História predpisu 57/2009 Z. z.

ČísloDátum účinnostiNovela
1.Vyhlásené znenie
2.27.02.2009 - 28.02.2010