529/2009 Z. z.

Časová verzia predpisu účinná od 15.09.2011 do 31.12.2011

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

529
VYHLÁŠKA
Ministerstva dopravy, pôšt a telekomunikácií Slovenskej republiky
z 9. decembra 2009,
ktorou sa vymedzujú úseky diaľnic, rýchlostných ciest a ciest I. triedy s elektronickým výberom mýta
Ministerstvo dopravy, pôšt a telekomunikácií Slovenskej republiky podľa § 9 ods. 2 písm. a) zákona č. 25/2007 Z. z. o elektronickom výbere mýta za užívanie vymedzených úsekov pozemných komunikácií a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 86/2008 Z. z. ustanovuje:
§ 1
(1)
Úseky diaľnic, ktoré možno užívať s úhradou mýta, sa označujú dopravnými značkami „Diaľnica“ (IP 23a) a „Koniec diaľnice“ (IP 23b).
(2)
Úseky rýchlostných ciest, ktoré možno užívať s úhradou mýta, sa označujú dopravnými značkami „Rýchlostná cesta“ (IP 22a) a „Koniec rýchlostnej cesty“ (IP 22b).
§ 2
(1)
Začiatok úsekov diaľnic, ktoré možno užívať bez úhrady mýta, sa označuje dopravnou značkou „Koniec úhrady mýta“ (II 21b) umiestnenou pod dopravnou značkou „Diaľnica“ (IP 23a).
(2)
Začiatok úsekov rýchlostných ciest, ktorý možno užívať bez úhrady mýta, sa označuje dopravnou značkou „Koniec úhrady mýta“ (II 21b) umiestnenou pod dopravnou značkou „Rýchlostná cesta“ (IP 22a).
§ 3
(1)
Užívanie úsekov diaľnic, rýchlostných ciest a ciest I. triedy, ktoré možno užívať motorovými vozidlami nad 3,5 t alebo jazdnými súpravami nad 3,5 t určenými na prepravu tovaru a motorovými vozidlami umožňujúcimi prepravu viac ako deväť osôb vrátane vodiča len s úhradou mýta, sa označuje na cestných priechodoch cez štátne hranice Slovenskej republiky dopravnou značkou „Všeobecné informácie o povinnosti úhrady“ (IP 33a).
(2)
Dopravná značka „Všeobecné informácie o povinnosti úhrady“ (IP 33a) sa umiestni len na cestných priechodoch cez štátne hranice Slovenskej republiky, cez ktoré je povolený prejazd motorovými vozidlami nad 3,5 t alebo jazdnými súpravami nad 3,5 t.
§ 4
Zoznam úsekov diaľnic, rýchlostných ciest a ciest I. triedy, ktoré možno užívať s úhradou mýta, je uvedený v prílohe.
§ 4a
Úseky ciest I. triedy uvedené v prílohe č. 2 s identifikátorom od 002-001 do 079-019 nie sú vymedzenými úsekmi ciest1) do 31. januára 2010.
§ 5
Zrušuje sa vyhláška Ministerstva dopravy, pôšt a telekomunikácií Slovenskej republiky č. 413/2007 Z. z., ktorou sa vymedzujú úseky diaľnic, ciest pre motorové vozidlá a ciest I. triedy s elektronickým výberom mýta v znení vyhlášky č. 470/2009 Z. z.
§ 6
Táto vyhláška nadobúda účinnosť 1. januára 2010.
Ľubomír Vážny v. r.
Príloha k vyhláške č. 529/2009 Z. z.
ZOZNAM ÚSEKOV DIAĽNIC, RÝCHLOSTNÝCH CIEST A CIEST I. TRIEDY, KTORÉ MOŽNO UŽÍVAŤ S ÚHRADOU MÝTA
Identifikátor Začiatok úseku Križovanie Koniec úseku Križovanie Celková
dĺžka úseku
v km
Spoplatnená
dĺžka úseku
v km
Zoznam úsekov na ceste I/2
002-001 Holíč 2 I/2 Kopčany III/426006, I/2 4,646 2,036
002-002a Kopčany III/426006, I/2 MK-a, I/2 0,327 0,087
002-002b1 MK-a, I/2 MK-b1, I/2 0,659 0,659
002-002b2 MK-b1, I/2 Cunín MK-b2, I/2 0,273 0,273
002-002c Cunín MK-b2, I/2 MK-c, I/2 0,657 0,657
002-002d1 MK-c, I/2 MK-d1, I/2 1,115 1,115
002-002d2 MK-d1, I/2 Gbely I/2, III/500004 4,421 4,421
002-003a Gbely I/2, III/500004 MK-a, I/2 0,627 0,200
002-003b MK-a, I/2 Brodské-sever I/2, III/426007 2,888 2,628
002-004a Brodské-sever I/2, III/426007 MK-a, I/2 0,741 0,741
002-004b MK-a, I/2 Brodské-juh MK-b, I/2 1,405 1,405
002-005 Brodské-juh MK-b, I/2 Kúty I/2, II/500 2,785 1,845
002-006a Kúty I/2, II/500 MK-a, I/2 2,078 0,739
002-006b MK-a, I/2 D/2, I/2 0,244 0,244
002-007a D/2, I/2 D2, I/2 0,476 0,476
002-007b1 D/2/I/2 MK-b1, I/2 1,704 1,704
002-007b2 MK-b1, I/2 MK-b2, I/2 0,337 0,337
002-007b3 MK-b2, I/2 MK-b3, I/2 1,010 1,010
002-007b4 MK-b3, I/2 Sekule 1 III/002026, I/2 0,724 0,473
002-008 Sekule 2 MK-c, I/2 I/2, III/002038 0,495 0,390
002-010a Moravský Svätý Ján III/002027, I/2 MK-a, I/2 0,721 0,363
002-010b MK-a, I/2 MK-b, I/2 0,884 0,884
002-010c1 MK-b, I/2 MK-c1, I/2 3,263 3,263
002-010c2 MK-c1, I/2 Závod I/2, III/002050 0,157 0,157
002-011a Závod I/2, III/002050 MK-a, I/2 2,632 2,632
002-011b MK-a, I/2 MK-b, I/2 0,725 0,725
002-011c MK-b, I/2 MK-c, I/2 0,179 0,179
002-011d MK-c, I/2 Veľké Leváre III/002032, I/2, III/002034 1,110 0,237
002-012a Veľké Leváre III/002032, I/2, III/002034 MK-a, I/2 3,845 3,232
002-012b MK-a, I/2 Malacky 1 I/2, II/503 3,358 2,681
002-013a Malacky 2 I/2, II/503 MK-a, I/2 4,117 1,604
002-013b1 MK-a, I/2 MK-b1, I/2 0,605 0,605
002-013b2 MK-b1, I/2 Plavecký Štvrtok I/2, III/002035 2,532 2,532
002-014a Plavecký Štvrtok I/2, III/002035 MK-a, I/2 0,357 0,357
002-014b MK-a, I/2 PD/1, I/2 0,997 0,997
002-015a PD/1, I/2 MK-a, I/2 1,713 1,713
002-015b MK-a, I/2 Zohor III/002037, I/2 1,956 1,956
002-016a Zohor III/002037, I/2 MK-a, I/2 0,190 0,190
002-016b MK-a, I/2 MK-b, I/2 0,186 0,186
002-016c MK-b, I/2 D/2, I/2 0,453 0,453
002-017 D/2, I/2 Lozorno I/2, II/501 0,200 0,200
002-018a Lozorno I/2, II/501 MK-a, I/2 1,634 1,634
002-018b1 MK-a, I/2 MK-b1, I/2 1,015 1,015
002-018b2 MK-b1, I/2 Stupava 1 I/2, III/002039 2,784 1,646
002-019a Stupava 2 I/2, III/002039 MK-a, I/2 1,673 0,628
002-019b MK-a, I/2 Záhorská Bystrica MK-b, I/2 0,834 0,628
Zoznam úsekov na ceste I/11
011-001a Hranica SR/ČR I/11 MK-a, I/11 0,916 0,481
011-001b MK-a, I/11 Svrčinovec I/12, I/11 2,305 1,027
011-003 Oščadnica 3 I/11, I/11A Krásno nad Kysucou 1 I/11, II/520, III/011087 1,372 1,372
011-004a Krásno nad Kysucou 1 I/11, II/520, III/011087 MK-a, I/11 2,430 2,430
011-004b MK-a, I/11 Za vodou MK-b, I/11 2,248 2,248
011-004c Za vodou MK-b, I/11 Krásno nad Kysucou 2 I/11, III/011087 1,957 1,957
011-005 Krásno nad Kysucou 2 I/11, III/011087 Kysucký Lieskovec 1 I/11, III/011060 1,111 1,111
011-006 Kysucký Lieskovec 1 I/11, III/011060 Kysucký Lieskovec 2 I/11, III/011062 0,329 0,329
011-007a Kysucký Lieskovec 2 I/11, III/011062 MK-a, I/11 0,400 0,400
011-007b MK-a, I/11 MK-b, I/11 0,329 0,329
011-007c MK-b, I/11 MK-c, I/11 0,439 0,439
011-007d MK-c, I/11 Povina 1 I/11, III/011078 1,964 1,848
011-008a Povina 2 I/11, III/011064 MK, I/11 1,040 0,830
011-008b MK, I/11 Kysucké Nové Mesto III/011065, I/11, III/011063 0,905 0,279
011-009a Kysucké Nové Mesto III/011065, I/11, III/011063 MK-a, I/11 2,080 1,720
011-009b MK-a, I/11 Snežnica 1 III/011066, I/11 0,416 0,416
011-010a Snežnica 1 III/011066, I/11 MK-a, I/11 0,507 0,507
011-010b MK-a, I/11 MK-b, I/11 0,579 0,579
011-010c MK-b, I/11 Snežnica 2 MK-c, I/11 0,310 0,310
011-011 Snežnica 2 MK-c, I/11 Brodno 1 MK, I/11 1,002 1,002
011-012 Brodno 1 MK, I/11 Brodno 2 I/11, MK 1,433 1,433
011-013 Brodno 2 I/11, MK Žilina MK, I/11 1,185 1,185
011-015 Čadca – Horelica Oščadnica 4 I/11, I/11B 0,467 0,437
011-016 Oščadnica 1 Oščadnica 2 I/11A, I/11B 0,959 0,959
011-017 Oščadnica 2 I/11A, I/11B Čadca I/11, I/11A 4,515 4,515
Zoznam úsekov na ceste I/12
012-001 Svrčinovec I/12, I/11 Čierne 1 I/12, III/011056 2,748 1,337
012-003 Čierne 2 I/12, III/011056 Skalité III/011057, I/12 3,773 0,918
012-004 Skalité III/011057, I/12 Hranica SR/PL I/12 6,149 0,802
Zoznam úsekov na ceste I/13
013-001a Veľký Meder 1 I/13, I/63 MK-a, I/13 0,794 0,285
013-001b MK-a, I/13 Veľký Meder 2 I/13, III/063062 0,483 0,483
013-002a Veľký Meder 2 I/13, III/063062 MK-a, I/13 0,832 0,832
013-002b MK-a, I/13 Ižop I/13, III/063062 0,516 0,516
013-003a Ižop I/13, III/063062 MK-a, I/13 1,932 1,932
013-003b MK-a, I/13 MK-b, I/13 0,824 0,824
013-003c MK-b, I/13 Čiližská Radvaň I/13, III/063028 0,607 0,607
013-004a Čiližská Radvaň I/13, III/063028 MK-a, I/13 0,861 0,861
013-004b MK-a, I/13 MK-b, I/13 2,057 2,057
013-004c MK-b, I/13 Hranica SR/MR I/13 2,533 2,485
Zoznam úsekov na ceste I/18
018-001 Prešov – Nižná Šebastová I/18, III/018202 Kapušany 1 I/18, II/545 3,986 3,522
018-002 Kapušany 2 III/018203, I/18, III/018203 Lada 1 III/018204, I/18 1,198 0,686
018-003 Lada 2 I/18, III/018205 Nemcovce I/18, III/018206 1,348 1,046
018-004 Nemcovce I/18, III/018206 Lipníky I/18, I/73 2,537 1,378
018-005a1 Hranica SR/ČR I/18 MK-a1, I/18 2,088 2,088
018-005a2 MK-a1, I/18 Riečky 1 MK-a2, I/18 2,131 2,131
018-005a3 Riečky 1 MK-a2, I/18 Riečky 2 MK-a3, I/18 1,430 0,219
018-006a I/18, II/487 MK-a, I/18 1,033 0,834
018-006b MK-a, I/18 MK-b, I/18 2,502 2,502
018-006c MK-b, I/18 Čadca – Bytča I/18 0,068 0,068
018-007a Čadca – Bytča I/18 Podjavorník MK-a, I/18 0,887 0,887
018-007b Podjavorník MK-a, I/18 Čiakov MK-b, I/18 3,940 3,940
018-007c Čiakov MK-b, I/18 Škoruby MK-c, I/18 1,489 1,489
018-007d Škoruby MK-c, I/18 Kolárovice MK-d, I/18 3,089 2,019
018-007e Kolárovice MK-d, I/18 Petrovice III/018082, I/18 2,847 0,459
018-008 Petrovice III/018082, I/18 Bytča 1 III/507052, I/18 2,685 2,551
018-010a Bytča 2 I/18, II/507 MK-a, I/18 0,918 0,388
018-010b MK-a, I/18 Bytča-Hrabové I/18, I/61 0,326 0,326
018-011 Bytča-Hrabové I/18, I/61 Hlboké 1 III/018084, I/18 0,950 0,950
018-012 Hlboké 1 III/018084, I/18 Hlboké 2 MK, I/18 0,928 0,928
018-013a Hlboké 2 MK, I/18 MK-a, I/18 0,633 0,633
018-013b MK-a, I/18 Hričovské Podhradie III/018085, I/18 1,299 1,009
018-014a Dolný Hričov 1 I/18, III/018261 MK-a, I/18 0,835 0,510
018-014b MK-a, I/18 MK-b, I/18 0,062 0,062
018-014c MK-b, I/18 Dolný Hričov 2 III/518001, I/18 0,819 0,819
018-015a Dolný Hričov 2 III/518001, I/18 MK-a, I/18 0,092 0,092
018-015b MK-a, I/18 MK-b, I/18 1,004 1,004
018-015c MK-b, I/18 MK-c, I/18 0,346 0,346
018-015d MK-c, I/18 Horný Hričov 1 I/18, III/018261 0,928 0,928
018-016 Horný Hričov 1 I/18, III/018261 Horný Hričov 2 III/018087, I/18 0,398 0,398
018-017 Horný Hričov 2 III/018087, I/18 I/18, III/018087 0,046 0,046
018-018 I/18, III/018087 Žilina 1 D/3, I/18 2,621 2,621
018-019 Žilina 1 D/3, I/18 Žilina-Strážov MK, I/18 2,297 0,223
018-020 Žilina 2 I/18, III/018089, MK Žilina 3 I/18, III/018249 1,307 0,748
018-021 Žilina 3 I/18, III/018249 Žilina 4 I/18, III/018249 0,034 0,034
018-022a Žilina 4 I/18, III/018249 MK-a, I/18 2,192 2,192
018-022b MK-a, I/18 MK-b, I/18 0,646 0,646
018-022c MK-b, I/18 Stráňavy 1 I/18, III/018249 1,375 1,375
018-023 Stráňavy 1 I/18, III/018249 Stráňavy 2 I/18, III/018248 0,616 0,616
018-024a Stráňavy 2 I/18, III/018248 MK-a, I/18 0,192 0,192
018-024b MK-a, I/18 MK-b, I/18 0,096 0,096
018-024c MK-b, I/18 MK-c, I/18 0,145 0,145
018-024d MK-c, I/18 MK-d, I/18 0,383 0,383
018-024e MK-d, I/18 MK-e, I/18 0,219 0,219
018-024f MK-e, I/18 Strečno 1 I/18, III/018160 0,270 0,270
018-025 Strečno 1 I/18, III/018160 Strečno 2 I/18, III/018160 1,131 1,131
018-026a Strečno 2 I/18, III/018160 MK-a, I/18 6,926 6,926
018-026b MK-a, I/18 Lipovec III/018092, I/18 3,663 3,313
018-028 I/65, I/18 Martin 2 I/18, III/018254 1,646 0,861
018-029a Martin 2 I/18, III/018254 MK-a, I/18 0,257 0,257
018-029b MK-a, I/18 MK-b, I/18 0,867 0,867
018-029c MK-b, I/18 MK-c, I/18 0,263 0,263
018-029d MK-c, I/18 MK-d, I/18 0,271 0,271
018-029e MK-d, I/18 Sučany III/018094, I/18 1,155 0,211
018-030a Sučany III/018094, I/18 MK-a, I/18 1,646 0,178
018-030b MK-a, I/18 MK-b, I/18 0,592 0,592
018-030c MK-b, I/18 MK-c, I/18 0,320 0,320
018-030d MK-c, I/18 Turany 1 III/018255, I/18 0,337 0,337
018-031a Turany 1 III/018255, I/18 MK-a, I/18 0,465 0,465
018-031b MK-a, I/18 MK-b, I/18 0,733 0,733
018-031c MK-b, I/18 Turany 2 I/18, III/018255 0,516 0,516
018-032a Turany 2 I/18, III/018255 MK-a, I/18 0,477 0,477
018-032b MK-a, I/18 MK-b, I/18 0,196 0,196
018-032c MK-b, I/18 MK-c, I/18 0,096 0,096
018-032d MK-c, I/18 MK-d, I/18 0,708 0,708
018-032e MK-d, I/18 MK-e, I/18 0,048 0,048
018-032f MK-e, I/18 MK-f, I/18 0,049 0,049
018-032g MK-f, I/18 MK-g, I/18 0,129 0,129
018-032h MK-g, I/18 MK-h, I/18 0,176 0,176
018-032i MK-h, I/18 MK-i, I/18 0,842 0,842
018-032j MK-i, I/18 Krpeľany III/018093, I/18 0,468 0,468
018-033a Krpeľany III/018093, I/18 MK-a, I/18 0,328 0,328
018-033b MK-a, I/18 MK-b, I/18 0,216 0,216
018-033c MK-b, I/18 Ratkovo I/18, III/018145 0,280 0,280
018-034 Ratkovo I/18, III/018145 Šútovo 1 I/18, III/018096 0,901 0,901
018-035a Šútovo 1 I/18, III/018096 MK-a, I/18 0,581 0,581
018-035b MK-a, I/18 Šútovo 2 I/18, III/018096 0,110 0,110
018-036a Šútovo 2 I/18, III/018096 MK-a, I/18 0,510 0,510
018-036b MK-a, I/18 Kraľovany 1 III/018125, I/18 2,879 2,879
018-037a Kraľovany 1 III/018125, I/18 MK-a, I/18 0,412 0,412
018-037b MK-a, I/18 MK-b, I/18 0,456 0,456
018-037c MK-b, I/18 Kraľovany 2 I/18, III/018125 0,309 0,309
018-038 Kraľovany 2 I/18, III/018125 Kraľovany 3 I/18, I/70 0,069 0,069
