015c MK-b, I/51 MK-c, I/51 2,797 2,797
051-015d MK-c, I/51 Trstín I/51, II/502 1,206 0,300
051-016a Trstín I/51, II/502 Bínovce 2,466 1,378
051-016b Bínovce Boleráz 1 III/051027, I/51 3,122 2,376
051-017a Boleráz 1 III/051027, I/51 Boleráz 2 1,453 0,192
051-017b Boleráz 2 Šelpice I/51, III/051029 5,387 2,028
051-018a Šelpice I/51, III/051029 MK-a, I/51 1,792 1,792
051-018b MK-a, I/51 Trnava 1 I/51, II/504 3,540 2,261
051-019 Trnava 1 I/51, I/51C, I/61 I/51, III/051031 1,626 1,626
051-020 I/51, III/051031 Trnava 2 I/51, MK 0,878 0,878
051-021 Trnava 2 I/51, MK Trnava 3 I/51, I/61 1,143 1,143
051-022 Hranica ČR/SR Holíč 1 3,811 2,707
051-023 Holíč 1 Trnovec 1,847 0,938
Zoznam úsekov na ceste I/59
059-003a BB - Uľanka I/14, I/59 Polkanová 2,986 2,626
059-003b Polkanová Staré Hory III/059050, I/59 3,469 2,143
059-004a Staré Hory III/059050, I/59 Dolný Jelenec 1 2,919 2,385
059-004b Dolný Jelenec 1 Dolný Jelenec 2 0,725 0,725
059-004c Dolný Jelenec 2 Horný Jelenec 0,204 0,204
059-004d Horný Jelenec Motyčky I/59, III/059007 1,023 1,023
059-005a Motyčky I/59, III/059007 MK-a, I/59 0,647 0,647
059-005b MK-a, I/59 Štubne 0,323 0,323
059-005c Štubne Donovaly 5,166 4,180
059-005d Donovaly Korytnica I/59, III/059005 5,059 3,718
059-006a Korytnica I/59, III/059005 MK-a, I/59 3,248 3,248
059-006b MK-a, I/59 Liptovská Osada I/59, III/059007 3,945 2,914
059-007a Liptovská Osada I/59, III/059008 MK-a, I/59 3,659 3,463
059-007b MK-a, I/59 Podsuchá 1,167 1,167
059-007c Podsuchá MK-c, I/59 1,265 1,265
059-007d MK-c, I/59 Vlkolínec 2,297 2,297
059-007e Vlkolínec Ružomberok I/59, III/059012 6,018 0,261
059-008a Likavka I/59, III/059016 MK-a, I/59 1,674 0,509
059-008b MK-a, I/59 Valaská Dubová 1 3,245 3,245
059-008c Valaská Dubová 1 Valaská Dubová 2 I/59, III/059011 1,095 1,095
059-009 Valaská Dubová I/59, III/059011 Komjatná I/59, III/070001 0,430 0,430
059-010 Komjatná I/59, III/070001 Jasenová III/059027, I/59 4,146 4,146
059-011 Jasenová III/059027, I/59 I/59, III/059027 0,174 0,174
059-012 I/59, III/059027 Vyšný Kubín I/59, III/059017 0,933 0,590
059-013 Vyšný Kubín I/59, III/059017 Dolný Kubín 1 I/59, III/059018 2,012 0,582
059-014 Dolný Kubín 2 I/59, I/70 Dolný Kubín 3 I/59, III/059006 2,987 2,676
059-015 Dolný Kubín 3 I/59, III/059006 Dolný Kubín 4 I/59, III/059006 0,048 0,048
059-016 Dolný Kubín 4 I/59, III/059006 R3, I/59, I/59A 3,693 3,693
059-017 R3, I/59, I/59A Oravský Podzámok I/59, III/059022 2,102 1,525
059-018a Oravský Podzámok I/59, I/78 Dolná Lehota nad Oravou 1,994 1,102
059-018b Dolná Lehota nad Oravou Horná Lehota nad Oravou 1,913 0,662
059-018c Horná Lehota nad Oravou R3, I/59, I/59A 1,507 1,157
059-019 R3, I/59, I/59A Dlhá nad Oravou III/059024, I/59 3,168 1,696
059-020a Dlhá nad Oravou III/059024, I/59 Krivá 3,866 2,691
059-020b Krivá Podbiel I/59, III/059026 3,487 2,930
059-021 Podbiel I/59, II/584 Tvrdošín 1 I/59, III/059038 4,955 2,622
059-022 Tvrdošín 2 III/059040, I/59 Trstená 1 I/59, III/059041 2,717 2,164
059-023 Trstená 1 I/59, III/059041 Trstená 2 III/059042, I/59 2,311 0,602
059-024 Trstená 3 I/59, III/059044 colný priestor I/59 5,384 4,653
059-025 colný priestor I/59 Hranica SR/PL I/59 0,171 0,171
Zoznam úsekov na ceste I/61
061-001 D/1, I/61 Považská Bystrica 1 I/61, III/061056 2,127 1,603
061-003 Považská Bystrica 2 I/61, II/517 Považská Bystrica 3 III/061057, I/61 4,023 2,264
061-004 Považská Bystrica 3 III/061057, I/61 Považská Bystrica 4 I/61, III/061059 0,342 0,342
061-005 Považská Bystrica 4 I/61, III/061059 Vrtižer D/1, I/61 1,827 1,827
061-006 Vrtižer D/1, I/61 Plevník I/61, III/061073 0,864 0,864
061-007 Plevník I/61, III/061073 Plevník - Drienove I/61, III/061073 2,314 2,314
061-008 Plevník - Drienove I/61, III/061073 Maršová – Rašov 1 I/61 0,182 0,182
061-009 Maršová – Rašov 1 I/61 Maršová – Rašov 2 III/061065, I/61 0,160 0,160
061-010 Maršová – Rašov 2 III/061065, I/61 Maršová – Rašov 3 I/61, III/061065 0,067 0,067
061-011 Maršová – Rašov 3 I/61, III/061065 Predmier 1 I/61, III/061065 3,060 3,060
061-012 Predmier 1 I/61, III/061065 Predmier 2 III/061060, I/61 0,572 0,572
061-013 Predmier 2 III/061060, I/61 Predmier 3 I/61, III/061060 0,085 0,085
061-014 Predmier 3 I/61, III/061060 Bytča - Hrabové I/18, I/61 2,403 1,262
061-015 D/1, I/61 Ivanka pri Dunaji III/061004, I/61 1,018 0,730
061-016 Ivanka pri Dunaji III/061004, I/61 Bernolákovo 1 I/61, III/502002 4,432 4,432
061-017a Bernolákovo 1 I/61, III/502002 Bernolákovo 2 1,202 1,202
061-017b Bernolákovo 2 Veľký Biel I/61, III/503007 3,942 3,143
061-018 Veľký Biel I/61, III/503007 Senec 1 I/61, I/62, II/503 1,658 1,059
061-019 Senec 2 I/61, III/061002 D/1, I/61 2,925 2,051
061-020 D/1, I/61 Blatné 1 I/61, III/061009 2,056 1,484
061-021 Blatné 2 I/61, III/061011 Kaplna 1 I/61, III/062004, III/504002 4,057 3,724
061-022 Kaplna 1 I/61, III/062004, III/504002 Kaplna 2 I/61, III/061012 1,139 0,964
061-023a Kaplna 2 I/61, III/061012 Cífer 1 2,721 2,721
061-023b Cífer 1 Cífer 2 I/61, III/061013 0,616 0,616
061-024 Cífer 2 I/61, III/061013 Cífer 3 I/61, III/061016 0,051 0,051
