Predpis bol zrušený predpisom 441/2013 Z. z.

578/2009 Z. z.

Časová verzia predpisu účinná od 01.01.2010 do 31.12.2013

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

578
NARIADENIE VLÁDY
Slovenskej republiky
z 9. decembra 2009,
ktorým sa ustanovujú zvýšené stupnice platových taríf zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme
Vláda Slovenskej republiky podľa § 28 ods. 1 zákona č. 553/2003 Z. z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 474/2008 Z. z. nariaďuje:
§ 1
Zamestnancovi pri výkone práce vo verejnom záujme od 1. januára 2010 patrí tarifný plat v sume platovej tarify podľa základnej stupnice platových taríf zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme uvedenej v prílohe č. 1, podľa osobitnej stupnice platových taríf vybraných skupín zamestnancov uvedenej v prílohe č. 2 alebo podľa osobitnej stupnice platových taríf učiteľov vysokých škôl, výskumných a vývojových zamestnancov a zdravotníckych zamestnancov uvedenej v prílohe č. 3 a pedagogickému zamestnancovi a odbornému zamestnancovi patrí platová tarifa podľa stupnice uvedenej v prílohe č. 4.
§ 2
Toto nariadenie vlády nadobúda účinnosť 1. januára 2010.
Robert Fico v. r.
Príloha č. 1 k nariadeniu vlády č. 578/2009 Z. z.
Základná stupnica platových taríf zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme
(eur mesačne)
Platový
stupeň
Počet
rokov
praxe
Stupnica platových taríf podľa platových tried a platových stupňov
 P l a t o v á    t r i e d a
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
1 do 2 246,50 252,50 261,00 273,00 292,00 315,00 341,00 369,00 405,50 429,00 455,50 483,00 516,00 554,50
2 do 4 256,00 262,00 270,50 283,50 304,00 327,50 355,00 384,00 421,50 446,00 474,00 503,00 537,50 577,50
3 do 6 264,50 270,50 281,00 293,00 315,50 340,50 369,00 399,50 438,00 464,50 492,50 523,00 559,00 599,50
4 do 9 273,00 280,50 290,50 304,50 327,00 353,00 383,00 415,00 454,00 481,50 511,00 542,50 580,00 623,00
5 do 12 281,50 289,00 299,50 315,00 338,00 366,00 396,50 429,50 470,50 498,50 530,00 562,00 600,50 646,00
6 do 15 290,00 298,50 310,00 326,00 349,50 378,50 411,00 444,50 487,50 516,00 548,00 581,50 622,00 669,00
7 do 18 298,50 308,00 319,50 336,00 362,00 391,00 424,50 460,00 504,00 534,50 567,00 601,00 643,50 691,00
8 do 21 308,00 316,50 329,50 346,00 373,50 403,50 438,50 474,50 521,00 551,50 585,50 622,00 664,00 714,00
9 do 24 316,50 326,00 338,50 357,50 384,50 417,00 452,00 489,50 536,50 569,50 604,50 641,50 685,00 736,50
10 do 28 324,50 335,00 348,50 367,50 396,50 429,50 466,50 505,00 553,00 586,50 622,50 661,00 706,50 760,00
11 do 32 333,00 344,00 358,50 378,50 408,50 442,00 480,50 520,50 570,00 604,50 641,50 681,00 728,00 782,50
12 nad 32 341,50 353,00 367,50 389,00 419,50 454,50 495,00 535,50 586,50 622,00 660,00 700,00 748,50 805,00
Príloha č. 2 k nariadeniu vlády č. 578/2009 Z. z.
Osobitná stupnica platových taríf vybraných skupín zamestnancov
(eur mesačne)
Platový
stupeň
Počet
rokov
praxe
Stupnica platových taríf podľa platových tried a platových stupňov
 P l a t o v á    t r i e d a
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
1 do 2 231,00 238,00 246,50 258,00 279,50 308,00 347,50 385,00 429,50 468,50 487,50 522,50 561,50 607,50
