529/2009 Z. z.

Časová verzia predpisu účinná od 01.01.2012 do 30.06.2012

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

529
VYHLÁŠKA
Ministerstva dopravy, pôšt a telekomunikácií Slovenskej republiky
z 9. decembra 2009,
ktorou sa vymedzujú úseky diaľnic, rýchlostných ciest a ciest I. triedy s elektronickým výberom mýta
Ministerstvo dopravy, pôšt a telekomunikácií Slovenskej republiky podľa § 9 ods. 2 písm. a) zákona č. 25/2007 Z. z. o elektronickom výbere mýta za užívanie vymedzených úsekov pozemných komunikácií a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 86/2008 Z. z. ustanovuje:
§ 1
(1)
Úseky diaľnic, ktoré možno užívať s úhradou mýta, sa označujú dopravnými značkami „Diaľnica“ (IP 23a) a „Koniec diaľnice“ (IP 23b).
(2)
Úseky rýchlostných ciest, ktoré možno užívať s úhradou mýta, sa označujú dopravnými značkami „Rýchlostná cesta“ (IP 22a) a „Koniec rýchlostnej cesty“ (IP 22b).
§ 2
(1)
Začiatok úsekov diaľnic, ktoré možno užívať bez úhrady mýta, sa označuje dopravnou značkou „Koniec úhrady mýta“ (II 21b) umiestnenou pod dopravnou značkou „Diaľnica“ (IP 23a).
(2)
Začiatok úsekov rýchlostných ciest, ktorý možno užívať bez úhrady mýta, sa označuje dopravnou značkou „Koniec úhrady mýta“ (II 21b) umiestnenou pod dopravnou značkou „Rýchlostná cesta“ (IP 22a).
§ 3
(1)
Užívanie úsekov diaľnic, rýchlostných ciest a ciest I. triedy, ktoré možno užívať motorovými vozidlami nad 3,5 t alebo jazdnými súpravami nad 3,5 t určenými na prepravu tovaru a motorovými vozidlami umožňujúcimi prepravu viac ako deväť osôb vrátane vodiča len s úhradou mýta, sa označuje na cestných priechodoch cez štátne hranice Slovenskej republiky dopravnou značkou „Všeobecné informácie o povinnosti úhrady“ (IP 33a).
(2)
Dopravná značka „Všeobecné informácie o povinnosti úhrady“ (IP 33a) sa umiestni len na cestných priechodoch cez štátne hranice Slovenskej republiky, cez ktoré je povolený prejazd motorovými vozidlami nad 3,5 t alebo jazdnými súpravami nad 3,5 t.
§ 4
Zoznam úsekov diaľnic, rýchlostných ciest a ciest I. triedy, ktoré možno užívať s úhradou mýta, je uvedený v prílohe.
§ 4a
Úseky ciest I. triedy uvedené v prílohe č. 2 s identifikátorom od 002-001 do 079-019 nie sú vymedzenými úsekmi ciest1) do 31. januára 2010.
§ 5
Zrušuje sa vyhláška Ministerstva dopravy, pôšt a telekomunikácií Slovenskej republiky č. 413/2007 Z. z., ktorou sa vymedzujú úseky diaľnic, ciest pre motorové vozidlá a ciest I. triedy s elektronickým výberom mýta v znení vyhlášky č. 470/2009 Z. z.
§ 6
Táto vyhláška nadobúda účinnosť 1. januára 2010.
Ľubomír Vážny v. r.
Príloha k vyhláške č. 529/2009 Z. z.
ZOZNAM ÚSEKOV DIAĽNIC, RÝCHLOSTNÝCH CIEST A CIEST I. TRIEDY, KTORÉ MOŽNO UŽÍVAŤ S ÚHRADOU MÝTA
Identifikátor Začiatok
úseku
Križovanie Koniec
úseku
Križovanie Celková
dĺžka
úseku
v km
Spoplatnená
dĺžka úseku
v km
Zoznam úsekov na ceste I/2
002-001 Holíč 2 I/2 Kopčany III/426006, I/2 4,646 2,036
002-A002a Kopčany III/426006, I/2 Gbely-Cunín MK-b2, I/2 1,259 1,019
002-002c Gbely-Cunín MK-b2, I/2   MK-c, I/2 0,657 0,657
002-002d1   MK-c, I/2   MK-d1, I/2 1,115 1,115
002-002d2   MK-d1, I/2 Gbely I/2, III/500004 4,421 4,421
002-A003 Gbely I/2, III/500004 Brodské-sever I/2, III/426007 3,515 2,828
002-004a Brodské-sever I/2, III/426007   MK-a, I/2 0,741 0,741
002-004b   MK-a, I/2 Brodské-juh MK-b, I/2 1,405 1,405
002-005 Brodské-juh MK-b, I/2 Kúty I/2, II/500 2,785 1,845
002-A006 Kúty I/2, II/500   D/2, I/2 2,560 1,221
002-A007   D/2, I/2 Sekule 1 III/002026, I/2 4,013 3,762
002-008 Sekule 2 MK-c, I/2   I/2, III/002038 0,495 0,390
002-010a Moravský Svätý Ján III/002027, I/2   MK-a, I/2 0,721 0,363
002-010b   MK-a, I/2   MK-b, I/2 0,884 0,884
002-010c1   MK-b, I/2   MK-c1, I/2 3,263 3,263
002-010c2   MK-c1, I/2 Závod I/2, III/002050 0,157 0,157
002-011a Závod I/2, III/002050   MK-a, I/2 2,632 2,632
002-011b   MK-a, I/2   MK-b, I/2 0,725 0,725
002-011c   MK-b, I/2   MK-c, I/2 0,179 0,179
002-011d   MK-c, I/2 Veľké Leváre III/002032, I/2, III/002034 1,110 0,237
002-012a Veľké Leváre III/002032, I/2, III/002034   MK-a, I/2 3,845 3,232
002-012b   MK-a, I/2 Malacky 1 I/2, II/503 3,358 2,681
002-013a Malacky 2 I/2, II/503   MK-a, I/2 4,117 1,604
002-013b1   MK-a, I/2   MK-b1, I/2 0,605 0,605
002-013b2   MK-b1, I/2 Plavecký Štvrtok I/2, III/002035 2,532 2,532
002-A014 Plavecký Štvrtok I/2, III/002035   PD/1, I/2 1,354 1,354
002-015a   PD/1, I/2   MK-a, I/2 1,713 1,713
002-015b   MK-a, I/2 Zohor III/002037, I/2 1,956 1,956
002-A016 Zohor III/002037, I/2   D/2, I/2 0,604 0,604
002-017   D/2, I/2 Lozorno I/2, II/501 0,425 0,425
002-018a Lozorno I/2, II/501   MK-a, I/2 1,634 1,634
002-018b1   MK-a, I/2   MK-b1, I/2 1,015 1,015
002-018b2   MK-b1, I/2 Stupava 1 I/2, III/002039 2,784 1,646
002-019a Stupava 2 I/2, III/002039   D4, I/2 1,943 0,898
002-019b   D4, I/2 Bratislava-Záhorská Bystrica MK-b, I/2 0,564 0,358
Zoznam úsekov na ceste I/11
011-001a hranica SR/ČR I/11   MK-a, I/11 0,916 0,257
011-001b   MK-a, I/11 Svrčinovec I/12, I/11 2,305 0,697
011-003 Oščadnica 3 I/11, I/11A Krásno nad Kysucou 1 I/11, II/520, III/011087 1,372 1,372
011-004a Krásno nad Kysucou 1 I/11, II/520, III/011087   MK-a, I/11 2,430 2,430
011-004b   MK-a, I/11 Dunajov-Za vodou MK-b, I/11 2,248 2,248
011-004c Dunajov-Za vodou MK-b, I/11 Krásno nad Kysucou 2 I/11, III/011087 1,957 1,957
011-005 Krásno nad Kysucou 2 I/11, III/011087 Kysucký Lieskovec 1 I/11, III/011060 1,111 1,111
011-006 Kysucký Lieskovec 1 I/11, III/011060 Kysucký Lieskovec 2 I/11, III/011062 0,329 0,329
011-A007a Kysucký Lieskovec 2 I/11, III/011062   MK-c, I/11 1,168 1,168
011-007d   MK-c, I/11 Povina 1 I/11, III/011078 1,964 1,848
011-A008 Povina 2 I/11, III/011064 Kysucké Nové Mesto III/011065, I/11, III/011063 1,945 1,109
011-009a Kysucké Nové Mesto III/011065, I/11, III/011063   MK-a, I/11 2,080 1,720
011-009b   MK-a, I/11 Snežnica 1 III/011066, I/11 0,416 0,416
011-010a Snežnica 1 III/011066, I/11   MK-a, I/11 0,507 0,507
011-010b   MK-a, I/11   MK-b, I/11 0,579 0,579
011-010c   MK-b, I/11 Snežnica 2 MK-c, I/11 0,310 0,310
011-011 Snežnica 2 MK-c, I/11 Žilina-Brodno 1 MK, I/11 1,002 1,002
011-012 Žilina-Brodno 1 MK, I/11 Žilina-Brodno 2 I/11, MK 1,433 1,433
011-013 Žilina-Brodno 2 I/11, MK Žilina MK, I/11 1,185 1,185
011-015 Čadca-Horelica   Oščadnica 4 I/11, I/11B 0,467 0,437
011-016 Oščadnica 2 I/11A, I/11B Oščadnica 3 I/11, I/11A 0,959 0,959
011-017 Čadca I/11, I/11A Oščadnica 2 I/11A, I/11B 4,515 4,184
Zoznam úsekov na ceste I/12
012-001 Svrčinovec I/12, I/11 Čierne 1 I/12, III/011056 2,748 1,337
012-003 Čierne 2 I/12, III/011056 Skalité III/011057, I/12 3,773 0,918
012-004 Skalité III/011057, I/12 hranica SR/PL I/12 6,149 0,802
Zoznam úsekov na ceste I/13
013-A001 Veľký Meder 1 I/13, I/63 Veľký Meder 2 I/13, III/063062 1,277 0,768
013-A002 Veľký Meder 2 I/13, III/063062 Veľký Meder-Ižop I/13, III/063062 1,348 1,348
013-003a Veľký Meder-Ižop I/13, III/063062   MK-a, I/13 1,932 1,932
013-A003b   MK-a, I/13   MK-b, I/13 4,349 4,349
013-004c   MK-b, I/13 hranica SR/MR I/13 2,533 2,485
Zoznam úsekov na ceste I/18
018-001 Prešov-Nižná Šebastová I/18, III/018202 Kapušany 1 I/18, II/545 3,986 3,522
018-002 Kapušany 2 III/018203, I/18, III/018203 Lada 1 III/018204, I/18 1,198 0,686
018-003 Lada 2 I/18, III/018205 Nemcovce I/18, III/018206 1,348 1,046
018-004 Nemcovce I/18, III/018206 Lipníky I/18, I/73 2,537 1,378
018-005a1 hranica SR/ČR I/18   MK-a1, I/18 2,088 2,088
018-005a2   MK-a1, I/18 Makov-Riečky 1 MK-a2, I/18 2,131 2,131
018-005a3 Makov-Riečky 1 MK-a2, I/18 Makov-Riečky 2 MK-a3, I/18 1,430 0,219
018-006a   I/18, II/487   MK-a, I/18 1,033 0,834
018-006b   MK-a, I/18   MK-b, I/18 2,502 2,502
018-006c   MK-b, I/18 Čadca – Bytča I/18 0,068 0,068
018-007a Čadca – Bytča I/18 Kolárovice-Podjavorník MK-a, I/18 0,887 0,887
018-007b Kolárovice-Podjavorník MK-a, I/18 Kolárovice-Čiakov MK-b, I/18 3,940 3,940
018-007c Kolárovice-Čiakov MK-b, I/18 Kolárovice-Škoruby MK-c, I/18 1,489 1,489
018-007d Kolárovice-Škoruby MK-c, I/18 Kolárovice MK-d, I/18 3,089 2,019
018-007e Kolárovice MK-d, I/18 Petrovice III/018082, I/18 2,847 0,459
018-008 Petrovice III/018082, I/18 Bytča 1 III/507052, I/18 2,685 2,551
018-010a Bytča 2 I/18, II/507   MK-a, I/18 0,918 0,388
018-010b   MK-a, I/18 Bytča-Hrabové I/18, I/61 0,326 0,326
018-011 Bytča-Hrabové I/18, I/61 Hlboké nad Váhom III/018084, I/18 0,950 0,950
018-A012 Hlboké nad Váhom III/018084, I/18 Hričovské Podhradie III/018085, I/18 2,860 2,570
018-015b   MK-a, I/18   MK-b, I/18 1,004 0,931
018-015c   MK-b, I/18   MK-c, I/18 0,346 0,346
018-015d   MK-c, I/18 Horný Hričov 1 I/18, III/018261 0,928 0,928
018-016 Horný Hričov 1 I/18, III/018261 Horný Hričov 2 III/018087, I/18 0,421 0,421
018-A018 Horný Hričov 2 III/018087, I/18 Žilina-Strážov MK, I/18 4,941 2,867
018-020 Žilina 2 I/18, III/018089, MK Žilina 3 I/18, III/018249 1,324 0,765
018-022a Žilina 3 I/18, III/018249   MK-a, I/18 2,209 2,209
018-022b   MK-a, I/18   MK-b, I/18 0,646 0,646
018-022c   MK-b, I/18 Stráňavy 1 I/18, III/018249 1,375 1,375
018-023 Stráňavy 1 I/18, III/018249 Stráňavy 2 I/18, III/018248 0,616 0,616
018-024a Stráňavy 2 I/18, III/018248   MK-a, I/18 0,192 0,192
018-024b   MK-a, I/18   MK-b, I/18 0,096 0,096
018-024c   MK-b, I/18   MK-c, I/18 0,145 0,145
018-024d   MK-c, I/18   MK-d, I/18 0,383 0,383
018-024e   MK-d, I/18   MK-e, I/18 0,219 0,219
018-024f   MK-e, I/18 Strečno 1 I/18, III/018160 0,270 0,270
018-025 Strečno 1 I/18, III/018160 Strečno 2 I/18, III/018160 1,131 1,131
018-026a Strečno 2 I/18, III/018160   MK-a, I/18 6,926 6,926
018-026b   MK-a, I/18 Lipovec III/018092, I/18 3,663 3,313