061-025 Cífer 3 I/61, III/061016 I/61, III/061070 4,581 4,581
061-026 I/61, III/061070 III/061017, I/61 1,282 1,282
061-027a Hrnčiarovce nad Parnou III/061017, I/61 MK-a, I/61 0,410 0,410
061-027b MK-a, I/61 Trnava 4 I/61 1,569 0,428
061-028a Trnava 5 I/51, I/51C, I/61 MK-a, I/61 1,875 1,875
061-028b MK-a, I/61 MK-b, I/61 0,667 0,667
061-028c MK-b, I/61 Bučany 1 I/61, III/061069 4,587 4,587
061-029 Bučany 1 I/61, III/061069 Bučany 2 I/61, III/062008 0,603 0,603
061-030 Bučany 2 I/61, III/062008 Trakovice I/61, II/513, III/061019 1,212 1,212
061-031 Trakovice I/61, II/513, III/061019 Žlkovce I/61, III/504015 2,917 2,917
061-032 Žlkovce I/61, III/504015 D/1, I/61 0,626 0,626
061-033 D/1, I/61 Červeník 1 D/1, I/61 1,317 1,317
061-034a Červeník 1 D/1, I/61 Červeník 1a 0,695 0,695
061-034b Červeník 1a Červeník 2 III/513002, I/61 1,194 1,194
061-035a Červeník 2 III/513002, I/61 Madunice 1 1,383 0,735
061-035b Madunice 1 Madunice 2 I/61, III/504019 1,487 0,438
061-036 Madunice 2 I/61, III/504019 I/61, III/061077 2,267 2,267
061-037a I/61, III/061077 Drahovce 1 1,311 1,311
061-037b Drahovce 1 Drahovce 2 I/61, III/061077 0,696 0,522
061-038a Drahovce 2 I/61, III/061077 Jozefov 2,653 2,450
061-038b Jozefov MK-b, I/61 2,134 2,134
061-038c MK-b, I/61 Piešťany 1 I/61, II/499 2,934 1,088
061-039 Piešťany I/61, III/061021 D/1, I/61 5,168 4,035
061-040 D/1, I/61 Horná Streda I/61, III/061023 1,225 0,333
061-041a Horná Streda I/61, III/061023 Brunovce 1 1,420 1,354
061-041b Brunovce 1 Brunovce 2 0,256 0,256
061-041c Brunovce 2 Potvorice 1,564 0,787
061-041d Potvorice MK-d, I/61 0,755 0,357
061-041e MK-d, I/61 Považany 1 1,820 0,337
061-041f Považany 1 Považany 2 0,657 0,111
061-041g Považany 2 Nové Mesto n./V. I/54, I/54, I/61, II/515 5,613 2,605
061-042 Nové Mesto n./V. I/54, I/54, I/61, II/515 I/61, III/061024 4,469 4,228
061-043 I/61, III/061024 I/61, III/061028 1,680 1,680
061-044a Štvrtok I/61, III/061028 Ivanovce 1 2,247 2,247
061-044b Ivanovce 1 Ivanovce 2 0,441 0,441
061-044c Ivanovce 2 Melčice 1,568 1,568
061-044d Melčice Adamovské Kochanovce 1,649 1,649
061-044e Adamovské Kochanovce Velčice I/50, I/61 2,213 2,213
061-045 Velčice I/50, I/61 Záriečie I/61, III/061028 1,908 1,908
061-046 Záriečie I/61, III/061028 Trenčín - Záblatie III/061031, I/61 2,393 2,251
061-047 Trenčín - Záblatie III/061031, I/61 Trenčín - Zlatovce I/61, MK, PD/5 0,769 0,537
061-048 Trenčín 1 D/1, PD/5 Trenčín 2 I/61, MK, PD/5 1,300 0,905
061-049 Trenčín 3 III/061035, I/61 Trenčianska Teplá II/516, I/61 4,947 1,233
061-050 Trenčianska Teplá II/516, I/61 Nová Dubnica I/61, III/061064 1,422 1,422
061-051 Nová Dubnica I/61, III/061064 I/61, III/061037, III/507027 0,798 0,798
061-052 I/61, III/061037, III/507027 I/57, I/61 0,870 0,870
061-053 I/57, I/61 Dubnica I/61, III/061039 4,848 4,848
061-054 Dubnica I/61, III/061039 Ilava I/61, II/574 3,275 0,967
061-055 Ilava I/61, II/574 Košeca I/61, III/061040 2,184 0,846
061-056 Košeca I/61, III/061040 Ladce I/61, III/061047 4,259 1,595
061-057 Ladce D/1, I/61 I/61, I/61A, III/061047 1,438 1,438
061-058 I/61, I/61A, III/061047 Beluša 1 I/61A, III/061049 1,502 1,334
061-059 Beluša 2 I/49, I/49A, I/61 III/061050, I/61 3,433 2,373
061-060 III/061050, I/61 I/61, III/061051 0,307 0,307
061-061a I/61, III/061051 Sverepec 1,961 1,279
061-061b Sverepec D/1, I/61 1,585 0,817
Zoznam úsekov na ceste I/62
062-001 Senec 1 I/61, I/62, II/503 Senec 2 III/061005, I/62 0,790 0,790
062-002 Senec 2 III/061005, I/62 Senec 3 I/62, II/503, III/503022 1,417 1,417
062-003 Senec 3 I/62, II/503, III/503022 Kráľová pri Senci I/62, III/061067 1,130 1,130
062-004 Kráľová pri Senci I/62, III/061067 Veľký Grob I/62, III/062012 3,669 3,669
062-005 Veľký Grob I/62, III/062012 I/62, III/062005 4,498 4,498
062-006 I/62, III/062005 Veľké Úľany I/62, II/510, III/062002 4,859 4,859
062-007 Veľké Úľany I/62, II/510, III/062002 Sládkovičovo 1 I/62, III/062004 2,747 2,747
062-008 Sládkovičovo 1 I/62, III/062004 Sládkovičovo 2 I/62, III/062008 0,735 0,735
062-009 Sládkovičovo 2 I/62, III/062008 Malá Mača 1 I/62, I/75 0,772 0,772
062-010 Malá Mača 1 I/62, I/75 Malá Mača 2 I/62, I/75 0,104 0,104
062-011 Malá Mača 2 I/62, I/75 I/62, III/062002 0,990 0,990
062-012 I/62, III/062002 I/62, III/062011 2,237 2,237
062-013 I/62, III/062011 I/62, III/507005 1,644 1,644
062-014 I/62, III/507005 Veľká Mača I/62, III/062011 0,851 0,851
062-015 Veľká Mača I/62, III/062011 R1, I/51, I/62 2,453 2,453
062-016 R1, I/51, I/62 R1, I/51, I/62 0,609 0,609
062-017 R1, I/51, I/62 Sereď 1 I/62, III/051028 1,065 1,065
062-018 Sereď 2 I/62, II/507 Šintava I/51, I/62, II/573 3,875 2,595
Zoznam úsekov na ceste I/63
063-001 Podunajské Biskupice III/063059, I/63, III/063059 I/63 2,294 1,439
063-002 I/63 Dunajská Lužná 1 I/63, III/063002 3,292 0,572
063-003 Dunajská Lužná 2 I/63, III/063006, III/063060 Šamorín 1 I/63, III/063005 5,525 5,130
063-004 Šamorín 2 I/63, III/063009 Šamorín 3 I/63, III/063009, III/063011 0,678 0,418
063-005 Šamorín 3 I/63, III/063009, III/063011 Báč I/63, II/506 2,872 2,712