2 do 4 239,50 246,50 256,00 268,00 291,00 320,50 359,00 395,50 443,00 482,50 507,50 543,50 584,50 632,00
3 do 6 247,50 255,00 264,50 278,00 301,00 332,50 367,00 406,00 453,00 494,00 528,00 564,50 607,50 657,50
4 do 9 256,50 263,50 274,00 288,00 312,50 344,50 379,50 421,00 470,00 513,00 547,00 585,50 630,50 682,00
5 do 12 263,50 272,00 283,00 298,00 323,50 356,50 393,50 436,50 487,00 530,50 567,00 607,50 652,50 706,50
6 do 15 272,00 279,50 292,00 308,00 334,00 368,50 407,50 451,00 504,50 549,00 587,00 628,50 676,00 731,50
7 do 18 279,50 288,50 300,50 318,00 345,00 380,00 421,00 466,50 522,00 568,50 607,00 649,50 698,50 756,50
8 do 21 288,00 297,00 310,00 327,50 356,00 392,50 434,00 482,00 538,50 587,00 626,00 670,50 721,50 781,50
9 do 24 295,00 305,50 319,50 337,50 367,50 405,00 448,00 496,50 555,50 606,00 646,00 692,00 744,50 806,00
10 do 28 303,00 314,00 328,00 347,50 378,00 417,00 462,00 512,50 572,50 624,50 666,50 713,50 768,00 831,50
11 do 32 312,00 322,50 337,00 358,00 388,00 429,00 475,00 527,50 590,00 643,00 686,00 734,00 790,00 855,50
12 nad 32 320,50 331,00 346,00 367,50 400,00 440,50 488,00 542,50 607,50 662,00 705,50 755,00 813,50 881,50
Príloha č. 3 k nariadeniu vlády č. 578/2009 Z. z.
Osobitná stupnica platových taríf učiteľov vysokých škôl, výskumných a vývojových zamestnancov a zdravotníckych zamestnancov
(eur mesačne)
Platový
stupeň
Počet
rokov
praxe
Stupnica platových taríf podľa platových tried a platových stupňov
 P l a t o v á    t r i e d a
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
1 do 2 206,50 214,00 224,50 292,00 315,00 340,50 369,00 428,00 495,00 580,00 623,00 667,50 717,50 776,00
2 do 4 213,50 221,50 232,00 303,00 327,00 354,50 384,00 445,00 515,00 603,00 648,00 694,50 747,00 807,00
3 do 6 220,50 229,50 240,50 315,00 339,50 368,00 399,50 463,00 536,00 627,50 674,00 721,50 776,50 839,00
4 do 9 228,00 237,50 249,00 326,00 352,00 381,50 415,00 480,00 555,50 651,00 698,50 748,50 805,50 870,00
5 do 12 234,50 245,00 258,00 337,00 365,00 395,00 429,50 497,00 576,00 675,00 724,50 777,00 834,50 901,00
6 do 15 241,50 252,00 266,50 348,00 377,00 409,50 444,00 515,00 596,00 698,50 749,50 803,50 864,00 933,00
7 do 18 249,00 259,50 274,50 360,00 389,00 422,50 460,00 532,50 617,00 722,50 776,00 831,00 893,00 965,50
8 do 21 256,50 267,50 283,00 371,00 401,50 436,50 474,50 549,50 636,00 746,00 800,00 858,00 923,00 997,00
9 do 24 263,50 275,00 291,50 383,00 415,00 450,00 489,50 567,50 656,50 769,50 826,00 885,50 951,50 1 028,50
10 do 28 271,00 283,00 299,50 393,50 427,00 463,50 504,50 585,00 677,00 793,50 851,00 913,50 981,50 1 060,00
11 do 32 277,50 291,00 308,00 405,50 439,50 477,00 520,00 602,00 697,00 816,50 877,00 940,00 1 011,00 1 092,00
12 nad 32 284,50 298,50 316,00 416,50 451,50 491,00 534,50 620,00 717,50 841,00 901,50 968,00 1 039,50 1 123,50
Príloha č. 4 k nariadeniu vlády č. 578/2009 Z. z.
Platové tarify pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov
(eur mesačne)
Stupnica platových taríf
Platová trieda Pracovná skupina Platová tarifa
6 1 363,00
2 388,00
7 1 402,00
2 430,50
8 1 446,00
2 476,00
9 1 499,00
2 532,50
10 1 544,50
2 581,00
11 1 581,00
2 622,00
12 1 639,00
2 683,50