018-039 Kraľovany 3 I/18, I/70 Kraľovany 4 I/18, I/70 0,042 0,042
018-040a Kraľovany 4 I/18, I/70 MK-a, I/18 0,185 0,185
018-040b MK-a, I/18 MK-b, I/18 1,365 1,204
018-040c MK-b, I/18 MK-c, I/18 0,908 0,545
018-040d MK-c, I/18 Ľubochňa I/18, III/018101 2,458 2,209
018-041a Ľubochňa I/18, III/018101 MK-a, I/18 5,103 2,772
018-041b MK-a, I/18 MK-b, I/18 0,992 0,992
018-041c MK-b, I/18 Hrboltová MK-c, I/18 2,041 2,041
018-041d Hrboltová MK-c, I/18 Černová MK-d, I/18 0,185 0,185
018-041e Černová MK-d, I/18 Ružomberok I/18, III/018098 2,738 1,313
018-043a Štiavnička I/18, I/59 MK-a, I/18 1,364 0,709
018-043b MK-a, I/18 Lisková 1 III/018111, I/18 0,141 0,141
018-044a Lisková 1 III/018111, I/18 MK-a, I/18 1,072 1,072
018-044b MK-a, I/18 Lisková 2 III/018105, I/18 0,402 0,402
018-045a Lisková 2 III/018105, I/18 MK-a, I/18 0,219 0,219
018-045b MK-a, I/18 MK-b, I/18 0,281 0,281
018-045c MK-b, I/18 Liptovské Sliače I/18, III/018117 0,597 0,597
018-046a Liptovské Sliače I/18, III/018117 MK-a, I/18 1,223 1,223
018-046b MK-a, I/18 MK-b, I/18 0,300 0,300
018-046c MK-b, I/18 MK-c, I/18 0,867 0,867
018-046d MK-c, I/18 Ivachnová 1 D/1, I/18 0,310 0,310
018-047a Važec 2 I/18, PD/8 MK-a, I/18 1,164 1,164
018-047b MK-a, I/18 MK-b, I/18 1,028 1,028
018-047c MK-b, I/18 Ružomberok – Poprad MK-c, I/18 0,998 0,998
018-048a Ružomberok – Poprad MK-c, I/18 MK-a, I/18 2,238 2,238
018-048b MK-a, I/18 MK-b, I/18 0,115 0,115
018-048c MK-b, I/18 MK-c1, I/18 0,077 0,077
018-048d MK-c1, I/18 MK-c2, I/18 0,233 0,233
018-048e MK-c2, I/18 Štrba II/538, I/18, III/018144 0,525 0,083
018-049a Štrba II/538, I/18, III/018144 MK-a, I/18 3,460 3,337
018-049b MK-a, I/18 Mengusovce I/18, II/539 2,040 2,040
018-050a Mengusovce I/18, II/539 MK-a, I/18 0,290 0,290
018-050b MK-a, I/18 Lučivná 1 D/1, I/18 0,289 0,289
018-051a Lučivná 1 D/1, I/18 MK-a, I/18 0,129 0,129
018-051b MK-a, I/18 Lučivná 2 I/18, III/018142 1,168 1,168
018-052 Lučivná 2 I/18, III/018142 Svit 1 I/18, III/018150 2,247 0,787
018-053a Svit 1 I/18, III/018150 MK-a, I/18 2,211 0,371
018-053b MK-a, I/18 Svit 2 D/1, I/18 2,137 2,137
018-054 Svit 2 D/1, I/18 Spišská Teplica I/18, III/018152 1,218 0,590
018-056a Poprad I/18, I/67, MK MK-a, I/18 2,056 1,140
018-056b MK-a, I/18 Gánovce III/018154, I/18 0,858 0,858
018-057 Gánovce III/018154, I/18 Hozelec III/018256, I/18 1,334 1,208
018-058 Hozelec III/018256, I/18 Švábovce I/18, III/018155 1,175 0,466
018-059 Švábovce I/18, III/018155 Hôrka I/18, III/018156 1,502 0,716
018-060a Hôrka I/18, III/018156 MK-a, I/18 1,713 0,157
018-060b MK-a, I/18 MK-b, I/18 1,514 1,514
018-060c MK-b, I/18 Jánovce 1 I/18, II/536 1,794 0,646
018-061 Jánovce 2 I/18, II/536 D/1, I/18 0,894 0,894
018-062 D/1, I/18 Spišský Štvrtok 1 I/18, II/536, III/536014 1,114 1,114
018-063 Spišský Štvrtok 1 I/18, II/536, III/536014 Spišský Štvrtok 2 I/18, II/536, III/536014 0,230 0,230
018-064 Spišský Štvrtok 2 I/18, II/536, III/536014 Dravce 1 I/18, III/018164 1,612 1,612
018-065 Dravce 1 I/18, III/018164 Dravce 2 I/18, III/018164, III/018164 0,078 0,078
018-066 Dravce 2 I/18, III/018164 Dravce 3 I/18, III/018164 0,032 0,032
018-067 Dravce 3 I/18, III/018164 Dlhé Stráže 1 I/18, III/018164 3,300 3,300
018-068 Dlhé Stráže 1 I/18, III/018164 Dlhé Stráže 2 I/18, III/018164 0,040 0,040
018-069a Dlhé Stráže 2 I/18, III/018164 MK-a, I/18 0,962 0,962
018-069b MK-a, I/18 I/18, III/018165 1,158 1,158
018-070a I/18, III/018165 MK-a, I/18 1,131 1,131
018-070b MK-a, I/18 MK-b, I/18 0,552 0,552
018-070c MK-b, I/18 Levoča 1 I/18, II/533 1,229 0,316
018-071a Levoča 2 I/18, III/533003 MK-a, I/18 1,854 1,086
018-071b MK-a, I/18 I/18, III/018168 0,616 0,616
018-072 I/18, III/018168 Spišský Hrhov 1 III/018170, I/18 2,075 2,075
018-073a Spišský Hrhov 1 III/018170, I/18 MK-a, I/18 0,667 0,667
018-073b MK-a, I/18 MK-b, I/18 0,625 0,366
018-073c MK-b, I/18 Spišský Hrhov 2 I/18, III/018170 0,953 0,567
018-074 Spišský Hrhov 2 I/18, III/018170 Klčov III/018172, I/18 0,847 0,760
018-075a Klčov III/018172, I/18 MK-a, I/18 0,475 0,159
018-075b MK-a, I/18 Nemešany I/18, III/018173 0,680 0,455
018-076a Nemešany I/18, III/018173 MK-a, I/18 0,380 0,210
018-076b MK-a, I/18 Spišské Podhradie I/18, III/018252 2,622 2,622
018-077a Spišské Podhradie I/18, III/018252 MK-a, I/18 0,780 0,780
018-077b MK-a, I/18 MK-b, I/18 0,832 0,832
018-077c MK-b, I/18 Studenec I/18, II/547 1,476 1,476
018-078 Studenec I/18, II/547, II/547 Bijacovce III/018180, I/18, III/018181 0,740 0,740
018-079 Bijacovce III/018180, I/18, III/018181 I/18, III/018258 1,427 1,427
018-080 I/18, III/018258 Beharovce 3 D/1, I/18 1,015 1,015
018-081 Fričovce 2 D/1, I/18 Štefanovce III/018189, I/18 0,577 0,409
018-082a Štefanovce III/018189, I/18 MK-a, I/18 1,296 0,636
018-082b MK-a, I/18 Bertotovce I/18, III/543009 0,804 0,191
018-083 Bertotovce I/18, III/543009 Chmiňany 1 III/018190, I/18, III/018193 4,539 3,111
018-084a Chmiňany 2 I/18, III/018190, III/018193 MK-a, I/18 1,807 0,872
018-084b MK-a, I/18 MK-b, I/18 1,402 1,402
018-084c MK-b, I/18 Svinia I/18, III/018194, III/018195 0,482 0,482
018-085 Svinia I/18, III/018194, III/018195 Župčany I/18, III/018196 3,012 3,012
018-086a Župčany I/18, III/018196 MK-a, I/18 0,317 0,317
018-086b MK-a, I/18 Malý Šariš I/18, III/018197 0,708 0,452
018-087a Malý Šariš I/18, III/018197 MK-a, I/18 0,716 0,544
018-087b MK-a, I/18 MK-b, I/18 0,132 0,132
018-087c MK-b, I/18 Prešov I/18, II/546 0,794 0,667
018-088 Ivachnová 1 D/1, I/18 Liptovská Teplá III/018097, I/18 0,383 0,383
018-089a Liptovská Teplá III/018097, I/18 MK-a, I/18 0,814 0,559
018-089b MK-a, I/18 Ivachnová 2 D/1, I/18 0,207 0,207
018-090 Ivachnová 2 D/1, I/18 Ivachnová 3 D/1, I/18 0,232 0,232
018-091a Ivachnová 3 D/1, I/18 MK-a, I/18 0,172 0,172
018-091b MK-a, I/18 MK-b, I/18 0,259 0,259
018-091c MK-b, I/18 MK-c, I/18 0,147 0,147
018-091d MK-c, I/18 MK-d, I/18 1,521 1,521
018-091e MK-d, I/18 Partizánska Ľupča I/18, III/059008 1,311 1,311
018-092 Partizánska Ľupča I/18, III/059008 Malatíny III/018118, I/18, III/018153 2,034 2,034
018-093 Malatíny III/018118, I/18, III/018153 Ľubeľa III/018120, I/18, III/018119 1,814 1,814
018-094 Ľubeľa III/018120, I/18, III/018119 Gôtovany III/018122, I/18 2,311 2,311
018-095a Gôtovany III/018122, I/18 MK-a, I/18 1,889 1,889
018-095b MK-a, I/18 MK-b, I/18 0,699 0,699
018-095c MK-b, I/18 Svätý Kríž I/18, III/018123 0,292 0,292
018-096a Svätý Kríž I/18, III/018123 MK-a, I/18 0,926 0,926
018-096b MK-a, I/18 Galovany I/18, III/018244 0,048 0,048
018-097a Galovany I/18, III/018244 MK-a, I/18 1,940 1,940
018-097b MK-a, I/18 I/18, III/018124 0,667 0,667
018-098 I/18, III/018124 Liptovský Mikuláš I/18, II/584 3,449 1,790
018-099a Liptovský Mikuláš, Okoličné I/18, III/018132 MK-a, I/18 1,072 0,509
018-099b MK-a, I/18 Beňadiková III/018135, I/18 0,232 0,232
018-100 Beňadiková III/018135, I/18 Uhorská Ves III/018137, I/18 1,167 1,167
018-101a1 Uhorská Ves III/018137, I/18 MK-a1, I/18 0,720 0,720
018-101a2 MK-a1, I/18 Podtureň MK-a2, I/18 0,518 0,177
018-101b1 Podtureň MK-a2, I/18 MK-b1, I/18 0,979 0,594
018-101b2 MK-b1, I/18 MK-b2, I/18 0,933 0,933
018-101b3 MK-b2, I/18 Liptovský Hrádok 1 I/18, III/018140 1,554 0,121
018-102a1 Liptovský Hrádok 2 I/18, II/537 MK-a1, I/18 0,442 0,396
018-102a2 MK-a1, I/18 MK-a2, I/18 0,152 0,152
018-102a3 MK-a2, I/18 MK-a3, I/18 0,764 0,764
018-102b1 MK-a3, I/18 MK-b1, I/18 2,443 2,443
018-102b2 MK-b1, I/18 I/18, I/72 0,377 0,377
018-103a1 I/18, I/72 MK-a1, I/18 1,079 1,079
018-103a2 MK-a1, I/18 MK-a2, I/18 2,491 1,609
018-103b MK-a2, I/18 Hybe D/1, I/18 1,794 0,847
018-104 Hybe D/1, I/18 Hybe – Východná D/1, I/18 0,465 0,465
018-105a Hybe – Východná D/1, I/18 MK-a, I/18 0,894 0,894
018-105b MK-a, I/18 MK-b, I/18 0,409 0,409
018-105c MK-b, I/18 MK-c, I/18 0,328 0,328
018-105d MK-c, I/18 Východná I/18, III/018141 1,684 0,071
018-106 Východná I/18, III/018141 PD/6, I/18 1,513 0,934
018-107 PD/6, I/18 Važec 1 III/018142, I/18 4,255 4,255
018-108a Važec 1 III/018142, I/18 MK-a, I/18 0,738 0,738
018-108b MK-a, I/18 MK-b, I/18 0,540 0,540
018-108c MK-b, I/18 MK-c, I/18 0,245 0,245
018-108d MK-c, I/18 MK-d, I/18 0,138 0,138
018-108e MK-d, I/18 MK-e, I/18 0,159 0,159
018-108f MK-e, I/18 Važec 2 I/18, PD/8 0,183 0,183
018-109a Beharovce 3 D/1, I/18 MK-a, I/18 0,185 0,185
018-109b MK-a, I/18 Beharovce 1 I/18, III/547021 0,638 0,638
018-110 Beharovce 1 I/18, III/547021 Beharovce 2 I/18, III/018183 0,103 0,103
018-111a Beharovce 2 I/18, III/018183 MK-a, I/18 0,154 0,154
018-111b MK-a, I/18 Korytné I/18, III/018184 0,774 0,710
018-112 Korytné I/18, III/018184 III/018185, I/18 1,611 1,541
018-113a III/018185, I/18 Branisko MK-a, I/18 6,571 6,157
018-113b Branisko MK-a, I/18 MK-b, I/18 0,337 0,246
018-113c MK-b, I/18 D1, I/18 0,671 0,671
018-113d D1, I/18 MK-d, I/18 0,082 0,082
018-113e MK-d, I/18 Široké 1 I/18, III/018186 2,083 1,071
018-115a Široké 2 I/18, PD/7 MK-a, I/18 2,182 0,932
018-115b MK-a, I/18 Fričovce 1 I/18, III/018188 0,938 0,034
018-116 Fričovce 1 I/18, III/018188 Fričovce 2 D/1, I/18 0,870 0,870
Zoznam úsekov na ceste I/49
049-001a Hranica SR/ČR I/49 Lysá pod Makytou MK-a, I/49 3,537 1,056
049-001b Lysá pod Makytou MK-a, I/49 Dolná Dubková MK-b, I/49 3,551 1,416
049-001c Dolná Dubková MK-b, I/49 Vydrná III/049014, I/49 1,884 0,183
049-002a Vydrná III/049014, I/49 MK-a, I/49 1,270 0,427
049-002b MK-a, I/49 III/049015, I/49 1,057 0,602
049-003 III/049015, I/49 Dohňany III/049016, I/49 1,000 0,900
049-004a Dohňany MK-a, I/49 0,691 0,075
049-004b MK-a, I/49 MK-b, I/49 0,411 0,411
049-004c MK-b, I/49 Púchov – Vieska-Bezdedov III/049017, I/49, III/049017 0,579 0,336
049-005a Púchov – Vieska-Bezdedov III/049017, I/49, III/049017 MK-a, I/49 0,696 0,478
049-005b MK-a, I/49 Púchov I/49, I/49A, II/507 1,505 0,358
049-006 Púchov I/49, I/49A, II/507 Dolné Kočkovce I/49A, MK 2,455 1,414
049-007 Dolné Kočkovce I/49A, MK I/49, I/49A 2,050 2,050
Zoznam úsekov na ceste I/50
050-001a Košice 1 I/50, III/050196 MK-a, I/50 2,652 1,029
050-001b MK-a, I/50 Košice 2 I/50 1,396 1,396
050-002 Košice 2 I/50 Hrašovík I/50, III/050200 0,159 0,159
050-003 Hrašovík I/50, III/050200 Košické Oľšany I/50, III/050201 1,439 1,201
050-004a Košické Oľšany I/50, III/050201 MK-a, I/50 1,458 1,129
050-004b1 MK-a, I/50 MK-b1, I/50 0,381 0,381
050-004b2 MK-b1, I/50 MK-b2, I/50 0,185 0,185
050-004b3 MK-b2, I/50 MK-b3, I/50 1,442 1,442
050-004b4 MK-b3, I/50 MK-b4, I/50 2,236 2,236
050-004b5 MK-b4, I/50 Ďurďošík III/050205, I/50 0,249 0,111
050-005a Ďurďošík III/050205, I/50 MK-a, I/50 0,272 0,203
050-005b MK-a, I/50 Bidovce 1 III/050254, I/50, III/050254 0,633 0,633
050-006 Bidovce 1 III/050254, I/50, III/050254 Bidovce 2 I/50, II/576 1,130 1,130
050-007a Bidovce 2 I/50, II/576 Svinica 1 MK-a, I/50 0,822 0,822
050-007b Svinica 1 MK-a, I/50 Svinica 2 MK-b, I/50 0,454 0,385
050-007c Svinica 2 MK-b, I/50 Košický Klečenov MK-c, I/50 4,133 2,318
050-007d Košický Klečenov MK-c, I/50 Borda-kúpele MK-d, I/50 2,022 1,622
050-007e1 Borda-kúpele MK-d, I/50 MK-e1, I/50 0,708 0,708
050-007e2 MK-e1, I/50 Košice – Trebišov I/50 2,078 2,078
050-008a Košice – Trebišov I/50 MK-a, I/50 1,693 1,693
050-008b MK-a, I/50 Dargov III/050208, I/50, III/050208 1,235 0,095
050-009a Dargov III/050208, I/50 MK-a, I/50 1,409 1,302
0050-009b MK-a, I/50 MK-b, I/50 1,504 1,504
050-009c MK-b, I/50 I/50, III/050209 0,809 0,809
050-010a I/50, III/050209 MK-a, I/50 0,433 0,433
050-010b MK-a, I/50 Sečovce 1 I/50, III/050211 1,423 0,789
050-011a Sečovce 2 I/50, III/050211 MK-a, I/50 2,553 0,299
050-011b MK-a, I/50 Hriadky I/50, I/79 1,340 1,000
050-012 Hriadky I/50, I/79 Trebišov – Michalovce I/50 2,485 2,109
050-013 Trebišov – Michalovce I/50 I/50, III/050214 0,253 0,253
050-014a I/50, III/050214 MK-a, I/50 0,285 0,285
050-014b MK-a, I/50 Horovce I/50, III/050215 1,117 1,083
050-015a Horovce I/50, III/050215 MK-a, I/50 0,941 0,208
050-015b MK-a, I/50 MK-b, I/50 1,083 1,083
050-015c MK-b, I/50 Trhovište 1 I/50, II/554 1,215 0,132
050-016a Trhovište 2 I/50, II/554 MK-a, I/50 1,489 1,224
050-016b MK-a, I/50 MK-b, I/50 1,890 1,890
050-016c MK-b, I/50 Pozdišovce I/50, III/050216 0,977 0,806
050-017a Pozdišovce I/50, III/050216 MK-a, I/50 1,106 0,064
050-017b MK-a, I/50 MK-b, I/50 0,279 0,279
050-017c MK-b, I/50 Krásnovce I/50, III/050218 1,281 0,071
050-018a1 Michalovce II/555, I/50, II/555 MK-a1, I/50 0,577 0,286
050-018a2 MK-a1, I/50 Zalužice MK-a2, I/50 2,623 2,282
050-018b1 Zalužice MK-a2, I/50 MK-b1, I/50 2,575 0,809