063-006 Trnávka 1 III/063013, I/63 Trnávka 2 III/063014, I/63 1,619 1,007
063-007 Trnávka 2 III/063014, I/63 Rohovce III/063015, I/63 0,968 0,968
063-008 Rohovce III/063015, I/63 Blatná na Ostrove 1 I/63, III/063016 1,492 1,492
063-009 Blatná na Ostrove 1 I/63, III/063016 Blatná na Ostrove 2 III/063018, I/63 0,743 0,743
063-010 Blatná na Ostrove 2 III/063018, I/63 Holice III/063019, I/63, III/063023, III/063024 3,344 3,344
063-011 Holice III/063019, I/63, III/063023, III/063024 I/63, III/572011 3,243 3,243
063-012 I/63, III/572011 Kráľovičove Kračany III/063061, I/63, III/063025 2,473 2,473
063-013 Kráľovičove Kračany III/063061, I/63, III/063025 Lesné Kračany 1 I/63, III/063025, III/063061 0,263 0,263
063-014 Lesné Kračany 1 I/63, III/063025, III/063061 Lesné Kračany 2 I/63, III/063025, III/063061 0,298 0,298
063-015 Lesné Kračany 2 I/63, III/063025, III/063061 Dunajská Streda 1 I/63, III/506005 1,634 1,634
063-016 Dunajská Streda 1 I/63, III/506005 Dunajská Streda 2 I/63, II/507 2,255 2,255
063-017 Dunajská Streda 2 I/63, II/507 Povoda I/63, III/063028 1,865 1,865
063-018 Povoda I/63, III/063028 I/63, II/572 1,063 1,063
063-019 I/63, II/572 Povoda I/63, III/063030 0,671 0,671
063-020 Povoda I/63, III/063030 Dolný Bar I/63, III/063032 2,885 1,695
063-021 Dolný Bar I/63, III/063032 Dolný Štál 1 I/63, III/063036 3,462 2,752
063-022 Dolný Štál 2 I/63, III/063039 Dolný Štál 3 I/63, III/561009 0,490 0,155
063-023 Dolný Štál 3 I/63, III/561009 Dolný Štál 4 I/63, III/561009 0,117 0,117
063-024a Dolný Štál 4 I/63, III/561009 MK-a, I/63 5,460 5,460
063-024b MK-a, I/63 MK-b, I/63 2,215 2,215
063-024c MK-b, I/63 Veľký Meder 1 I/13, I/63 1,038 0,834
063-025 Veľký Meder 2 I/63, II/561 Brestovec III/063031, I/63 2,367 1,532
063-026 Brestovec III/063031, I/63 Sokolce I/63, III/063044 1,584 1,584
063-027 Sokolce I/63, III/063044 Bodza I/63, III/063045 1,661 1,138
063-028 Bodza I/63, III/063045 Holiare I/63, III/063045 0,976 0,536
063-029 Holiare I/63, III/063045 Tôň III/063046, I/63, III/063048 2,536 2,178
063-030 Tôň III/063046, I/63, III/063048 Zemianska Olča III/063047, I/63 3,073 2,491
063-031 Zemianska Olča III/063047, I/63 Okoličná na Ostrove I/63, III/063052, III/063053 1,427 1,427
063-032a Okoličná na Ostrove I/63, III/063052, III/063053 MK-a, I/63 2,844 2,844
063-032b MK-a, I/63 Horná Zlatná 1,466 1,466
063-032c Horná Zlatná Zlatná na Ostrove 1 I/63, III/063057, III/506009 1,534 1,534
063-033 Zlatná na Ostrove 1 I/63, III/063057, III/506009 Zlatná na Ostrove 2 III/063054, I/63 1,559 1,559
063-034 Zlatná na Ostrove 2 III/063054, I/63 I/63, III/063057 0,883 0,883
063-035 I/63, III/063057 III/063058, I/63 1,810 1,810
063-036a Pavel III/063058, I/63 Komárno-Nová Stráž 2,669 1,490
063-036b Komárno-Nová Stráž Komárno I/63, II/573 3,946 1,738
Zoznam úsekov na ceste I/64
064-001 Komárno I/63, I/64 III/064001, I/63, I/64 2,122 0,808
064-002a Teheľňa III/064001, I/63, I/64 Ďulov Dvor 1 1,716 1,716
064-002b Ďulov Dvor 1 Ďulov Dvor 2 0,411 0,411
064-002c Ďulov Dvor 2 Chotín I/64, II/589 3,038 3,038
064-003a I/64, II/589 Briežky 1,431 1,431
064-003b Briežky Holanovo 2,699 2,699
064-003c Holanovo Martovce I/64, III/064001 1,580 0,282
064-004 Martovce I/64, III/064001 Imeľ I/64, III/064019 0,505 0,505
064-005 Imeľ I/64, III/064019 Hurbanovo I/64, III/064007 1,924 0,390
064-006 Hurbanovo – Bohatá 1 I/64, III/064010 Hurbanovo – Bohatá 2 I/64, II/511 2,611 1,857
064-007 Hurbanovo – Bohatá 2 I/64, II/511 Hurbanovo – Bohatá 3 I/64, II/511 0,153 0,153
064-008 Hurbanovo – Bohatá 3 I/64, II/511 Bajč I/64, II/509 2,088 0,996
064-009a Bajč I/64, II/509 Kotelnica 1,849 1,631
064-009b Kotelnica Nové Zámky 1 I/64, III/064019 3,795 2,337
064-010a Nové Zámky 2 I/64, I/75 MK-a, I/64 0,779 0,779
064-010b MK-a, I/64 Nitrianska Osada 1 3,127 3,127
064-010c Nitrianska Osada 1 Nitrianska Osada 2 0,230 0,230
064-010d Nitrianska Osada 2 MK-d, I/64 1,356 1,356
064-010e MK-d, I/64 Albertov 2,024 2,024
064-010f Albertov Šurany I/64, II/580 0,728 0,728
064-011 Šurany I/64, II/580 I/64, III/064024 4,109 4,109
064-012 I/64, III/064024 Komjatice 1 I/64, III/064027 3,069 2,562
064-013a Komjatice 2 I/64, III/064025 Veľký Kýr 4,061 0,128
064-013b Veľký Kýr Branč I/64, III/064028 3,012 1,743
064-014 Branč I/64, III/064028 Ivanka pri Nitre I/64, III/064030 3,824 0,933
064-015 Ivanka pri Nitre I/64, III/064030 Nitra I/64 6,239 1,523
064-016 Nitra - Drážovce II/593, I/64 Čakajovce I/64, III/513015 1,987 1,565
064-017a Čakajovce I/64, III/513015 Jelšovce 1,906 0,913
064-017b Jelšovce Ľudovítová 1,585 1,174
064-017c Ľudovítová Výčapy-Opatovce 1,544 0,931
064-017d Výčapy-Opatovce Koniarovce III/064087, I/64, III/064052 2,551 0,416
064-018 Preseľany III/064088, I/64, III/064088 Kamanová III/064053, I/64 2,060 0,210
064-019a Ludanice I/64, III/064055, III/064056 MK-a, I/64 1,451 0,874
064-019b MK-a, I/64 Chrabrany 1 I/64, III/064057 2,188 1,263
064-020 Chrabrany 2 I/64, III/064058 III/064042, I/64 0,832 0,832
064-021 III/064042, I/64 Solčany III/064059, I/64 3,551 3,551