018-028   I/65, I/18 Martin I/18, III/018254 1,646 0,861
018-029a Martin I/18, III/018254   MK-a, I/18 0,257 0,257
018-029b   MK-a, I/18   MK-b, I/18 0,867 0,867
018-029c   MK-b, I/18   MK-c, I/18 0,263 0,263
018-029d   MK-c, I/18   MK-d, I/18 0,271 0,271
018-029e   MK-d, I/18 Sučany III/018094, I/18 1,155 0,211
018-030a Sučany III/018094, I/18   MK-a, I/18 1,646 0,178
018-030b   MK-a, I/18   MK-b, I/18 0,592 0,592
018-030c   MK-b, I/18   MK-c, I/18 0,320 0,320
018-030d   MK-c, I/18 Turany 1 III/018255, I/18 0,337 0,337
018-031a Turany 1 III/018255, I/18   MK-a, I/18 0,465 0,465
018-031b   MK-a, I/18   MK-b, I/18 0,733 0,733
018-031c   MK-b, I/18 Turany 2 I/18, III/018255 0,516 0,516
018-032a Turany 2 I/18, III/018255   MK-a, I/18 0,477 0,477
018-032b   MK-a, I/18   MK-b, I/18 0,196 0,196
018-032c   MK-b, I/18   MK-c, I/18 0,096 0,096
018-032d   MK-c, I/18   MK-d, I/18 0,708 0,708
018-032e   MK-d, I/18   MK-e, I/18 0,048 0,048
018-032f   MK-e, I/18   MK-f, I/18 0,049 0,049
018-032g   MK-f, I/18   MK-g, I/18 0,129 0,129
018-032h   MK-g, I/18   MK-h, I/18 0,176 0,176
018-032i   MK-h, I/18   MK-i, I/18 0,842 0,842
018-032j   MK-i, I/18 Krpeľany III/018093, I/18 0,468 0,468
018-033a Krpeľany III/018093, I/18   MK-a, I/18 0,328 0,328
018-033b   MK-a, I/18   MK-b, I/18 0,216 0,216
018-033c   MK-b, I/18 Ratkovo I/18, III/018145 0,280 0,280
018-034 Ratkovo I/18, III/018145 Šútovo 1 I/18, III/018096 0,901 0,901
018-A035 Šútovo 1 I/18, III/018096 Šútovo 2 I/18, III/018096 0,691 0,691
018-036a Šútovo 2 I/18, III/018096   MK-a, I/18 0,510 0,510
018-036b   MK-a, I/18 Kraľovany 1 III/018125, I/18 2,879 2,879
018-037a Kraľovany 1 III/018125, I/18   MK-a, I/18 0,412 0,412
018-037b   MK-a, I/18   MK-b, I/18 0,456 0,456
018-037c   MK-b, I/18 Kraľovany 3 I/18, I/70 0,378 0,378
018-040a Kraľovany 2 I/18, I/70   MK-a, I/18 0,227 0,227
018-040b   MK-a, I/18   MK-b, I/18 1,365 1,204
018-040c   MK-b, I/18   MK-c, I/18 0,908 0,545
018-040d   MK-c, I/18 Ľubochňa I/18, III/018101 2,458 2,209
018-041a Ľubochňa I/18, III/018101   MK-a, I/18 5,103 2,772
018-041b   MK-a, I/18   MK-b, I/18 0,992 0,992
018-041c   MK-b, I/18 Ružomberok-Hrboltová MK-c, I/18 2,041 2,041
018-041d Ružomberok-Hrboltová MK-c, I/18 Ružomberok-Černová MK-d, I/18 0,185 0,185
018-041e Ružomberok-Černová MK-d, I/18 Ružomberok I/18, III/018098 2,738 1,313
018-A043 Štiavnička I/18, I/59 Lisková 1 III/018111, I/18 1,505 0,850
018-A044 Lisková 1 III/018111, I/18 Lisková 2 III/018105, I/18 1,474 1,474
018-A045 Lisková 2 III/018105, I/18 Liptovské Sliače I/18, III/018117 1,097 1,097
018-046a Liptovské Sliače I/18, III/018117   MK-a, I/18 1,223 1,223
018-046b   MK-a, I/18   MK-b, I/18 0,300 0,300
018-046c   MK-b, I/18   MK-c, I/18 0,867 0,867
018-046d   MK-c, I/18 Ivachnová 1 D/1, I/18 0,310 0,310
018-047a Važec 2 I/18, PD/8   MK-a, I/18 1,164 1,164
018-047b   MK-a, I/18   MK-b, I/18 1,028 1,028
018-047c   MK-b, I/18 Ružomberok – Poprad MK-c, I/18 0,998 0,998
018-048a Ružomberok – Poprad MK-c, I/18   MK-a, I/18 2,238 2,238
018-048b   MK-a, I/18   MK-b, I/18 0,115 0,115
018-048c   MK-b, I/18   MK-c1, I/18 0,077 0,077
018-048d   MK-c1, I/18   MK-c2, I/18 0,233 0,233
018-048e   MK-c2, I/18 Štrba II/538, I/18, III/018144 0,525 0,083
018-A049 Štrba II/538, I/18, III/018144 Mengusovce I/18, II/539 5,362 5,239
018-A050 Mengusovce I/18, II/539 Lučivná 1 D/1, I/18 0,579 0,579
018-A051 Lučivná 1 D/1, I/18 Lučivná 2 I/18, III/018142 1,297 1,297
018-052 Lučivná 2 I/18, III/018142 Svit 1 I/18, III/018150 2,247 0,787
018-A053 Svit 1 I/18, III/018150 Svit 2 D/1, I/18 4,348 2,508
018-054 Svit 2 D/1, I/18 Spišská Teplica I/18, III/018152 1,218 0,590
018-A056 Poprad I/18, I/67, MK Gánovce III/018154, I/18 2,914 1,998
018-057 Gánovce III/018154, I/18 Hozelec III/018256, I/18 1,334 1,208
018-A058 Hozelec III/018256, I/18 Hôrka I/18, III/018156 2,677 1,182
018-A060 Hôrka I/18, III/018156 Jánovce 1 I/18, II/536 5,021 2,317
018-061 Jánovce 2 I/18, II/536   D/1, I/18 0,894 0,894
018-062   D/1, I/18 Spišský Štvrtok I/18, II/536, III/536014 1,229 1,229
018-064 Spišský Štvrtok I/18, II/536, III/536014 Dravce I/18, III/018164, III/018164 1,805 1,805
018-067 Dravce I/18, III/018164, III/018164 Dlhé Stráže I/18, III/018164 3,352 3,352
018-A069 Dlhé Stráže I/18, III/018164 Levoča I/18, II/533 5,052 4,139
018-A071 Levoča 2 I/18, III/533003   I/18, III/018168 2,470 1,702
018-A072   I/18, III/018168   MK-b, I/18 3,367 3,108
018-A073   MK-b, I/18 Klčov III/018172, I/18 1,800 1,327
018-A075 Klčov III/018172, I/18   MK-a, I/18 1,535 0,824
018-076b1   MK-a, I/18   I/18, D1 1,150 1,150
018-076b2   I/18, D1 Spišské Podhradie I/18, III/018252 1,502 1,502
018-A077 Spišské Podhradie I/18, III/018252 Studenec I/18, II/547 3,088 3,088
018-078 Studenec I/18, II/547, II/547 Bijacovce III/018180, I/18, III/018181 0,740 0,740
018-079 Bijacovce III/018180, I/18, III/018181   I/18, III/018258 1,427 1,427
018-080   I/18, III/018258 Beharovce 3 D/1, I/18 1,015 1,015
018-081 Fričovce 2 D/1, I/18 Štefanovce III/018189, I/18 0,577 0,409
018-A082 Štefanovce III/018189, I/18 Bertotovce I/18, III/543009 2,100 0,759
018-083 Bertotovce I/18, III/543009 Chmiňany 1 III/018190, I/18, III/018193 4,539 3,111
018-084a Chmiňany 2 I/18, III/018190, III/018193   MK-a, I/18 1,784 0,849
018-A084b   MK-a, I/18 Svinia I/18, III/018194, III/018195 1,916 1,916
018-085 Svinia I/18, III/018194, III/018195 Župčany I/18, III/018196 3,012 3,012
018-A086 Župčany I/18, III/018196 Malý Šariš I/18, III/018197 1,025 0,769
018-A087 Malý Šariš I/18, III/018197 Prešov I/18, II/546 1,642 1,343
018-A088 Ivachnová 1 D/1, I/18 Ivachnová 2 D/1, I/18 1,520 1,062
018-A091a Ivachnová 2 D/1, I/18   MK-c, I/18 0,694 0,694
018-091d   MK-c, I/18   MK-d, I/18 1,521 1,521
018-091e   MK-d, I/18 Partizánska Ľupča I/18, III/059008 1,311 1,311
018-092 Partizánska Ľupča I/18, III/059008 Malatíny III/018118, I/18, III/018153 2,034 2,034
018-093 Malatíny III/018118, I/18, III/018153 Ľubeľa III/018120, I/18, III/018119 1,814 1,814
018-094 Ľubeľa III/018120, I/18, III/018119 Gôtovany III/018122, I/18 2,311 2,311
018-A095 Gôtovany III/018122, I/18 Svätý Kríž I/18, III/018123 2,880 2,880
018-A096 Svätý Kríž I/18, III/018123 Galovany I/18, III/018244 0,974 0,974
018-A097 Galovany I/18, III/018244   I/18, III/018124 2,607 2,607
018-098   I/18, III/018124 Liptovský Mikuláš I/18, II/584 3,449 1,790
018-A099 Liptovský Mikuláš-Okoličné I/18, III/018132 Beňadiková III/018135, I/18 1,304 0,741
018-100 Beňadiková III/018135, I/18 Uhorská Ves III/018137, I/18 1,167 1,167
018-A101 Uhorská Ves III/018137, I/18 Liptovský Hrádok 1 I/18, III/018140 4,704 2,355
018-A102a Liptovský Hrádok 2 I/18, II/537   MK-a3, I/18 1,358 1,312
018-A102b   MK-a3, I/18   I/18, I/72 2,854 2,854
018-A103a   I/18, I/72   MK-a2, I/18 3,603 2,721
018-103b   MK-a2, I/18 Hybe D/1, I/18 1,794 0,847
018-104 Hybe D/1, I/18 Hybe – Východná D/1, I/18 0,465 0,465
018-A105 Hybe – Východná D/1, I/18 Východná I/18, III/018141 3,315 1,702
018-106 Východná I/18, III/018141   PD/6, I/18 1,513 0,934
018-107   PD/6, I/18 Važec 1 III/018142, I/18 4,255 4,255
018-A108 Važec 1 III/018142, I/18 Važec 2 I/18, PD/8 2,003 2,003
018-A109 Beharovce 3 D/1, I/18 Beharovce 1 I/18, III/547021 0,823 0,823
018-A110 Beharovce 1 I/18, III/547021 Korytné I/18, III/018184 1,031 0,967
018-112 Korytné I/18, III/018184   III/018185, I/18 1,611 1,541
018-113a   III/018185, I/18 Poľanovce-Branisko MK-a, I/18 6,571 6,157
018-A113b Poľanovce-Branisko MK-a, I/18   D1, I/18 1,049 0,958
018-113e   D1, I/18 Široké 1 I/18, III/018186 2,124 1,112
018-A115 Široké 2 I/18, PD/7 Fričovce 1 I/18, III/018188 3,120 0,966
018-116 Fričovce 1 I/18, III/018188 Fričovce 2 D/1, I/18 0,870 0,870
Zoznam úsekov na ceste I/49
049-001a hranica SR/ČR I/49 Lysá pod Makytou MK-a, I/49 3,537 1,056
049-001b Lysá pod Makytou MK-a, I/49 Lazy pod Makytou-Dubková MK-b, I/49 3,551 1,416
049-A001c Lazy pod Makytou-Dubková MK-b, I/49   MK-a, I/49 3,154 0,610
049-A002   MK-a, I/49 Dohňany III/049016, I/49 2,057 1,502
049-A004 Dohňany     MK-b, I/49 1,102 0,452
049-A005 Púchov-Vieska-Bezde-
dov
III/049017, I/49, III/049017 Púchov I/49, I/49A, II/507 2,201 0,836
049-006 Púchov I/49, I/49A, II/507   I/49A, MK 2,455 1,414
049-007   I/49A, MK   R6, I/49, I/49A 2,050 2,050
Zoznam úsekov na ceste I/50
050-001a Košice 1 I/50, III/050196   MK-a, I/50 2,652 1,029
050-001b   MK-a, I/50 Košice 2 I/50 1,396 1,396
050-002 Košice 2 I/50 Hrašovík I/50, III/050200 0,159 0,159
050-003 Hrašovík I/50, III/050200 Košické Oľšany I/50, III/050201 1,439 1,201
050-004a Košické Oľšany I/50, III/050201   MK-a, I/50 1,458 1,129
050-004b1   MK-a, I/50   MK-b1, I/50 0,381 0,381
050-004b2   MK-b1, I/50   MK-b2, I/50 0,185 0,185
050-004b3   MK-b2, I/50   MK-b3, I/50 1,442 1,442
050-004b4   MK-b3, I/50   MK-b4, I/50 2,236 2,236
050-004b5   MK-b4, I/50 Ďurďošík III/050205, I/50 0,249 0,111
050-A005 Ďurďošík III/050205, I/50 Bidovce 1 III/050254, I/50, III/050254 0,905 0,836
050-006 Bidovce 1 III/050254, I/50, III/050254 Bidovce 2 I/50, II/576 1,130 1,130
050-A007a Bidovce 2 I/50, II/576 Svinica 2 MK-b, I/50 1,276 1,207
050-007c Svinica 2 MK-b, I/50 Košický Klečenov MK-c, I/50 4,133 2,318
050-007d Košický Klečenov MK-c, I/50 Košický Klečenov-Borda MK-d, I/50 2,022 1,622
050-007e1 Košický Klečenov-Borda MK-d, I/50   MK-e1, I/50 0,708 0,708
050-007e2   MK-e1, I/50 Košice – Trebišov I/50 2,078 2,078
050-008a Košice – Trebišov I/50   MK-a, I/50 1,693 1,693
050-008b   MK-a, I/50 Dargov III/050208, I/50, III/050208 1,235 0,095
050-009a Dargov III/050208, I/50   MK-a, I/50 1,409 1,302