050-018b2 MK-b1, I/50 Hažín III/050234, I/50 0,099 0,099
050-019a Hažín III/050234, I/50 MK-a, I/50 2,150 1,250
050-019b MK-a, I/50 MK-b, I/50 0,751 0,238
050-019c MK-b, I/50 Závadka I/50, III/050224 1,502 0,346
050-020a Závadka I/50, III/050224 MK-a, I/50 0,990 0,893
050-020b MK-a, I/50 Veľké Revištia I/50, III/050225 2,733 2,733
050-021 Veľké Revištia I/50, III/050225 Nižná Rybnica 1 I/50, III/050236 2,054 1,952
050-022a Nižná Rybnica 2 I/50, III/050237 MK-a, I/50 0,942 0,830
050-022b MK-a, I/50 Sobrance 1 I/50, II/582 1,271 0,473
050-023a Sobrance 2 I/50, III/552032 MK-a, I/50 0,849 0,341
050-023b MK-a, I/50 Tibava 1 II/566, I/50, II/566 1,340 0,864
050-024a Tibava 2 I/50, III/050241 Orechová MK-a, I/50 3,829 2,867
050-024b Orechová MK-a, I/50 Krčava I/50, III/050243 2,327 1,377
050-025 Krčava I/50, III/050243 Vyšné Nemecké 1 III/050099, I/50 2,569 0,953
050-026a Vyšné Nemecké 1 III/050099, I/50 MK-a, I/50 1,882 1,882
050-026b MK-a, I/50 Vyšné Nemecké 2 I/50, III/050099 0,149 0,149
050-027 Vyšné Nemecké 2 I/50, III/050099 Vyšné Nemecké 3 MK, I/50 0,074 0,074
050-028a D/1, I/50 MK-a, I/50 0,360 0,360
050-028b MK-a, I/50 MK-b, I/50 0,219 0,219
050-028c MK-b, I/50 MK-c, I/50 0,121 0,121
050-028d MK-c, I/50 MK-d, I/50 0,167 0,167
050-028e MK-d, I/50 MK-e, I/50 0,804 0,804
050-028f MK-e, I/50 Veľké Bierovce III/050267, I/50 0,449 0,449
050-029 Veľké Bierovce III/050267, I/50 Trenčianske Stankovce 1 I/50, III/507019 0,388 0,388
050-030 Trenčianske Stankovce 1 I/50, III/507019 Trenčianske Stankovce 2 I/50, III/507019 0,029 0,029
050-031 Trenčianske Stankovce 2 I/50, III/507019 Trenčianska Turná 1 I/50, II/507, III/507075 0,957 0,957
050-032 Trenčianska Turná 1 I/50, II/507, III/507075 Trenčianska Turná 2 I/50, II/507, III/507075 0,245 0,245
050-033 Trenčianska Turná 2 I/50, II/507, III/507075 Trenčianska Turná 3 I/50, II/507, III/507075 0,087 0,087
050-034a Trenčianska Turná 3 I/50, II/507, III/507075 MK-a, I/50 0,411 0,411
050-034b MK-a, I/50 MK-b, I/50 0,821 0,821
050-034c MK-b, I/50 Trenčianska Turná 4 I/50, II/507 0,368 0,368
050-035 Trenčianska Turná 4 I/50, II/507 Trenčianska Turná- Hámre I/50, II/507 0,040 0,040
050-036a Trenčianska Turná- Hámre I/50, II/507 MK-a, I/50 0,832 0,832
050-036b MK-a, I/50 MK-b, I/50 2,114 2,114
050-036c MK-b, I/50 MK-c, I/50 0,860 0,860
050-036d MK-c, I/50 Mníchova Lehota I/50, III/507062 0,298 0,298
050-037a Mníchova Lehota I/50, III/507062 MK-a, I/50 2,430 2,430
050-037b MK-a, I/50 I/50, III/050025 0,523 0,523
050-038a I/50, III/050025 MK-a, I/50 0,221 0,221
050-038b MK-a, I/50 Neporadza I/50, III/050030 1,098 1,098
050-039a Neporadza I/50, III/050030 MK-a, I/50 3,183 3,183
050-039b MK-a, I/50 Svinná 1 III/050032, I/50, III/050028 0,835 0,199
050-040a Svinná 1 III/050032, I/50, III/050028 MK-a, I/50 1,058 0,590
050-040b MK-a, I/50 MK-b, I/50 0,331 0,331
050-040c MK-b, I/50 Svinná 2 I/50, III/050025 0,444 0,444
050-041a Svinná 2 I/50, III/050025 MK-a, I/50 1,442 1,442
050-041b MK-a, I/50 Ruskovce I/50, III/050026 1,975 1,975
050-042 Ruskovce I/50, III/050026 I/50, II/516 2,222 2,222
050-043 I/50, II/516 Bánovce nad Bebravou 1 I/50, III/050034, III/050037 0,838 0,346
050-044 Bánovce nad Bebravou 2 I/50, III/050039 Bánovce nad Bebravou 3 I/50, III/050038 1,537 0,162
050-045 I/50, II/592, III/050041 I/50, III/050052 2,981 2,879
050-046 I/50, III/050052 Brezolupy 1 III/050040, I/50 0,980 0,980
050-047 Brezolupy 1 III/050040, I/50 Brezolupy 2 I/50, III/050040 0,808 0,808
050-048a Brezolupy 2 I/50, III/050040 MK-a, I/50 0,308 0,308
050-048b MK-a, I/50 MK-b, I/50 0,445 0,255
050-048c MK-b, I/50 MK-c, I/50 0,733 0,455
050-048d MK-c, I/50 I/50, III/050042 1,932 1,932
050-049 I/50, III/050042 Bánovce nad Bebravou – Partizánske I/50 0,043 0,043
050-050 Bánovce nad Bebravou – Partizánske I/50 Hradište I/50, II/579 2,012 1,705
050-051 Hradište I/50, II/579 I/50, III/050041 1,084 0,721
050-052a I/50, III/050041 MK-a, I/50 1,156 0,659
050-052b MK-a, I/50 MK-b, I/50 2,603 1,619
050-052c MK-b, I/50 Nitrica 1 I/50, III/050057 0,864 0,331
050-053 Nitrica 1 I/50, III/050057 Nitrica 2 III/050057, I/50 0,456 0,456
050-054 Nitrica 2 III/050057, I/50 Nitrianske Sučany III/050058, I/50 2,383 2,383
050-055a Nitrianske Sučany III/050058, I/50 MK-a, I/50 0,514 0,514
050-055b MK-a, I/50 Diviacka Nová Ves 1 I/50, II/574 0,939 0,939
050-056 Diviacka Nová Ves 1 I/50, II/574 Diviacka Nová Ves 2 I/50, II/574 0,132 0,132
050-057 Diviacka Nová Ves 2 I/50, II/574 Nováky 1 I/50, I/64 3,960 2,449
050-058a Nováky 2 I/50, I/64 MK-a, I/50 0,994 0,994
050-058b MK-a, I/50 Nováky 2 III/064076, I/50 0,532 0,532
050-059 Nováky 2 III/064076, I/50 Nováky 3 I/50, III/064076 0,195 0,195
050-060 Nováky 3 I/50, III/064076 Sebedražie I/50, III/050061 3,364 3,364
050-061 Sebedražie I/50, III/050061 Prievidza 1 I/50, I/64, III/050066 2,506 2,506
050-062 Prievidza 1 I/50, I/64, III/050066 Prievidza 2 I/50, I/64, III/050066 0,615 0,615
050-063a Prievidza 2 I/50, I/64, III/050066 MK-a, I/50 1,135 1,135
050-063b MK-a, I/50 Prievidza 3 III/050067, I/50 0,348 0,348
050-064a Prievidza 3 III/050067, I/50 MK-a, I/50 0,443 0,443
050-064b MK-a, I/50 Prievidza 4 I/50, III/050067 0,078 0,078
050-065a Prievidza 4 I/50, III/050067 MK-a, I/50 0,337 0,337
050-065b MK-a, I/50 MK-b, I/50 1,054 1,054
050-065c MK-b, I/50 MK-c, I/50 0,271 0,271
050-065d MK-c, I/50 Prievidza 5 I/50, III/050266 0,618 0,618
050-066a Prievidza 5 I/50, III/050266 MK-a, I/50 1,340 1,340
050-066b MK-a, I/50 Veľká Čausa 1 I/50, III/050069 0,399 0,399
050-067a Veľká Čausa 1 I/50, III/050069 MK-a, I/50 0,314 0,314
050-067b MK-a, I/50 Veľká Čausa 2 I/50, III/050070 0,926 0,926
050-068 Veľká Čausa 2 I/50, III/050070 Chrenovec-Brusno I/50, III/050266 1,442 0,607
050-069 Chrenovec-Brusno I/50, III/050266 Ráztočno I/50, III/050071 1,795 0,730
050-070a Ráztočno I/50, III/050071 MK-a, I/50 1,312 0,633
050-070b MK-a, I/50 I/50, III/065033 0,171 0,171
050-071 I/50, III/065033 Handlová 1 MK, I/50 3,891 1,029
050-072a1 Handlová 2 MK, I/50 MK-a1, I/50 4,444 0,642
050-072a2 MK-a1, I/50 Nová Lehota MK-a2, I/50 0,132 0,132
050-072b Nová Lehota MK-a2, I/50 MK-b, I/50 0,686 0,064
050-072c1 MK-b, I/50 MK-c1, I/50 0,796 0,719
050-072c2 MK-c1, I/50 Žiar nad Hronom – Prievidza I/50 1,839 1,839
050-073a Žiar nad Hronom – Prievidza I/50 MK-a, I/50 0,304 0,304
050-073b MK-a, I/50 MK-b, I/50 1,230 1,230
050-073c MK-b, I/50 Janova Lehota I/50, III/050074 0,075 0,075
050-074a Janova Lehota I/50, III/050074 Lovčica-Trubín 1a MK-a, I/50 3,350 3,350
050-074b1 Lovčica-Trubín 1a MK-a, I/50 MK-b1, I/50 0,446 0,446
050-074b2 MK-b1, I/50 Lovčica-Trubín 1 I/50, III/050072 0,665 0,665
050-075 Lovčica-Trubín 1 I/50, III/050072 Lovčica-Trubín 2 I/50, III/050073 0,490 0,490
050-076 Lovčica-Trubín 2 I/50, III/050073 Lutila I/50, III/050074 2,794 2,794
050-077 Lutila I/50, III/050074 Žiar na Hronom MK, I/50 1,232 0,889
050-080 Ladomerská Vieska I/50, I/65 I/50, III/065028 1,438 1,120
050-081 I/50, III/065028 Šášovské Podhradie I/50, I/65, III/050092 0,529 0,529
050-082a Zvolen 1 MK-a, I/50 1,849 1,849
050-082b MK-a, I/50 Zvolen 2 I/50, III/066022 0,479 0,479
050-083 Zvolen 2 I/50, III/066022 Zvolen 3 III/050089, I/50 1,780 1,780
050-084a Zvolen 3 III/050089, I/50 MK-a, I/50 1,700 1,700
050-084b MK-a, I/50 Zvolenská Slatina 1 MK-b, I/50 1,436 1,056
050-085a Zvolenská Slatina 2 III/050090, I/50 MK-a, I/50 0,803 0,515
050-085b MK-a, I/50 Vígľaš 1 III/050091, I/50 0,748 0,475
050-086 Vígľaš 1 III/050091, I/50 Vígľaš 2 I/50, II/591 1,884 0,722
050-087a Vígľaš 2 I/50, II/591 MK-a, I/50 0,671 0,671
050-087b MK-a, I/50 MK-b, I/50 0,548 0,452
050-087c MK-b, I/50 III/050097, I/50 1,386 1,101
050-088 III/050097, I/50 Stožok I/50, III/050096 1,300 1,300
050-089 Stožok I/50, III/050096 Detva 1 I/50, III/066028 4,082 2,885
050-090a Detva 2 I/50, III/050098 MK-a, I/50 1,993 1,923
050-090b MK-a, I/50 Kriváň I/50, II/526 1,770 0,296
050-091a Kriváň I/50, II/526 MK-a, I/50 1,034 0,661
050-091b MK-a, I/50 Podkriváň 1 I/50, II/526 0,462 0,462
050-092 Podkriváň 1 I/50, II/526 Podkriváň 2 I/50, III/050100 1,211 1,211
050-093 Podkriváň 2 I/50, III/050100 Detva – Lučenec I/50 1,396 1,396
050-094 Detva – Lučenec I/50 III/050101, I/50 0,069 0,069
050-095 III/050101, I/50 Píla III/050102, I/50 2,986 2,986
050-096a Píla III/050102, I/50 MK-a, I/50 1,620 1,620
050-096b MK-a, I/50 Mýtna III/050103, I/50 1,452 0,959
050-097 Mýtna III/050103, I/50 Dobroč III/050108, I/50 1,386 0,591
050-098a Dobroč III/050108, I/50 MK-a, I/50 0,318 0,318
050-098b MK-a, I/50 MK-b, I/50 0,981 0,981
050-098c MK-b, I/50 Lovinobaňa 1 I/50, III/050109 0,809 0,507
050-099a Lovinobaňa 2 III/050268, I/50 MK-a, I/50 0,841 0,680
050-099b MK-a, I/50 MK-b, I/50 0,429 0,429
050-099c MK-b, I/50 Lovinobaňa 3 I/50, III/050268 0,528 0,528
050-100 Lovinobaňa 3 I/50, III/050268 Uderiná 1 III/050110, I/50 0,792 0,792
050-101 Uderiná 1 III/050110, I/50 Uderiná 2 I/50, III/050110 1,049 1,049
050-102 Uderiná 2 I/50, III/050110 Podrečany I/50, III/050111 1,846 1,846
050-103 Podrečany I/50, III/050111 Točnica I/50, III/050112 0,750 0,750
050-104a Točnica I/50, III/050112 MK-a, I/50 0,255 0,255
050-104b MK-a, I/50 Tomášovce III/050206, I/50, II/595 1,924 1,924
050-105a Tomášovce III/050206, I/50, II/595 MK-a, I/50 1,457 1,457
050-105b MK-a, I/50 Lučenec 1 I/50, III/508055 0,129 0,129
050-106 Lučenec 1 I/50, III/508055 I/50, III/508055 0,188 0,188
050-107a I/50, III/508055 MK-a, I/50 1,003 1,003
050-107b MK-a, I/50 MK-b, I/50 0,709 0,709
050-107c MK-b, I/50 MK-c, I/50 1,229 1,229
050-107d MK-c, I/50 Lučenec 2 I/50, I/75 0,601 0,601
050-108 Lučenec 2 I/50, I/75 Lučenec 3 I/50, I/71 0,183 0,183
050-109 Lučenec 3 I/50, I/71 Lučenec 4 I/50, I/71 0,108 0,108
050-110a Lučenec 4 I/50, I/71 MK-a, I/50 1,048 1,048
050-110b MK-a, I/50 Kalinovo III/050114, I/50 0,772 0,772
050-111a Kalinovo III/050114, I/50 Boľkovce MK-a, I/50 3,292 3,292
050-111b Boľkovce MK-a, I/50 Pinciná MK-b, I/50 0,623 0,512
050-111c1 Pinciná MK-b, I/50 MK-c1, I/50 2,397 1,763
050-111c2 MK-c1, I/50 Nové Hony I/50, III/571003 3,243 3,243
050-112a Nové Hony I/50, III/571003 MK-a, I/50 2,068 2,068
050-112b MK-a, I/50 MK-b, I/50 1,352 1,352
050-112c MK-b, I/50 Ožďany 1 I/50, I/50A 0,346 0,346
050-113a Ožďany 3 I/50, I/50A MK-a, I/50 1,830 1,830
050-113b MK-a, I/50 Rimavská Sobota 1 I/50, I/72, II/531 2,682 2,298
050-115a Rimavská Sobota 3 I/50, III/531017 MK-a, I/50 1,933 1,745
050-115b MK-a, I/50 Zacharovce I/50, III/050128 0,126 0,126
050-116a Zacharovce I/50, III/050128 MK-a, I/50 0,315 0,315
050-116b MK-a, I/50 MK-b, I/50 0,870 0,870
050-116c MK-b, I/50 I/50, III/050129 1,956 1,488
050-117 I/50, III/050129 Bátka 1 I/50, III/050130 5,866 4,725
050-118 Bátka 2 I/50, III/571032 Rakytník III/050137, I/50 0,512 0,459
050-119a Rakytník III/050137, I/50 MK-a, I/50 2,609 2,609
050-119b MK-a, I/50 Barca 1 I/50, III/050138 0,302 0,302
050-120 Barca 1 I/50, III/050138 Barca 2 I/50, III/050138 0,133 0,133
050-121 Barca 2 I/50, III/050138 R2, I/50B, I/50 1,543 1,543
050-122 R2, I/50B, I/50 Figa 1 I/50, III/050139 1,454 1,405
050-123 Figa 1 I/50, III/050139 Figa 2 I/50, I/50B, III/571039 1,461 0,765
050-124 Gemerská Panica 1 III/050143, I/50, III/050143 R2, I/50, I/50B 0,619 0,619
050-125a1 R2, I/50, I/50B MK-a1, I/50 1,015 1,015
050-125a2 MK-a1, I/50 Gemerská Panica 2 MK-a2, I/50 1,247 1,247
050-125b Gemerská Panica 2 MK-a2, I/50 Bretka MK-b, I/50 1,400 1,400
050-125c Bretka MK-b, I/50 Čoltovo 1 MK-c, I/50 0,827 0,827
050-125d Čoltovo 1 MK-c, I/50 Čoltovo 2 MK-d, I/50 0,653 0,332
050-125e Čoltovo 2 MK-d, I/50 Bohúňovo 1 III/050144, I/50 2,098 1,726
050-126 Bohúňovo 1 III/050144, I/50 Bohúňovo 2 III/050146, I/50 0,688 0,061
050-127a Bohúňovo 2 III/050146, I/50 MK-a, I/50 2,362 2,362
050-127b MK-a, I/50 Plešivec 1 I/50, II/587 1,222 1,071
050-129a Plešivec 2 I/50, III/050250 MK-a, I/50 1,184 0,994
050-129b MK-a, I/50 MK-b, I/50 2,085 2,085
050-129c MK-b, I/50 I/50, III/050253 0,414 0,414
050-130 I/50, III/050253 I/50, III/050154 1,330 1,330
050-131a I/50, III/050154 MK-a, I/50 0,356 0,356
050-131b MK-a, I/50 III/050204, I/50 0,946 0,946
050-132a III/050204, I/50 MK-a, I/50 0,751 0,751
050-132b MK-a, I/50 MK-b, I/50 3,659 3,659
050-132c MK-b, I/50 Brzotín 1 III/050060, I/50 0,156 0,156
050-133a Brzotín 1 III/050060, I/50 MK-a, I/50 1,711 1,711
050-133b MK-a, I/50 MK-b, I/50 0,153 0,153
050-133c MK-b, I/50 Brzotín 2 I/50, III/050060 0,333 0,333
050-134 Brzotín 2 I/50, III/050060 MK-a, I/50 0,286 0,162