064-022 Solčany III/064059, I/64 Topoľčany 1 I/64, II/499 0,851 0,482
064-023 Topoľčany 2 I/64, III/064060 Horné Chlebany I/64, III/064062 3,975 1,086
064-024 Horné Chlebany I/64, III/064062 Nadlice I/64, II/592 3,087 1,022
064-025 Nadlice I/64, II/592 Chynorany I/64, III/064069 1,252 1,252
064-026 Chynorany I/64, III/064069 Žabokreky nad Nitrou 1 I/64, III/064092 2,663 2,129
064-027 Žabokreky nad Nitrou 2 I/64, III/050047 Partizánske -
Malé Bielice
III/064070, I/64 2,828 1,743
064-028 Partizánske I/64, III/064072 Veľké Uherce III/064093, I/64, II/511 3,115 1,490
064-029 Veľké Uherce III/064093, I/64, II/511 Pažiť I/64, III/064072 0,440 0,440
064-030 Pažiť I/64, III/064072 II/512, I/64 1,746 1,746
064-031 II/512, I/64 Oslany III/064073, I/64 1,639 0,614
064-032 Oslany III/064073, I/64 Bystričany III/064074, I/64 3,419 1,096
064-033 Bystričany III/064074, I/64 Zemianske Kostoľany 1 I/64, III/064075 3,521 2,443
064-034a Zemianske Kostoľany 2 III/064095, I/64 MK-a, I/64 2,303 1,572
064-034b MK-a, I/64 Nováky III/064096, I/64 1,883 0,294
Zoznam úsekov na ceste I/65
065-001 Nitra I/51, I/64, I/65, III/051037 Pohranice I/65, III/065001 1,666 1,666
065-002 Pohranice I/65, III/065001 Pohranice I/65, III/064034 3,211 3,211
065-003 Pohranice I/65, III/064034 Kolíňany III/064035, I/65 2,904 2,904
065-004 Kolíňany III/064035, I/65 Kolíňany I/65, III/064033 1,446 1,446
065-005 Kolíňany I/65, III/064033 Neverice 1 4,284 4,284
065-006 Neverice 1 Neverice 2 III/065002, I/65 1,851 1,851
065-007 Neverice 2 III/065002, I/65 Beladice I/65, III/065003 1,701 1,701
065-008 Beladice I/65, III/065003 Choča III/065006, I/65 2,682 2,682
065-009 Choča III/065006, I/65 Tesárske Mlyňany I/65, II/511 3,324 3,324
065-010 Tesárske Mlyňany I/65, II/511 Zlaté Moravce 1 I/65, II/511 1,860 1,860
065-011 Zlaté Moravce 1 I/65, II/511 Zlaté Moravce 2 I/65, III/511010 2,217 2,217
065-012 Zlaté Moravce 2 I/65, III/511010 Zlaté Moravce 3 I/65, III/511009 0,684 0,684
065-013 Zlaté Moravce 3 I/65, III/511009 Zlaté Moravce 4 I/65, III/511009 0,120 0,120
065-014 Zlaté Moravce 4 I/65, III/511009 Volkovce I/65, III/511012 4,977 4,637
065-015 Žarnovica 1 Žarnovica 2 I/65, II/428 0,213 0,213
065-016 Žarnovica 2 I/65, II/428 Žarnovica 3 III/065016, I/65 0,487 0,487
065-017 Žarnovica 3 III/065016, I/65 Bzenica III/065021, I/65, III/065017 2,455 2,455
065-018 Bzenica III/065021, I/65, III/065017 Hliník nad Hronom 1 III/065023, I/65 2,848 2,685
065-019 Hliník nad Hronom 1 III/065023, I/65 Hliník nad Hronom 2 I/65, III/065026 1,327 0,257
065-020a Hliník nad Hronom 2 I/65, III/065026 Lehôtka pod Brehmi 1 0,345 0,178
065-020b Lehôtka pod Brehmi 1 Lehôtka pod Brehmi 2 0,411 0,411
065-020c Lehôtka pod Brehmi 2 Lehôtka pod Brehmi 3 0,248 0,248
065-020d Lehôtka pod Brehmi 3 MK-d, I/65 0,396 0,396
065-020e MK-d, I/65 MK-e, I/65 0,270 0,270
065-020f MK-e, I/65 Žiar nad Hronom I/50, I/65 6,008 4,069
065-021a Šášovské Podhradie I/50, I/65, III/050092 Stará Kremnička 1 0,694 0,694
065-021b Stará Kremnička 1 Stará Kremnička 2 1,807 1,807
065-021c Stará Kremnička 2 Bartošova Lehôtka I/65, III/050080 5,089 3,857
065-022a Bartošova Lehôtka I/65, III/050080 Dolná Ves 1,155 0,480
065-022b Dolná Ves Horná Ves 1 1,014 1,014
065-022c Horná Ves 1 Horná Ves 2 1,092 1,092
065-022d Horná Ves 2 Kremnica - Lúčky I/65, III/065029 2,133 1,435
065-023 Kremnica - Lúčky I/65, III/065029 Kremnica I/65, II/578 0,460 0,041
065-024 Kremnica I/65, II/578 Kremnické Bane - Krahule I/65, III/578003 4,544 1,967
065-025 I/65, III/065031 Turček III/065032, I/65 2,563 2,251
065-026 Turček III/065032, I/65 Sklené I/65, III/065033 2,673 2,043
065-027 Sklené I/65, III/065033 I/65, III/065035 2,188 2,188
065-028a I/65, III/065035 Horná Štubňa 3,496 2,486
065-028b Horná Štubňa Turčianske Teplice - Šturec I/14, I/65 2,044 1,258
065-029 Turčianske Teplice - Šturec I/14, I/65, I/65, III/065067 0,096 0,096
065-030 I/65, III/065067 Turčianske Teplice I/65, III/065036 2,730 2,730
065-031 I/65, III/018094, III/065037 I/65, III/065039 0,468 0,153
065-032 I/65, III/065045 Mošovce I/65, III/065040 3,622 3,622
065-033 Mošovce I/65, III/065040 III/065069, I/65 2,550 2,550
065-034 III/065069, I/65 Laskár III/065070, I/65 2,503 2,503
065-035 Laskár III/065070, I/65 III/065071, I/65 0,785 0,785
065-036 III/065071, I/65 Blatnica III/065047, I/65 0,456 0,456
065-037 Blatnica III/065047, I/65 Ďanová I/65, III/065048 1,812 1,812
065-038 Ďanová I/65, III/065048 Príbovce I/65, II/519 2,531 2,531
065-039 Príbovce I/65, II/519 Turčiansky Peter I/65, III/065049 III/065051 3,537 3,370
065-040 Turčiansky Peter I/65, III/065049, III/065051 I/65, I/65D 1,110 0,873
065-041 I/65, I/65D I/65, III/065052 2,002 0,542
065-042 Hronský Beňadik I/65, I/65A, I/76 I/65, I/65A, I/76 0,357 0,357
065-043 Hronský Beňadik I/65, I/65A, I/76 Orovnica III/065007, I/65 2,322 2,274
065-044 Orovnica III/065007, I/65 Tekovská Breznica III/065008, I/65 0,908 0,908
065-045 Tekovská Breznica III/065008, I/65 III/065011A, I/65, III/065009 4,776 4,095