050-009b   MK-a, I/50   MK-b, I/50 1,504 1,504
050-009c   MK-b, I/50   I/50, III/050209 0,809 0,809
050-010a   I/50, III/050209   MK-a, I/50 0,433 0,433
050-010b   MK-a, I/50 Sečovce 1 I/50, III/050211 1,423 0,789
050-A011 Sečovce 2 I/50, III/050211 Hriadky I/50, I/79 3,893 1,299
050-012 Hriadky I/50, I/79 Trebišov – Michalovce I/50 2,485 2,109
050-013 Trebišov – Michalovce I/50   I/50, III/050214 0,253 0,253
050-A014   I/50, III/050214 Horovce I/50, III/050215 1,402 1,368
050-015a Horovce I/50, III/050215   MK-a, I/50 0,941 0,208
050-015b   MK-a, I/50   MK-b, I/50 1,083 1,083
050-015c   MK-b, I/50 Trhovište 1 I/50, II/554 1,215 0,132
050-016a Trhovište 2 I/50, II/554   MK-a, I/50 1,489 1,224
050-016b   MK-a, I/50   MK-b, I/50 1,890 1,890
050-016c   MK-b, I/50 Pozdišovce I/50, III/050216 0,977 0,806
050-A017 Pozdišovce I/50, III/050216 Krásnovce I/50, III/050218 2,666 0,414
050-018a1 Michalovce II/555, I/50, II/555   MK-a1, I/50 0,577 0,286
050-018a2   MK-a1, I/50 Zalužice MK-a2, I/50 2,623 2,282
050-018b1 Zalužice MK-a2, I/50   MK-b1, I/50 2,575 0,809
050-018b2   MK-b1, I/50 Hažín III/050234, I/50 0,099 0,099
050-A019 Hažín III/050234, I/50 Závadka I/50, III/050224 4,403 1,834
050-020a Závadka I/50, III/050224   MK-a, I/50 0,990 0,893
050-020b   MK-a, I/50 Veľké Revištia I/50, III/050225 2,733 2,733
050-021 Veľké Revištia I/50, III/050225 Nižná Rybnica 1 I/50, III/050236 2,054 1,952
050-A022 Nižná Rybnica 2 I/50, III/050237 Sobrance 1 I/50, II/582 2,213 1,303
050-A023 Sobrance 2 I/50, III/552032 Tibava 1 II/566, I/50, II/566 2,189 1,205
050-024a Tibava 2 I/50, III/050241 Orechová MK-a, I/50 3,829 2,867
050-024b Orechová MK-a, I/50 Krčava I/50, III/050243 2,327 1,377
050-025 Krčava I/50, III/050243 Vyšné Nemecké 1 III/050099, I/50 2,569 0,953
050-026a Vyšné Nemecké 1 III/050099, I/50   MK-a, I/50 1,882 1,882
050-A026b   MK-a, I/50 Vyšné Nemecké 3 MK, I/50 0,223 0,223
050-A028   I/50, D1 Trenčianske Stankovce I/50, III/507019 2,837 2,837
050-A031 Trenčianske Stankovce I/50, III/507019 Trenčianska Turná 1 I/50, II/507, III/507075 1,260 1,260
050-A034 Trenčianska Turná 1 I/50, II/507, III/507075 Trenčianska Turná 2 I/50, II/507 1,663 1,663
050-A036 Trenčianska Turná 2 I/50, II/507 Mníchova Lehota I/50, III/507062 4,124 4,124
050-037a Mníchova Lehota I/50, III/507062   MK-a, I/50 2,430 2,430
050-037b   MK-a, I/50   I/50, III/050025 0,523 0,523
050-A038   I/50, III/050025 Neporadza I/50, III/050030 1,319 1,319
050-039a Neporadza I/50, III/050030   MK-a, I/50 3,183 3,183
050-039b   MK-a, I/50 Svinná 1 III/050032, I/50, III/050028 0,835 0,199
050-A040 Svinná 1 III/050032, I/50, III/050028 Svinná 2 I/50, III/050025 1,833 1,365
050-041a Svinná 2 I/50, III/050025   MK-a, I/50 1,442 1,442
050-041b   MK-a, I/50 Ruskovce I/50, III/050026 1,975 1,975
050-A042 Ruskovce I/50, III/050026 Bánovce nad Bebravou 1 I/50, III/050034, III/050037 3,060 2,568
050-044 Bánovce nad Bebravou 2 I/50, III/050039 Bánovce nad Bebravou 3 I/50, III/050038 1,537 0,162
050-045   I/50, II/592, III/050041   I/50, III/050052 2,981 2,879
050-046   I/50, III/050052 Brezolupy 1 III/050040, I/50 0,980 0,980
050-047 Brezolupy 1 III/050040, I/50 Brezolupy 2 I/50, III/050040 0,808 0,808
050-A048 Brezolupy 2 I/50, III/050040 Bánovce n. Bebr. –
Partizánske
I/50 3,440 2,972
050-050 Bánovce n. Bebr. – Partizánske I/50 Hradište I/50, II/579 2,033 1,726
050-A051 Hradište I/50, II/579   MK-a, I/50 2,240 1,380
050-052b   MK-a, I/50   MK-b, I/50 2,603 1,619
050-A052c   MK-b, I/50 Nitrica 2 III/050057, I/50 1,320 0,787
050-054 Nitrica 2 III/050057, I/50 Nitrianske Sučany III/050058, I/50 2,383 2,383
050-A055 Nitrianske Sučany III/050058, I/50 Diviacka Nová Ves I/50, II/574 1,519 1,519
050-057 Diviacka Nová Ves I/50, II/574 Nováky 1 I/50, I/64 4,026 2,515
050-A058 Nováky 2 I/50, I/64 Nováky 3 I/50, III/064076 1,623 1,623
050-060 Nováky 3 I/50, III/064076 Sebedražie I/50, III/050061 3,462 3,462
050-061 Sebedražie I/50, III/050061 Prievidza 1 I/50, I/64, III/050066 2,506 2,506
050-062 Prievidza 1 I/50, I/64, III/050066 Prievidza 2 I/50, I/64, III/050066 0,615 0,615
050-A063 Prievidza 2 I/50, I/64, III/050066 Prievidza 3 III/050067, I/50 1,483 1,483
050-A064 Prievidza 3 III/050067, I/50 Prievidza 4 I/50, III/050067 0,521 0,521
050-A065 Prievidza 4 I/50, III/050067 Prievidza 5 I/50, III/050266 2,280 2,280
050-A066 Prievidza 5 I/50, III/050266 Veľká Čausa 1 I/50, III/050069 1,739 1,739
050-A067 Veľká Čausa 1 I/50, III/050069 Veľká Čausa 2 I/50, III/050070 1,240 1,240
050-068 Veľká Čausa 2 I/50, III/050070 Chrenovec-Brusno I/50, III/050266 1,442 0,607
050-069 Chrenovec-Brusno I/50, III/050266 Ráztočno I/50, III/050071 1,795 0,730
050-A070 Ráztočno I/50, III/050071   I/50, III/065033 1,483 0,804
050-071   I/50, III/065033 Handlová 1 MK, I/50 3,891 1,029
050-A072a Handlová 2 MK, I/50   MK-b, I/50 5,262 0,838
050-A072c   MK-b, I/50 Žiar nad Hronom – Prievidza I/50 2,635 2,558
050-A073 Žiar nad Hronom – Prievidza I/50 Janova Lehota I/50, III/050074 1,609 1,609
050-074a Janova Lehota I/50, III/050074 Lovčica-Trubín 1 MK-a, I/50 3,350 3,350
050-A074b Lovčica-Trubín 1 MK-a, I/50 Lovčica-Trubín 2 I/50, III/050072 1,111 1,111
050-075 Lovčica-Trubín 2 I/50, III/050072 Lovčica-Trubín 3 I/50, III/050073 0,490 0,490
050-076 Lovčica-Trubín 3 I/50, III/050073 Lutila I/50, III/050074 2,794 2,794
050-077 Lutila I/50, III/050074 Žiar nad Hronom MK, I/50 1,232 0,889
050-080 Ladomerská Vieska I/50, I/65   I/50, III/065028 1,438 1,120
050-081   I/50, III/065028 Žiar nad Hronom-Šáš. Podhradie I/50, I/65, III/050092 0,529 0,529
050-082a Zvolen 1     MK-a, I/50 1,849 1,849
050-082b   MK-a, I/50 Zvolen 2 I/50, III/066022 0,479 0,479
050-083 Zvolen 2 I/50, III/066022 Zvolen 3 III/050089, I/50 1,780 1,780
050-084a Zvolen 3 III/050089, I/50   MK-a, I/50 1,700 1,700
050-084b   MK-a, I/50 Zvolenská Slatina 1 MK-b, I/50 1,436 1,056
050-A085 Zvolenská Slatina 2 III/050090, I/50 Vígľaš 1 III/050091, I/50 1,551 0,990
050-086 Vígľaš 1 III/050091, I/50 Vígľaš 2 I/50, II/591 1,884 0,722
050-087a Vígľaš 2 I/50, II/591   MK-a, I/50 0,671 0,671
050-087b   MK-a, I/50   MK-b, I/50 0,548 0,452
050-087c   MK-b, I/50   III/050097, I/50 1,386 1,101
050-088   III/050097, I/50 Stožok I/50, III/050096 1,300 1,300
050-089 Stožok I/50, III/050096 Detva 1 I/50, III/066028 4,082 2,885
050-A090 Detva 2 I/50, III/050098 Kriváň I/50, II/526 3,763 2,219
050-A091 Kriváň I/50, II/526 Podkriváň 1 I/50, II/526 1,496 1,123
050-A092 Podkriváň 1 I/50, II/526 Detva – Lučenec I/50 2,642 2,642
050-095 Detva – Lučenec I/50 Píla III/050102, I/50 3,020 3,020
050-A096 Píla III/050102, I/50 Mýtna III/050103, I/50 3,072 2,579
050-097 Mýtna III/050103, I/50 Dobroč III/050108, I/50 1,386 0,591
050-A098 Dobroč III/050108, I/50 Lovinobaňa 1 I/50, III/050109 2,108 1,806
050-A099 Lovinobaňa 2 III/050268, I/50 Lovinobaňa 3 I/50, III/050268 1,798 1,637
050-100 Lovinobaňa 3 I/50, III/050268 Lovinobaňa-Uderiná 1 III/050110, I/50 0,792 0,792
050-101 Lovinobaňa-Uderiná 1 III/050110, I/50 Lovinobaňa-Uderiná 2 I/50, III/050110 1,049 1,049
050-102 Lovinobaňa-Uderiná 2 I/50, III/050110 Podrečany I/50, III/050111 1,846 1,846
050-103 Podrečany I/50, III/050111 Točnica I/50, III/050112 0,750 0,750
050-104a Točnica I/50, III/050112   MK-a, I/50 0,255 0,255
050-104b   MK-a, I/50 Tomášovce III/050206, I/50, II/595 1,924 1,924
050-A105 Tomášovce III/050206, I/50, II/595 Lučenec 1 I/50, III/508055 1,586 1,586
050-106 Lučenec 1 I/50, III/508055   I/50, III/508055 0,188 0,188
050-107a   I/50, III/508055   MK-a, I/50 1,003 1,003
050-107b   MK-a, I/50   MK-b, I/50 0,709 0,709
050-107c   MK-b, I/50   MK-c, I/50 1,229 1,229
050-107d   MK-c, I/50 Lučenec 2 I/50, I/75 0,601 0,601
050-108 Lučenec 2 I/50, I/75 Lučenec 3 I/50, I/71 0,237 0,237
050-A110 Lučenec 3 I/50, I/71 Kalinovo III/050114, I/50 1,874 1,874
050-111a Kalinovo III/050114, I/50 Boľkovce MK-a, I/50 3,292 3,292
050-111b Boľkovce MK-a, I/50 Pinciná MK-b, I/50 0,623 0,512
050-111c1 Pinciná MK-b, I/50   MK-c1, I/50 2,397 1,763
050-111c2   MK-c1, I/50 Nové Hony I/50, III/571003 3,243 3,243
050-112a Nové Hony I/50, III/571003   MK-a, I/50 2,068 2,068
050-112b   MK-a, I/50   MK-b, I/50 1,352 1,352
050-112c   MK-b, I/50 Ožďany 1 I/50, I/50A 0,346 0,346
050-113a Ožďany 3 I/50, I/50A   MK-a, I/50 1,830 1,830
050-113b   MK-a, I/50 Rimavská Sobota 1 I/50, I/72, II/531 2,682 2,298
050-115a Rimavská Sobota 3 I/50, III/531017   MK-a, I/50 1,933 1,745
050-115b   MK-a, I/50 Zacharovce I/50, III/050128 0,126 0,126
050-116a Zacharovce I/50, III/050128   MK-a, I/50 0,315 0,315
050-116b   MK-a, I/50   MK-b, I/50 0,870 0,870
050-116c   MK-b, I/50   I/50, III/050129 1,956 1,488
050-117   I/50, III/050129 Bátka 1 I/50, III/050130 5,866 4,725
050-118 Bátka 2 I/50, III/571032 Rakytník III/050137, I/50 0,512 0,459
050-119a Rakytník III/050137, I/50   MK-a, I/50 2,609 2,609
050-119b   MK-a, I/50 Barca I/50, III/050138 0,369 0,369
050-121 Barca I/50, III/050138   R2, I/50B, I/50 1,609 1,609
050-122   R2, I/50B, I/50 Figa 1 I/50, III/050139 1,454 1,405
050-123 Figa 1 I/50, III/050139 Figa 2 I/50, I/50B, III/571039 1,461 0,765
050-124 Gemerská Panica 1 III/050143, I/50, III/050143   R2, I/50, I/50B 0,619 0,619
050-125a1   R2, I/50, I/50B   MK-a1, I/50 1,015 1,015
050-125a2   MK-a1, I/50 Gemerská Panica 2 MK-a2, I/50 1,247 1,247
050-125b Gemerská Panica 2 MK-a2, I/50 Bretka MK-b, I/50 1,400 1,400
050-A125c Bretka MK-b, I/50 Čoltovo 2 MK-d, I/50 1,480 1,159
050-125e Čoltovo 2 MK-d, I/50 Bohúňovo 1 III/050144, I/50 2,098 1,726
050-127a Bohúňovo 2 III/050146, I/50   MK-a, I/50 2,362 2,362