050-135 Rožňava 2 I/50, II/526 Rožňava 3 I/50, I/67 0,643 0,643
050-136 Rožňava 3 I/50, I/67 Rožňava 4 I/50, I/67 0,082 0,082
050-137 Rožňava 4 I/50, I/67 Rožňava 5 I/50, I/67 0,118 0,118
050-138a Rožňava 5 I/50, I/67 MK-a, I/50 0,984 0,984
050-138b MK-a, I/50 MK-b, I/50 0,692 0,692
050-138c MK-b, I/50 MK-c, I/50 1,024 1,024
050-138d MK-c, I/50 MK-d, I/50 0,082 0,082
050-138e MK-d, I/50 MK-e, I/50 0,257 0,257
050-138f MK-e, I/50 Krásnohorské Podhradie 1 III/050159, I/50 1,797 1,797
050-139 Krásnohorské Podhradie 1 III/050159, I/50 Krásnohorské Podhradie 2 I/50, II/549 0,505 0,190
050-140 Krásnohorské Podhradie 2 I/50, II/549 Lipovník I/50, III/050157, III/050160 2,292 1,340
050-141a Lipovník I/50, III/050157, III/050160 MK-a, I/50 3,465 3,465
050-141b MK-a, I/50 Jablonov nad Turňou III/050162, I/50, III/050163 5,196 5,196
050-142a1 Jablonov nad Turňou III/050162, I/50, III/050163 MK-a1, I/50 0,548 0,548
050-142a2 MK-a1, I/50 MK-a2, I/50 0,549 0,549
050-142a3 MK-a2, I/50 MK-a3, I/50 0,763 0,763
050-142a4 MK-a3, I/50 MK-a4, I/50 1,299 1,299
050-142a5 MK-a4, I/50 MK-a5, I/50 0,138 0,138
050-142a6 MK-a5, I/50 MK-a6, I/50 0,627 0,627
050-142a7 MK-a6, I/50 MK-a7, I/50 0,501 0,501
050-142b1 MK-a7, I/50 MK-b1, I/50 0,352 0,352
050-142b2 MK-b1, I/50 Hrhov 1 I/50, III/050251 0,408 0,408
050-143a Mokrance I/50, III/550002 MK-a, I/50 0,762 0,762
050-143b MK-a, I/50 MK-b, I/50 0,324 0,324
050-144 Čečejovce I/50, III/050182 Cestice I/50, III/050183 2,852 2,729
050-145a Cestice I/50, III/050183 MK-a, I/50 0,383 0,383
050-145b MK-a, I/50 MK-b, I/50 0,207 0,207
050-145c MK-b, I/50 MK-c, I/50 2,171 2,171
050-145d MK-c, I/50 Košice-Šaca III/050184, I/50, III/050256 2,812 2,065
050-147 Ožďany 1 R2, I/50, I/50A Ožďany 2 III/050115, I/50 1,572 0,898
050-148a Ožďany 2 III/050115, I/50 Ožďany 3 MK-a, I/50 3,021 2,301
050-148b Ožďany 3 MK-a, I/50 MK-b, I/50 0,636 0,636
050-148c MK-b, I/50 MK-c, I/50 0,269 0,269
050-148d MK-c, I/50 R2, I/50, I/50A 0,218 0,218
050-149a Figa 2 I/50, I/50B, III/571039 Stránska MK-a, I/50 1,305 0,714
050-149b Stránska MK-a, I/50 MK-b, I/50 1,066 0,804
050-149c MK-b, I/50 Tornaľa-Behynce MK-c, I/50 1,657 0,726
050-149d Tornaľa-Behynce MK-c, I/50 Otročok II/532, I/50 0,445 0,281
050-150 Otročok II/532, I/50 Gemer III/050142, I/50 1,137 1,137
050-151 Gemer III/050142, I/50 Tornaľa 1 I/50, I/67 0,814 0,124
050-152a Tornaľa 1 I/50, I/67 Tornaľa-Starňa MK-a, I/50 2,610 0,475
050-152b Tornaľa-Starňa MK-a, I/50 Gemerská Panica 1 III/050143, I/50 0,922 0,751
050-153 Hranica SR/ČR I/50 III/050265, I/50 1,296 1,296
050-154a III/050265, I/50 MK-a, I/50 0,168 0,168
050-154b MK-a, I/50 I/50, III/050259 2,557 2,557
050-155a I/50, III/050259 MK-a, I/50 0,197 0,197
050-155b MK-a, I/50 Drietoma I/50, III/050264 1,293 1,293
050-156a Drietoma I/50, III/050264 MK-a, I/50 3,230 2,000
050-156b MK-a, I/50 III/050221, I/50 1,071 0,107
050-157 III/050221, I/50 I/50, III/050221 0,283 0,283
050-158a I/50, III/050221 MK-a, I/50 1,479 1,479
050-158b MK-a, I/50 I/50, I/61 0,866 0,866
050-159 I/50, I/61 D/1, I/50 0,215 0,215
050-160a D/1, I/50 MK-a, I/50 0,209 0,209
050-160b MK-a, I/50 D/1, I/50 0,209 0,209
050-161 I/50, III/050156 Jovice I/50, III/050157 0,453 0,453
050-162 Jovice I/50, III/050157 Rožňava 2 I/50, II/526 0,110 0,110
050-163a Hrhov 1 I/50, III/050251 MK-a, I/50 0,104 0,104
050-163b MK-a, I/50 Hrhov 2 I/50, III/050165 0,691 0,691
050-164a Hrhov 2 I/50, III/050165 MK-a, I/50 1,163 1,163
050-164b MK-a, I/50 Včeláre I/50, III/050166 2,071 2,071
050-165a Včeláre I/50, III/050166 MK-a, I/50 1,670 1,670
050-165b MK-a, I/50 MK-b, I/50 0,317 0,317
050-165c MK-b, I/50 Dvorníky I/50, III/050167, III/050238 0,122 0,122
050-166a Dvorníky I/50, III/050167, III/050238 MK-a, I/50 0,730 0,730
050-166b MK-a, I/50 MK-b, I/50 2,668 2,668
050-166c MK-b, I/50 MK-c, I/50 0,365 0,365
050-166d MK-c, I/50 Turňa nad Bodvou I/50, III/050175 0,366 0,366
050-167 Turňa nad Bodvou I/50, III/050175 I/50, III/050238 0,654 0,654
050-168a I/50, III/050238 Drienovec 1 MK-a, I/50 3,518 3,518
050-168b Drienovec 1 MK-a, I/50 Drienovec 2 MK-b, I/50 1,162 0,290
050-168c Drienovec 2 MK-b, I/50 Moldava II/550, I/50 2,579 2,226
050-169a Moldava II/550, I/50 MK-a, I/50 0,581 0,581
050-169b MK-a, I/50 MK-b, I/50 1,990 1,990
050-169c MK-b, I/50 MK-c, I/50 1,780 1,780
050-169d MK-c, I/50 Mokrance I/50, III/550002 0,199 0,199
050-170 MK-a, I/50 I/50, III/050156 0,239 0,239
Zoznam úsekov na ceste I/51
051-001a Trnovec I/51, III/051009 MK-a, I/51 0,756 0,756
051-001b MK-a, I/51 Prietržka I/51, III/051008, III/051009 0,739 0,739
051-002 Prietržka I/51, III/051008, III/051009 I/51, III/051009 0,064 0,064
051-003 I/51, III/051009 Popudinské Močidľany I/51, III/051009 2,088 2,088
051-004a Popudinské Močidľany I/51, III/051009 MK-a, I/51 1,919 1,919
051-004b MK-a, I/51 MK-b, I/51 0,274 0,274
051-004c MK-b, I/51 I/51, III/051009 1,065 1,065
051-005 I/51, III/051009 I/51, III/051015 0,693 0,693
051-007a Radošovce I/51, III/051010 MK-a, I/51 0,763 0,456
051-007b MK-a, I/51 Oreské I/51, III/051035 3,386 3,386
051-008a Oreské I/51, III/051035 MK-a, I/51 0,510 0,510
051-008b MK-a, I/51 Častkov I/51, III/500013 0,679 0,679
051-009 Častkov I/51, III/500013 Rohov I/51, II/581, III/051011 1,911 1,911
051-010 Rohov I/51, II/581, III/051011 Rovensko I/51, III/500012 1,040 1,040
051-011a Rovensko I/51, III/500012 MK-a, I/51 1,478 1,478
051-011b MK-a, I/51 I/51, III/051010 2,357 2,117
051-013a Senica-juh I/51, III/051019 MK-a, I/51 1,064 1,002
051-013b MK-a, I/51 Hlboké III/051020, I/51, III/051019 2,527 2,527
051-014a Hlboké III/051020, I/51, III/051019 MK-a, I/51 1,389 1,389
051-014b1 MK-a, I/51 MK-b1, I/51 0,437 0,437
051-014b2 MK-b1, I/51 MK-b2, I/51 0,292 0,292
051-014b3 MK-b2, I/51 Nový dvor MK-b3, I/51 1,065 1,065
051-014c1 Nový dvor MK-b3, I/51 MK-c1, I/51 0,421 0,421
051-014c2 MK-c1, I/51 Jablonica 1 I/51, II/501 1,466 0,656
051-015b Jablonica 2 I/51, II/501 MK-b, I/51 5,778 5,648
051-015c1 MK-b, I/51 MK-c1, I/51 2,310 2,310
051-015c2 MK-c1, I/51 MK-c2, I/51 0,561 0,561
051-015d MK-c2, I/51 Trstín 1 I/51, II/502 1,206 0,300
051-016a Trstín 2 I/51, II/502 Bínovce MK-a, I/51 2,466 1,378
051-016b Bínovce MK-a, I/51 Boleráz 1 III/051027, I/51 3,122 2,376
051-017a Boleráz 1 III/051027, I/51 Boleráz 2 MK-a, I/51 1,453 0,192
051-017b1 Boleráz 2 MK-a, I/51 MK-b1, I/51 4,269 1,899
051-017b2 MK-b1, I/51 Šelpice I/51, III/051029 1,118 0,129
051-018a Šelpice I/51, III/051029 MK-a, I/51 1,792 1,792
051-018b MK-a, I/51 Trnava I/51, II/504 3,540 2,211
051-019 Trnava 1 I/51, I/51C, I/61 I/51, III/051031 1,479 1,479
051-020 I/51, III/051031 Trnava 2 I/51, MK 0,944 0,944
051-021 Trnava 2 I/51, MK Trnava 3 I/51, I/61 1,264 1,264
051-022 Hranica SR/ČR I/51 Holíč 1 MK, I/51 3,811 2,707
051-023 Holíč 1 MK, I/51 Trnovec MK, I/51 1,847 0,938
Zoznam úsekov na ceste I/59
059-003a1 Banská Bystrica-Uľanka I/14, I/59 MK-a1, I/59 1,590 1,354
059-003a2 MK-a1, I/59 MK-a2, I/59 0,735 0,735
059-003a3 MK-a2, I/59 MK-a3, I/59 0,415 0,415
059-003a4 MK-a3, I/59 Polkanová MK-a4, I/59 0,246 0,114
059-003b Polkanová MK-a4, I/59 Staré Hory III/059050, I/59 3,465 2,108
059-004a Staré Hory III/059050, I/59 Dolný Jelenec 1 MK-a, I/59 2,919 2,385
059-004b Dolný Jelenec 1 MK-a, I/59 Dolný Jelenec 2 MK-b, I/59 0,725 0,725
059-004c Dolný Jelenec 2 MK-b, I/59 Horný Jelenec 3 MK-c, I/59 0,204 0,204
059-004d Horný Jelenec 3 MK-c, I/59 Motyčky I/59, III/059007 1,023 1,023
059-005a1 Motyčky I/59, III/059007 MK-a1, I/59 0,477 0,477
059-005a2 MK-a1, I/59 MK-a, I/59 0,170 0,170
059-005b MK-a, I/59 Štubne MK-b, I/59 0,323 0,323
059-005c1 Štubne MK-b, I/59 MK-c1, I/59 0,263 0,263
059-005c2 MK-c1, I/59 MK-c2, I/59 1,704 1,704
059-005c3 MK-c2, I/59 MK-c3, I/59 1,407 1,407
059-005c4 MK-c3, I/59 Donovaly-Hanesy MK-c4, I/59 0,477 0,382
059-005d1 Donovaly 2 MK-c4, I/59 MK-d1, I/59 3,648 2,387
059-005d2 MK-d1, I/59 MK-d2, I/59 0,663 0,663
059-005d3 MK-d2, I/59 Korytnica I/59, III/059005 0,748 0,748
059-006a Korytnica I/59, III/059005 MK-a, I/59 3,257 3,257
059-006b MK-a, I/59 Liptovská Osada 1 I/59, III/059007 3,936 2,905
059-007a1 Liptovská Osada 2 I/59, III/059008 MK-a1, I/59 0,767 0,571
059-007a2 MK-a1, I/59 MK-a2, I/59 0,520 0,520
059-007a3 MK-a2, I/59 MK-a3, I/59 0,540 0,540
059-007a4 MK-a3, I/59 MK-a4, I/59 0,348 0,348
059-007a5 MK-a4, I/59 MK-a5, I/59 1,484 1,484
059-007b1 MK-a5, I/59 MK-b1, I/59 0,850 0,850
059-007b2 MK-b1, I/59 Podsuchá MK-b2, I/59 0,317 0,317
059-007c1 Podsuchá MK-b2, I/59 MK-c1, I/59 0,666 0,666
059-007c2 MK-c1, I/59 MK-c3, I/59 0,599 0,599
059-007d1 MK-c3, I/59 MK-d1, I/59 0,905 0,905
059-007d2 MK-d1, I/59 MK-d2, I/59 0,587 0,587
059-007d3 MK-d2, I/59 MK-d3, I/59 0,316 0,316
059-007d4 MK-d3, I/59 Vlkolínec MK-d4, I/59 0,489 0,489
059-007e Vlkolínec MK-d4, I/59 Ružomberok I/59, III/059012 6,018 0,261
059-008a Likavka I/59, III/059016 MK-a, I/59 1,674 0,509
059-008b1 MK-a, I/59 MK-b1, I/59 0,404 0,404
059-008b2 MK-b1, I/59 Valaská Dubová 1 MK-b2, I/59 2,841 2,841
059-008c1 Valaská Dubová 1 MK-b2, I/59 MK-c1, I/59 0,496 0,496
059-008c2 MK-c1, I/59 MK-c2, I/59 0,245 0,245
059-008c3 MK-c2, I/59 Valaská Dubová 2 I/59, III/059011 0,354 0,354
059-009 Valaská Dubová 2 I/59, III/059011 Komjatná I/59, III/070001 0,430 0,430
059-010a Komjatná I/59, III/070001 MK-a, I/59 0,441 0,441
059-010b MK-a, I/59 MK-b, I/59 1,972 1,972
059-010c MK-b, I/59 MK-c, I/59 0,516 0,516
059-010d MK-c, I/59 MK-d, I/59 0,932 0,932
059-010e MK-d, I/59 Jasenová III/059027, I/59 0,285 0,285
059-011 Jasenová III/059027, I/59 I/59, III/059027 0,174 0,174
059-012a I/59, III/059027 MK-a, I/59 0,307 0,307
059-012b MK-a, I/59 Vyšný Kubín I/59, III/059017 0,626 0,443
059-013 Vyšný Kubín I/59, III/059017 Dolný Kubín 1 I/59, III/059018 2,012 0,438
059-014a Dolný Kubín 2 I/59, I/70 MK-a, I/59 0,742 0,431
059-014b MK-a, I/59 Dolný Kubín 3 I/59, III/059006 2,245 2,245
059-015 Dolný Kubín 3 I/59, III/059006 Dolný Kubín 4 I/59, III/059006 0,048 0,048
059-016a Dolný Kubín 4 I/59, III/059006 MK-a, I/59 1,968 1,968
059-016b MK-a, I/59 MK-b, I/59 0,925 0,925
059-016c MK-b, I/59 MK-c, I/59 0,454 0,454
059-016d MK-c, I/59 R3, I/59, I/59A 0,346 0,346
059-017a R3, I/59, I/59A MK-a, I/59 0,563 0,563
059-017b MK-a, I/59 Oravský Podzámok 1 I/59, III/059022 1,539 0,792
059-018a Oravský Podzámok 2 I/59, I/78 Oravský Podzámok – Dolná Lehota MK-a, I/59 1,994 1,102
059-018b Oravský Podzámok – Dolná Lehota MK-a, I/59 Horná Lehota MK-b, I/59 1,913 0,662
059-018c Horná Lehota MK-b, I/59 R3, I/59, I/59A 1,507 1,157
059-019a R3, I/59, I/59A MK-a, I/59 0,887 0,887
059-019b MK-a, I/59 MK-b, I/59 0,587 0,206
059-019c MK-b, I/59 Dlhá nad Oravou III/059024, I/59 1,694 0,564
059-020a1 Dlhá nad Oravou III/059024, I/59 MK-a1, I/59 1,372 0,649
059-020a2 MK-a1, I/59 MK-a2, I/59 0,595 0,595
059-020a3 MK-a2, I/59 MK-a3, I/59 1,039 1,039
059-020a4 MK-a3, I/59 Krivá MK-a4, I/59 0,860 0,347
059-020b Krivá MK-a4, I/59 Podbiel 1 I/59, III/059026 3,487 2,865
059-021a Podbiel 2 I/59, II/584 MK-a, I/59 2,398 0,731
059-021b MK-a, I/59 Tvrdošín 1 I/59, III/059038 2,557 1,370
059-022a Tvrdošín 2 MK-a, I/59 0,539 0,509
059-022b MK-a, I/59 Trstená 1 I/59, III/059041 1,455 1,455
059-023a Trstená 1 I/59, III/059041 Trstená 2 MK-a, I/59 0,410 0,410
059-023b Trstená 2 MK-a, I/59 MK-b, I/59 0,348 0,277
059-024a Trstená 3 I/59, III/059044 MK-a, I/59 0,863 0,426
059-024b MK-a, I/59 MK-b, I/59 0,183 0,183
059-024c MK-b, I/59 MK-c, I/59 0,969 0,969
059-024d MK-c, I/59 MK-d, I/59 2,863 2,863
059-024e MK-d, I/59 colný priestor I/59 0,506 0,506
059-025 colný priestor I/59 Hranica SR/PL I/59 0,171 0,171
059-026 Donovaly-Hanesy MK-c4, I/59 Donovaly 1 0,796 0,424
059-027 Tvrdošín 1 I/59, III/059038 Tvrdošín 3 0,663 0,255
Zoznam úsekov na ceste I/61
061-001a D/1, I/61 MK-a, I/61 0,101 0,101
061-001b MK-a, I/61 MK-b, I/61 0,616 0,616
061-001c MK-b, I/61 Považská Bystrica 1 I/61, III/061056 1,410 0,986
061-003a Považská Bystrica 2 I/61, II/517 MK-a, I/61 3,001 1,142
061-003b MK-a, I/61 MK-b, I/61 0,611 0,611
061-003c MK-b, I/61 Považská Bystrica 3 III/061057, I/61 0,411 0,411
061-004 Považská Bystrica 3 III/061057, I/61 Považská Bystrica 4 I/61, III/061059 0,342 0,342
061-005a Považská Bystrica 4 I/61, III/061059 MK-a, I/61 0,646 0,646
061-005b MK-a, I/61 MK-b, I/61 0,341 0,341
061-005c MK-b, I/61 Vrtižer D/1, I/61 0,840 0,840
061-006a Vrtižer D/1, I/61 MK-a, I/61 0,660 0,660
061-006b MK-a, I/61 Plevník I/61, III/061073 0,204 0,204
