História predpisu 530/2009 Z. z.

ČísloDátum účinnostiNovela
1.Vyhlásené znenie
2.01.01.2010 - 30.06.2013