050-127b   MK-a, I/50 Plešivec 1 I/50, II/587 1,222 1,071
050-129a Plešivec 2 I/50, III/050250   MK-a, I/50 1,184 0,994
050-129b   MK-a, I/50   MK-b, I/50 2,085 2,085
050-129c   MK-b, I/50   I/50, III/050253 0,414 0,414
050-130   I/50, III/050253   I/50, III/050154 1,330 1,330
050-A131   I/50, III/050154   III/050204, I/50 1,302 1,302
050-132a   III/050204, I/50   MK-a, I/50 0,751 0,751
050-132b   MK-a, I/50   MK-b, I/50 3,659 3,659
050-132c   MK-b, I/50 Brzotín 1 III/050060, I/50 0,156 0,156
050-A133 Brzotín 1 III/050060, I/50   MK-a, I/50 2,483 2,483
050-135 Rožňava 1 I/50, II/526 Rožňava 2 I/50, I/67 0,780 0,780
050-A138a Rožňava 2 I/50, I/67   MK-c, I/50 2,818 2,818
050-138d   MK-c, I/50   MK-d, I/50 0,082 0,082
050-138e   MK-d, I/50   MK-e, I/50 0,257 0,257
050-138f   MK-e, I/50 Krásnohorské Podhradie 1 III/050159, I/50 1,797 1,797
050-139 Krásnohorské Podhra-
die 1
III/050159, I/50 Krásnohorské Podhradie 2 I/50, II/549 0,505 0,190
050-140 Krásnohorské Podhra-
die 2
I/50, II/549 Lipovník I/50, III/050157, III/050160 2,292 1,340
050-141a Lipovník I/50, III/050157, III/050160   MK-a, I/50 3,465 3,465
050-141b   MK-a, I/50 Jablonov nad Turňou III/050162, I/50, III/050163 5,196 5,196
050-142a1 Jablonov nad Turňou III/050162, I/50, III/050163   MK-a1, I/50 0,548 0,548
050-142a2   MK-a1, I/50   MK-a2, I/50 0,549 0,549
050-142a3   MK-a2, I/50   MK-a3, I/50 0,763 0,763
050-142a4   MK-a3, I/50   MK-a4, I/50 1,299 1,299
050-142a5   MK-a4, I/50   MK-a5, I/50 0,138 0,138
050-142a6   MK-a5, I/50   MK-a6, I/50 0,627 0,627
050-142a7   MK-a6, I/50   MK-a7, I/50 0,501 0,501
050-A142b   MK-a7, I/50 Hrhov 1 I/50, III/050251 0,760 0,760
050-A143 Mokrance I/50, III/550002   MK-b, I/50 1,086 1,086
050-144 Čečejovce I/50, III/050182 Cestice I/50, III/050183 2,852 2,729
050-145a Cestice I/50, III/050183   MK-a, I/50 0,383 0,383
050-145b   MK-a, I/50   MK-b, I/50 0,207 0,207
050-145c   MK-b, I/50   MK-c, I/50 2,171 2,171
050-145d   MK-c, I/50 Košice-Šaca III/050184, I/50, III/050256 2,812 2,065
050-147 Ožďany 1 R2, I/50, I/50A Ožďany 2 III/050115, I/50 1,572 0,898
050-148a Ožďany 2 III/050115, I/50 Ožďany 3 MK-a, I/50 3,021 2,301
050-148b Ožďany 3 MK-a, I/50   MK-b, I/50 0,636 0,636
050-148c   MK-b, I/50   MK-c, I/50 0,269 0,269
050-148d   MK-c, I/50   R2, I/50, I/50A 0,218 0,218
050-A149 Figa 2 I/50, I/50B, III/571039 Otročok II/532, I/50 4,473 2,525
050-A150 Otročok II/532, I/50 Tornaľa 1 I/50, I/67 1,951 1,261
050-A152 Tornaľa 1 I/50, I/67 Gemerská Panica 1 III/050143, I/50 3,532 1,226
050-153 hranica SR/ČR I/50   III/050265, I/50 1,296 1,296
050-A154   III/050265, I/50   I/50, III/050259 2,725 2,725
050-A155   I/50, III/050259 Drietoma I/50, III/050264 1,490 1,490
050-156a Drietoma I/50, III/050264   MK-a, I/50 3,230 2,000
050-A156b   MK-a, I/50   I/50, III/050221 1,354 0,390
050-A158   I/50, III/050221   I/50, I/61 2,345 2,345
050-159   I/50, I/61   D/1, I/50 0,319 0,319
050-161   I/50, III/050156 Rožňava 1 I/50, II/526 0,508 0,508
050-A163 Hrhov 1 I/50, III/050251 Hrhov 2 I/50, III/050165 0,795 0,795
050-164a Hrhov 2 I/50, III/050165   MK-a, I/50 1,163 1,163
050-164b   MK-a, I/50 Dvorníky-Včeláre-Včel. I/50, III/050166 2,071 2,071
050-A165 Dvorníky-Včeláre-Včel. I/50, III/050166 Dvorníky-Včeláre-Dvor. I/50, III/050167, III/050238 2,109 2,109
050-166a Dvorníky-Včeláre-Dvor. I/50, III/050167, III/050238   MK-a, I/50 0,730 0,730
050-166b   MK-a, I/50   MK-b, I/50 2,668 2,668
050-166c   MK-b, I/50   MK-c, I/50 0,365 0,365
050-166d   MK-c, I/50 Turňa nad Bodvou I/50, III/050175 0,366 0,366
050-167 Turňa nad Bodvou I/50, III/050175   I/50, III/050238 0,654 0,654
050-168a   I/50, III/050238 Drienovec 1 MK-a, I/50 3,518 3,518
050-168b Drienovec 1 MK-a, I/50 Drienovec 2 MK-b, I/50 1,162 0,290
050-168c Drienovec 2 MK-b, I/50 Moldava nad Bodvou II/550, I/50 2,579 2,226
050-169a Moldava nad Bodvou II/550, I/50   MK-a, I/50 0,581 0,581
050-169b   MK-a, I/50   MK-b, I/50 1,990 1,990
050-169c   MK-b, I/50   MK-c, I/50 1,780 1,780
050-169d   MK-c, I/50 Mokrance I/50, III/550002 0,199 0,199
050-170   MK-a, I/50   I/50, III/050156 0,239 0,239
Zoznam úsekov na ceste I/51
051-A001 Trnovec I/51, III/051009 Prietržka I/51, III/051008, III/051009 1,527 1,527
051-003 Prietržka I/51, III/051008, III/051009 Popudinské Močidľany I/51, III/051009 2,120 2,120
051-004a Popudinské Močidľany I/51, III/051009   MK-a, I/51 1,919 1,919
051-004b   MK-a, I/51   MK-b, I/51 0,274 0,274
051-004c   MK-b, I/51   I/51, III/051009 1,065 1,065
051-005   I/51, III/051009   I/51, III/051015 0,693 0,675
051-007a Radošovce I/51, III/051010   MK-a, I/51 0,763 0,456
051-007b   MK-a, I/51 Oreské I/51, III/051035 3,386 3,386
051-A008 Oreské I/51, III/051035 Častkov I/51, III/500013 1,189 1,189
051-009 Častkov I/51, III/500013 Rohov I/51, II/581, III/051011 1,911 1,911
051-010 Rohov I/51, II/581, III/051011 Rovensko I/51, III/500012 1,040 1,040
051-011a Rovensko I/51, III/500012   MK-a, I/51 1,478 1,478
051-011b   MK-a, I/51   I/51, III/051010 2,357 2,117
051-013a Senica-juh I/51, III/051019   MK-a, I/51 1,064 1,002
051-013b   MK-a, I/51 Hlboké III/051020, I/51, III/051019 2,527 2,527
051-014a Hlboké III/051020, I/51, III/051019   MK-a, I/51 1,389 1,389
051-A014b   MK-a, I/51 Jablonica-Nový dvor MK-b3, I/51 1,794 1,794
051-A014c Jablonica-Nový dvor MK-b3, I/51 Jablonica 1 I/51, II/501 1,887 1,077
051-015b Jablonica 2 I/51, II/501   MK-b, I/51 5,778 5,648
051-015c1   MK-b, I/51   MK-c1, I/51 2,310 2,310
051-015c2   MK-c1, I/51   MK-c2, I/51 0,561 0,561
051-015d   MK-c2, I/51 Trstín 1 I/51, II/502 1,206 0,300
051-016a Trstín 2 I/51, II/502 Bíňovce MK-a, I/51 2,466 1,378
051-016b Bíňovce MK-a, I/51 Boleráz 1 III/051027, I/51 3,122 2,376
051-017a Boleráz 1 III/051027, I/51 Boleráz 2 MK-a, I/51 1,453 0,192
051-A017b Boleráz 2 MK-a, I/51 Šelpice I/51, III/051029 5,387 2,028
051-018a Šelpice I/51, III/051029   MK-a, I/51 1,792 1,792
051-018b   MK-a, I/51 Trnava I/51, II/504 3,540 2,211
051-019 Trnava 1 I/51, I/51C, I/61   I/51, III/051031 1,479 1,479
051-020   I/51, III/051031 Trnava 2 I/51, MK 0,944 0,944
051-021 Trnava 2 I/51, MK Trnava 3 I/51, I/61 1,264 1,264
051-022 hranica SR/ČR I/51 Holíč 1 MK, I/51 3,811 2,707
051-023 Holíč 1 MK, I/51 Trnovec MK, I/51 1,847 0,938
Zoznam úsekov na ceste I/59
059-A003a Banská Bystrica-Uľanka I/14, I/59 Staré Hory-Polkanová MK-a4, I/59 2,986 2,618
059-003b Staré Hory-Polkanová MK-a4, I/59 Staré Hory III/059050, I/59 3,465 2,108
059-A004a Staré Hory III/059050, I/59 Staré Hory-Horný Jele-
nec 3
MK-c, I/59 3,848 3,314
059-004d Staré Hory-Horný Jelenec 3 MK-c, I/59 Motyčky I/59, III/059007 1,023 1,023
059-A005a Motyčky I/59, III/059007 Motyčky-Štubne MK-b, I/59 0,970 0,970
059-A005c Motyčky-Štubne MK-b, I/59 Donovaly-Hanesy MK-c4, I/59 3,851 3,756
059-A005d Donovaly 2 MK-c4, I/59 Liptovská Osada-Korytnica-kúpele I/59, III/059005 5,059 3,798
059-006a Liptovská Osada-Korytnica-kúpele I/59, III/059005   MK-a, I/59 3,257 3,257
059-006b   MK-a, I/59 Liptovská Osada 1 I/59, III/059007 3,936 2,905
059-A007a Liptovská Osada 2 I/59, III/059008   MK-a5, I/59 3,659 3,463
059-A007b   MK-a5, I/59 Ružomberok-Podsuchá MK-b2, I/59 1,167 1,167
059-A007c Ružomberok-Podsuchá MK-b2, I/59   MK-c3, I/59 1,265 1,265
059-A007d   MK-c3, I/59 Ružomberok I/59, III/059012 8,315 2,558
059-008a Likavka I/59, III/059016   MK-a, I/59 1,674 0,509
059-008b1   MK-a, I/59   MK-b1, I/59 0,404 0,404
059-008b2   MK-b1, I/59 Valaská Dubová 1 MK-b2, I/59 2,841 2,841
059-A008c Valaská Dubová 1 MK-b2, I/59 Valaská Dubová 2 I/59, III/059011 1,095 1,095
059-009 Valaská Dubová 2 I/59, III/059011 Komjatná I/59, III/070001 0,430 0,430
059-010a Komjatná I/59, III/070001   MK-a, I/59 0,441 0,441
059-010b   MK-a, I/59   MK-b, I/59 1,972 1,972
059-010c   MK-b, I/59   MK-c, I/59 0,516 0,516
059-010d   MK-c, I/59   MK-d, I/59 0,932 0,932
059-010e   MK-d, I/59 Jasenová III/059027, I/59 0,372 0,372
059-A012 Jasenová III/059027, I/59 Vyšný Kubín I/59, III/059017 1,020 0,837
059-013 Vyšný Kubín I/59, III/059017 Dolný Kubín 1 I/59, III/059018 2,012 0,438
059-A014 Dolný Kubín 2 I/59, I/70 Dolný Kubín 3 I/59, III/059006 3,035 2,724
059-016a Dolný Kubín 4 I/59, III/059006   MK-a, I/59 1,968 1,968
059-016b   MK-a, I/59   MK-b, I/59 0,925 0,925
059-016c   MK-b, I/59   MK-c, I/59 0,454 0,454
059-016d   MK-c, I/59   R3, I/59, I/59A 0,346 0,346
059-A017   R3, I/59, I/59A Oravský Podzámok 1 I/59, III/059022 2,102 1,355
059-018a Orav. Podzámok 2 I/59, I/78 Orav. Podzámok-Dolná Lehota MK-a, I/59 1,994 1,102
059-018b Oravský Podzámok-Dolná Lehota MK-a, I/59 Horná Lehota MK-b, I/59 1,913 0,662
059-018c Horná Lehota MK-b, I/59   R3, I/59, I/59A 1,507 1,157
059-A019   R3, I/59, I/59A Dlhá nad Oravou III/059024, I/59 3,168 1,657
059-A020a Dlhá nad Oravou III/059024, I/59 Krivá MK-a4, I/59 3,866 2,630
059-020b Krivá MK-a4, I/59 Podbiel 1 I/59, III/059026 3,487 2,865
059-021a Podbiel 2 I/59, II/584   MK-a, I/59 2,398 0,731
059-A021b   MK-a, I/59 Tvrdošín 3 I/59, III/059038 3,220 1,625
059-A022 Tvrdošín 2 I/59, R3 Trstená 1 I/59, III/059041 1,888 1,888
059-A023 Trstená 1 I/59, III/059041   MK-b, I/59 0,758 0,687
059-A024a Trstená 3 I/59, III/059044   I/59, R3 1,775 1,338
059-024d   I/59, R3   MK-d, I/59 3,144 3,144
059-024e   MK-d, I/59 colný priestor I/59 0,506 0,506
059-025 colný priestor I/59 hranica SR/PL I/59 0,171 0,171
059-026 Donovaly-Hanesy MK-c4, I/59 Donovaly 1   0,796 0,424
Zoznam úsekov na ceste I/61
061-A001   D/1, I/61 Považská Bystrica 1 I/61, III/061056 2,127 1,403
061-A003 Považská Bystrica 2 I/61, II/517 Považská Bystrica 3 III/061057, I/61 4,023 2,164