065-046 Volkovce I/65, III/511012 Olichov I/65, III/510026 0,353 0,213
065-047 Olichov I/65, III/510026 Čaradice I/65, III/076001 1,297 1,297
065-048 Čaradice I/65, III/076001 Tekovské Nemce R1 3,854 3,854
Zoznam úsekov na ceste I/66
066-001 Hranica SR/MR Šahy 1 I/66, III/510008 1,188 0,453
066-002 Šahy 1 I/66, III/510008 Šahy 2 II/527, I/66 0,832 0,652
066-003a Šahy 3 I/66, III/066001 Hrnkovce 3,047 2,533
066-003b Hrnkovce Tupá I/66, III/508020 2,408 1,708
066-004 Tupá I/66, III/508020 I/66, III/508020 0,168 0,168
066-005 I/66, III/508020 Horné Semerovce I/66, I/75 1,303 1,303
066-006 Horné Semerovce I/66, I/75 I/66, I/75 2,156 1,398
066-007 I/66, I/75 Hokovce I/66, III/066069 2,469 2,055
066-008 Hokovce I/66, III/066069 I/66, III/051062 1,025 0,709
066-009 I/66, III/051062 Dudince 0,353 0,353
066-010 Dudince I/66, III/066004 0,868 0,043
066-011 I/66, III/066004 Hontianske Tesáre 1 I/66, III/051063 3,663 2,020
066-012 Hontianske Tesáre 1 I/66, III/051063 Hontianske Tesáre 2 I/66, III/066005, III/066031 0,645 0,521
066-013 Hontianske Tesáre 2 I/66, III/066005 III/066031 Hontianske Tesáre 3 I/66, III/066031 1,131 1,003
066-014 Hontianske Tesáre 3 I/66, III/066031 I/66, III/066006 0,192 0,192
066-015 I/66, III/066006 I/66, III/066007 0,254 0,254
066-016a I/66, III/066007 Pirovské 2,076 2,076
066-016b Pirovské Domaníky I/66, III/066001 5,596 5,004
066-017 Domaníky I/66, III/066001 Hontianske Nemce I/51, I/66, 2,248 1,739
066-018 Hontianske Nemce I/66, III/066008 Devičie III/066010, I/66 3,809 2,928
066-019 Devičie III/066010, I/66 I/66, II/526 1,320 1,214
066-020 I/66, II/526 Bzovík I/66, II/526 0,168 0,168
066-021 Bzovík I/66, II/526 Krupina 1 I/66, III/066009 2,005 2,005
066-022 Krupina 1 I/66, III/066009 Krupina 2 III/066011, I/66 4,785 2,181
066-023a Krupina 2 III/066011, I/66 MK-a, I/66 3,769 3,769
066-023b MK-a, I/66 I/66, MK-b 1,918 1,918
066-024 I/66, MK-b Babiná 1 III/066071, I/66 1,590 1,590
066-025 Babiná 1 III/066071, I/66 Babiná 2 I/66, III/066071 1,902 1,902
066-026 Babiná 2 I/66, III/066071 I/66, II/527 0,899 0,899
066-027a I/66, II/527 Dobrá Niva 2,620 1,904
066-027b Dobrá Niva Podzámčok III/066012, I/66 3,339 2,212
066-028 Podzámčok III/066012, I/66 Breziny I/66, III/066013 2,105 2,105
066-029 Breziny I/66, III/066013 Michalková I/66, III/066070 2,277 2,277
066-030 Michalková I/66, III/066070 Zvolen 1 I/50, I/66 4,255 3,128
066-031 Zvolen 1 I/50, I/66 Zvolen 2 I/66, III/066022 0,917 0,917
066-032 Zvolen 2 I/66, III/066022 Zvolen 3 I/66, III/050085, III/069002 1,203 1,203
066-033 Zvolen 3 I/66, III/050085, III/069002 I/66, I/69 1,609 1,609
066-034 III/066033, I/66 Môlča I/66, III/066035 2,333 2,333
066-035 Môlča I/66, III/066035 Slovenská Ľupča I/66, III/066042 1,209 1,209
066-036a Slovenská Ľupča 1 I/66, III/066042 Slovenská Ľupča 2 3,672 3,672
066-036b Slovenská Ľupča 2 Slovenská Ľupča 3 0,520 0,520
066-036c Slovenská Ľupča 3 I/66, III/066042 4,674 4,674
066-037 I/66, III/066042 Ľubietová I/66, III/066043 0,283 0,283
066-038 Ľubietová I/66, III/066043 Medzibrod 1 I/66, III/066044 0,614 0,614
066-039 Medzibrod 1 I/66, III/066044 Medzibrod 2 I/66, III/066044 1,858 1,858
066-040 Medzibrod 2 I/66, III/066044 Brusno 1 I/66, III/066046 0,153 0,153
066-041 Brusno 1 I/66, III/066046 Brusno 2 III/066045, I/66 0,943 0,943
066-042 Brusno 2 III/066045, I/66 I/66, III/066046 1,426 1,426
066-043 I/66, III/066046 Ráztoka III/066047, I/66, III/066057 1,011 1,011
066-044 Ráztoka III/066047, I/66, III/066057 Predajná 1 I/66, III/066057 3,755 3,755
066-045 Predajná 1 I/66, III/066057 Predajná 2 I/66, III/066057 0,056 0,056
066-046 Predajná 2 I/66, III/066057 Predajná 3 I/66, III/066057 0,053 0,053
066-047 Predajná 3 I/66, III/066057 Dolná Lehota I/66, III/066057 3,683 3,508
Zoznam úsekov na ceste I/68
068-001 Košice-Barca 1 Košice-Barca 2 I/68, III/068021 0,751 0,309
068-002a Košice-Barca 2 I/68, III/068021 Šebastovce 1,238 0,797
068-002b Šebastovce MK-b, I/68 3,650 2,807
068-002c MK-b, I/68 MK-c, I/68 0,620 0,620
068-002d MK-c, I/68 Haniska I/68, III/050187, III/068025 0,264 0,264
068-003 Haniska I/68, III/050187, III/068025 Belža I/68, III/068027 3,174 2,608
068-004 Belža I/68, III/068027 Seňa I/68, III/068028 2,985 1,624
068-005 Seňa III/068030, I/68 Milhosť I/68, III/068030 1,667 1,331
068-006 Milhosť I/68, III/068030 Hranica SR/MR 0,783 0,783
068-007a Prešov III/068010, I/68 Haniska 1,723 1,052
068-007b Haniska MK-b, I/68 1,127 0,960
068-007c MK-b, I/68 Kendice 2,605 1,852
068-007d Kendice Tekeriš 1,544 0,987
068-007e Tekeriš Drienovská Nová Ves 1,380 0,999
068-007f Drienovská Nová Ves Ličartovce 2,653 2,041
068-007g Ličartovce Lemešany 1 I/68, III/546001 2,527 1,846
068-008 Lemešany 1 I/68, III/546001 Lemešany 2 I/68, III/06801 0,414 0,414
068-009a Lemešany 2 I/68, III/068010 Lemešany 3 0,613 0,134
068-009b Lemešany 3 Janovník 1,950 0,314
068-009c Janovník Bretejovce 1,175 0,290
068-009d Bretejovce I/68, III/068009 1,484 0,884
068-010 I/68, III/068009 Budimír I/68, III/068016 1,148 1,148
068-011 Budimír I/68, III/068016 D/1, I/68, III/068019 1,799 1,799