061-007a Plevník I/61, III/061073 MK-a, I/61 0,726 0,726
061-007b MK-a, I/61 MK-b, I/61 1,322 1,322
061-007c MK-b, I/61 Plevník-Drienové I/61, III/061073 0,266 0,266
061-008 Plevník-Drienové I/61, III/061073 Maršová-Rašov 1 MK, I/61 0,182 0,182
061-009 Maršová-Rašov 1 MK, I/61 Maršová-Rašov 2 III/061065, I/61 0,160 0,160
061-010 Maršová-Rašov 2 III/061065, I/61 Maršová-Rašov 3 I/61, III/061065 0,067 0,067
061-011a Maršová-Rašov 3 I/61, III/061065 MK-a, I/61 0,566 0,566
061-011b MK-a, I/61 MK-b, I/61 0,814 0,814
061-011c MK-b, I/61 MK-c, I/61 1,371 1,371
061-011d MK-c, I/61 Predmier 1 I/61, III/061065 0,309 0,309
061-012 Predmier 1 I/61, III/061065 Predmier 2 III/061060, I/61 0,572 0,572
061-013 Predmier 2 III/061060, I/61 Predmier 3 I/61, III/061060 0,085 0,085
061-014a Predmier 3 I/61, III/061060 MK-a, I/61 1,450 0,325
061-014b MK-a, I/61 Bytča-Hrabové I/18, I/61 0,953 0,816
061-015a D/1, I/61 MK-a, I/61 0,550 0,360
061-015b MK-a, I/61 Ivanka pri Dunaji III/061004, I/61 1,070 1,070
061-016a Ivanka pri Dunaji III/061004, I/61 MK-a, I/61 0,094 0,094
061-016b MK-a, I/61 MK-b, I/61 1,187 1,187
061-016c MK-b, I/61 MK-c, I/61 1,718 1,718
061-016d MK-c, I/61 MK-d, I/61 0,550 0,550
061-016e MK-d, I/61 MK-e, I/61 0,405 0,405
061-016f MK-e, I/61 Bernolákovo 1 I/61, III/502002 0,478 0,478
061-017a1 Bernolákovo 1 I/61, III/502002 MK-a1, I/61 0,615 0,615
061-017a2 MK-a1, I/61 MK-a2, I/61 0,150 0,150
061-017a3 MK-a2, I/61 Bernolákovo 2 MK-a3, I/61 0,437 0,437
061-017b1 Bernolákovo 2 MK-a3, I/61 MK-b1, I/61 0,318 0,318
061-017b2 MK-b1, I/61 MK-b2, I/61 0,498 0,498
061-017b3 MK-b2, I/61 Veľký Biel I/61, III/503007 3,126 2,327
061-018a Veľký Biel I/61, III/503007 MK-a, I/61 0,918 0,319
061-018b MK-a, I/61 Senec 1 I/61, I/62, II/503 0,740 0,504
061-019a Senec 2 I/61, III/061002 MK-a, I/61 1,109 0,235
061-019b MK-a, I/61 MK-b, I/61 1,119 1,119
061-019c MK-b, I/61 D/1, I/61 0,697 0,697
061-020 D/1, I/61 Blatné 1 I/61, III/061009 2,056 1,378
061-021a Blatné 2 I/61, III/061011 MK-a, I/61 0,874 0,761
061-021b MK-a, I/61 MK-b, I/61 1,504 1,504
061-021c MK-b, I/61 MK-c, I/61 1,322 1,322
061-021d MK-c, I/61 Kaplna 1 I/61, III/062004, III/504002 0,357 0,131
061-022a Kaplna 1 I/61, III/062004, III/504002 MK-a, I/61 0,635 0,460
061-022b MK-a, I/61 Kaplna 2 I/61, III/061012 0,504 0,504
061-023a1 Kaplna 2 I/61, III/061012 MK-a1, I/61 1,975 1,975
061-023a2 MK-a1, I/61 Cífer 1 MK-a2, I/61 0,600 0,600
061-023b1 Cífer 1 MK-a2, I/61 MK-b1, I/61 0,095 0,095
061-023b2 MK-b1, I/61 MK-b2, I/61 0,326 0,326
061-023b3 MK-b2, I/61 Cífer 2 I/61, III/061013 0,341 0,341
061-024 Cífer 2 I/61, III/061013 Cífer 3 I/61, III/061016 0,051 0,051
061-025a Cífer 3 I/61, III/061016 MK-a, I/61 1,791 1,791
061-025b MK-a, I/61 MK-b, I/61 0,893 0,893
061-025c MK-b, I/61 MK-c, I/61 0,282 0,282
061-025d MK-c, I/61 I/61, III/061070 1,615 1,615
061-026a I/61, III/061070 MK-a, I/61 0,622 0,622
061-026b MK-a, I/61 Hrnčiarovce nad Parnou III/061017, I/61 0,660 0,660
061-027a1 Hrnčiarovce nad Parnou III/061017, I/61 MK-a1, I/61 0,185 0,185
061-027a2 MK-a1, I/61 MK-a2, I/61 0,225 0,225
061-027b1 MK-a2, I/61 MK-b1, I/61 0,085 0,085
061-027b2 MK-b1, I/61 Trnava 4 MK-b2, I/61 1,484 0,343
061-028a1 Trnava 5 I/51, I/51C, I/61 MK-a1, I/61 1,449 1,449
061-028a2 MK-a1, I/61 MK-a2, I/61 0,426 0,426
061-028b MK-a2, I/61 MK-b, I/61 0,667 0,667
061-028c1 MK-b, I/61 MK-c1, I/61 2,583 2,583
061-028c2 MK-c1, I/61 MK-c2, I/61 0,693 0,693
061-028c3 MK-c2, I/61 MK-c3, I/61 0,175 0,175
061-028c4 MK-c3, I/61 MK-c4, I/61 0,570 0,570
061-028c5 MK-c4, I/61 Bučany 1 I/61, III/061069 0,566 0,566
i0061-029 Bučany 1 I/61, III/061069 Bučany 2 I/61, III/062008 0,603 0,603
061-030a Bučany 2 I/61, III/062008 MK-a, I/61 0,350 0,350
061-030b MK-a, I/61 Trakovice I/61, II/513, III/061019 0,862 0,862
061-031a Trakovice I/61, II/513, III/061019 MK-a, I/61 0,150 0,150
061-031b MK-a, I/61 MK-b, I/61 1,666 1,666
061-031c MK-b, I/61 Žlkovce I/61, III/504015 1,101 1,101
061-032 Žlkovce I/61, III/504015 D/1, I/61 0,626 0,626
061-033 D/1, I/61 Červeník 1 D/1, I/61 0,622 0,622
061-034a Červeník 1 D/1, I/61 Červeník 1a MK-a, I/61 0,695 0,695
061-034b1 Červeník 1a MK-a, I/61 MK-b1, I/61 0,192 0,192
061-034b2 MK-b1, I/61 MK-b2, I/61 0,264 0,264
061-034b3 MK-b2, I/61 Červeník 2 III/513002, I/61 0,738 0,738
061-035a1 Červeník 2 III/513002, I/61 MK-a1, I/61 0,180 0,180
061-035a2 MK-a1, I/61 Madunice 1 MK-a2, I/61 1,203 0,555
061-035b Madunice 1 MK-a2, I/61 Madunice 2 I/61, III/504019 1,487 0,438
061-036a Madunice 2 I/61, III/504019 MK-a, I/61 0,174 0,174
061-036b MK-a, I/61 I/61, III/061077 2,093 2,093
061-037a1 I/61, III/061077 MK-a1, I/61 0,589 0,589
061-037a2 MK-a1, I/61 MK-a2, I/61 0,379 0,379
061-037a3 MK-a2, I/61 Drahovce 1 MK-a3, I/61 0,343 0,343
061-037b Drahovce 1 MK-a3, I/61 Drahovce 2 I/61, III/061077 0,696 0,522
061-038a1 Drahovce 2 I/61, III/061077 MK-a1, I/61 2,168 1,965
061-038a2 MK-a1, I/61 Jozefov MK-a2, I/61 0,485 0,485
061-038b Jozefov MK-a2, I/61 MK-b, I/61 2,134 2,134
061-038c MK-b, I/61 Piešťany 1 I/61, II/499 2,934 1,088
061-039a Piešťany 2 I/61, III/061021 MK-a, I/61 1,246 0,113
061-039b MK-a, I/61 MK-b, I/61 0,446 0,446
061-039c MK-b, I/61 MK-c, I/61 2,790 2,790
061-039d MK-c, I/61 MK-d, I/61 0,119 0,119
061-039e MK-d, I/61 D/1, I/61 0,567 0,567
061-040 D/1, I/61 Horná Streda I/61, III/061023 1,365 0,313
061-041a Horná Streda I/61, III/061023 Brunovce 1 MK-a, I/61 1,420 1,354
061-041b Brunovce 1 MK-a, I/61 Brunovce 2 MK-b, I/61 0,256 0,256
061-041c Brunovce 2 MK-b, I/61 Potvorice MK-c, I/61 1,564 0,787
061-041d Potvorice MK-c, I/61 MK-d, I/61 0,755 0,357
061-041e MK-d, I/61 Považany 1 MK-e, I/61 1,820 0,337
061-041f Považany 1 MK-e, I/61 Považany 2 MK-f, I/61 0,657 0,111
061-041g1 Považany 2 MK-f, I/61 MK-g1, I/61 1,630 1,630
061-041g2 MK-g1, I/61 MK-g2, I/61 0,372 0,372
061-041g3 MK-g2, I/61 Nové Mesto n/V I/54, I/54, I/61, II/515 3,451 0,603
061-042a Nové Mesto n/V I/54, I/54, I/61, II/515 MK-a, I/61 0,812 0,571
061-042b MK-a, I/61 I/61, III/061024 3,657 3,657
061-043a I/61, III/061024 MK-a, I/61 1,000 1,000
061-043b MK-a, I/61 Štvrtok I/61, III/061028 0,680 0,680
061-044a Štvrtok I/61, III/061028 Ivanovce 1 MK-a, I/61 2,247 2,247
061-044b Ivanovce 1 MK-a, I/61 Ivanovce 2 MK-b, I/61 0,441 0,441
061-044c Ivanovce 2 MK-b, I/61 Melčice MK-c, I/61 1,568 1,568
061-044d Melčice MK-c, I/61 Adamovské Kochanovce MK-d, I/61 1,649 1,649
061-044e1 Adamovské Kochanovce MK-d, I/61 MK-e1, I/61 1,743 1,743
061-044e2 MK-e1, I/61 Velčice I/50, I/61 0,470 0,470
061-045a Velčice I/50, I/61 MK-a, I/61 0,353 0,353
061-045b MK-a, I/61 MK-b, I/61 1,475 1,475
061-045c MK-b, I/61 Záriečie I/61, III/061028 0,080 0,080
061-046 Záriečie I/61, III/061028 Trenčín-Záblatie III/061031, I/61 2,393 2,212
061-048 Trenčín 1 D/1, PD/5 Trenčín 2 I/61, MK, PD/5 1,300 0,905
061-049a MK-a, I/61 MK-b, I/61 0,422 0,397
061-049b MK-b, I/61 MK-c, I/61 0,896 0,150
061-049c MK-c, I/61 Trenčianska Teplá II/516, I/61 1,628 0,686
061-050a Trenčianska Teplá II/516, I/61 MK-a, I/61 0,685 0,182
061-050b MK-a, I/61 Nová Dubnica I/61, III/061064 0,737 0,737
061-051 Nová Dubnica I/61, III/061064 I/61, III/061037, III/507027 0,798 0,798
061-052 I/61, III/061037, III/507027 I/57, I/61 0,870 0,870
061-053a I/57, I/61 MK-a, I/61 1,992 0,277
061-053b MK-a, I/61 MK-b, I/61 2,374 0,497
061-053c MK-b, I/61 Dubnica I/61, III/061039 0,482 0,328
061-054 Dubnica I/61, III/061039 Ilava I/61, II/574 3,275 0,892
061-055 Ilava I/61, II/574 Košeca I/61, III/061040 2,184 0,846
061-056a Košeca I/61, III/061040 MK-a, I/61 1,722 0,364
061-056b MK-a, I/61 MK-b, I/61 0,419 0,307
061-056c MK-b, I/61 Ladce 1 0,792 0,411
061-057a Ladce 2 D/1, I/61 MK-a, I/61 0,273 0,273
061-057b MK-a, I/61 I/61, I/61A, III/061047 1,165 1,165
061-058 I/61, I/61A, III/061047 Beluša 1 I/61A, III/061049 1,502 1,334
061-059a Beluša 2 I/49, I/49A, I/61 Visolaje MK-a, I/61 1,794 1,154
061-059b Visolaje MK-a, I/61 III/061050, I/61 1,639 1,119
061-060 III/061050, I/61 I/61, III/061051 0,307 0,307
061-061a I/61, III/061051 Sverepec 1 MK-a, I/61 1,961 0,799
061-061b Sverepec 1 MK-a, I/61 D/1, I/61 1,585 0,477
Zoznam úsekov na ceste I/62
062-001 Senec 3 I/61, I/62, II/503 Senec 4 III/061005, I/62 0,792 0,787
062-002 Senec 4 III/061005, I/62 Senec 5 I/62, II/503, III/503022 1,417 1,417
062-003 Senec 5 I/62, II/503, III/503022 Kráľová pri Senci I/62, III/061067 1,125 1,125
062-004 Kráľová pri Senci I/62, III/061067 Veľký Grob I/62, III/062012 3,669 3,669
062-005a Veľký Grob I/62, III/062012 MK-a, I/61 1,925 1,925
062-005b MK-a, I/61 I/62, III/062005 2,573 2,573
062-006 I/62, III/062005 Veľké Úľany I/62, II/510, III/062002 4,859 4,859
062-007a Veľké Uľany I/62, II/510, III/062002 MK-a, I/61 1,886 1,886
062-007b MK-a, I/61 Sládkovičovo 1 I/62, III/062004 0,861 0,861
062-008 Sládkovičovo 1 I/62, III/062004 Sládkovičovo 2 I/62, III/062008 0,735 0,735
062-009 Sládkovičovo 2 I/62, III/062008 Malá Mača 1 I/62, I/75 0,772 0,772
062-010a Malá Mača 1 I/62, I/75 MK-a, I/61 0,047 0,047
062-010b MK-a, I/61 Malá Mača 2 I/62, I/75 0,057 0,057
062-011 Malá Mača 2 I/62, I/75 I/62, III/062002 0,990 0,990
062-012a I/62, III/062002 MK-a, I/61 2,113 2,113
062-012b MK-a, I/61 I/62, III/062011 0,124 0,124
062-013a I/62, III/062011 MK-a, I/61 1,032 1,032
062-013b MK-a, I/61 I/62, III/507005 0,612 0,612
062-014a I/62, III/507005 MK-a, I/61 0,130 0,130
062-014b MK-a, I/61 Veľká Mača I/62, III/062011 0,721 0,721
062-015 Veľká Mača I/62, III/062011 R1, I/51, I/62 2,453 2,453
062-016 R1, I/51, I/62 R1, I/51, I/62 0,609 0,609
062-017 R1, I/51, I/62 Sereď 1 I/62, III/051028 1,065 0,235
062-018a Sereď 2 I/62, II/507 MK-a, I/61 1,838 0,558
062-018b MK-a, I/61 Šintava I/51, I/62, II/573 2,037 2,037
Zoznam úsekov na ceste I/63
063-001a Bratislava-Podunajské Biskupice III/063059, I/63, III/063059 MK-b, I/63 1,542 0,407
063-001b MK-b, I/63 MK-c, I/63 0,129 0,129
063-001c MK-c, I/63 Rovinka I/63 0,623 0,623
063-002a Rovinka I/63 MK-b, I/63 0,820 0,144
063-002b MK-b, I/63 MK-c, I/63 1,392 0,363
063-002c MK-c, I/63 MK-d, I/63 0,184 0,184
063-002d MK-d, I/63 Dunajská Lužná 1 I/63, III/063002 0,896 0,307
063-003a Dunajská Lužná 2 I/63, III/063006, III/063060 MK-b, I/63 4,537 4,017
063-003b MK-b, I/63 Šamorín 1 I/63, III/063005 0,988 0,534
063-004 Šamorín 2 I/63, III/063009 Šamorín 3 I/63, III/063009, III/063011 0,678 0,678
063-005a Šamorín 3 I/63, III/063009, III/063011 MK-b, I/63 2,220 2,220
063-005b MK-b, I/63 Báč 1 I/63, II/506 0,652 0,485
063-006a Báč 2 III/063013, I/63 MK-b, I/63 0,875 0,832
063-006b MK-b, I/63 Rohovce 1 III/063014, I/63 0,744 0,744
063-007 Rohovce 1 III/063014, I/63 Rohovce 2 III/063015, I/63 0,968 0,968
063-008 Rohovce 2 III/063015, I/63 Blatná na Ostrove 1 I/63, III/063016 1,492 1,492
063-009 Blatná na Ostrove 1 I/63, III/063016 Blatná na Ostrove 2 III/063018, I/63 0,743 0,743
063-010a Blatná na Ostrove 2 III/063018, I/63 MK-b, I/63 0,255 0,255
063-010b MK-b, I/63 MK-c, I/63 0,144 0,144
063-010c MK-c, I/63 MK-d, I/63 1,433 1,433
063-010d MK-d, I/63 MK-e, I/63 0,325 0,325
063-010e MK-e, I/63 MK-f, I/63 0,286 0,286
063-010f MK-f, I/63 Holice III/063019, I/63, III/063023, III/063024 0,901 0,901
063-011a Holice III/063019, I/63, III/063023, III/063024 MK-b, I/63 0,040 0,040
063-011b MK-b, I/63 MK-c, I/63 1,044 1,044
063-011c MK-c, I/63 MK-d, I/63 0,545 0,545
063-011d MK-d, I/63 I/63, III/572011 1,614 1,614
063-012a I/63, III/572011 MK-b, I/63 1,295 1,295
063-012b MK-b, I/63 Kráľovičove Kračany III/063061, I/63, III/063025 1,178 1,178
063-013 Kráľovičove Kračany III/063061, I/63, III/063025 Lesné Kračany 1 I/63, III/063025, III/063061 0,263 0,263
063-014 Lesné Kračany 1 I/63, III/063025, III/063061 Lesné Kračany 2 I/63, III/063025, III/063061 0,298 0,298
063-015 Lesné Kračany 2 I/63, III/063025, III/063061 Dunajská Streda 1 I/63, III/506005 1,634 1,634
063-016a Dunajská Streda 1 I/63, III/506005 MK-b, I/63 1,675 1,675
063-016b MK-b, I/63 Dunajská Streda 2 I/63, II/507 0,580 0,580
063-017 Dunajská Streda 2 I/63, II/507 Povoda 1 I/63, III/063028 1,865 1,865
063-018 Povoda 1 I/63, III/063028 I/63, II/572 1,063 1,063
063-019 I/63, II/572 Povoda 2 I/63, III/063030 0,671 0,571
063-020 Povoda 2 I/63, III/063030 Dolný Bar 2,100 0,870
063-021 Dolný Bar I/63, III/063032 Dolný Štál 1 2,682 2,370
063-022 Dolný Štál 2 I/63, III/063039 Dolný Štál 3 I/63, III/561009 0,490 0,146
063-023 Dolný Štál 3 I/63, III/561009 Dolný Štál 4 I/63, III/561009 0,117 0,117
063-024a Dolný Štál 4 I/63, III/561009 MK-a, I/63 5,460 5,460