061-A004 Považská Bystrica 3 III/061057, I/61 Považská Bystrica-Vrtižer D/1, I/61 2,169 2,169
061-A006 Považská Bystrica-Vrtižer D/1, I/61 Plevník-Drienové I/61, III/061073 0,864 0,864
061-A007 Plevník-Drienové I/61, III/061073 Plevník-Drienové I/61, III/061073 2,314 2,314
061-A008 Plevník-Drienové I/61, III/061073 Maršová-Rašov III/061065, I/61 0,376 0,376
061-A011 Maršová-Rašov III/061065, I/61 Predmier 1 I/61, III/061065 3,093 3,093
061-012 Predmier 1 I/61, III/061065 Predmier 2 III/061060, I/61 0,615 0,615
061-A014 Predmier 2 III/061060, I/61 Bytča-Hrabové I/18, I/61 2,445 1,183
061-A015   D/1, I/61 Ivanka pri Dunaji III/061004, I/61 1,620 1,430
061-016a Ivanka pri Dunaji III/061004, I/61   MK-a, I/61 0,094 0,094
061-016b   MK-a, I/61   MK-b, I/61 1,187 1,187
061-016c   MK-b, I/61   MK-c, I/61 1,718 1,718
061-016d   MK-c, I/61   MK-d, I/61 0,550 0,550
061-016e   MK-d, I/61   MK-e, I/61 0,405 0,405
061-016f   MK-e, I/61 Bernolákovo 1 I/61, III/502002 0,478 0,478
061-A017a Bernolákovo 1 I/61, III/502002 Bernolákovo 2 MK-a3, I/61 1,202 1,202
061-017b1 Bernolákovo 2 MK-a3, I/61   MK-b1, I/61 0,318 0,318
061-017b2   MK-b1, I/61   MK-b2, I/61 0,498 0,498
061-017b3   MK-b2, I/61 Veľký Biel I/61, III/503007 3,126 2,327
061-A018 Veľký Biel I/61, III/503007 Senec 1 I/61, I/62, II/503 1,658 0,823
061-019a Senec 2 I/61, III/061002   MK-a, I/61 1,109 0,235
061-019b   MK-a, I/61   MK-b, I/61 1,119 1,119
061-019c   MK-b, I/61   D/1, I/61 0,697 0,697
061-020   D/1, I/61 Blatné 1 I/61, III/061009 2,056 1,378
061-021a Blatné 2 I/61, III/061011   MK-a, I/61 0,874 0,761
061-021b   MK-a, I/61   MK-b, I/61 1,504 1,504
061-021c   MK-b, I/61   MK-c, I/61 1,322 1,322
061-021d   MK-c, I/61 Kaplna 1 I/61, III/062004, III/504002 0,357 0,131
061-A022 Kaplna 1 I/61, III/062004, III/504002 Kaplna 2 I/61, III/061012 1,139 0,964
061-A023a Kaplna 2 I/61, III/061012 Cífer 1 MK-a2, I/61 2,575 2,575
061-A023b Cífer 1 MK-a2, I/61 Cífer 2 I/61, III/061016 0,788 0,788
061-A025 Cífer 2 I/61, III/061016   I/61, III/061070 4,606 4,606
061-A026   I/61, III/061070 Hrnčiarovce nad Parnou III/061017, I/61 1,282 1,282
061-A027a Hrnčiarovce nad Parnou III/061017, I/61   MK-a2, I/61 0,410 0,410
061-A027b   MK-a2, I/61 Trnava 4 MK-b2, I/61 1,569 0,428
061-A028a Trnava 5 I/51, I/51C, I/61   MK-b, I/61 2,542 2,542
061-028c1   MK-b, I/61   MK-c1, I/61 2,583 2,583
061-028c2   MK-c1, I/61   MK-c2, I/61 0,693 0,693
061-028c3   MK-c2, I/61   MK-c3, I/61 0,175 0,175
061-028c4   MK-c3, I/61   MK-c4, I/61 0,570 0,570
061-028c5   MK-c4, I/61 Bučany 1 I/61, III/061069 0,566 0,566
061-029 Bučany 1 I/61, III/061069 Bučany 2 I/61, III/062008 0,603 0,603
061-A030 Bučany 2 I/61, III/062008 Trakovice I/61, II/513, III/061019 1,212 1,212
061-A031 Trakovice I/61, II/513, III/061019 Žlkovce I/61, III/504015 2,917 2,917
061-032 Žlkovce I/61, III/504015   D/1, I/61 0,626 0,626
061-033   D/1, I/61 Červeník 1 D/1, I/61 0,622 0,622
061-034a Červeník 1 D/1, I/61 Červeník 1a MK-a, I/61 0,695 0,695
061-A034b Červeník 1a MK-a, I/61   MK-a1, I/61 1,374 1,374
061-035a2   MK-a1, I/61 Madunice 1 MK-a2, I/61 1,203 0,555
061-035b Madunice 1 MK-a2, I/61 Madunice 2 I/61, III/504019 1,574 0,525
061-036b Madunice 2 I/61, III/504019   I/61, III/061077 2,180 2,180
061-A037a   I/61, III/061077 Drahovce 1 MK-a3, I/61 1,311 1,311
061-037b Drahovce 1 MK-a3, I/61 Drahovce 2 I/61, III/061077 0,696 0,522
061-A038a Drahovce 2 I/61, III/061077 Drahovce-Jozefov MK-a2, I/61 2,653 2,450
061-A038b Drahovce-Jozefov MK-a2, I/61 Piešťany 1 I/61, II/499 5,086 3,222
061-A039 Piešťany 2 I/61, III/061021   D/1, I/61 5,168 4,035
061-040   D/1, I/61 Horná Streda I/61, III/061023 1,365 0,313
061-A041a Horná Streda I/61, III/061023 Potvorice MK-c, I/61 3,240 2,397
061-A041d Potvorice MK-c, I/61 Považany 1 MK-e, I/61 2,575 0,694
061-A041f Považany 1 MK-e, I/61 Nové Mesto nad Váhom I/54, I/54, I/61, II/515 6,110 2,716
061-A042 Nové Mesto nad Váhom I/54, I/54, I/61, II/515   I/61, III/061024 4,469 4,228
061-A043   I/61, III/061024 Štvrtok I/61, III/061028 1,680 1,680
061-A044a Štvrtok I/61, III/061028 Ivanovce 2 MK-b, I/61 2,688 2,688
061-044c Ivanovce 2 MK-b, I/61 Melčice-Lieskové-Melčice MK-c, I/61 1,568 1,568
061-044d Melčice-Lieskové-Melčice MK-c, I/61 Adamovské Kochanovce MK-d, I/61 1,649 1,649
061-044e1 Adamovské Kochanovce MK-d, I/61 Chocholná-Velčice-Velčice I/50, I/61 1,978 1,978
061-A045 Chocholná-Velčice-Velčice I/50, I/61 Kostolná-Záriečie I/61, III/061028 2,143 2,143
061-046 Kostolná-Záriečie I/61, III/061028 Trenčín-Záblatie III/061031, I/61 2,393 2,212
061-048 Trenčín 1 D/1, PD/5 Trenčín 2 I/61, MK, PD/5 1,300 0,905
061-A049   MK-a, I/61 Trenčianska Teplá II/516, I/61 2,946 1,233
061-A050 Trenčianska Teplá II/516, I/61 Nová Dubnica I/61, III/061064 1,422 0,919
061-051 Nová Dubnica I/61, III/061064   I/61, III/061037, III/507027 0,798 0,798
061-052   I/61, III/061037, III/507027   I/57, I/61 0,870 0,870
061-053a   I/57, I/61   MK-a, I/61 1,992 0,277
061-053b   MK-a, I/61   MK-b, I/61 2,374 0,497
061-A053c   MK-b, I/61 Ilava I/61, II/574 3,757 1,220
061-055 Ilava I/61, II/574 Košeca I/61, III/061040 2,184 0,846
061-A056 Košeca I/61, III/061040 Ladce 1   2,933 1,082
061-057a Ladce 2 D/1, I/61   MK-a, I/61 0,273 0,273
061-057b   MK-a, I/61   I/61, I/61A, III/061047 1,165 1,165
061-058   I/61, I/61A, III/061047 Beluša 1 I/61A, III/061049 1,502 1,334
061-A059 Beluša 2 I/49, I/49A, I/61   III/061050, I/61 3,587 2,427
061-061a   III/061050, I/61 Sverepec 1 MK-a, I/61 2,114 0,952
061-061b Sverepec 1 MK-a, I/61   D/1, I/61 1,585 0,477
Zoznam úsekov na ceste I/62
062-001 Senec 3 I/61, I/62, II/503 Senec 4 III/061005, I/62 0,792 0,787
062-002 Senec 4 III/061005, I/62 Senec 5 I/62, II/503, III/503022 1,417 1,417
062-003 Senec 5 I/62, II/503, III/503022 Kráľová pri Senci I/62, III/061067 1,125 1,125
062-004 Kráľová pri Senci I/62, III/061067 Veľký Grob I/62, III/062012 3,669 3,669
062-005a Veľký Grob I/62, III/062012   MK-a, I/61 1,925 1,925
062-005b   MK-a, I/61   I/62, III/062005 2,573 2,573
062-006   I/62, III/062005 Veľké Úľany I/62, II/510, III/062002 4,859 4,859
062-A007 Veľké Úľany I/62, II/510, III/062002 Sládkovičovo 1 I/62, III/062004 2,747 2,747
062-008 Sládkovičovo 1 I/62, III/062004 Sládkovičovo 2 I/62, III/062008 0,735 0,735
062-009 Sládkovičovo 2 I/62, III/062008   MK-a, I/61 0,819 0,819
062-011   MK-a, I/61   I/62, III/062002 1,047 1,047
062-A012   I/62, III/062002   I/62, III/062011 2,237 2,237
062-A013   I/62, III/062011   I/62, III/507005 1,644 1,644
062-A014   I/62, III/507005 Veľká Mača I/62, III/062011 0,851 0,851
062-015 Veľká Mača I/62, III/062011   R1, I/51, I/62 2,853 2,853
062-017   R1, I/51, I/62 Sereď 1 I/62, III/051028 1,274 0,964
062-A018 Sereď 2 I/62, II/507 Šintava I/51, I/62, II/573 3,875 2,595
Zoznam úsekov na ceste I/63
063-A001 Bratislava-Podunajské Biskupice III/063059, I/63, III/063059   MK-b, I/63 3,114 1,303
063-003a Dunajská Lužná 2 I/63, III/063006, III/063060   MK-b, I/63 4,537 4,017
063-003b   MK-b, I/63 Šamorín 1 I/63, III/063005 0,988 0,534
063-A005 Šamorín 3 I/63, III/063009, III/063011 Báč 1 I/63, II/506 2,872 2,705
063-A006 Báč 2 III/063013, I/63 Rohovce 1 III/063014, I/63 1,619 1,576
063-007 Rohovce 1 III/063014, I/63 Rohovce 2 III/063015, I/63 0,968 0,968
063-008 Rohovce 2 III/063015, I/63 Blatná na Ostrove 1 I/63, III/063016 1,492 1,492
063-009 Blatná na Ostrove 1 I/63, III/063016 Blatná na Ostrove 2 III/063018, I/63 0,743 0,743
063-A010 Blatná na Ostrove 2 III/063018, I/63 Holice III/063019, I/63, III/063023, III/063024 3,364 3,364
063-A011 Holice III/063019, I/63, III/063023, III/063024   I/63, III/572011 3,223 3,223
063-A012   I/63, III/572011 Kráľ. Kračany-Lesné
Kračany
I/63, III/063025, III/063061 2,736 2,736
063-015 Kráľ. Kračany-Lesné
Kračany
I/63, III/063025, III/063061 Dunajská Streda 1 I/63, III/506005 1,932 1,932
063-A016 Dunajská Streda 1 I/63, III/506005 Dunajská Streda 2 I/63, II/507 2,255 2,255
063-017 Dunajská Streda 2 I/63, II/507 Povoda 1 I/63, III/063028 1,865 1,865
063-018 Povoda 1 I/63, III/063028   I/63, II/572 1,063 1,063
063-019   I/63, II/572 Povoda 2 I/63, III/063030 0,671 0,571
063-020 Povoda 2 I/63, III/063030 Dolný Bar   2,100 0,870
063-021 Dolný Bar I/63, III/063032 Dolný Štál 1   2,682 2,370
063-A022 Dolný Štál 2 I/63, III/063039 Dolný Štál 4 I/63, III/561009 0,607 0,263
063-024a Dolný Štál 4 I/63, III/561009   MK-a, I/63 5,460 5,460
063-024b   MK-a, I/63   MK-c1, I/63 2,215 2,215
063-A024c   MK-c1, I/63 Veľký Meder 3 I/13, I/63 1,038 0,634
063-025 Veľký Meder 4 I/63, II/561 Brestovec III/063031, I/63 2,367 1,112
063-026 Brestovec III/063031, I/63 Sokolce I/63, III/063044 1,584 1,584
063-A027 Sokolce I/63, III/063044 Bodza I/63, III/063045 1,661 1,027
063-028 Bodza I/63, III/063045 Holiare I/63, III/063045 0,976 0,541
063-029 Holiare I/63, III/063045 Tôň III/063046, I/63, III/063048 2,536 2,179
063-A030 Tôň III/063046, I/63, III/063048 Zemianska Olča III/063047, I/63 3,073 2,532
063-031 Zemianska Olča III/063047, I/63 Okoličná na Ostrove I/63, III/063052, III/063053 1,427 1,427
063-032a Okoličná na Ostrove I/63, III/063052, III/063053   MK-a, I/63 2,844 2,844
063-032b   MK-a, I/63 Zlatná na Ostr.-Horná
Zlatná
  1,466 1,466
063-032c Zlatná na Ostr.-Horná Zlatná   Zlatná na Ostrove 1 I/63, III/063057, III/506009 1,534 1,534
063-A033 Zlatná na Ostrove 1 I/63, III/063057, III/506009 Zlatná na Ostrove 2 III/063054, I/63 1,559 1,559
063-034 Zlatná na Ostrove 2 III/063054, I/63   I/63, III/063057 0,883 0,883
063-035   I/63, III/063057 Komárno-Pavel III/063058, I/63 1,810 1,810