068-012 Budimír D/1, I/68, III/068019 D/1, I/68, III/068019 0,320 0,320
Zoznam úsekov na ceste I/69
069-001 Kováčová I/69, III/069001 I/66, I/66C, I/69 1,301 1,095
069-002 I/66, I/66C, I/69 I/69, III/069002 0,577 0,577
069-003 I/69, III/069002 Sliač III/066014, I/69, III/066015 1,052 0,400
069-004a Sliač III/066014, I/69, III/066015 Hronsek 4,029 3,178
069-004b Hronsek MK-b, I/69 0,940 0,940
069-004c MK-b, I/69 Vlkanová I/69, III/066019, III/066024 0,733 0,733
069-005 I/69, III/066019, III/066024 I/69, III/066021 1,428 1,428
069-006 I/69, III/066021 I/66, I/69, MK 2,524 2,524
Zoznam úsekov na ceste I/72
072-001 Podbrezová I/66, I/72, Bystrá I/72, II/584 6,721 4,469
072-002 Bystrá I/72, II/584 Mýto pod Ďumbierom I/72, III/066056 3,958 1,973
072-003a Mýto pod Ďumbierom I/72, III/066056 MK-a, I/72 0,128 0,128
072-003b MK-a, I/72 Jarabá 4,373 4,245
072-003c Jarabá MK-c, I/72 2,090 0,597
072-003d MK-c, I/72 MK-d, I/72 0,244 0,244
072-003e MK-d, I/72 Vyšná Boca 1 5,414 5,414
072-003f Vyšná Boca 1 Vyšná Boca 2 3,620 3,620
072-003g Vyšná Boca 2 Vyšná Boca 3 1,275 1,275
072-003h Vyšná Boca 3 MK-h, I/72 1,291 1,291
072-003i MK-h, I/72 Nižná Boca 1,161 0,881
072-003j Nižná Boca Malužiná 4,331 3,837
072-003k Malužiná MK-k, I/72 5,087 5,087
072-003l MK-k, I/72 Kráľova Lehota 1 III/072001, I/72 0,601 0,601
072-004 Kráľova Lehota 1 III/072001, I/72 Kráľova Lehota 2 I/72, III/072001 0,210 0,210
072-005 Kráľova Lehota 2 I/72, III/072001 Kráľova Lehota 3 I/18, I/72 0,487 0,487
072-006 Kráľova Lehota 3 I/18, I/72 Kráľova Lehota 4 I/18, I/72 0,106 0,106
072-007 Kráľova Lehota 4 I/18, I/72 Kráľova Lehota 5 I/18, I/72 0,067 0,067
Zoznam úsekov na ceste I/73
073-001 Lipníky I/18, I/73 Čelovce III/576001, I/73 1,428 0,772
073-002 Čelovce III/576001, I/73 Chmeľov 1 I/73, III/576002 2,147 0,887
073-003 Chmeľov 2 I/73, III/545002 Svidník/Prešov I/73 2,042 2,042
073-004 Svidník/Prešov I/73 Kuková I/73, III/545018 1,575 1,575
073-005 Kuková I/73, III/545018 Kračúnovce 1 I/73, III/576003 1,046 0,669
073-006 Kračúnovce 2 III/576004, I/73 Železník I/73, III/576005 0,789 0,674
073-007 Železník I/73, III/576005 Giraltovce I/73, II/556 0,720 0,234
073-008 I/73, III/556005 Fijaš I/73, II/556 4,536 3,021
073-009 Fijaš I/73, II/556 Valkovce I/73, III/556018 3,791 3,085
073-010 Valkovce I/73, III/556018 Okrúhle I/73, III/556019 2,018 1,333
073-011 Okrúhle I/73, III/556019 Radoma I/73, III/557014 1,985 1,159
073-012 Radoma I/73, III/557014 Šarišský Štiavnik I/73, III/557028 1,741 0,649
073-013 Šarišský Štiavnik I/73, III/557028 Mestisko I/73, III/073001 5,408 4,072
073-014 Mestisko I/73, III/073001 Stročín I/15, I/73 1,857 1,857
073-015 Stročín I/15, I/73 I/15, I/73 0,155 0,155
073-016 I/15, I/73 Nová Polianka I/73, III/557017 2,762 1,891
073-017 Nová Polianka I/73, III/557017 Svidník I/73, I/77, III/073001 3,865 1,926
073-018 Svidník I/73, I/77, III/073001 Kapišová I/73, III/556021 3,255 1,408
073-019 Kapišová I/73, III/556021 Ladomirová I/73, III/556025 2,131 1,874
073-020 Ladomirová I/73, III/556025 Krajné Čierno III/556026, I/73 3,146 2,293
073-021 Krajné Čierno III/556026, I/73 Hunkovce I/73, III/556027 1,283 0,761
073-022 Hunkovce I/73, III/556027 Krajná Bystrá I/73, III/556029 1,564 1,184
073-023 Krajná Bystrá I/73, III/556029 Bodružal I/73, III/556030 1,296 0,707
073-024a Krajná Poľana I/73, III/556030 MK-a, I/73 0,853 0,730
073-024b MK-a, I/73 MK-b, I/73 0,717 0,394
073-024c MK-b, I/73 MK-c, I/73 1,361 1,125
073-024d MK-c, I/73 MK-d, I/73 0,701 0,701
073-024e MK-d, I/73 Vyšný Komárnik 0,896 0,896
073-024f Vyšný Komárnik MK-f, I/73 0,731 0,731
073-024g MK-f, I/73 Hranica SR/PR 0,951 0,951
Zoznam úsekov na ceste I/76
076-001 Štúrovo I/76, II/564 Nána I/76, III/510009 0,770 0,509
076-002a Nána I/76, III/510009 MK-a, I/76 5,964 3,607
076-002b MK-a, I/76 Kamenný Most I/76, III/510010 1,980 1,345
076-003 Kamenný Most I/76, III/510010 Kamenín I/76, III/510011 2,953 2,437
076-004 Kamenín I/76, III/510011 Bíňa III/510012, I/76 4,512 2,113
076-005a Bíňa III/510012, I/76 Kolónia 0,857 0,857
076-005b Kolónia Čata 1,892 1,142
076-005c Čata Hronovce I/76, III/510015 4,490 0,642
076-006 Hronovce I/76, III/510015 Želiezovce I/76, III/509012 6,201 2,861
076-007a Želiezovce I/76, III/509020 Svobodov 2,100 0,577
076-007b Svobodov Veľké Šarovce 2,995 1,868
076-007c Veľké Šarovce Šarovce I/75, I/76 1,480 0,231
076-008 Šarovce I/75, I/76 Jur nad Hronom I/76, III/510018 1,903 1,903
076-009 Jur nad Hronom I/76, III/510018 Turá I/76, III/510019 3,914 3,914
076-010 Turá I/76, III/510019 Tekovský Hrádok I/76, III/580004 1,923 1,923
076-011 Tekovský Hrádok I/76, III/580004 Bajka I/76, III/510020 3,764 3,764
076-012 Bajka I/76, III/510020 Kalná nad Hronom 1 I/76, II/580 0,779 0,674
076-013 Kalná nad Hronom 2 I/51, I/76 I/76, III/511010 1,376 1,376
076-014a Kalná nad Hronom 3 I/76, III/511010 Kalnica 0,314 0,314
076-014b Kalnica Nový Tekov 3,518 1,958
076-014c Nový Tekov Malé Kozmálovce III/511014, I/76 3,370 2,084
076-015 Nový Tekov - Marušová III/511014, I/76 Tlmače I/76, II/564, III/510041 2,495 1,929