063-024b MK-a, I/63 MK-c1, I/63 2,215 2,215
063-024c1 MK-c1, I/63 MK-c2, I/63 0,291 0,291
063-024c2 MK-c2, I/63 Veľký Meder 3 I/13, I/63 0,747 0,343
063-025 Veľký Meder 4 I/63, II/561 Brestovec III/063031, I/63 2,367 1,112
063-026 Brestovec III/063031, I/63 Sokolce I/63, III/063044 1,584 1,584
063-027a Sokolce I/63, III/063044 MK-b, I/63 0,262 0,262
063-027b MK-b, I/63 Bodza I/63, III/063045 1,399 0,765
063-028 Bodza I/63, III/063045 Holiare I/63, III/063045 0,976 0,541
063-029 Holiare I/63, III/063045 Tôň III/063046, I/63, III/063048 2,536 2,179
063-030a Tôň III/063046, I/63, III/063048 MK-b, I/63 0,715 0,174
063-030b MK-b, I/63 MK-c, I/63 1,635 1,635
063-030c MK-c, I/63 Zemianska Olča III/063047, I/63 0,723 0,723
063-031 Zemianska Olča III/063047, I/63 Okoličná na Ostrove I/63, III/063052, III/063053 1,427 1,427
063-032a Okoličná na Ostrove I/63, III/063052, III/063053 MK-a, I/63 2,844 2,844
063-032b MK-a, I/63 Horná Zlatná 1,466 1,466
063-032c Horná Zlatná Zlatná na Ostrove 1 I/63, III/063057, III/506009 1,534 1,534
063-033a Zlatná na Ostrove 1 I/63, III/063057, III/506009 MK-b, I/63 0,652 0,652
063-033b MK-b, I/63 MK-c, I/63 0,660 0,660
063-033c MK-c, I/63 Zlatná na Ostrove 2 III/063054, I/63 0,247 0,247
063-034 Zlatná na Ostrove 2 III/063054, I/63 I/63, III/063057 0,883 0,883
063-035 I/63, III/063057 Pavel III/063058, I/63 1,810 1,810
063-036a Pavel III/063058, I/63 Komárno-Nová Stráž 2,669 1,490
063-036b1 Komárno-Nová Stráž MK-b2, I/63 1,452 0,455
063-036b2 MK-b2, I/63 Komárno 1 I/63, II/573 2,494 1,283
063-037 I/64, MK Šamorín 2 I/63, III/063009 0,297 0,297
Zoznam úsekov na ceste I/64
064-001a Komárno 2 I/63, I/64 MK-b, I/64 1,563 0,249
064-001b MK-b, I/64 Tehelňa III/064001, I/63, I/64 0,559 0,559
064-002a1 Tehelňa III/064001, I/63, I/64 MK-a2, I/64 0,904 0,904
064-002a2 MK-a2, I/64 Ďulov Dvor 1 0,812 0,812
064-002b Ďulov Dvor 1 Ďulov Dvor 2 0,411 0,411
064-002c1 Ďulov Dvor 2 MK-c2, I/64 2,346 2,346
064-002c2 MK-c2, I/64 Chotín I/64, II/589 0,692 0,692
064-003a1 Chotín I/64, II/589 MK-a2, I/64 0,436 0,436
064-003a2 MK-a2, I/64 Briežky 0,995 0,995
064-003b Briežky Holanovo 2,699 2,699
064-003c Holanovo Martovce I/64, III/064001 1,580 0,282
064-004 Martovce I/64, III/064001 Imeľ I/64, III/064019 0,505 0,505
064-005 Imeľ I/64, III/064019 Hurbanovo 1 I/64, III/064007 1,924 0,389
064-006a Hurbanovo 2 I/64, III/064010 MK-b, I/64 1,276 0,781
064-006b MK-b, I/64 MK-c, I/64 0,698 0,555
064-006c MK-c, I/64 Pavlov Dvor 1 I/64, II/511 0,637 0,311
064-007 Pavlov Dvor 1 I/64, II/511 Pavlov Dvor 2 I/64, II/511 0,153 0,153
064-008 Pavlov Dvor 2 I/64, II/511 Bajč I/64, II/509 2,088 0,949
064-009a Bajč I/64, II/509 Kotelnica 1,849 1,631
064-009b1 Kotelnica MK-b2, I/64 0,914 0,914
064-009b2 MK-b2, I/64 Nové Zámky 1 I/64, III/064019 2,881 1,423
064-010a Nové Zámky 2 I/64, I/75 MK-a, I/64 0,779 0,779
064-010b MK-a, I/64 Nitrianska osada 1 3,127 3,127
064-010c Nitrianska osada 1 Nitrianska osada 2 0,230 0,230
064-010d Nitrianska osada 2 MK-d, I/64 1,356 1,356
064-010e MK-d, I/64 Albertov 2,024 2,024
064-010f Albertov Šurany I/64, II/580 0,728 0,728
064-011a Šurany I/64, II/580 MK-b, I/64 0,535 0,535
064-011b MK-b, I/64 MK-c, I/64 1,091 1,091
064-011c MK-c, I/64 I/64, III/064024 2,483 2,483
064-012 I/64, III/064024 Komjatice 1 I/64, III/064027 3,069 2,560
064-013a Komjatice 2 I/64, III/064025 Veľký Kýr 4,061 0,128
064-013b1 Veľký Kýr MK-b2, I/64 1,547 0,848
064-013b2 MK-b2, I/64 Branč I/64, III/064028 1,465 0,895
064-014 Branč I/64, III/064028 Ivanka pri Nitre I/64, III/064030 3,824 0,732
064-015a Ivanka pri Nitre I/64, III/064030 Nitra-Horné Krškany 3,004 1,283
064-015b Nitra-Horné Krškany Nitra 1 I/64 3,235 0,232
064-016 Nitra-Dražovce 2 II/593, I/64 Čakajovce I/64, III/513015 1,987 1,565
064-017a Čakajovce I/64, III/513015 Jelšovce 1,906 0,913
064-017b1 Jelšovce MK-b2, I/64 0,930 0,519
064-017b2 MK-b2, I/64 Ludovítová 0,655 0,655
064-017c Ludovítová Výčapy-Opatovce 1,544 0,831
064-017d Výčapy-Opatovce Koniarovce III/064087, I/64, III/064052 2,551 0,416
064-019a1 Ludanice I/64, III/064055, III/064056 MK-a2, I/64 0,907 0,330
064-019a2 MK-a2, I/64 MK-b, I/64 0,544 0,544
064-019b MK-b, I/64 Chrabrany 1 I/64, III/064057 2,188 1,263
064-020 Chrabrany 2 I/64, III/064058 III/064042, I/64 0,832 0,527
064-021 III/064042, I/64 Solčany III/064059, I/64 3,551 3,551
064-022 Solčany III/064059, I/64 Topoľčany I/64, II/499 0,851 0,482
064-024a Horné Chlebany I/64, III/064062 MK-b, I/64 2,219 0,340
064-024b MK-b, I/64 Nadlice I/64, II/592 0,868 0,868
064-025 Nadlice I/64, II/592 Chynorany I/64, III/064069 1,252 1,252
064-026a Chynorany I/64, III/064069 MK-b, I/64 0,214 0,214
064-026b MK-b, I/64 MK-c, I/64 0,374 0,374
064-026c MK-c, I/64 MK-d, I/64 0,654 0,654
064-026d MK-d, I/64 Žabokreky nad Nitrou 1 I/64, III/064092 1,421 0,556
064-027a Žabokreky nad Nitrou 2 I/64, III/050047 MK-b, I/64 1,720 1,298
064-027b MK-b, I/64 Partizánske-Malé Bielice III/064070, I/64 1,108 0,426
064-028 Partizánske I/64, III/064072 Veľké Uherce III/064093, I/64, II/511 3,115 1,483
064-029 Veľké Uherce III/064093, I/64, II/511 Pažiť I/64, III/064072 0,440 0,440
064-030 Pažiť I/64, III/064072 II/512, I/64 1,681 1,681
064-031a II/512, I/64 MK-b, I/64 0,379 0,379
064-031b MK-b, I/64 Oslany III/064073, I/64 1,326 0,303
064-032a Oslany III/064073, I/64 MK-b, I/64 1,659 0,250
064-032b MK-b, I/64 Bystričany III/064074, I/64 1,760 0,982
064-033a Bystričany III/064074, I/64 MK-b, I/64 0,589 0,462
064-033b MK-b, I/64 MK-c, I/64 1,247 0,792
064-033c MK-c, I/64 MK-d, I/64 0,158 0,158
064-033d MK-d, I/64 Zemianske Kostoľany 1 I/64, III/064075 1,527 1,030
064-034a1 Zemianske Kostoľany 2 III/064095, I/64 MK-a2, I/64 1,907 1,176
064-034a2 MK-a2, I/64 MK-b1, I/64 0,394 0,394
064-034b MK-a, I/64 MK-b2, I/64 0,242 0,242
064-035 I/64, R1 Nitra-Dražovce 1 I/64, MK 2,493 2,486
Zoznam úsekov na ceste I/65
065-001 Nitra 2 I/51, I/64, I/65, III/051037 Pohranice 1 I/65, III/065001 1,666 0,736
065-002a Pohranice 1 I/65, III/065001 MK-b, I/65 1,139 1,139
065-002b MK-b, I/65 MK-c, I/65 0,596 0,596
065-002c MK-c, I/65 Pohranice 2 I/65, III/064034 1,476 1,476
065-003a Pohranice 2 I/65, III/064034 MK-b, I/65 0,628 0,628
065-003b MK-b, I/65 MK-c, I/65 0,887 0,887
065-003c MK-c, I/65 Kolíňany 1 III/064035, I/65 1,389 1,389
065-004a Kolíňany 1 III/064035, I/65 MK-b, I/65 0,759 0,759
065-004b MK-b, I/65 Kolíňany 2 I/65, III/064033 0,687 0,687
065-005a Kolíňany 2 I/65, III/064033 MK-b, I/65 1,938 1,938
065-005b MK-b, I/65 Neverice 1 2,346 2,346
065-006a Neverice 1 MK-b, I/65 0,600 0,600
065-006b MK-b, I/65 Neverice 2 III/065002, I/65 1,251 1,251
065-007a Neverice 2 III/065002, I/65 MK-b, I/65 1,111 1,111
065-007b MK-b, I/65 MK-c, I/65 0,357 0,357
065-007c MK-c, I/65 Beladice I/65, III/065003 0,233 0,233
065-008a Beladice I/65, III/065003 MK-b, I/65 0,556 0,556
065-008b MK-b, I/65 MK-c, I/65 0,199 0,199
065-008c MK-c, I/65 Choča III/065006, I/65 1,927 1,927
065-009a Choča III/065006, I/65 MK-b, I/65 0,747 0,747
065-009b MK-b, I/65 MK-c, I/65 1,534 1,534
065-009c MK-c, I/65 Tesárske Mlyňany I/65, II/511 1,043 1,043
065-010 Tesárske Mlyňany I/65, II/511 Zlaté Moravce 1 I/65, II/511 1,860 1,860
065-011a Zlaté Moravce 1 I/65, II/511 MK-b, I/65 0,928 0,928
065-011b MK-b, I/65 Zlaté Moravce 2 I/65, III/511010 1,289 1,289
065-012 Zlaté Moravce 2 I/65, III/511010 Zlaté Moravce 3 I/65, III/511009 0,684 0,684
065-013 Zlaté Moravce 3 I/65, III/511009 Zlaté Moravce 4 I/65, III/511009 0,120 0,120
065-014a Zlaté Moravce 4 I/65, III/511009 MK-b, I/65 1,733 1,733
065-014b MK-b, I/65 MK-c, I/65 1,999 1,999
065-014c MK-c, I/65 Volkovce I/65, III/511012 1,245 0,905
065-015 Žarnovica 1 Žarnovica 2 I/65, II/428 0,213 0,213
065-016 Žarnovica 2 I/65, II/428 Žarnovica 3 III/065016, I/65 0,487 0,487
065-017a Žarnovica 3 III/065016, I/65 MK-b, I/65 0,520 0,520
065-017b MK-b, I/65 MK-c, I/65 0,181 0,181
065-017c MK-c, I/65 MK-d, I/65 0,384 0,384
065-017d MK-d, I/65 Bzenica III/065021, I/65, III/065017 1,370 1,092
065-018a Bzenica III/065021, I/65, III/065017 MK-b, I/65 1,856 1,693
065-018b MK-b, I/65 MK-c, I/65 0,444 0,444
065-018c MK-c, I/65 Hliník nad Hronom 1 III/065023, I/65 0,548 0,548
065-019 Hliník nad Hronom 1 III/065023, I/65 Hliník nad Hronom 2 I/65, III/065026 1,327 0,257
065-020a Hliník nad Hronom 2 I/65, III/065026 Lehôtka pod Brehmi 1 0,345 0,270
065-020b Lehôtka pod Brehmi 1 Lehôtka pod Brehmi 2 0,411 0,411
065-020c Lehôtka pod Brehmi 2 Lehôtka pod Brehmi 3 0,248 0,248
065-020d Lehôtka pod Brehmi 3 MK-e1, I/65 0,396 0,396
065-020e1 MK-e1, I/65 I/65, R1 0,676 0,676
065-020e2 I/65, R1 MK-e3, I/65 0,211 0,211
065-020e3 MK-e3, I/65 MK-f1, I/65 2,778 2,778
065-020f1 MK-f1, I/65 MK-f2, I/65 0,369 0,369
065-020f2 MK-f2, I/65 Ladomerská Vieska I/50, I/65 2,244 0,312
065-021a Šášovské Podhradie I/50, I/65, III/050092 Stará Kremnička 1 0,694 0,694
065-021b Stará Kremnička 1 Stará Kremnička 2 1,807 1,807
065-021c Stará Kremnička 2 Bartošova Lehôtka I/65, III/050080 5,089 4,495
065-022a1 Bartošova Lehôtka I/65, III/050080 I/65, MK-a2 0,858 0,183
065-022a2 I/65, MK-a2 Dolná Ves I/65, MK-b1 0,297 0,297
065-022b1 Dolná Ves I/65, MK-b1 I/65, MK-b2 0,480 0,480
065-022b2 I/65, MK-b2 Horná Ves 1 0,534 0,534
065-022c Horná Ves 1 Horná Ves 2 1,092 1,092
065-022d1 Horná Ves 2 I/65, MK-d2 0,826 0,826
065-022d2 I/65, MK-d2 Kremnica-Lúčky I/65, III/065029 1,307 0,609
065-024a Kremnica I/65, II/578 I/65, MK-b 2,989 1,143
065-024b I/65, MK-b I/65, MK-c 0,308 0,308
065-024c I/65, MK-c I/65, MK-d 0,725 0,180
065-024d I/65, MK-d Kremnické Bane-Krahule I/65, III/578003 0,522 0,080
065-025 I/65, III/065031 Turček III/065032, I/65 2,563 2,251
065-026a Turček III/065032, I/65 I/65, MK-b 2,258 1,628
065-026b I/65, MK-b Sklené I/65, III/065033 0,415 0,415
065-027a Sklené I/65, III/065033 I/65, MK-b 0,398 0,398
065-027b I/65, MK-b I/65, MK-c 1,694 1,694
065-027c I/65, MK-c I/65, III/065035 0,096 0,096
065-028a I/65, III/065035 Horná Štubňa 3,496 2,486
065-028b1 Horná Štubňa I/65, MK-b2 1,910 1,124
065-028b2 I/65, MK-b2 Turčianske Teplice-Šturec I/14, I/65 0,134 0,134
065-029 Turčianske Teplice-Šturec I/14, I/65 I/65, III/065067 0,096 0,096
065-030a I/65, III/065067 I/65, MK-b 1,343 1,343
065-030b I/65, MK-b Turčianske Teplice I/65, III/065036 1,387 1,387
065-031 I/65, III/018094, III/065037 I/65, III/065039 0,468 0,142
065-032 I/65, III/065045 Mošovce I/65, III/065040 3,622 3,418
065-033a Mošovce I/65, III/065040 I/65, MK-b 0,230 0,230
065-033b I/65, MK-b I/65, MK-c 0,722 0,722
065-033c I/65, MK-c III/065069, I/65 1,598 1,598
065-034 III/065069, I/65 Laskár III/065070, I/65 2,503 2,503
065-035 Laskár III/065070, I/65 III/065071, I/65 0,785 0,785
065-036 III/065071, I/65 Blatnica III/065047, I/65 0,456 0,456
065-037a Blatnica III/065047, I/65 I/65, MK-b 0,140 0,140
065-037b I/65, MK-b I/65, MK-c 1,530 1,530
065-037c I/65, MK-c Daňová I/65, III/065048 0,142 0,142
065-038a Daňová I/65, III/065048 I/65, MK-b 0,844 0,844
065-038b I/65, MK-b I/65, MK-c 0,992 0,992
065-038c I/65, MK-c I/65, MK-d 0,112 0,112
065-038d I/65, MK-d Príbovce I/65, II/519 0,550 0,550
065-039 Príbovce I/65, II/519 Košťany nad Turcom 3,343 3,263
065-040 Turčiansky Peter I/65, III/065049, III/065051 I/65, I/65D 1,110 0,873
065-041 I/65, I/65D Martin 1 I/65, III/065052 2,002 0,542
065-042 Hronský Beňadik 1 I/65, I/65A, I/76 Hronský Beňadik 2 I/65, I/65A, I/76 0,357 0,357
065-043a Hronský Beňadik 2 I/65, I/65A, I/76 I/65, MK-b 2,020 2,020
065-043b I/65, MK-b Orovnica III/065007, I/65 0,209 0,161
065-045a Tekovská Breznica I/65, MK-a 0,504 0,384
065-045b I/65, MK-a I/65, MK-b 2,639 2,639
065-045c I/65, MK-b Nová Baňa III/065011A, I/65, III/065009 1,226 0,824
065-046 Volkovce I/65, III/511012 Olichov I/65, III/510026 0,353 0,216
065-047a Olichov I/65, III/510026 I/65, MK-b 0,602 0,602
065-049 Kremnické Bane-Krahule I/65, III/578003 I/65, III/065031 0,563 0,563
065-050 Turčianske Teplice I/65, III/065036 I/65, III/018094, III/065037 1,084 1,084
065-051 I/65, I/65D I/65D, MK 1,730 1,730
065-052 I/65D, MK I/65D, MK 1,176 1,124
Zoznam úsekov na ceste I/66
066-001 Hranica SR/MR Šahy 1 I/66, III/510008 1,188 0,566
066-002 Šahy 1 I/66, III/510008 Šahy 2 II/527, I/66 0,832 0,652
066-003a1 Šahy 3 I/66, III/066001 I/66, MK-a2 1,723 1,538
066-003a2 I/66, MK-a2 Hrnkovce 1,324 0,995
066-003b1 Hrnkovce I/66, MK-b2 1,266 0,566
066-003b2 I/66, MK-b2 Tupá I/66, III/508020 1,142 1,142