063-036a Komárno-Pavel III/063058, I/63 Komárno-Nová Stráž   2,669 1,490
063-036b1 Komárno-Nová Stráž     MK-b2, I/63 1,452 0,455
063-036b2   MK-b2, I/63 Komárno 1 I/63, II/573 2,494 1,283
063-A037   I/63, MK Šamorín 3 I/63, III/063009, III/063011 0,975 0,975
063-A038 Komárno 2 I/63, MK Komárno-Tehelňa III/064001, I/63, I/64 2,122 0,808
Zoznam úsekov na ceste I/64
064-A002a Komárno-Tehelňa III/064001, I/63, I/64 Komárno-Ďulov Dvor 2   2,127 2,127
064-002c1 Komárno-Ďulov Dvor 2     MK-c2, I/64 2,346 2,346
064-002c2   MK-c2, I/64 Chotín I/64, II/589 0,692 0,692
064-003a1 Chotín I/64, II/589   MK-a2, I/64 0,436 0,436
064-003a2   MK-a2, I/64 Svätý Peter-Briežky   0,995 0,995
064-003b Svätý Peter-Briežky   Hurbanovo-Holanovo   2,699 2,699
064-003c Hurbanovo-Holanovo   Martovce I/64, III/064001 1,580 0,282
064-A004 Martovce I/64, III/064001 Hurbanovo 1 I/64, III/064007 2,429 0,894
064-A006 Hurbanovo 2 I/64, III/064010 Hurbanovo-Pavlov dvor I/64, II/511 2,688 1,724
064-008 Hurbanovo-Pavlov dvor I/64, II/511 Bajč I/64, II/509 2,164 1,025
064-009a Bajč I/64, II/509 Bajč-Kotelnica   1,849 1,631
064-009b1 Bajč-Kotelnica     MK-b2, I/64 0,914 0,914
064-009b2   MK-b2, I/64 Nové Zámky 1 I/64, III/064019 2,881 1,423
064-010a Nové Zámky 2 I/64, I/75   MK-a, I/64 0,779 0,779
064-010b   MK-a, I/64 Bánov-Nitr. Osada 1   3,127 3,127
064-010c Bánov-Nitr. Osada 1   Bánov-Nitr. Osada 2   0,230 0,230
064-010d Bánov-Nitr. Osada 2     MK-d, I/64 1,356 1,356
064-010e   MK-d, I/64 Šurany-Albertov   2,024 2,024
064-010f Šurany-Albertov   Šurany I/64, II/580 0,728 0,728
064-011a Šurany I/64, II/580   MK-b, I/64 0,535 0,535
064-011b   MK-b, I/64   MK-c, I/64 1,091 1,091
064-011c   MK-c, I/64   I/64, III/064024 2,483 2,483
064-012   I/64, III/064024 Komjatice 1 I/64, III/064027 3,069 2,560
064-A013 Veľký Kýr   Branč I/64, III/064028 3,012 1,743
064-014 Branč I/64, III/064028 Ivanka pri Nitre I/64, III/064030 3,824 0,732
064-A015 Ivanka pri Nitre I/64, III/064030 Nitra 1 I/64 6,239 1,515
064-016 Nitra-Dražovce 2 II/593, I/64 Čakajovce I/64, III/513015 1,987 1,565
064-A017 Čakajovce I/64, III/513015 Koniarovce III/064087, I/64, III/064052 7,586 3,334
064-A019 Ludanice I/64, III/064055, III/064056 Chrabrany 1 I/64, III/064057 3,639 2,137
064-020 Chrabrany 2 I/64, III/064058   III/064042, I/64 0,832 0,527
064-021   III/064042, I/64 Solčany III/064059, I/64 3,551 3,551
064-022 Solčany III/064059, I/64 Topoľčany I/64, II/499 0,851 0,482
064-A024 Horné Chlebany I/64, III/064062 Nadlice I/64, II/592 3,087 1,018
064-025 Nadlice I/64, II/592 Chynorany I/64, III/064069 1,252 1,252
064-A026 Chynorany I/64, III/064069 Žabokreky nad Nitrou 1 I/64, III/064092 2,663 1,798
064-A027 Žabokreky nad Nitrou 2 I/64, III/050047 Partizánske-Malé Bielice III/064070, I/64 2,828 1,724
064-A028 Partizánske I/64, III/064072 Pažiť I/64, III/064072 3,555 1,923
064-030 Pažiť I/64, III/064072   II/512, I/64 1,681 1,681
064-A031   II/512, I/64 Oslany III/064073, I/64 1,705 0,682
064-A032 Oslany III/064073, I/64 Bystričany III/064074, I/64 3,419 1,232
064-A033 Bystričany III/064074, I/64 Zemianske Kostoľany 1 I/64, III/064075 3,521 2,442
064-034a1 Zemianske Kostoľany 2 III/064095, I/64   MK-a2, I/64 1,907 1,176
064-A034a2   MK-a2, I/64   MK-b2, I/64 0,636 0,636
064-035   I/64, R1 Nitra-Dražovce 1 I/64, MK 2,493 2,486
Zoznam úsekov na ceste I/65
065-001 Nitra 2 I/51, I/64, I/65, III/051037 Pohranice 1 I/65, III/065001 1,666 0,736
065-002a Pohranice 1 I/65, III/065001   MK-b, I/65 1,139 1,139
065-002b   MK-b, I/65   MK-c, I/65 0,596 0,596
065-002c   MK-c, I/65 Pohranice 2 I/65, III/064034 1,476 1,476
065-A003a Pohranice 2 I/65, III/064034   MK-c, I/65 1,515 1,515
065-003c   MK-c, I/65 Kolíňany 1 III/064035, I/65 1,389 1,389
065-A004 Kolíňany 1 III/064035, I/65 Kolíňany 2 I/65, III/064033 1,446 1,446
065-005a Kolíňany 2 I/65, III/064033   MK-b, I/65 1,938 1,938
065-005b   MK-b, I/65 Neverice 1   2,346 2,346
065-A006 Neverice 1   Neverice 2 III/065002, I/65 1,851 1,851
065-A007 Neverice 2 III/065002, I/65 Beladice I/65, III/065003 1,701 1,701
065-008a Beladice I/65, III/065003   MK-b, I/65 0,556 0,556
065-008b   MK-b, I/65   MK-c, I/65 0,199 0,199
065-008c   MK-c, I/65 Choča III/065006, I/65 1,927 1,927
065-009a Choča III/065006, I/65   MK-b, I/65 0,747 0,747
065-009b   MK-b, I/65   MK-c, I/65 1,534 1,534
065-009c   MK-c, I/65 Tesárske Mlyňany I/65, II/511 1,043 1,043
065-010 Tesárske Mlyňany I/65, II/511 Zlaté Moravce 1 I/65, II/511 1,860 1,860
065-A011 Zlaté Moravce 1 I/65, II/511 Zlaté Moravce 2 I/65, III/511010 2,217 2,217
065-012 Zlaté Moravce 2 I/65, III/511010 Zlaté Moravce 3 I/65, III/511009 0,744 0,744
065-A014 Zlaté Moravce 3 I/65, III/511009 Volkovce I/65, III/511012 5,037 4,697
065-015 Žarnovica 1   Žarnovica 2 I/65, R1 0,448 0,448
065-016 Žarnovica 2 I/65, R1 Žarnovica 3 I/65, R1 0,546 0,546
065-A017 Žarnovica 3 I/65, R1 Bzenica III/065021, I/65, III/065017 2,444 2,166
065-A018 Bzenica III/065021, I/65, III/065017 Hliník nad Hronom 1 III/065023, I/65 2,848 2,685
065-019 Hliník nad Hronom 1 III/065023, I/65 Hliník nad Hronom 2 I/65, III/065026 1,327 0,257
065-A020a Hliník nad Hronom 2 I/65, III/065026   I/65, R1 2,076 2,001
065-A020e   I/65, R1   MK-f1, I/65 2,989 2,989
065-A020f   MK-f1, I/65 Ladomerská Vieska I/50, I/65 2,613 0,681
065-021a Žiar nad Hronom-Šáš. Podhradie I/50, I/65, III/050092 Stará Kremnička 1   0,694 0,694
065-021b Stará Kremnička 1   Stará Kremnička 2   1,807 1,807
065-021c Stará Kremnička 2   Bartošova Lehôtka I/65, III/050080 5,089 4,495
065-A022a Bartošova Lehôtka I/65, III/050080 Horná Ves 1   2,169 1,494
065-022c Horná Ves 1   Horná Ves 2   1,092 1,092
065-A022d Horná Ves 2   Kremnica-Lúčky I/65, III/065029 2,133 1,435
065-A024 Kremnica I/65, II/578   I/65, MK-d 4,002 1,631
065-025   I/65, III/065031 Turček III/065032, I/65 2,563 2,251
065-A026a Turček III/065032, I/65   I/65, MK-b 3,071 2,441
065-027b   I/65, MK-b   I/65, R3 1,584 1,584
065-A027c   I/65, R3 Horná Štubňa   3,738 2,728
065-028b1a Horná Štubňa     I/65, R3 1,077 0,291
065-028b1b   I/65, R3 Turčianske Teplice – Šturec I/14, I/65 0,992 0,992
065-A030 Turčianske Teplice – Šturec I/14, I/65 Turčianske Teplice I/65, III/065036 2,826 2,826
065-A031 Turčianske Teplice I/65, III/065036   I/65, III/065039 1,552 1,226
065-032   I/65, III/065045 Mošovce I/65, III/065040 3,622 3,418
065-033a Mošovce I/65, III/065040   I/65, MK-b 0,230 0,230
065-033b   I/65, MK-b   I/65, MK-c 0,722 0,722
065-033c   I/65, MK-c   III/065069, I/65 1,598 1,598
065-034   III/065069, I/65 Laskár III/065070, I/65 2,503 2,503
065-A035 Laskár III/065070, I/65 Blatnica III/065047, I/65 1,241 1,241
065-A037 Blatnica III/065047, I/65 Ďanová I/65, III/065048 1,812 1,812
065-038a Ďanová I/65, III/065048   I/65, MK-b 0,844 0,844
065-038b   I/65, MK-b   I/65, MK-c 0,992 0,992
065-038c   I/65, MK-c   I/65, MK-d 0,112 0,112
065-038d   I/65, MK-d Príbovce I/65, II/519 0,550 0,550
065-039 Príbovce I/65, II/519 Košťany nad Turcom   3,343 3,263
065-040 Turčiansky Peter I/65, III/065049, III/065051   I/65, I/65D 1,110 0,873
065-041   I/65, I/65D Martin 1 I/65, III/065052 2,002 0,542
065-A043   I/65, I/65A, I/76, I/76 Orovnica III/065007, I/65 2,407 2,359
065-A045 Tekovská Breznica   Nová Baňa III/065011A, I/65, III/065009 4,369 3,847
065-046 Volkovce I/65, III/511012 Volkovce-Olichov I/65, III/510026 0,353 0,216
065-047a Volkovce-Olichov I/65, III/510026   I/65, MK-b 0,602 0,602
065-049 Kremnické Bane – Krahule I/65, III/578003   I/65, III/065031 0,563 0,563
065-051   I/65, I/65D   I/65D, MK 1,730 1,498
Zoznam úsekov na ceste I/66
066-001 hranica SR/MR   Šahy 1 I/66, III/510008 1,188 0,566
066-A003a Šahy 3 I/66, III/066001 Hrkovce   3,047 2,533
066-A003b Hrkovce   Tupá I/66, III/508020 2,408 1,708
066-A004 Tupá I/66, III/508020 Horné Semerovce I/66, I/75 1,430 1,430
066-A006 Horné Semerovce I/66, I/75   I/66, I/75 2,197 1,435
066-007   I/66, I/75 Hokovce I/66, III/066069 2,469 1,974
066-008 Hokovce I/66, III/066069   I/66, III/051062 1,025 0,356
066-A009   I/66, III/051062   I/66, III/066004 1,221 0,536
066-A011   I/66, III/066004 Hontianske Tesáre 1 I/66, III/051063 3,663 2,020
066-012 Hontianske Tesáre 1 I/66, III/051063 Hontianske Tesáre 2 I/66, III/066005, III/066031 0,645 0,521
066-A013 Hontianske Tesáre 3     I/66, III/066007 0,850 0,709
066-016a   I/66, III/066007 Hontianske Tesáre-Pírovské   2,076 2,076
066-016b Hontianske Tesáre-Pírovské   Domaníky I/66, III/066001 5,596 5,004
066-017 Domaníky I/66, III/066001 Hontianske Nemce 1 I/51, I/66 2,248 1,739
066-A018 Hontianske Nemce 2 I/66, III/066008 Devičie III/066010, I/66 3,228 2,234
066-A019 Devičie III/066010, I/66 Bzovík I/66, II/526 1,404 1,298
066-A021 Bzovík I/66, II/526 Krupina 1 I/66, III/066009 2,089 2,089
066-A022 Krupina 1 I/66, III/066009 Krupina 2   1,796 1,682
066-023a1 Krupina 3 III/066011, I/66   MK-a2, I/66 0,289 0,251
066-023a2   MK-a2, I/66   MK-b, I/66 2,690 2,690
066-023b   MK-b, I/66 Krupina – Zvolen   1,918 1,918
066-A024 Krupina – Zvolen   Babiná 1 III/066071, I/66 1,590 1,590
066-A025 Babiná 1 III/066071, I/66 Babiná 2 I/66, III/066071 1,902 1,902
066-026 Babiná 2 I/66, III/066071   I/66, II/527 0,899 0,899
066-A027a   I/66, II/527 Dobrá Niva MK-b1, I/66 2,620 1,904
066-A027b Dobrá Niva MK-b1, I/66 Podzámčok III/066012, I/66 3,399 1,755
066-A028 Podzámčok III/066012, I/66 Breziny I/66, III/066013 2,105 2,015
066-029a Breziny I/66, III/066013   MK-b, I/66 0,508 0,508
066-029b   MK-b, I/66   MK-c, I/66 0,385 0,385
066-029c   MK-c, I/66 Michalková I/66, III/066070 1,384 1,384
