História predpisu 531/2009 Z. z.

ČísloDátum účinnostiNovela
1.Vyhlásené znenie
2.15.12.2009 - 06.12.2011