066-004 Tupá I/66, III/508020 I/66, III/508020 0,168 0,168
066-005a I/66, III/508020 Horné Semerovce 1 I/66, I/75 1,220 1,220
066-005b Horné Semerovce 1 I/66, I/75 Horné Semerovce 2 I/66, I/75 0,083 0,083
066-006a Horné Semerovce 2 I/66, I/75 I/66, MK-b 0,394 0,394
066-006b I/66, MK-b I/66, MK-c 0,423 0,423
066-006c I/66, MK-c I/66, MK-d 0,357 0,163
066-006d I/66, MK-d I/66, I/75 0,982 0,414
066-007 I/66, I/75 Hokovce I/66, III/066069 2,469 1,974
066-008 Hokovce I/66, III/066069 I/66, III/051062 1,025 0,356
066-009 I/66, III/051062 Dudince 0,353 0,353
066-010 Dudince I/66, III/066004 0,868 0,183
066-011a I/66, III/066004 I/66, MK-b 1,491 0,771
066-011b I/66, MK-b Hontianske Tesáre 1 I/66, III/051063 2,172 1,249
066-012 Hontianske Tesáre 1 I/66, III/051063 Hontianske Tesáre 2 I/66, III/066005, III/066031 0,645 0,521
066-013 Hontianske Tesáre 3 Hontianske Tesáre 4 I/66, III/066031 0,404 0,263
066-014 Hontianske Tesáre 4 I/66, III/066031 I/66, III/066006 0,192 0,192
066-015 I/66, III/066006 I/66, III/066007 0,254 0,254
066-016a I/66, III/066007 Pírovské 2,076 2,076
066-016b Pírovské Domaníky I/66, III/066001 5,596 5,004
066-017 Domaníky I/66, III/066001 Hontianske Nemce 1 I/51, I/66 2,248 1,739
066-018a Hontianske Nemce 2 I/66, III/066008 I/66, MK-a 1,169 0,470
066-018b I/66, MK-a Devičie III/066010, I/66 2,059 1,764
066-019a Devičie III/066010, I/66 I/66, MK-b 0,200 0,094
066-019b I/66, MK-b I/66, MK-c 0,458 0,458
066-019c I/66, MK-c I/66, II/526 0,662 0,662
066-020 I/66, II/526 Bzovík I/66, II/526 0,168 0,168
066-021a Bzovík I/66, II/526 I/66, MK-b 0,863 0,863
066-021b I/66, MK-b Krupina 1 I/66, III/066009 1,142 1,142
066-022a Krupina 1 I/66, III/066009 I/66, MK-a 0,775 0,775
066-022b I/66, MK-a I/66, MK-b 0,358 0,358
066-022c I/66, MK-b Krupina 2 0,663 0,549
066-023a1 Krupina 3 III/066011, I/66 MK-a2, I/66 0,289 0,251
066-023a2 MK-a2, I/66 MK-b, I/66 2,690 2,690
066-023b MK-b, I/66 Krupina – Zvolen 1,918 1,918
066-024a Krupina – Zvolen I/66, MK-b 0,700 0,700
066-024b I/66, MK-b Babiná 1 III/066071, I/66 0,890 0,890
066-025a Babiná 1 III/066071, I/66 I/66, MK-b 0,992 0,992
066-025b I/66, MK-b Babiná 2 I/66, III/066071 0,910 0,910
066-026 Babiná 2 I/66, III/066071 I/66, II/527 0,899 0,899
066-027a1 I/66, II/527 MK-a2, I/66 1,596 1,596
066-027a2 MK-a2, I/66 Dobrá Niva MK-b1, I/66 1,024 0,308
066-027b1 Dobrá Niva MK-b1, I/66 MK-b2, I/66 1,585 0,458
066-027b2 MK-b2, I/66 Podzámčok III/066012, I/66 1,754 1,297
066-028a Podzámčok III/066012, I/66 MK-b, I/66 0,769 0,679
066-028b MK-b, I/66 Breziny I/66, III/066013 1,336 1,336
066-029a Breziny I/66, III/066013 MK-b, I/66 0,508 0,508
066-029b MK-b, I/66 MK-c, I/66 0,385 0,385
066-029c MK-c, I/66 Michalková I/66, III/066070 1,384 1,384
066-030 Michalková I/66, III/066070 Zvolen 4 I/50, I/66 4,255 3,128
066-031 Zvolen 5 I/50, I/66 Zvolen 6 I/66, III/066022 0,917 0,917
066-032a Zvolen 6 I/66, III/066022 MK-b, I/66 0,595 0,595
066-032b MK-b, I/66 MK-c, I/66 0,300 0,300
066-032c MK-c, I/66 Zvolen 7 I/66, III/050085, III/069002 0,308 0,308
066-033 Zvolen 7 I/66, III/050085, III/069002 I/65, R1 1,609 1,609
066-034 III/066033, I/66 Môlča I/66, III/066035 2,333 1,697
066-035 Môlča I/66, III/066035 Slovenská Ľupča 1 I/66, III/066042 1,209 1,209
60066-036a Slovenská Ľupča 1 I/66, III/066042 Slovenská Ľupča 2 3,672 3,672
066-036b Slovenská Ľupča 2 Slovenská Ľupča 3 0,520 0,520
066-036c1 Slovenská Ľupča 3 MK-c2, I/66 2,006 2,006
066-036c2 MK-c2, I/66 I/66, III/066042 2,668 2,668
066-037 I/66, III/066042 Ľubietová I/66, III/066043 0,283 0,283
066-038 Ľubietová I/66, III/066043 Medzibrod 1 I/66, III/066044 0,614 0,614
066-039a Medzibrod 1 I/66, III/066044 MK-b, I/66 0,846 0,846
066-039b MK-b, I/66 Medzibrod 2 I/66, III/066044 1,012 1,012
066-040 Medzibrod 2 I/66, III/066044 Brusno 1 I/66, III/066046 0,153 0,153
066-041 Brusno 1 I/66, III/066046 Brusno 2 III/066045, I/66 0,943 0,943
066-042a Brusno 2 III/066045, I/66 MK-b, I/66 0,208 0,208
066-042b MK-b, I/66 I/66, III/066046 1,218 1,218
066-043 I/66, III/066046 Ráztoka III/066047, I/66, , III/066057 1,011 1,011
066-044a Ráztoka III/066047, I/66, III/066057 MK-b, I/66 0,628 0,628
066-044b MK-b, I/66 MK-c, I/66 0,978 0,978
066-044c MK-c, I/66 MK-d, I/66 0,733 0,733
066-044d MK-d, I/66 MK-e, I/66 0,464 0,464
066-044e MK-e, I/66 Predajná 1 I/66, III/066057 0,952 0,952
066-045 Predajná 1 I/66, III/066057 Predajná 2 I/66, III/066057 0,056 0,056
066-046 Predajná 2 I/66, III/066057 Predajná 3 I/66, III/066057 0,053 0,053
066-047a Predajná 3 I/66, III/066057 MK-b, I/66 0,980 0,980
066-047b MK-b, I/66 Lopej 1 I/66, III/066057 2,703 2,528
066-048 Lopej 2 I/66, III/066057 Podbrezová-Skalica 1,686 0,740
066-049 I/65, R1 I/66, I/69 0,180 0,180
Zoznam úsekov na ceste I/68
068-001 Košice-Barca Šebastovce 1,989 1,106
068-002b Šebastovce MK-b, I/68 3,650 3,248
068-002c MK-b, I/68 MK-c, I/68 0,620 0,620
068-002d MK-c, I/68 Haniska I/68, III/050187, III/068025 0,264 0,264
068-003a Haniska I/68, III/050187, III/068025 Haniska – Grajciar 2,093 1,874
068-003b Haniska – Grajciar Belža I/68, III/068027 1,081 0,730
068-004a Belža I/68, III/068027 MK-b, I/68 0,710 0,710
068-004b MK-b, I/68 Seňa I/68, III/068028 2,275 0,423
068-005a Kechnec III/068030, I/68 MK-b, I/68 0,694 0,621
068-005b MK-b, I/68 Milhosť I/68, III/068030 0,973 0,973
068-006a Milhosť I/68, III/068030 MK-b, I/68 0,098 0,098
068-006b MK-b, I/68 Hranica SR/MR 0,685 0,685
068-007b1 Haniska MK-b2, I/68 0,877 0,710
068-007b2 MK-b2, I/68 MK-c1, I/68 0,250 0,250
068-007c1 MK-c1, I/68 MK-c2, I/68 1,325 1,325
068-007c2 MK-c2, I/68 Kendice 1,280 0,522
068-007d1 Kendice MK-d2, I/68 0,831 0,274
068-007d2 MK-d2, I/68 Tekeriš 0,713 0,713
068-007e Tekeriš Drienovská Nová Ves 1,380 1,012
068-007f Drienovská Nová Ves Ličartovce 2,653 2,041
068-007g Ličartovce Lemešany 1 I/68, III/546001 2,527 1,706
068-008 Lemešany 1 I/68, III/546001 Lemešany 2 I/68, III/06801 0,414 0,414
068-009a Lemešany 2 I/68, III/068010 Lemešany 3 0,613 0,134
068-009b Lemešany 3 Janovník 1,950 0,184
068-009c Janovník Bretejovce 1,175 0,290
068-009d Bretejovce I/68, III/068009 1,484 0,884
068-010 I/68, III/068009 Budimír 1 I/68, III/068016 1,148 1,098
068-011 Budimír 2 Budimír 3 D/1, I/68, III/068019 1,201 0,330
068-012 Budimír 3 D/1, I/68, III/068019 D/1, I/68, III/068019 0,320 0,320
Zoznam úsekov na ceste I/69
069-001 Kováčová I/69, III/069001 I/66, I/66C, I/69 1,301 1,095
069-002 I/66, I/66C, I/69 I/69, III/069002 0,577 0,577
069-003a I/69, III/069002 MK-b, I/69 0,302 0,302
069-003b MK-b, I/69 Sliač III/066014, I/69, III/066015 0,750 0,098
069-004a1 Sliač III/066014, I/69, III/066015 MK-a2, I/69 1,478 0,627
069-004a2 MK-a2, I/69 MK-a3, I/69 0,707 0,707
069-004a3 MK-a3, I/69 MK-a4, I/69 0,883 0,883
069-004a4 MK-a4, I/69 Hronsek 0,961 0,961
069-004b1 Hronsek MK-b2, I/69 0,696 0,696
069-004b2 MK-b2, I/69 MK-c, I/69 0,244 0,244
069-004c MK-c, I/69 Vlkanová I/69, III/066019, III/066024 0,733 0,733
069-005a Vlkanová I/69, III/066019, III/066024 MK-b, I/69 0,147 0,147
069-005b MK-b, I/69 MK-c, I/69 0,186 0,186
069-005c MK-c, I/69 MK-d, I/69 0,525 0,525
069-005d MK-d, I/69 MK-e, I/69 0,428 0,428
069-005e MK-e, I/69 I/69, III/066021 0,142 0,142
069-006a I/69, III/066021 MK-b, I/69 1,232 1,232
069-006b MK-b, I/69 I/66, I/69, MK 1,292 1,292
069-007 I/65, R1 Kováčová I/69, III/069001 0,349 0,240
Zoznam úsekov na ceste I/72
072-001 Valaská Bystrá I/72, II/584 3,344 1,967
072-002a Bystrá I/72, II/584 Mýto pod Ďumbierom 1 2,429 1,360
072-002b Mýto pod Ďumbierom 1 Mýto pod Ďumbierom 2 I/72, III/066056 1,529 0,513
072-003a Mýto pod Ďumbierom 2 I/72, III/066056 MK-b, I/72 0,128 0,128
072-003b MK-b, I/72 Jarabá MK-c, I/72 4,373 4,349
072-003c Jarabá MK-c, I/72 MK-d, I/72 2,090 0,597
072-003d MK-d, I/72 MK-e, I/72 0,244 0,244
072-003e MK-e, I/72 Vyšná Boca 1 MK-f1, I/72 5,243 5,243
072-003f1 Vyšná Boca 1 MK-f1, I/72 MK-f2, I/72 3,459 3,459
072-003f2 MK-f2, I/72 Vyšná Boca 2 MK-g1, I/72 0,332 0,332
072-003g1 Vyšná Boca 2 MK-g1, I/72 MK-g2, I/72 0,700 0,700
072-003g2 MK-g2, I/72 Vyšná Boca 3 MK-h, I/72 0,575 0,575
072-003h Vyšná Boca 3 MK-h, I/72 MK-i, I/72 1,291 1,291
072-003i MK-i, I/72 Nižná Boca 1,161 0,881
072-003j1 Nižná Boca MK-j2, I/72 1,010 0,516
072-003j2 MK-j2, I/72 Malužiná 3,321 3,321
072-003k1 Malužiná MK-k2, I/72 2,060 2,060
072-003k2 MK-k2, I/72 MK-k3, I/72 0,185 0,185
072-003k3 MK-k3, I/72 MK-k4, I/72 1,016 1,016
072-003k4 MK-k4, I/72 MK-l1, I/72 1,826 1,826
072-003l1 MK-l1, I/72 MK-l2, I/72 0,262 0,262
072-003l2 MK-l2, I/72 Kráľova Lehota 1 III/072001, I/72 0,339 0,339
072-004 Kráľova Lehota 1 III/072001, I/72 Kráľova Lehota 2 I/72, III/072001 0,210 0,210
072-005 Kráľova Lehota 2 I/72, III/072001 Kráľova Lehota 3 I/18, I/72 0,487 0,487
072-006 Kráľova Lehota 3 I/18, I/72 Kráľova Lehota 4 I/18, I/72 0,106 0,106
072-007 Kráľova Lehota 4 I/18, I/72 Kráľova Lehota 5 I/18, I/72 0,067 0,067
Zoznam úsekov na ceste I/73
073-001 Lipníky I/18, I/73 Podhrabina III/576001, I/73 1,428 0,730
073-002 Podhrabina Chmeľov 1 0,565 0,535
073-003a Chmeľov 2 I/73, III/545002 Mk-b, I/73 1,109 1,109
073-003b Mk-b, I/73 Svidník – Prešov I/73 0,933 0,933
073-004a Svidník – Prešov I/73 Mk-b, I/73 0,712 0,712
073-004b Mk-b, I/73 Kuková I/73, III/545018 0,863 0,863
073-005 Kuková I/73, III/545018 Kračúnovce 1 I/73, III/576003 1,046 0,669
073-006 Kračúnovce 2 III/576004, I/73 Železník I/73, III/576005 0,789 0,674
073-007 Železník I/73, III/576005 Giraltovce I/73, II/556 0,720 0,234
073-008a I/73, III/556005 Mk-b, I/73 4,085 2,577
073-008b Mk-b, I/73 Fijaš I/73, II/556 0,460 0,460
073-009a Fijaš I/73, II/556 Maťovce Mk-b, I/73 0,702 0,479
073-009b Maťovce Mk-b, I/73 Soboš Mk-c, I/73 0,672 0,389
073-009c Soboš Mk-c, I/73 Mk-d, I/73 0,500 0,199
073-009d Mk-d, I/73 Mk-e, I/73 0,850 0,850
073-009e Mk-e, I/73 Valkovce I/73, III/556018 1,067 1,067
073-010a Valkovce I/73, III/556018 Mk-b, I/73 0,496 0,496
073-010b Mk-b, I/73 Mk-c, I/73 0,743 0,743
073-010c Mk-c, I/73 Okrúhle I/73, III/556019 0,779 0,094
073-011 Okrúhle I/73, III/556019 Radoma I/73, III/557014 1,985 1,159
073-012 Radoma I/73, III/557014 Šarišský Štiavnik I/73, III/557028 1,741 0,649
073-013a Šarišský Štiavnik I/73, III/557028 Mk-b, I/73 2,151 1,203
073-013b Mk-b, I/73 Mk-c, I/73 1,703 1,703
073-013c Mk-c, I/73 Rakovčík I/73, III/073001 1,554 1,036
073-014a Rakovčík I/73, III/073001 Mk-b, I/73 0,093 0,093
073-014b Mk-b, I/73 Mk-c, I/73 0,430 0,430
073-014c Mk-c, I/73 Mk-d, I/73 0,848 0,848
073-014d Mk-d, I/73 Mk-e, I/73 0,307 0,307
073-014e Mk-e, I/73 Stročín 2 I/15, I/73 0,179 0,179
073-015 Stročín 2 I/15, I/73 I/15, I/73 0,155 0,155
073-016a I/15, I/73 Mk-b, I/73 0,280 0,280
073-016b Mk-b, I/73 Mk-c, I/73 0,657 0,657
073-016c Mk-c, I/73 Stročín 1 Mk-d, I/73 0,564 0,072
073-016d Stročín 1 Mk-d, I/73 Mk-e, I/73 0,610 0,231
073-016e Mk-e, I/73 Nová Polianka I/73, III/557017 0,651 0,651
073-017a Nová Polianka I/73, III/557017 Mk-b, I/73 0,350 0,350
073-017b Mk-b, I/73 Svidník I/73, I/77, III/073001 3,515 1,075
073-018 Svidník I/73, I/77, III/073001 Kapišová I/73, III/556021 3,255 1,408
073-019a Kapišová I/73, III/556021 Mk-b, I/73 1,160 1,160
073-019b Mk-b, I/73 Ladomirová I/73, III/556025 0,828 0,719
073-020 Ladomirová I/73, III/556025 Krajné Čierno III/556026, I/73 3,146 2,293
073-021a Krajné Čierno III/556026, I/73 Mk-b, I/73 0,579 0,579
073-021b Mk-b, I/73 Hunkovce I/73, III/556027 0,704 0,182
073-022 Hunkovce I/73, III/556027 Krajná Bystrá I/73, III/556029 1,564 0,712
073-023 Krajná Bystrá I/73, III/556029 Bodružal I/73, III/556030 1,296 0,568
073-024a Krajná Poľana I/73, III/556030 MK-a, I/73 0,853 0,730
073-024b MK-a, I/73 MK-b, I/73 0,717 0,394
073-024c1 MK-b, I/73 MK-c1, I/73 0,903 0,667
073-024c2 MK-c1, I/73 MK-c2, I/73 0,458 0,458
073-024d MK-c2, I/73 MK-d, I/73 0,701 0,701
073-024e MK-d, I/73 Vyšný Komárnik 0,896 0,896
073-024f1 Vyšný Komárnik MK-f1, I/73 0,373 0,373
073-024f2 MK-f1, I/73 MK-f2, I/73 0,358 0,358
073-024g MK-f2, I/73 Hranica SR/PL 0,951 0,951
Zoznam úsekov na ceste I/76
076-001 Štúrovo I/76, II/564 Nána I/76, III/510009 0,770 0,510
076-002a1 Nána I/76, III/510009 MK-a1, I/76 1,854 0,577
076-002a2 MK-a1, I/76 MK-a2, I/76 0,839 0,839
076-002a3 MK-a2, I/76 MK-a3, I/76 3,271 2,191
076-002b1 MK-a3, I/76 Mk-b1, I/76 1,183 0,548
076-002b2 Mk-b1, I/76 Kamenný Most I/76, III/510010 0,797 0,797
076-003 Kamenný Most I/76, III/510010 Kamenín I/76, III/510011 2,953 2,433
076-004a Kamenín I/76, III/510011 Bíňa 1 Mk-b, I/76 3,650 1,931