066-030 Michalková I/66, III/066070 Zvolen 4 I/50, I/66 4,255 3,128
066-031 Zvolen 5 I/50, I/66 Zvolen 6 I/66, III/066022 0,917 0,917
066-032a Zvolen 6 I/66, III/066022   MK-b, I/66 0,595 0,595
066-032b   MK-b, I/66   MK-c, I/66 0,300 0,300
066-032c   MK-c, I/66 Zvolen 7 I/66, III/050085, III/069002 0,308 0,308
066-033 Zvolen 7 I/66, III/050085, III/069002   I/66, I/69 1,789 1,789
066-034   III/066033, I/66 Môlča I/66, III/066035 2,333 1,697
066-035 Môlča I/66, III/066035 Slovenská Ľupča 1 I/66, III/066042 1,209 1,209
066-036a Slovenská Ľupča 1 I/66, III/066042 Slovenská Ľupča 2   3,672 3,672
066-036b Slovenská Ľupča 2   Slovenská Ľupča 3   0,520 0,520
066-036c1 Slovenská Ľupča 3     MK-c2, I/66 2,006 2,006
066-036c2   MK-c2, I/66   I/66, III/066042 2,668 2,668
066-037   I/66, III/066042 Ľubietová I/66, III/066043 0,283 0,283
066-038 Ľubietová I/66, III/066043 Medzibrod 1 I/66, III/066044 0,614 0,614
066-A039 Medzibrod 1 I/66, III/066044 Medzibrod 2 I/66, III/066044 1,935 1,935
066-041 Medzibrod 2 I/66, III/066044 Brusno 2 III/066045, I/66 1,019 1,019
066-A042 Brusno 2 III/066045, I/66   I/66, III/066046 1,426 1,426
066-043   I/66, III/066046 Ráztoka III/066047, I/66, III/066057 1,011 1,011
066-044a Ráztoka III/066047, I/66, III/066057   MK-b, I/66 0,628 0,628
066-044b   MK-b, I/66   MK-c, I/66 0,978 0,978
066-044c   MK-c, I/66   MK-d, I/66 0,733 0,733
066-044d   MK-d, I/66   MK-e, I/66 0,464 0,464
066-044e   MK-e, I/66 Predajná I/66, III/066057 1,008 1,008
066-047a Predajná I/66, III/066057   MK-b, I/66 1,033 1,033
066-047b   MK-b, I/66 Podbrezová-Lopej 1 I/66, III/066057 2,703 2,528
066-048 Podbrezová-Lopej 2 I/66, III/066057 Podbrezová-Skalica   1,686 0,740
Zoznam úsekov na ceste I/68
068-001 Košice-Barca   Košice-Šebastovce   1,989 1,106
068-002b Košice-Šebastovce     MK-b, I/68 3,650 3,248
068-002c   MK-b, I/68   MK-c, I/68 0,620 0,620
068-002d   MK-c, I/68 Haniska I/68, III/050187, III/068025 0,264 0,264
068-003a Haniska I/68, III/050187, III/068025 Haniska-Grajciar   2,093 1,874
068-003b Haniska-Grajciar   Belža I/68, III/068027 1,081 0,730
068-A004 Belža I/68, III/068027 Seňa I/68, III/068028 2,985 1,133
068-005a Kechnec III/068030, I/68   MK-b, I/68 0,694 0,621
068-005b   MK-b, I/68 Milhosť I/68, III/068030 0,973 0,973
068-A006 Milhosť I/68, III/068030 hranica SR/MR   0,783 0,783
068-007b1 Haniska     MK-b2, I/68 0,877 0,710
068-007b2   MK-b2, I/68   MK-c1, I/68 0,250 0,250
068-007c1   MK-c1, I/68   MK-c2, I/68 1,325 1,325
068-007c2   MK-c2, I/68 Kendice   1,280 0,522
068-A007d Kendice   Drienovská Nová Ves   2,924 1,999
068-007f Drienovská Nová Ves   Ličartovce   2,653 2,041
068-007g Ličartovce   Lemešany 1 I/68, III/546001 2,527 1,706
068-A008 Lemešany 1 I/68, III/546001 Lemešany 3   1,027 0,548
068-A009b Lemešany 3   Bretejovce   3,125 0,474
068-009d Bretejovce     I/68, III/068009 1,484 0,884
068-010   I/68, III/068009 Budimír 1 I/68, III/068016 1,148 1,098
068-011 Budimír 2     D/1, I/68, III/068019 1,521 0,650
Zoznam úsekov na ceste I/69
069-001 Kováčová I/69, III/069001   I/66, I/66C, I/69 1,301 1,095
069-002   I/66, I/66C, I/69   I/69, III/069002 0,577 0,577
069-A003   I/69, III/069002 Sliač III/066014, I/69, III/066015 1,052 0,400
069-004a1 Sliač III/066014, I/69, III/066015   MK-a2, I/69 1,478 0,627
069-004a2   MK-a2, I/69   MK-a3, I/69 0,707 0,707
069-004a3   MK-a3, I/69   MK-a4, I/69 0,883 0,883
069-004a4   MK-a4, I/69 Hronsek   0,961 0,961
069-004b1 Hronsek     MK-b2, I/69 0,696 0,696
069-004b2   MK-b2, I/69   MK-c, I/69 0,244 0,244
069-004c   MK-c, I/69 Vlkanová I/69, III/066019, III/066024 0,733 0,733
069-A005 Vlkanová I/69, III/066019, III/066024   I/69, III/066021 1,428 1,428
069-006a   I/69, III/066021   MK-b, I/69 1,232 1,232
069-006b   MK-b, I/69   I/66, I/69, MK 1,292 1,292
069-007   I/65, R1 Kováčová I/69, III/069001 0,349 0,240
Zoznam úsekov na ceste I/72
072-001 Valaská   Bystrá I/72, II/584 3,344 1,967
072-A002 Bystrá I/72, II/584   MK-b, I/72 4,022 1,937
072-003b   MK-b, I/72 Jarabá MK-c, I/72 4,437 4,413
072-A003c Jarabá MK-c, I/72   MK-e, I/72 2,334 0,841
072-003e   MK-e, I/72 Vyšná Boca 1 MK-f1, I/72 5,243 5,243
072-003f1 Vyšná Boca 1 MK-f1, I/72   MK-f2, I/72 3,459 3,459
072-003f2   MK-f2, I/72 Vyšná Boca 2 MK-g1, I/72 0,332 0,332
072-A003g Vyšná Boca 2 MK-g1, I/72 Vyšná Boca 3 MK-h, I/72 1,275 1,275
072-003h Vyšná Boca 3 MK-h, I/72   MK-i, I/72 1,291 1,291
072-003i   MK-i, I/72 Nižná Boca   1,161 0,881
072-003j1 Nižná Boca     MK-j2, I/72 1,010 0,516
072-003j2   MK-j2, I/72 Malužiná   3,321 3,321
072-003k1 Malužiná     MK-k2, I/72 2,060 2,060
072-003k2   MK-k2, I/72   MK-k3, I/72 0,185 0,185
072-003k3   MK-k3, I/72   MK-k4, I/72 1,016 1,016
072-003k4   MK-k4, I/72   MK-l1, I/72 1,826 1,826
072-A003l   MK-l1, I/72 Kráľova Lehota 1 III/072001, I/72 0,706 0,706
072-005 Kráľova Lehota 1 III/072001, I/72   I/18, I/72 0,672 0,672
Zoznam úsekov na ceste I/73
073-001 Lipníky I/18, I/73 Lipníky-Podhrabina III/576001, I/73 1,428 0,730
073-002 Lipníky-Podhrabina   Chmeľov 1   0,565 0,535
073-003a Chmeľov 2 I/73, III/545002   Mk-b, I/73 1,109 1,109
073-003b   Mk-b, I/73 Svidník – Prešov I/73 0,933 0,933
073-004a Svidník – Prešov I/73   Mk-b, I/73 0,712 0,712
073-004b   Mk-b, I/73 Kuková I/73, III/545018 0,863 0,863
073-005 Kuková I/73, III/545018 Kračúnovce 1 I/73, III/576003 1,046 0,669
073-A006 Kračúnovce 2 III/576004, I/73 Giraltovce I/73, II/556 1,509 0,908
073-008a   I/73, III/556005   Mk-b, I/73 4,085 2,088
073-008b   Mk-b, I/73 Fijaš I/73, II/556 0,460 0,322
073-A009a Fijaš I/73, II/556 Soboš Mk-c, I/73 1,374 0,868
073-A009c Soboš Mk-c, I/73 Valkovce I/73, III/556018 2,417 2,116
073-A010 Valkovce I/73, III/556018 Okrúhle I/73, III/556019 2,018 1,333
073-011 Okrúhle I/73, III/556019 Radoma I/73, III/557014 1,985 1,159
073-012 Radoma I/73, III/557014 Šarišský Štiavnik I/73, III/557028 1,741 0,649
073-013a Šarišský Štiavnik I/73, III/557028   Mk-b, I/73 2,151 1,203
073-013b   Mk-b, I/73   Mk-c, I/73 1,703 1,703
073-013c   Mk-c, I/73   Mk-b, I/73 1,601 1,083
073-A014   Mk-b, I/73   I/15, I/73 1,888 1,888
073-A016a   I/15, I/73 Stročín 1 Mk-d, I/73 1,578 1,086
073-016d Stročín 1 Mk-d, I/73   Mk-e, I/73 0,610 0,231
073-016e   Mk-e, I/73 Nová Polianka I/73, III/557017 0,651 0,651
073-017a Nová Polianka I/73, III/557017   Mk-b, I/73 0,350 0,350
073-017b   Mk-b, I/73 Svidník 1 I/73, R4 1,224 1,224
073-018 Svidník 3 I/73, I/77, III/073001 Svidník 2 I/73, R4 3,150 1,303
073-A019 Kapišová I/73, R4 Ladomirová I/73, III/556025 2,279 2,022
073-020 Ladomirová I/73, III/556025 Krajné Čierno III/556026, I/73 3,146 2,293
073-A021 Krajné Čierno III/556026, I/73 Hunkovce I/73, III/556027 1,283 0,761
073-A022 Hunkovce I/73, III/556027 Bodružal I/73, III/556030 2,860 1,280
073-A024a Krajná Poľana I/73, III/556030   MK-b, I/73 1,570 1,124
073-024c1   MK-b, I/73   MK-c1, I/73 0,903 0,667
073-024c2   MK-c1, I/73   MK-c2, I/73 0,458 0,458
073-024d   MK-c2, I/73   MK-d, I/73 0,701 0,701
073-024e   MK-d, I/73 Vyšný Komárnik   0,896 0,896
073-A024f Vyšný Komárnik     MK-f2, I/73 0,731 0,731
073-024g   MK-f2, I/73 hranica SR/PL   0,951 0,951
Zoznam úsekov na ceste I/76
076-001 Štúrovo I/76, II/564 Nána I/76, III/510009 0,770 0,510
076-002a1 Nána I/76, III/510009   MK-a1, I/76 1,854 0,577
076-002a2   MK-a1, I/76   MK-a2, I/76 0,839 0,839
076-002a3   MK-a2, I/76   MK-a3, I/76 3,271 2,191
076-A002b   MK-a3, I/76 Kamenný Most I/76, III/510010 1,980 1,345
076-003 Kamenný Most I/76, III/510010 Kamenín I/76, III/510011 2,953 2,433
076-A004 Kamenín I/76, III/510011 Bíňa 2 III/510012, I/76 4,512 2,113
076-A005a Bíňa 2 III/510012, I/76 Čata   2,749 1,999
076-A005c Čata   Hronovce I/76, III/510015 4,490 0,642
076-A006 Hronovce I/76, III/510015 Želiezovce 1 I/76, III/509012 6,201 2,551
076-A007a Želiezovce 2 I/76, III/509020 Šarovce-Veľké Šarovce   5,095 2,445
076-007c Šarovce-Veľké Šarovce   Šarovce I/75, I/76 1,480 0,231
076-A008 Šarovce I/75, I/76 Jur nad Hronom I/76, III/510018 1,903 1,903
076-009a Jur nad Hronom I/76, III/510018   Mk-b, I/76 2,058 2,058
076-009b   Mk-b, I/76   Mk-c, I/76 0,383 0,383
076-009c   Mk-c, I/76   Mk-d, I/76 1,063 1,063
076-A009d   Mk-d, I/76 Tekovský Hrádok I/76, III/580004 2,333 2,333
076-A011 Tekovský Hrádok I/76, III/580004 Bajka I/76, III/510020 3,764 3,764
076-012 Bajka I/76, III/510020 Kalná nad Hronom 1 I/76, II/580 0,785 0,685
076-A013 Kalná nad Hronom 2 I/51, I/76 Kalná nad Hronom 3 I/76, III/511010 1,376 1,376
076-014a Kalná nad Hronom 3 I/76, III/511010 Kalná nad Hronom-Kalnica   0,314 0,314
076-014b Kalná nad Hronom-Kalnica   Nový Tekov   3,518 1,958
076-014c Nový Tekov   Malé Kozmálovce III/511014, I/76 3,370 2,084
076-A015 Malé Kozmálovce III/511014, I/76 Tlmače I/76, II/564, III/510041 2,495 1,847
076-A016 Tlmače I/76, II/564, III/510041 Kozárovce I/76, III/510026 2,202 1,946
076-017a Kozárovce I/76, III/510026 Hronský Beňadik-Psiare   2,623 2,048
076-017b Hronský Beňadik-Psiare   Hronský Beňadik I/76, III/076001 1,930 1,042
076-018 Hronský Beňadik I/76, III/076001   I/65, I/65A, I/76 2,232 0,943
Zoznam úsekov na ceste I/79
079-A001   I/79, III/553016 Slovenské Nové Mesto 2 I/79, III/553017 1,374 0,175
079-003 Slovenské Nové Mesto 2 I/79, III/553017 Borša I/79, III/552023 3,053 0,932
079-A004 Borša I/79, III/552023 Streda nad Bodrogom 1 III/553020, I/79 3,532 1,166
079-006a Streda nad Bodrogom 2 I/79, III/553021   Mk-a, I/79 0,146 0,146
079-006b   Mk-a, I/79   Mk-b, I/79 0,864 0,864
079-006c   Mk-b, I/79 Somotor 1 Mk-c, I/79 2,581 2,310
079-007 Somotor 2 III/553028, I/79 Somotor 3 I/79, III/553028 1,212 0,926