076-016 Tlmače I/76, II/564, III/510041 Kozárovce I/76, III/510026 2,202 1,992
076-017 Kozárovce Hronský Beňadik - Psiare I/76, III/076001 4,465 3,608
076-018 Hronský Beňadik - Psiare I/76, III/076001 I/65, I/65A, I/76, I/76 2,053 0,850
Zoznam úsekov na ceste I/79
079-001 Hranica SR/MR I/79, III/553016 Slovenské Nové Mesto 1 I/79, III/553042 0,113 0,113
079-002 Slovenské Nové Mesto 1 I/79, III/553042 Slovenské Nové Mesto 2 I/79, III/553017 1,261 0,072
079-003 Slovenské Nové Mesto 2 I/79, III/553017 Borša I/79, III/552023 3,053 0,932
079-004 Borša I/79, III/552023 Viničky III/553019, I/79 3,075 1,646
079-005 Viničky III/553019, I/79 Streda nad Bodrogom III/553020, I/79 0,457 0,445
079-006 Streda nad Bodrogom I/79, III/553021 Somotor 1 I/79, III/553023 3,890 2,805
079-007 Somotor 2 III/553028, I/79 Somotor 3 I/79, III/553028 1,212 0,477
079-008 Somotor 3 I/79, III/553028 Somotor - Nová Vieska pri Bodrogu I/79, III/553029 0,312 0,312
079-009 Somotor - Nová Vieska pri Bodrogu I/79, III/553029 Svätá Mária III/553030, I/79 2,249 1,539
079-010 Svätá Mária III/553030, I/79 Rad III/553031, I/79 1,205 0,860
079-011 Rad III/553031, I/79 Svätuše I/79, III/553033 4,434 3,334
079-012 Svätuše I/79, III/553044 Kráľovský Chlmec III/553051, I/79, III/553034 3,994 3,426
079-013 Kráľovský Chlmec III/553049, I/79 Dobrá nad Krčavou III/553035, I/79 2,812 2,542
079-014 Dobrá nad Krčavou I/79, III/553035 Bačka I/79, III/553036 2,105 1,945
079-015 Bačka I/79, III/553036 Boťany III/553039, I/79 1,827 1,547
079-016 Boťany III/553039, I/79 Čierna 1 I/79, III/553041 1,677 1,677
079-017 Čierna 1 I/79, III/553041 Čierna 2 III/553040, I/79 0,709 0,534
079-018 Čierna 2 III/553040, I/79 I/79, III/553037 1,375 0,533
079-019 I/79, III/553037 Hranica SR/UR 0,966 0,966
Zoznam úsekov na diaľnici D1
D01-001 Bratislava-Trnávka/Vajnory D/1, I/61 Senec D/1, II/503 12,908 12,206
D01-002 Senec D/1, II/503 Senec - Blatné D/1, I/61 3,749 3,749
D01-003 Senec - Blatné D/1, I/61 Trnava - Voderady D/1, III/06117 13,195 13,195
D01-004 Trnava - Voderady D/1, III/06117 Trnava-Modranka D/1, I/51 6,141 6,141
D01-005 Trnava-Modranka D/1, I/51 Trakovice D/1, II/513 15,884 15,884
D01-006 Trakovice D/1, II/513 Žlkovce D/1, I/61 2,584 2,584
D01-007 Žlkovce D/1, I/61 Piešťany D/1, II/499 15,280 15,280
D01-008 Piešťany D/1, II/499 Horná Streda D/1, I/61 8,145 8,145
D01-009 Horná Streda D/1, I/61 Lúka D/1, PD/4 3,853 3,853
D01-010 Lúka D/1, PD/4 Beckov D/1, II/515 10,234 10,234
D01-011 Beckov D/1, II/515 Chocholná-Velčice D/1, I/50 13,064 13,064
D01-012 Chocholná-Velčice D/1, I/50 Záblatie D/1, PD/5 5,766 5,766
D01-013 Záblatie D/1, PD/5 Zlatovce D/1, MK 1,722 1,722
D01-014 Zlatovce D/1, MK Dubnica nad Váhom D/1, I/57 11,492 11,492
D01-015 Dubnica nad Váhom D/1, I/57 Ilava D/1, II/574A 7,259 7,259
D01-016 Ilava D/1, II/574A Ladce D/1, I/61 8,613 8,613
D01-017 Ladce D/1, I/61 Beluša - Visolaje D/1, I/49A 2,988 2,988
D01-018 Beluša - Visolaje D/1, I/49A Sverepec 1 D/1, I/61 8,496 8,496
D01-019 Sverepec 2 Vrtižer 1 4,900 4,900
D01-020 Vrtižer 1 Vrtižer 2 4,695 4,695
D01-021 Vrtižer 2 D/1, I/61 Bytča D/1, PD/10 9,274 9,274
D01-022 Bytča D/1, PD/10 Hričovské Podhradie D/3, D/1, D/3 4,007 4,007
D01-023 Ivachnová D/1, I/18 Ivachnová (Lipt. Michal) D/1, I/18 1,342 1,342
D01-024 Ivachnová (Lipt. Michal) D/1, I/18 Liptovský Mikuláš D/1, II/584 13,687 13,687
D01-025 Liptovský Mikuláš D/1, II/584 Uhorská Ves D/1, III/018137 6,645 6,645
D01-026 Uhorská Ves D/1, II/584 Liptovský Peter D/1, II/537 4,611 4,611
D01-027 Liptovský Peter D/1, II/537 Hybe D/1, I/18 8,767 8,767
D01-028 Hybe D/1, I/18 Východná D/1, PD/6 4,760 4,760
D01-029 Východná D/1, PD/6 Važec D/1, PD/8 5,665 5,665
D01-030 Važec D/1, PD/8 Štrba D/1, PD/9 7,791 7,791
D01-031 Štrba D/1, PD/9 Mengusovce D/1, I/18 4,635 4,635
D01-032 Mengusovce Poprad 1 8,000 8,000
D01-033 Poprad 1 D/1, I/18 Poprad 2 D/1, II/534 3,114 3,114
D01-034 Poprad 2 D/1, II/534 Poprad 3 D/1, I/67 3,938 3,938
D01-035 Poprad 3 D/1, I/67 Jánovce D/1, I/18 12,410 12,410
D01-036 Jablonov Studenec 5,210 5,210
D01-037 Studenec Behárovce 3,323 3,323
D01-038 Behárovce D/1, I/18 Behárovce (Široké) 7,796 7,796
D01-039 Behárovce (Široké) Široké D/1, PD/7 2,935 2,935
D01-040 Široké D/1, PD/7 Fričovce D/1, I/18 3,914 3,914
D01-041 Svinia Prešov 7,950 7,950
D01-042 Haniska D/1, III/068010 Lemešany D/1, III/068010 10,880 10,880
D01-043 Lemešany D/1, III/068010 Budimír D/1, I/68, III/068019 9,606 9,606
Zoznam úsekov na diaľnici D2
D02-002 Malacky D/2, II/503 Lozorno D/2, I/2 11,474 11,474
D02-003 Lozorno D/2, I/2 Záhorská Bystrica/Lamač D/2, II/505 14,316 14,049
D02-004 Petržalka D/1, D/2, I/61, MK Petržalka D/2, D/4, PD/2 6,055 5,839
D02-005 Petržalka D/2, D/4, PD/2 Hranica SR/MR 8,983 8,983
D02-006 Hranica ČR/SR zač. CK D/2
na št. hr. ČR
Hranica ČR/SR colnica D/2, II/503 1,458 1,458
D02-007 Hranica ČR/SR colnica Kúty križ. D/2, I/2, okr. Senica 3,621 3,621
D02-008 Kúty križ. D/2, I/2, okr. Senica Malacky križ. D/2, II/503, okr. Malacky 24,091 24,091