076-004b Bíňa 1 Mk-b, I/76 Bíňa 2 III/510012, I/76 0,862 0,182
076-005a Bíňa 2 III/510012, I/76 Kolónia 0,857 0,857
076-005b Kolónia Čata 1,892 1,142
076-005c1 Čata Mk-c1, I/76 2,334 0,118
076-005c2 Mk-c1, I/76 Pohronský Ruskov Mk-c2, I/76 1,618 0,145
076-005c3 Pohronský Ruskov Mk-c2, I/76 Hronovce I/76, III/510015 0,538 0,379
076-006a Hronovce I/76, III/510015 Mk-b, I/76 3,035 0,499
076-006b Mk-b, I/76 Želiezovce 1 I/76, III/509012 3,166 2,052
076-007a Želiezovce 2 I/76, III/509020 Svobodov 2,100 0,577
076-007b1 Svobodov Mk-b1, I/76 0,754 0,247
076-007b2 Mk-b1, I/76 Veľké Šarovce 2,241 1,621
076-007c Veľké Šarovce Šarovce I/75, I/76 1,480 0,231
076-008a Šarovce I/75, I/76 Mk-b, I/76 1,257 1,257
076-008b Mk-b, I/76 Jur nad Hronom I/76, III/510018 0,646 0,646
076-009a Jur nad Hronom I/76, III/510018 Mk-b, I/76 2,058 2,058
076-009b Mk-b, I/76 Mk-c, I/76 0,383 0,383
076-009c Mk-c, I/76 Mk-d, I/76 1,063 1,063
076-009d Mk-d, I/76 Turá I/76, III/510019 0,410 0,410
076-010 Turá I/76, III/510019 Tekovský Hrádok I/76, III/580004 1,923 1,923
076-011a Tekovský Hrádok I/76, III/580004 Mk-b, I/76 0,331 0,331
076-011b Mk-b, I/76 Mk-c, I/76 0,492 0,492
076-011c Mk-c, I/76 Mk-d, I/76 0,577 0,577
076-011d Mk-d, I/76 Mk-e, I/76 1,945 1,945
076-011e Mk-e, I/76 Bajka I/76, III/510020 0,419 0,419
076-012 Bajka I/76, III/510020 Kalná nad Hronom 1 I/76, II/580 0,785 0,685
076-013a Kalná nad Hronom 2 I/51, I/76 Mk-b, I/76 1,055 1,055
076-013b Mk-b, I/76 Kalná nad Hronom 3 I/76, III/511010 0,321 0,321
076-014a Kalná nad Hronom 3 I/76, III/511010 Kálnica 0,314 0,314
076-014b Kálnica Nový Tekov 3,518 1,958
076-014c Nový Tekov Malé Kozmálovce III/511014, I/76 3,370 2,084
076-015a Malé Kozmálovce III/511014, I/76 Mk-b, I/76 0,967 0,430
076-015b Mk-b, I/76 Mk-c, I/76 0,365 0,365
076-015c Mk-c, I/76 Mk-d, I/76 0,402 0,402
076-015d Mk-d, I/76 Tlmače I/76, II/564, III/510041 0,761 0,650
076-016a Tlmače I/76, II/564, III/510041 Mk-b, I/76 1,464 1,208
076-016b Mk-b, I/76 Kozárovce 1 I/76, III/510026 0,738 0,738
076-017a Kozárovce 2 Hronský Beňadik-Psiare 2,535 1,960
076-017b Hronský Beňadik-Psiare Hronský Beňadik I/76, III/076001 1,930 1,042
076-018 Hronský Beňadik I/76, III/076001 I/65, I/65A, I/76, I/76 2,053 0,764
Zoznam úsekov na ceste I/79
079-001 Hranica SR/MR I/79, III/553016 Slovenské Nové Mesto 1 I/79, III/553042 0,113 0,113
079-002 Slovenské Nové Mesto 1 I/79, III/553042 Slovenské Nové Mesto 2 I/79, III/553017 1,261 0,062
079-003 Slovenské Nové Mesto 2 I/79, III/553017 Borša I/79, III/552023 3,053 0,932
079-004a Borša I/79, III/552023 Mk-b, I/79 0,902 0,431
079-004b Mk-b, I/79 Viničky 1 Mk-c, I/79 1,520 0,223
079-004c Viničky 1 Mk-c, I/79 Viničky 2 III/553019, I/79 0,653 0,067
079-005 Viničky 2 III/553019, I/79 Streda nad Bodrogom 1 III/553020, I/79 0,457 0,445
079-006a Streda nad Bodrogom 2 I/79, III/553021 Mk-a, I/79 0,146 0,146
079-006b Mk-a, I/79 Mk-b, I/79 0,864 0,864
079-006c Mk-b, I/79 Somotor 1 Mk-c, I/79 2,581 2,310
079-007 Somotor 2 III/553028, I/79 Somotor 3 I/79, III/553028 1,212 0,926
079-008 Somotor 3 I/79, III/553028 Somotor-Nová Vieska pri Bodrogu I/79, III/553029 0,312 0,312
079-009 Somotor-Nová Vieska pri Bodrogu I/79, III/553029 Svätá Mária III/553030, I/79 2,249 1,982
079-010 Svätá Mária III/553030, I/79 Rad III/553031, I/79 1,205 0,851
079-011 Rad III/553031, I/79 Svätuše 1 I/79, III/553033 4,434 3,566
079-012 Svätuše 2 I/79, III/553044 Kráľovský Chlmec 1 III/553051, I/79, III/553034, I 3,994 3,420
079-013a Kráľovský Chlmec 2 III/553049, I/79 Mk-b, I/79 1,039 1,039
079-013b Mk-b, I/79 Mk-c, I/79 0,411 0,411
079-013c Mk-c, I/79 Dobrá nad Krčavou 1 III/553035, I/79 1,362 1,362
079-014 Dobrá nad Krčavou 2 I/79, III/553035 Bačka I/79, III/553036 2,105 2,105
079-015 Bačka I/79, III/553036 Boťany III/553039, I/79 1,827 1,827
079-016 Boťany III/553039, I/79 Čierna 1 I/79, III/553041 1,677 1,287
079-017 Čierna 1 I/79, III/553041 Čierna 2 III/553040, I/79 0,709 0,532
079-018 Čierna 2 III/553040, I/79 I/79, III/553037 1,375 0,922
079-020 Streda nad Bodrogom 1 III/553020, I/79 Streda nad Bodrogom 2 I/79, III/553021 0,498 0,498
Zoznam úsekov na diaľnici D1
D01-001 Bratislava-Trnávka, Bratislava-Vajnory D/1, I/61 Senec D/1, II/503 12,908 11,921
D01-002 Senec D/1, II/503 Senec – Blatné D/1, I/61 3,749 3,749
D01-003 Senec – Blatné D/1, I/61 Trnava – Voderady D/1, III/06117 13,195 13,195
D01-004 Trnava – Voderady D/1, III/06117 Trnava-Modranka D/1, I/51 6,141 6,141
D01-005 Trnava-Modranka D/1, I/51 Trakovice D/1, II/513 15,884 15,884
D01-006 Trakovice D/1, II/513 Žlkovce D/1, I/61 2,584 2,584
D01-007 Žlkovce D/1, I/61 Piešťany D/1, II/499 15,280 15,280
D01-008 Piešťany D/1, II/499 Horná Streda D/1, I/61 8,145 8,145
D01-009 Horná Streda D/1, I/61 Lúka D/1, PD/4 3,853 3,853
D01-010 Lúka D/1, PD/4 Beckov D/1, II/515 10,234 10,234
D01-011 Beckov D/1, II/515 Chocholná-Velčice D/1, I/50 13,064 13,064
D01-012 Chocholná-Velčice D/1, I/50 Záblatie D/1, PD/5 5,766 5,766
D01-013 Záblatie D/1, PD/5 Zlatovce D/1, MK 1,722 1,722
D01-014 Zlatovce D/1, MK Dubnica nad Váhom D/1, I/57 11,492 11,492
D01-015 Dubnica nad Váhom D/1, I/57 Ilava D/1, II/574A 7,259 7,259
D01-016 Ilava D/1, II/574A Ladce D/1, I/61 8,613 8,613
D01-017 Ladce D/1, I/61 Beluša-Visolaje D/1, I/49A 2,988 2,988
D01-018 Beluša-Visolaje D/1, I/49A Sverepec 2 D/1, I/61 8,496 8,496
D01-019 Sverepec 2 Vrtižer 1 4,900 4,900
D01-020 Vrtižer 1 Vrtižer 2 4,695 4,695
D01-021 Vrtižer 2 D/1, I/61 Bytča D/1, PD/10 9,274 9,274
D01-022 Bytča D/1, PD/10 Hričovské Podhradie D/3, D/1, D/3 4,007 4,007
D01-023 Ivachnová 1 D/1, I/18 Ivachnová D/1, I/18 1,342 1,342
D01-024 Ivachnová D/1, I/18 Liptovský Mikuláš 1 D/1, II/584 13,687 13,687
D01-025 Liptovský Mikuláš 1 D/1, II/584 Uhorská Ves D/1, III/018137 6,645 6,645
D01-026 Uhorská Ves D/1, II/584 Liptovský Peter D/1, II/537 4,611 4,611
D01-027 Liptovský Peter D/1, II/537 Hybe D/1, I/18 8,767 8,767
D01-028 Hybe D/1, I/18 Východná D/1, PD/6 4,760 4,760
D01-029 Východná D/1, PD/6 Važec D/1, PD/8 5,568 5,568
D01-030 Važec D/1, PD/8 Štrba D/1, PD/9 7,791 7,791
D01-031 Štrba D/1, PD/9 Mengusovce D/1, I/18 4,635 4,635
D01-032 Mengusovce Poprad 1 8,000 8,000
D01-033 Poprad 1 D/1, I/18 Poprad 2 D/1, II/534 3,114 3,114
D01-034 Poprad 2 D/1, II/534 Poprad 3 D/1, I/67 3,938 3,938
D01-035 Poprad 3 D/1, I/67 Jánovce D/1, I/18 12,410 12,410
D01-036 Jablonov Studenec 5,210 5,210
D01-037 Studenec Beharovce 3,323 3,323
D01-038 Beharovce D/1, I/18 Beharovce-Široké 7,796 7,796
D01-039 Beharovce-Široké Široké D/1, PD/7 2,935 2,935
D01-040 Široké D/1, PD/7 Fričovce D/1, I/18 3,914 3,914
D01-041 Svinia Prešov 7,075 7,075
D01-042 Haniska D/1, III/068010 Lemešany D/1, III/068010 10,980 10,980
D01-043 Lemešany D/1, III/068010 Budimír D/1, I/68, III/068019 9,606 9,606
Zoznam úsekov na diaľnici D2
D02-002 Malacky D2, II/503 Lozorno D2, I/2 11,474 11,474
D02-003a Lozorno D/2, I/2 Stupava-Juh D2/D4 9,027 9,027
D02-003b Stupava-Juh D2/D4 Bratislava-Lamač D2, II/505 5,289 5,022
D02-004 Petržalka 1 D/1, D/2, I/61, MK Petržalka 2 D/2, D/4, PD/2 6,055 5,839
D02-005 Petržalka 2 D/2, D/4, PD/2 Hranica SR/MR 8,983 8,983
D02-006 Hranica ČR/SR zač. CK D/2 na št. hr. CZ Hranica ČR/SR colnica D/2, II/503 1,458 1,458
D02-007 Hranica ČR/SR colnica Kúty 1 križ. D/2, I/2, okr. Senica 3,621 3,621
D02-008 Kúty 1 križ. D/2, I/2, okr. Senica Malacky križ. D/2, II/503, okr. Malacky 24,091 24,091
Zoznam úsekov na diaľnici D3
D03-001 Hričovské Podhradie D/3, D/1, D/3 Dolný Hričov D/3, III/018262, PD/11 1,803 1,803
D03-002 Dolný Hričov D/3, III/018262, PD/11 Strážov D/3, I/18 6,859 6,859
D03-005 Serafínov III/011057, I/12 Hranica SR/PL 0,243 0,243
Zoznam úsekov na diaľnici D4
D04-001 Hranica A/SR Hranica A/SR colnica 0,702 0,702
D04-002 Hranica A/SR
colnica
Jarovce 1 D2, D4, PD/2 1,842 1,842
D04-003 Jarovce 1 D2, D4, PD/2 Jarovce 2 D4, III/002046 0,939 0,822
D04-004 Devínska Nová Ves D4, II/505 Stupava-Juh D4, D2 1,700 1,700
D04-005 Stupava-Juh D4, D2 Záhorská Bystrica D4, I/2 1,500 1,500
Zoznam úsekov na rýchlostnej ceste R1
R01-001 Trnava I/51, I/51Z, I/61 Modranka I/51, MK 1,456 1,347
R01-002 Modranka I/51, MK Trnava-Modranka D/1, I/51 1,268 1,268
R01-003 Trnava-Modranka D/1, I/51 Vlčkovce 1 I/51, III/051032, III/062008 2,887 2,887
R01-004 Vlčkovce 1 I/51, III/051032, III/062008 Vlčkovce 2 I/51, III/051032, III/051032 2,393 2,393
R01-005 Vlčkovce 2 I/51, III/051032, III/051032 Sereď 1 I/51, III/051028 3,301 3,301
R01-006 Sereď 1 I/51, III/051028 Sereď 2 I/51, I/62 2,425 2,425
R01-007 Sereď 2 I/51, I/62 Dolná Streda I/51, II/507 2,084 2,084
R01-008 Dolná Streda I/51, II/507 Šoporňa 1 I/51, I/62, II/573 4,360 4,360
R01-009 Šoporňa 1 I/51, I/62, II/573 Šoporňa 2 I/51, III/507006 1,687 1,687
R01-010 Šoporňa 2 I/51, III/507006 Malý Báb I/51, III/051074 5,174 5,174
R01-011 Malý Báb I/51, III/051074 Veľký Báb I/51, III/513011 1,850 1,850
R01-012 Veľký Báb I/51, III/513011 Lužianky I/51, III/513011A 9,797 9,797
R01-013 Lužianky I/51, III/513011A Nitra-Mlynárce 1 I/51, II/513, III/513011 2,602 2,602
R01-014 Nitra-Mlynárce 1 I/51, II/513, III/513011 Nitra-Mlynárce 2 I/51, MK 0,484 0,484
R01-015 Nitra-Mlynárce 2 I/51, MK Nitra-Zobor I/51, I/64 2,902 2,902
R01-016 Nitra-Zobor I/51, I/64 Nitra 1,262 1,042
R01-017 Tekovské Nemce Hronský Beňadik I/65, I/65A, I/76 3,132 3,132
R01-018 Hronský Beňadik I/65, I/65A, I/76 Nová Baňa I/65A, III/065011A 8,013 8,013
R01-019 Nová Baňa I/65A, III/065011A Rudno nad Hronom I/65A 2,761 2,761
R01-020 Rudno nad Hronom I/65A Žarnovica 1 II/428, I/65, II/428 7,011 7,011
R01-021 Žarnovica 1 II/428, I/65, II/428 Žarnovica 2 4,675 4,675
R01-022 Šášovské
Podhradie
I/50, I/65, III/050092 Hronská Breznica I/50, II/525, III/525007 9,647 9,647
R01-023 Hronská Breznica I/50, II/525, III/525007 Budča 1 I/50, III/050092 0,671 0,671
R01-024 Budča 1 I/50, III/050092 Ostrá Lúka (Budča) I/50, III/050085 1,545 1,545
R01-025 Ostrá Lúka (Budča) I/50, III/050085 Budča 2 I/50, I/69, III/050149 1,931 1,931
R01-026 Budča 2 I/50, I/69, III/050149 Budča 3 I/50, I/69, III/050149 0,507 0,507
R01-027 Budča 3 I/50, I/69, III/050149 Zvolen I/69, III/050085 2,484 2,484
R01-028 Zvolen I/69, III/050085 Kováčová I/66, I/69 2,132 2,132
R01-029 Kováčová I/66, I/69 Sliač (Hájniky) I/66, I/66C, I/69 1,130 1,130
R01-030 Sliač (Hájniky) I/66, I/66C, I/69 Sielnica I/66, III/066014 2,585 2,585
R01-031 Sielnica I/66, III/066014 Kremnička I/66, I/69, MK 8,314 8,314
R01-032 Žarnovica 2 Lehôtka pod Brehmi 9,675 9,675
R01-033 Lehôtka pod Brehmi Šášovské Podhradie I/50, I/65, III/050092 8,372 8,372
R01-034 Nitra-Západ R1 Čermáň R1, II/562 5,749 5,749
R01-035 Čermáň R1, II/562 Selenec R1 6,226 6,226
R01-036 Selenec R1 Beladice R1, III/0653 10,700 10,700
R01-037 Beladice R1, III/0653 Tesárske Mlyňany R1, I/65 8,624 8,624
R01-038 Tesárske Mlyňany R1, I/65 Čaradice R1, I/65, III/0761 9,608 9,608
R01-039 Čaradice R1, I/65, III/0761 Tekovské Nemce R1 4,170 4,170
Zoznam úsekov na rýchlostnej ceste R2
R02-001 Budča 3 I/50, I/69, III/050149 Pustý hrad I/50, I/66 2,799 2,799
R02-002 Pustý hrad I/50, I/66 Zvolen 8 I/50, I/66 0,404 0,404
R02-003 Zvolen 8 I/50, I/66 Zvolen 9 I/50, III/066023 1,657 1,309
R02-004 Ožďany 4 I/50, I/50A Ožďany 5 I/50, I/50A 5,181 5,181
R02-005 Figa I/50B, I/50, I/50B Figa 3 I/50, I/50B, III/571039 2,153 2,153
R02-006 Figa 3 I/50, I/50B, III/571039 I/50, I/50B, III/571039 0,302 0,302
R02-007 I/50, I/50B, III/571039 Tornaľa 2 I/50B, I/67 3,924 3,924
R02-008 Tornaľa 2 I/50B, I/67 I/50B, I/67 0,312 0,312
R02-009 I/50B, I/67 Gemer I/50, I/50B 6,005 6,005
R02-010 Gemer I/50, I/50B I/50, I/50B 0,453 0,453
R02-011 I/50, MK Košice I/50, III/050192 8,584 8,119
Zoznam úsekov na rýchlostnej ceste R3
R03-001 Oravský Podzámok I/59, I/59A Horná Lehota I/59, I/59A 5,744 5,744
R03-002 Trstená I/59, R3 Liesek R3, II/520 4,700 4,700
R03-003 Liesek R3, II/520 R3, I/59 2,500 2,500
R03-004 Horná Štubňa 1 Horná Štubňa 2 4,321 4,321
Zoznam úsekov na rýchlostnej ceste R4
R04-001 D/1, I/68, III/068019 Košice-Ťahanovce I/68, II/547, MK 5,630 5,452
R04-003 Svidník 1 Svidník 2 4,573 4,573
Zoznam úsekov na rýchlostnej ceste R6
R06-001 Dolné Kočkovce I/49, I/49A Beluša 1 I/49, I/49A, I/61 1,743 1,743
R06-002 Beluša 1 I/49, I/49A, I/61 Beluša 2 D/1, I/49A 0,400 0,400
R06-003 Beluša 2 D/1, I/49A Beluša 3 D/1, I/49A 0,140 0,140
1)
§ 1 ods. 1 zákona č. 25/2007 Z. z. o elektronickom výbere mýta za užívanie vymedzených úsekov pozemných komunikácií a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.