História predpisu 552/2009 Z. z.

ČísloDátum účinnostiNovela
1.Vyhlásené znenie
2.19.12.2009 - 30.06.2011