Zoznam úsekov na diaľnici D3
D03-001 Hričovské Podhradie D/3, D/1, D/3 Dolný Hričov D/3, III/018262, PD/11 1,803 1,803
D03-002 Dolný Hričov D/3, III/018262, PD/11 Strážov D/3, I/18 6,859 6,859
D03-003 Oščadnica 1 Oščadnica 2 I/11A, I/11B 0,959 0,959
D03-004 Oščadnica 2 I/11A, I/11B Čadca I/11, I/11A 4,515 4,515
D03-005 Serafínov III/011057, I/12 Hranica PL/SR 0,243 0,243
Zoznam úsekov na diaľnici D4
D04-001 Hranica A/SR Hranica A/SR colnica 0,702 0,702
D04-002 Hranica A/SR colnica Jarovce 1 D/2, D/4, PD/2 1,842 1,842
D04-003 Jarovce 1 D/2, D/4, PD/2 Jarovce 2 D4, III/002046 0,939 0,122
Zoznam úsekov na rýchlostnej ceste R1
R01-001 Trnava I/51, I/51Z, I/61 Modranka I/51, MK 1,537 1,537
R01-002 Modranka I/51, MK Trnava-Modranka D/1, I/51 1,190 1,190
R01-003 Trnava-Modranka D/1, I/51 Vlčkovce 1 I/51, III/051032, III/062008 2,887 2,887
R01-004 Vlčkovce 1 I/51, III/051032, III/062008 Vlčkovce 2 I/51, III/051032, III/051032 2,393 2,393
R01-005 Vlčkovce 2 I/51, III/051032, III/051032 Sereď 1 I/51, III/051028 3,301 3,301
R01-006 Sereď 1 I/51, III/051028 Sereď 2 I/51, I/62 2,425 2,425
R01-007 Sereď 2 I/51, I/62 Dolná Streda I/51, II/507 2,084 2,084
R01-008 Dolná Streda I/51, II/507 Šoporňa 1 I/51, I/62, II/573 4,360 4,360
R01-009 Šoporňa 1 I/51, I/62, II/573 Šoporňa 2 I/51, III/507006 1,687 1,687
R01-010 Šoporňa 2 I/51, III/507006 Malý Báb I/51, III/051074 5,174 5,174
R01-011 Malý Báb I/51, III/051074 Veľký Báb I/51, III/513011 1,850 1,850
R01-012 Veľký Báb I/51, III/513011 Lužianky I/51, III/513011A 9,797 9,797
R01-013 Lužianky I/51, III/513011A Nitra – Mlynárce 1 I/51, II/513, III/513011 2,602 2,602
R01-014 Nitra – Mlynárce 1 I/51, II/513, III/513011 Nitra – Mlynárce 2 I/51, MK 0,484 0,484
R01-015 Nitra – Mlynárce 2 I/51, MK Nitra-Zobor I/51, I/64 2,902 2,902
R01-016 Nitra-Zobor I/51, I/64 Nitra 1,262 1,042
R01-017 Tekovské Nemce Hronský Beňadik I/65, I/65A, I/76 3,713 3,713
R01-018 Hronský Beňadik I/65, I/65A, I/76 Nová Baňa I/65A, III/065011A 8,013 8,013
R01-019 Nová Baňa I/65A, III/065011A Rudno nad Hronom I/65A 4,584 4,584
R01-020 Rudno nad Hronom I/65A Žarnovica 1 II/428, I/65, II/428 5,124 5,124
R01-021 Žarnovica 1 II/428, I/65, II/428 Žarnovica 2 4,939 4,939
R01-022 Šášovské Podhradie I/50, I/65, III/050092 Hronská Breznica I/50, II/525, III/525007 9,647 9,647
R01-023 Hronská Breznica I/50, II/525, III/525007 Budča 1 I/50, III/050092 0,671 0,671
R01-024 Budča 1 I/50, III/050092 Ostrá Lúka (Budča) I/50, III/050085 1,545 1,545
R01-025 Ostrá Lúka (Budča) I/50, III/050085 Budča 2 I/50, I/69, III/050149 1,931 1,931
R01-026 Budča 2 I/50, I/69, III/050149 Zvolen I/50, I/69, III/050149 0,507 0,507
R01-027 I/50, I/69, III/050149 I/69, III/050085 2,484 2,484
R01-028 Zvolen I/69, III/050085 Kováčová (Hájniky) I/66, I/69 2,132 2,132
R01-029 Kováčová (Hájniky) I/66, I/69 Sliač (Hájniky) I/66, I/66C, I/69 1,130 1,130
R01-030 Sliač (Hájniky) I/66, I/66C, I/69 Sielnica I/66, III/066014 2,585 2,585
R01-031 Sielnica I/66, III/066014 Kremnička I/66, I/69, MK 8,314 8,314
R01-032 Žarnovica Lehôtka pod Brehmi 9,675 9,675
R01-033 Lehôtka pod Brehmi Šášovské Podhradie I/50, I/65, III/050092 8,372 8,372
Zoznam úsekov na rýchlostnej ceste R2
R02-001 Budča I/50, I/69, III/050149 Pustý Hrad I/50, I/66 2,799 2,799
R02-002 Pustý Hrad I/50, I/66 Zvolen I/50, I/66 0,404 0,404
R02-003 I/50, I/66 I/50, III/066023 1,657 1,309
R02-004 Ožďany 1 I/50, I/50A Ožďany 2 I/50, I/50A 5,181 5,181
R02-005 Figa 1 I/50B, I/50, I/50B Figa 2 I/50, I/50B, III/571039 2,153 2,153
R02-006 Figa 2 I/50, I/50B, III/571039 I/50, I/50B, III/571039 0,296 0,296
R02-007 I/50, I/50B, III/571039 Tornaľa I/50B, I/67 3,924 3,924
R02-008 Tornaľa I/50B, I/67 I/50B, I/67 0,312 0,312
R02-009 I/50B, I/67 Gemer I/50, I/50B 6,005 6,005
R02-010 Gemer I/50, I/50B I/50, I/50B 0,453 0,453
R02-011 I/50, MK I/50, MK 0,346 0,346
R02-012 Košice-Šaca I/50, MK Šaca I/50, III/050187 1,837 1,837
R02-013 Šaca I/50, III/050187 Košice-Poľov I/50, III/050190 2,359 2,359
R02-014 Košice-Poľov I/50, III/050190 Košice-Poľov/Barca II/548, I/50, II/548 1,978 1,978
R02-015 Košice-Poľov/Barca II/548, I/50, II/548 Košice-Pereš I/50, III/050191 1,189 1,189
R02-016 Košice-Pereš I/50, III/050191 Košice I/50, III/050192 0,795 0,670
Zoznam úsekov na rýchlostnej ceste R3
R03-001 Oravský Podzámok I/59, I/59A Horná Lehota I/59, I/59A 5,744 5,744
R03-002 Trstená I/59, R3 Liesek R3, II/520 5,700 5,700
R03-003 Liesek R3, II/520 R3, I/59 1,500 1,500
Zoznam úsekov na rýchlostnej ceste R4
R04-001 D/1, I/68 III/068019 I/68, MK 2,161 2,161
R04-002 I/68, MK Ťahanovce I/68, II/547, MK 3,469 3,291
R04-003 Svidník 1 Svidník 2 4,573 4,573
Zoznam úsekov na rýchlostnej ceste R6
R06-001 Dolné Kočkovce I/49, I/49A Beluša 1 I/49, I/49A, I/61 1,743 1,743
R06-002 Beluša 1 I/49, I/49A, I/61 Beluša 2 D/1, I/49A 0,400 0,400
R06-003 Beluša 2 D/1, I/49A Beluša 2 D/1, I/49A 0,140 0,140
1)
§ 1 ods. 1 zákona č. 25/2007 Z. z. o elektronickom výbere mýta za užívanie vymedzených úsekov pozemných komunikácií a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.