079-A008 Somotor 3 I/79, III/553028 Svätá Mária III/553030, I/79 2,561 2,294
079-010 Svätá Mária III/553030, I/79 Rad III/553031, I/79 1,205 0,851
079-011 Rad III/553031, I/79 Svätuše 1 I/79, III/553033 4,434 3,566
079-012 Svätuše 2 I/79, III/553044 Kráľovský Chlmec 1 III/553051, I/79, III/553034 3,994 3,420
079-A013 Kráľovský Chlmec 2 III/553049, I/79 Dobrá nad Krčavou 1 III/553035, I/79 2,851 2,851
079-014 Dobrá nad Krčavou 1 III/553035, I/79 Bačka I/79, III/553036 2,167 2,167
079-015 Bačka I/79, III/553036 Boťany III/553039, I/79 1,827 1,827
079-A016 Boťany III/553039, I/79 Čierna 2 III/553040, I/79 2,386 1,819
079-018 Čierna 2 III/553040, I/79   I/79, III/553037 1,375 0,922
079-020 Streda nad Bodrogom 1 III/553020, I/79 Streda nad Bodrogom 2 I/79, III/553021 0,498 0,498
Zoznam úsekov na diaľnici D1
D01-001 Bratislava-Vajnory D/1, I/61 Senec D/1, II/503 12,908 11,921
D01-002 Senec D/1, II/503 Senec – Blatné D/1, I/61 3,749 3,749
D01-003 Senec – Blatné D/1, I/61 Trnava – Voderady D/1, III/06117 13,195 13,195
D01-004 Trnava – Voderady D/1, III/06117 Trnava-Modranka D/1, I/51 6,141 6,141
D01-005 Trnava-Modranka D/1, I/51 Trakovice D/1, II/513 15,884 15,884
D01-006 Trakovice D/1, II/513 Žlkovce D/1, I/61 2,584 2,584
D01-007 Žlkovce D/1, I/61 Piešťany D/1, II/499 15,280 15,280
D01-008 Piešťany D/1, II/499 Horná Streda D/1, I/61 8,145 8,145
D01-009 Horná Streda D/1, I/61 Lúka D/1, PD/4 3,853 3,853
D01-010 Lúka D/1, PD/4 Beckov D/1, II/515 10,234 10,234
D01-011 Beckov D/1, II/515 Chocholná-Velčice D/1, I/50 13,219 13,219
D01-012 Chocholná-Velčice D/1, I/50 Trenčín-Záblatie D/1, PD/5 5,611 5,611
D01-013 Trenčín-Záblatie D/1, PD/5 Trenčín-Zlatovce D/1, MK 1,722 1,722
D01-014 Trenčín-Zlatovce D/1, MK Dubnica nad Váhom D/1, I/57 11,492 11,492
D01-015 Dubnica nad Váhom D/1, I/57 Ilava D/1, II/574A 7,259 7,259
D01-016 Ilava D/1, II/574A Ladce D/1, I/61 8,613 8,613
D01-017 Ladce D/1, I/61 Beluša-Visolaje D/1, I/49A 2,988 2,988
D01-018 Beluša-Visolaje D/1, I/49A Sverepec 2 D/1, I/61 8,496 8,496
D01-019 Sverepec 2   Považská Bystrica-stred   4,900 4,900
D01-020 Považská Bystrica-stred   Považská Bystrica-sever   4,867 4,867
D01-021 Považská Bystrica-sever D/1, I/61 Bytča D/1, PD/10 8,614 8,614
D01-022 Bytča D/1, PD/10 Hričovské Podhradie D/3, D/1, D/3 4,007 4,007
D01-023 Ivachnová 1 D/1, I/18 Ivachnová D/1, I/18 1,342 1,342
D01-024 Ivachnová D/1, I/18 Liptovský Mikuláš 1 D/1, II/584 13,687 13,687
D01-025 Liptovský Mikuláš 1 D/1, II/584 Uhorská Ves D/1, III/018137 6,645 6,645
D01-026 Uhorská Ves D/1, II/584 Liptovský Peter D/1, II/537 4,611 4,611
D01-027 Liptovský Peter D/1, II/537 Hybe D/1, I/18 8,767 8,767
D01-028 Hybe D/1, I/18 Východná D/1, PD/6 4,760 4,760
D01-029 Východná D/1, PD/6 Važec D/1, PD/8 5,568 5,568
D01-030 Važec D/1, PD/8 Štrba D/1, PD/9 7,791 7,791
D01-031 Štrba D/1, PD/9 Mengusovce D/1, I/18 4,430 4,430
D01-032 Mengusovce D/1, I/18 Poprad 1   7,941 7,941
D01-033 Poprad 1 D/1, I/18 Poprad 2 D/1, II/534 2,242 2,242
D01-034 Poprad 2 D/1, II/534 Poprad 3 D/1, I/67 3,938 3,938
D01-035 Poprad 3 D/1, I/67 Jánovce D/1, I/18 12,410 12,410
D01-036 Jablonov   Studenec   4,806 4,806
D01-037 Studenec   Beharovce   3,209 3,209
D01-038 Beharovce D/1, I/18 Beharovce-Široké   7,466 7,466
D01-039 Beharovce-Široké   Široké D/1, PD/7 2,935 2,935
D01-040 Široké D/1, PD/7 Fričovce D/1, I/18 3,914 3,914
D01-041 Svinia   Prešov   8,192 8,192
D01-042 Haniska D/1, III/068010 Lemešany D/1, III/068010 10,980 10,980
D01-043 Lemešany D/1, III/068010 Budimír D/1, I/68, III/068019 9,606 9,606
Zoznam úsekov na diaľnici D2
D02-002 Malacky D/2, II/503 Lozorno D/2, I/2 11,474 11,474
D02-003a Lozorno D/2, I/2 Stupava-juh D2/D4 9,027 9,027
D02-003b Stupava-juh D2/D4 Bratislava-Lamač D/2, II/505 5,289 5,022
D02-004 Bratislava-Petržalka 2 D/1, D/2, I/61, MK Bratislava-Petržalka 1 D/2, D/4, PD/2 6,055 5,839
D02-005 Bratislava-Petržalka 1 D/2, D/4, PD/2 hranica SR/MR   8,983 8,983
D02-006 hranica SR/ČR zač. CK D/2 na št. hr. CZ hranica SR/ČR colnica D/2, II/503 1,458 1,458
D02-007 hranica SR/ČR colnica   Kúty 1 križ. D/2, I/2, okr. Senica 3,621 3,621
D02-008 Kúty 1 križ. D/2, I/2,
okr. Senica
Malacky križ. D/2, II/503, okr. Malacky 24,091 24,091
Zoznam úsekov na diaľnici D3
D03-001 Hričovské Podhradie D/3, D/1, D/3 Dolný Hričov D/3, III/018262, PD/11 1,803 1,803
D03-002 Dolný Hričov D/3, III/018262, PD/11 Žilina-Strážov D/3, I/18 6,859 6,859
D03-005 Skalité-Serafínov III/011057, I/12 hranica SR/PL   0,243 0,243
Zoznam úsekov na diaľnici D4
D04-001 hranica SR/A   hranica SR/A colnica   0,702 0,702
D04-002 hranica SR/A colnica   Bratislava-Jarovce 1 D/2, D/4, PD/2 1,842 1,842
D04-003 Bratislava-Jarovce 1 D/2, D/4, PD/2 Bratislava-Jarovce 2 D4, III/002046 0,939 0,822
D04-004 Bratislava-Devínska Nová Ves D/4, II/505 Stupava-juh D4, D2 1,700 1,700
D04-005 Stupava-juh D4, D2 Bratislava-Záhorská Bystrica D/4, I/2 1,500 1,500
Zoznam úsekov na rýchlostnej ceste R1
R01-001 Trnava I/51, I/51Z, I/61 Trnava-Modranka I/51, MK 1,456 1,173
R01-002 Trnava-Modranka I/51, MK Trnava-Modranka D/1, I/51 1,268 1,268
R01-003 Trnava-Modranka D/1, I/51 Vlčkovce 1 I/51, III/051032, III/062008 2,887 2,887
R01-004 Vlčkovce 1 I/51, III/051032, III/062008 Vlčkovce 2 I/51, III/051032, III/051032 2,393 2,393
R01-005 Vlčkovce 2 I/51, III/051032, III/051032 Sereď 1 I/51, III/051028 3,301 3,301
R01-006 Sereď 1 I/51, III/051028 Sereď 2 I/51, I/62 2,425 2,425
R01-007 Sereď 2 I/51, I/62 Dolná Streda I/51, II/507 2,084 2,084
R01-008 Dolná Streda I/51, II/507 Šoporňa 1 I/51, I/62, II/573 4,360 4,360
R01-009 Šoporňa 1 I/51, I/62, II/573 Šoporňa 2 I/51, III/507006 1,687 1,687
R01-010 Šoporňa 2 I/51, III/507006 Báb-Malý Báb I/51, III/051074 5,174 5,174
R01-011 Báb-Malý Báb I/51, III/051074 Báb-Veľký Báb I/51, III/513011 1,850 1,850
R01-012 Báb-Veľký Báb I/51, III/513011 Lužianky I/51, III/513011A 9,797 9,797
R01-013 Lužianky I/51, III/513011A Nitra-Mlynárce 1 I/51, II/513, III/513011 2,602 2,602
R01-014 Nitra-Mlynárce 1 I/51, II/513, III/513011 Nitra-Mlynárce 2 I/51, MK 0,484 0,484
R01-015 Nitra-Mlynárce 2 I/51, MK Nitra-Zobor I/51, I/64 2,902 2,902
R01-016 Nitra-Zobor I/51, I/64 Nitra   1,262 1,042
R01-017 Tekovské Nemce   Hronský Beňadik I/65, I/65A, I/76 3,132 3,132
R01-018 Hronský Beňadik I/65, I/65A, I/76 Nová Baňa I/65A, III/065011A 8,013 8,013
R01-019 Nová Baňa I/65A, III/065011A Rudno nad Hronom I/65A 2,761 2,761
R01-020 Rudno nad Hronom I/65A Žarnovica 1 II/428, I/65, II/428 7,011 7,011
R01-021 Žarnovica 1 II/428, I/65, II/428 Žarnovica 2 I/65 4,879 4,879
R01-022 Žiar nad Hronom-Šáš. Podhradie I/50, I/65, III/050092 Hronská Breznica I/50, II/525, III/525007 9,647 9,647
R01-023 Hronská Breznica I/50, II/525, III/525007 Budča 1 I/50, III/050092 0,671 0,671
R01-024 Budča 1 I/50, III/050092 Ostrá Lúka – Budča I/50, III/050085 1,545 1,545
R01-025 Ostrá Lúka – Budča I/50, III/050085 Budča 2 I/50, I/69, III/050149 1,931 1,931
R01-026 Budča 2 I/50, I/69, III/050149 Budča 3 I/50, I/69, III/050149 0,507 0,507
R01-027 Budča 3 I/50, I/69, III/050149 Zvolen I/69, III/050085 2,484 2,484
R01-028 Zvolen I/69, III/050085 Kováčová I/66, I/69 2,132 2,132
R01-029 Kováčová I/66, I/69 Sliač-Hájniky I/66, I/66C, I/69 1,130 1,130
R01-030 Sliač-Hájniky I/66, I/66C, I/69 Sielnica I/66, III/066014 2,585 2,585
R01-031 Sielnica I/66, III/066014 Banská Bystrica-Kremnička I/66, I/69, MK 8,314 8,028
R01-032a Žarnovica 2 I/65 Žarnovica-Malé Podzám­čie I/65 0,524 0,524
R01-032b Žarnovica-Malé Podzám­čie I/65 Lehôtka pod Brehmi I/65 8,487 8,487
R01-033 Lehôtka pod Brehmi I/65 Žiar nad Hronom-Šáš. Podhradie I/50, I/65, III/050092 8,965 8,965
R01-034 Nitra-západ R1 Nitra-Čermáň R1, II/562 5,749 5,749
R01-035 Nitra-Čermáň R1, II/562 Nitra-Selenec R1 6,226 6,226
R01-036 Nitra-Selenec R1 Beladice R1, III/0653 10,700 10,700
R01-037 Beladice R1, III/0653 Tesárske Mlyňany R1, I/65 8,624 8,624
R01-038 Tesárske Mlyňany R1, I/65 Čaradice R1, I/65, III/0761 9,608 9,608
R01-039 Čaradice R1, I/65, III/0761 Tekovské Nemce R1 4,170 4,170
Zoznam úsekov na rýchlostnej ceste R2
R02-001 Budča 3 I/50, I/69, III/050149 Zvolen-Pustý hrad I/50, I/66 2,799 2,799
R02-002 Zvolen-Pustý hrad I/50, I/66 Zvolen 8 I/50, I/66 0,404 0,404
R02-003 Zvolen 8 I/50, I/66 Zvolen 9 I/50, III/066023 1,657 1,309
R02-004 Ožďany 4 I/50, I/50A Ožďany 5 I/50, I/50A 5,181 5,181
R02-005 Figa I/50B, I/50, I/50B Figa 3 I/50, I/50B, III/571039 2,153 2,153
R02-006 Figa 3 I/50, I/50B, III/571039   I/50, I/50B, III/571039 0,302 0,302
R02-007   I/50, I/50B, III/571039 Tornaľa 2 I/50B, I/67 3,924 3,924
R02-008 Tornaľa 2 I/50B, I/67   I/50B, I/67 0,312 0,312
R02-009   I/50B, I/67 Gemer I/50, I/50B 6,005 6,005
R02-010 Gemer I/50, I/50B   I/50, I/50B 0,453 0,453
R02-011   I/50, MK Košice I/50, III/050192 8,584 8,119
Zoznam úsekov na rýchlostnej ceste R3
R03-001 Horná Lehota I/59, I/59A Oravský Podzámok I/59, I/59A 5,744 5,744
R03-002 Liesek R3, II/520 Trstená I/59, R3 6,026 6,026
R03-003   R3, I/59 Liesek R3, II/520 1,762 1,762
R03-004 Horná Štubňa 2   Horná Štubňa 1   4,219 4,219
Zoznam úsekov na rýchlostnej ceste R4
R04-001 Košice-Ťahanovce I/68, II/547, MK   D/1, I/68, III/068019 5,63 5,452
R04-003 Svidník 1   Svidník 2   4,443 4,443
Zoznam úsekov na rýchlostnej ceste R6
R06-001 Dolné Kočkovce I/49, I/49A Beluša 1 I/49, I/49A, I/61 1,743 1,743
R06-002 Beluša 1 I/49, I/49A, I/61 Beluša 2 D/1, I/49A 0,400 0,400
R06-003 Beluša 2 D/1, I/49A Beluša 3 D/1, I/49A 0,140 0,140
1)
§ 1 ods. 1 zákona č. 25/2007 Z. z. o elektronickom výbere mýta za užívanie vymedzených úsekov pozemných komunikácií a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.